%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Anlamına Göre Cümleler Soruları

(1) Doğu-Batı kıyasını yaparken yaşam tarzlarının değişime
açık olup olmadığı da düşünülmeli. (II) Gelişmeye,
ilerlemeye, daha buna benzer bir yığın lakırdıya itibar
ettiğimiz sanılmasın. (III) Ama Doğu toplumlarının yeniliklere,
değişime pek de açık olmadığını sanırım kabul etmek
durumundayız (IV) Bu, genç kuşakların taleplerine ve
hayatlarını özgürce yaşamalarını engellemek demektir.
(V) Gençliğini yaşamamış kuşakların kendilerinden sonraki
kuşaklara karşı çok daha az toleranslı olurlar ister istemez.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi olumsuz
bir cümledir?
A
BII
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
(1) Doğu-Batı kıyasını yaparken yaşam tarzlarının değişime açık olup olmadığı da düşünülmeli. (II) Gelişmeye, ilerlemeye, daha buna benzer bir yığın lakırdıya itibar ettiğimiz sanılmasın. (III) Ama Doğu toplumlarının yeniliklere, değişime pek de açık olmadığını sanırım kabul etmek durumundayız (IV) Bu, genç kuşakların taleplerine ve hayatlarını özgürce yaşamalarını engellemek demektir. (V) Gençliğini yaşamamış kuşakların kendilerinden sonraki kuşaklara karşı çok daha az toleranslı olurlar ister istemez. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi olumsuz bir cümledir? A BII C) III D) IV E) V
3. Olumluluk-olumsuzluk bakımından cümlelerin biçimi ve
anlamı genellikle örtüşür.
Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin biçimi ile anlamı bu
açıdan farklıdır?
A) Bu işle gereksiz yere vakit kaybetmişim.
B) Çocuk istediğini yaptırmakta çok ustaydı...
C Geçen yıl diktiğiniz kiraz fidanları ne kadar büyümüş!
D) Yaşadığımız o günleri nasıl unutursun!...
É) Çabuk olmazsan gösteriyi kaçıracağız.
AS
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
3. Olumluluk-olumsuzluk bakımından cümlelerin biçimi ve anlamı genellikle örtüşür. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin biçimi ile anlamı bu açıdan farklıdır? A) Bu işle gereksiz yere vakit kaybetmişim. B) Çocuk istediğini yaptırmakta çok ustaydı... C Geçen yıl diktiğiniz kiraz fidanları ne kadar büyümüş! D) Yaşadığımız o günleri nasıl unutursun!... É) Çabuk olmazsan gösteriyi kaçıracağız. AS
öder
DENEME SINAVI 2B
12. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve
Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) Hepsi birleşerek
Moğol üzerine yürüdüler. (III) Moğollar çadır ve sürülerini bir
yere yığıp etrafına hendek kazdılar, beklediler. (IV) Sevinç
Han geldi. (V) Vuruş başladı ve on gün savaş oldu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cüm-
lesidir.
B) II. cümle; girişik birleşik yapılı, kurallı bir fiil cümlesidir.
C) III. cümle, bağımlı sıralı bir cümledir.
D) IV. cümle; basit, kurallı bir fiil cümlesidir.
E) V. cümle, bağlı bir fiil cümlesidir.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
öder DENEME SINAVI 2B 12. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) Hepsi birleşerek Moğol üzerine yürüdüler. (III) Moğollar çadır ve sürülerini bir yere yığıp etrafına hendek kazdılar, beklediler. (IV) Sevinç Han geldi. (V) Vuruş başladı ve on gün savaş oldu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cüm- lesidir. B) II. cümle; girişik birleşik yapılı, kurallı bir fiil cümlesidir. C) III. cümle, bağımlı sıralı bir cümledir. D) IV. cümle; basit, kurallı bir fiil cümlesidir. E) V. cümle, bağlı bir fiil cümlesidir.
12. Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi yansıta-
bilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri, kırgınlık ve sevinç-
||
|||
3
leri elle tutulurcasına şiirlerinde sezilir. Gerçekten de onun çok
IV
etkili ve mağrur bir kişiliği olduğu, anı yazan bütün arkadaşla-
V
rının ortak yargısıdır.
Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) I.si, kişi adılıdır.
B) .si, niteleme sıfatıdır.
Csü, soyut isimdir.
DIV.sü, miktar zarfıdır.
E V.si, belgisiz sıfattır.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
12. Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi yansıta- bilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri, kırgınlık ve sevinç- || ||| 3 leri elle tutulurcasına şiirlerinde sezilir. Gerçekten de onun çok IV etkili ve mağrur bir kişiliği olduğu, anı yazan bütün arkadaşla- V rının ortak yargısıdır. Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I.si, kişi adılıdır. B) .si, niteleme sıfatıdır. Csü, soyut isimdir. DIV.sü, miktar zarfıdır. E V.si, belgisiz sıfattır.
1. (1) Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sev-
mektir, derler. (II) Gerçekten insan soğuğu sevdiği
zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, etkilenmez.
(III) Sıcacık şehir dururken karlı dağlara çıkanlar, vak-
tinden önce kışı arayanlar vardır. (IV) Karların içinde
hiç üşümeden gezerler. (V) Soğuk, sıfırın çok altında
olduğu hâlde onları üşütmez.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, iç içe birleşik cümledir.
B) II. cümlede, ara söz kullanılmıştır.
E) III. cümlede, yan cümlecik özne görevindedir.
D) V. cümlenin dolaylı tümleci, isim tamlamasıdır.
E) V. cümle, öznesi zamir olan olumlu cümledir.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
1. (1) Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sev- mektir, derler. (II) Gerçekten insan soğuğu sevdiği zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, etkilenmez. (III) Sıcacık şehir dururken karlı dağlara çıkanlar, vak- tinden önce kışı arayanlar vardır. (IV) Karların içinde hiç üşümeden gezerler. (V) Soğuk, sıfırın çok altında olduğu hâlde onları üşütmez. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle, iç içe birleşik cümledir. B) II. cümlede, ara söz kullanılmıştır. E) III. cümlede, yan cümlecik özne görevindedir. D) V. cümlenin dolaylı tümleci, isim tamlamasıdır. E) V. cümle, öznesi zamir olan olumlu cümledir.
7. (1) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem
tabii bana gülersiniz. (II) Zaten ben de biraz gülme-
niz için söze böyle başladım. (III) Güler yüze ve gül-
meye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinleme-
nizi istemem tabii. (IV) Konuşurken söze başladığınız
sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir su-
ratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz
kırılır. (V) Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce
bitirmeye bakarsınız.
Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
AVI. cümle; birleşik, soru cümlesidir.
B) II. cümlede, zarf tümleci vardır.
C) II. cümle; anlamca olumsuz, fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, şart birleşik cümle yapısındadır.
E) V. cümle girişik birleşik yapılıdır.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
7. (1) Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. (II) Zaten ben de biraz gülme- niz için söze böyle başladım. (III) Güler yüze ve gül- meye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinleme- nizi istemem tabii. (IV) Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir su- ratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. (V) Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağı- dakilerden hangisi söylenemez? AVI. cümle; birleşik, soru cümlesidir. B) II. cümlede, zarf tümleci vardır. C) II. cümle; anlamca olumsuz, fiil cümlesidir. D) IV. cümle, şart birleşik cümle yapısındadır. E) V. cümle girişik birleşik yapılıdır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
klı bir
05
24. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümle
değildir?
A) Sözlerinin nasıl bir etki oluşturduğunu anlamak iste-
miyordu.
B) Anadolu'nun doğusunda yer alan bu yöre insanı boş
kalmayı sevmez.
Anladığım kadarıyla her işi yapmaya talip bu adam
aynı zamanda evsizdi.
D) Neredeyse dükkânların hepsine sorduğum bu ku-
maş hiçbir yerde yok.
