Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. 1. Kişiler, iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmıştır. II. Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlememişlerdir. III. Kişiler ve

1.
1.
Kişiler, iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmıştır.
II. Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlememişlerdir.
III.
Kişiler ve olaylar çoğunlukla hayal ürünü olup rast-
lantılara sıkça yer verilmiştir.
IV. Gözlem ve belge yerine duygulara ve hayallere ağ

1. 1. Kişiler, iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmıştır. II. Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlememişlerdir. III. Kişiler ve olaylar çoğunlukla hayal ürünü olup rast- lantılara sıkça yer verilmiştir. IV. Gözlem ve belge yerine duygulara ve hayallere ağır- lık verilmiştir. TANZIMAT DÖNEMİ'N V. Olaylar genellikle İstanbul'da geçmekte olup eserler- de yalı, konak gibi mekânlar kullanılmıştır. Numaralanmış cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki romanların hangisinde görülmez? Felatun Bey'le Rakım Efendi (B) İntibah Taaşşuk-i Talat ve Fitnat DY Karabibik E) Henüz On Yedi Yaşında L tanzimat 1. dönem Tanzimat I. Dönem romanı ile Tanzimat II. Dönem ro- manının karşılaştırmasına ilişkin aşağıdaki yargılar- 4.