E) Sorduğun bu sorunun cevabını ben ve arkadaşlarım
bilmiyor değiliz.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI klı bir 05 24. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz bir cümle değildir? A) Sözlerinin nasıl bir etki oluşturduğunu anlamak iste- miyordu. B) Anadolu'nun doğusunda yer alan bu yöre insanı boş kalmayı sevmez. Anladığım kadarıyla her işi yapmaya talip bu adam aynı zamanda evsizdi. D) Neredeyse dükkânların hepsine sorduğum bu ku- maş hiçbir yerde yok. E) Sorduğun bu sorunun cevabını ben ve arkadaşlarım bilmiyor değiliz.
retleyiniz.
3. Petrol, ABD'deki stok verilerinin beklenenden daha düşük
gelmesi sonrası dört haftalık zirve noktasından yükselişini
<sürdürdü.
Bu cümlede "sürdürmek" sözcüğü aşağıdaki
anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde
kullanılmıştır?
A) Yönetip yürütmek, sevk etmek
B
Devam etmek
C) Herhangi bir durum içinde bulunmak
D) Uzatmak, ileri doğru itmek
E) Bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
retleyiniz. 3. Petrol, ABD'deki stok verilerinin beklenenden daha düşük gelmesi sonrası dört haftalık zirve noktasından yükselişini <sürdürdü. Bu cümlede "sürdürmek" sözcüğü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmıştır? A) Yönetip yürütmek, sevk etmek B Devam etmek C) Herhangi bir durum içinde bulunmak D) Uzatmak, ileri doğru itmek E) Bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak
7.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz biçimce
olumlu bir cümledir?
A) İnsanlar ne kendi sağlıklarına dikkat ediyor ne diğer in-
sanları umursuyor.
B) Biz de o kitabı okumak istemiştik ama buna vaktimiz ol-
madı ne yazık ki.
C) Sosyal kurallara uyulmaması, hepimizin sağlığını tehdit
ediyor.
D) Onun bizimle aynı fikirde olup bizi korumasını bekleme-
dik değil.
E) Günlerce durup dinlenmeden üzerinde çalıştığı yazı di-
zisini nihayet bitirdi.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
7. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz biçimce olumlu bir cümledir? A) İnsanlar ne kendi sağlıklarına dikkat ediyor ne diğer in- sanları umursuyor. B) Biz de o kitabı okumak istemiştik ama buna vaktimiz ol- madı ne yazık ki. C) Sosyal kurallara uyulmaması, hepimizin sağlığını tehdit ediyor. D) Onun bizimle aynı fikirde olup bizi korumasını bekleme- dik değil. E) Günlerce durup dinlenmeden üzerinde çalıştığı yazı di- zisini nihayet bitirdi.
2.
(1) İnsan alışkanlıklarını kolay kolay değiştirebilen bir
canlı değil. (II) Onu zorlayan, iteleyen bir şey olmadık-
ça da hayatının durağan akışını bozmak istemiyor. (III)
Mesela hepimiz zaman zaman yaşadığımız şehirden
gitmek istediğimizi söyleriz. (IV) O anki işini bırakaca-
ğını, yeni bir iş bulacağını söylemeyenimiz yoktur. (V)
Gelgelelim etrafımıza şöyle bir baktığımızda insanların
pek azının söylediklerini yapabildiğini görürüz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle biçimce ve anlamca olumsuzdur.
rx
B) II. cümle anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur.
C) III. cümle anlamca da biçimce de olumludur.
D) IV. cümle anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur.
E) V. cümle anlamca da biçimce de olumludur.
T@stokul
5.
A
a
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
2. (1) İnsan alışkanlıklarını kolay kolay değiştirebilen bir canlı değil. (II) Onu zorlayan, iteleyen bir şey olmadık- ça da hayatının durağan akışını bozmak istemiyor. (III) Mesela hepimiz zaman zaman yaşadığımız şehirden gitmek istediğimizi söyleriz. (IV) O anki işini bırakaca- ğını, yeni bir iş bulacağını söylemeyenimiz yoktur. (V) Gelgelelim etrafımıza şöyle bir baktığımızda insanların pek azının söylediklerini yapabildiğini görürüz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle biçimce ve anlamca olumsuzdur. rx B) II. cümle anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur. C) III. cümle anlamca da biçimce de olumludur. D) IV. cümle anlamca olumlu, biçimce olumsuzdur. E) V. cümle anlamca da biçimce de olumludur. T@stokul 5. A a
apısına Göre Cümleler
li
4.
Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey
Bu cümle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yan-
kaybetmez.
liştır?
Aøge dizilişine göre kurallıdır.
BY Yüklemine göre fiil cümlesidir.
Ciçinde fiilimsi vardır.
1
D) Yapısına göre bağlı cümledir.
E) Anlamına göre olumsuz cümledir.
Sonua
ive
INCAL
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
apısına Göre Cümleler li 4. Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey Bu cümle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yan- kaybetmez. liştır? Aøge dizilişine göre kurallıdır. BY Yüklemine göre fiil cümlesidir. Ciçinde fiilimsi vardır. 1 D) Yapısına göre bağlı cümledir. E) Anlamına göre olumsuz cümledir. Sonua ive INCAL
CÜMLE TÜRLERİ TEST
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bicimce olumlu, anlamca
olumsuz bir cümledir?
A) O gün bugün sırtımı kendim sıvazlıyorum.
B) Hangi omuza dokunsan bir yabancı çıkar.
Ne Leyla yar oldu bana ne Aslı ne Şirin
D) Ferhat gibi gürz mü sallamadım dağlara
E) Çok zaman annemin dizlerine hasret kaldım.
2. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde
anin anlamı olumludur?
"
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
CÜMLE TÜRLERİ TEST 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bicimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir? A) O gün bugün sırtımı kendim sıvazlıyorum. B) Hangi omuza dokunsan bir yabancı çıkar. Ne Leyla yar oldu bana ne Aslı ne Şirin D) Ferhat gibi gürz mü sallamadım dağlara E) Çok zaman annemin dizlerine hasret kaldım. 2. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde anin anlamı olumludur? "
arak
17. M
yan Abdyley Domates fidanlan beg
buradis Domates fictanlannin gövdeleri
kimiz domateslerie aftlarındaki
kaninda olarak op metre kadar bemandiktan sonra,
akys geyond (V) Patlicanlar da og dört yil yapıyor ve
og metre kadar yükseliyordu (V) Hurmalar zevkle yenecek
Numaralanmış cümlelerden hangisi özne ve yüklemden
olupmaktadır?
B)
CLI
D) IV
E) V
18. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve
Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) Hepsi birleşerek
Moğol üzerine yürüdüler. (III) Moğollar çadır ve sürülerini bir
yere yığıp etrafina hendek kazdılar, beklediler. (IV) Sevinç
Han geldi. (V) Vuruş başladı ve on gün savaş oldu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Icümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cüm-
lesidir.
B) II. cümle; girişik birleşik yapılı, kurallı bir fiil cümlesidir.
C) III. cümle, bağımlı sıralı bir cümledir.
D) IV. cümle; basit, kurallı bir fiil cümlesidir.
E) V. cümle, bağlı bir fiil cümlesidir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
arak 17. M yan Abdyley Domates fidanlan beg buradis Domates fictanlannin gövdeleri kimiz domateslerie aftlarındaki kaninda olarak op metre kadar bemandiktan sonra, akys geyond (V) Patlicanlar da og dört yil yapıyor ve og metre kadar yükseliyordu (V) Hurmalar zevkle yenecek Numaralanmış cümlelerden hangisi özne ve yüklemden olupmaktadır? B) CLI D) IV E) V 18. (1) Sevinç Han öteki boylara elçiler gönderip birleşmek ve Moğollardan öç almak üzere anlaştı. (II) Hepsi birleşerek Moğol üzerine yürüdüler. (III) Moğollar çadır ve sürülerini bir yere yığıp etrafina hendek kazdılar, beklediler. (IV) Sevinç Han geldi. (V) Vuruş başladı ve on gün savaş oldu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Icümle; biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir fiil cüm- lesidir. B) II. cümle; girişik birleşik yapılı, kurallı bir fiil cümlesidir. C) III. cümle, bağımlı sıralı bir cümledir. D) IV. cümle; basit, kurallı bir fiil cümlesidir. E) V. cümle, bağlı bir fiil cümlesidir. Diğer sayfaya geçiniz.
8. Aşağıdakilerden hangisi anlamca ötekilerden farklı
bir cümledir?
A) Ne vaktinde dershaneye gelir ne vaktinde eve gider.
B) Bu sıcakta, bu daracık yerde gel de rahat rahat uyu.
C) Hastaneden yeni gelmiş, morale ihtiyacı olan birine :ëis
hiç öyle söylenir mi?
Yayınlanı
D) Bu hafta bize verdiğiniz ödevleri yapmayacağım de-
miyorum.
11.
E) Ne yaparsanız yapın ona bu işin önemini anlatamaz-
sınız.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
8. Aşağıdakilerden hangisi anlamca ötekilerden farklı bir cümledir? A) Ne vaktinde dershaneye gelir ne vaktinde eve gider. B) Bu sıcakta, bu daracık yerde gel de rahat rahat uyu. C) Hastaneden yeni gelmiş, morale ihtiyacı olan birine :ëis hiç öyle söylenir mi? Yayınlanı D) Bu hafta bize verdiğiniz ödevleri yapmayacağım de- miyorum. 11. E) Ne yaparsanız yapın ona bu işin önemini anlatamaz- sınız.
e
CÜMLE ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ)
Tabanı manda derisinden, üstü keçi derisinden ya-
pılan bir çeşit ayakkabıdır yemeni.
Isim
olumlu
blat Akademi
kuralll
Başından geçenleri anlatıp içini döktü bütün gece.
Olumlu
comie isim
kurallı
Gümrük Han'ın üst katındaki atölyelerde karınca
gibi haril harıl çalışan çıraklar dikkatimizi çekiyor.
Makarna, buğdayın öğütülmesiyle elde edilen irmik
ve sudan üretilen saf bir gıdadır.
Uçurtma, kendi kendinize yapabileceğiniz bir oyun-
cak.
* Çağdaş insan, haklarını, yükümlülüklerini bilen in-
sandır.
Tam istediğimiz gibi, iki katlı, şirin mi şirin bir evdi.
bir süredir
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
e CÜMLE ÇEŞİTLERİ (TÜRLERİ) Tabanı manda derisinden, üstü keçi derisinden ya- pılan bir çeşit ayakkabıdır yemeni. Isim olumlu blat Akademi kuralll Başından geçenleri anlatıp içini döktü bütün gece. Olumlu comie isim kurallı Gümrük Han'ın üst katındaki atölyelerde karınca gibi haril harıl çalışan çıraklar dikkatimizi çekiyor. Makarna, buğdayın öğütülmesiyle elde edilen irmik ve sudan üretilen saf bir gıdadır. Uçurtma, kendi kendinize yapabileceğiniz bir oyun- cak. * Çağdaş insan, haklarını, yükümlülüklerini bilen in- sandır. Tam istediğimiz gibi, iki katlı, şirin mi şirin bir evdi. bir süredir
MMM
Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu,
anlamca olumsuz bir cümledir?
A) Ne aklına bir firar geldi ne de zaman sandığım
gibi hızlı geçti.
B) Beş sene gönlümde yaşadın, bir gün misafir
demedim.
Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin.
Topladın saçtığı altını yüzlerce kez elinle,
yorgun argin.
EX Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine
gelirim.
Lise Türkçe
Anlamına Göre Cümleler
MMM Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir? A) Ne aklına bir firar geldi ne de zaman sandığım gibi hızlı geçti. B) Beş sene gönlümde yaşadın, bir gün misafir demedim. Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin. Topladın saçtığı altını yüzlerce kez elinle, yorgun argin. EX Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da yine gelirim.