%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi Soruları

GELISME TESTI
5.
6.
PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCI
Tanzimat'ın ikinci nesli daha çok günlük, küçük
hassasiyetlerin peşinde koşan romantik bir nesildir.
Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit,
Samipaşazade Sezai gibi sanatkârları bu nesil içinde
sayabiliriz. Günlük, küçük şeyleri konu alan, hassas
yaratılışlı bu nesil ölüm karşısında tam bir teslimiyet
içindedir. Tabiat içinde olmaktan hoşlanırlar. Tabiatın bir
ruhu olduğuna inanırlar. Tabiat şiirleri, pastoral şiirler
Hamit'in Sahra'sıyla başlar. Bu dönem daha sonra
gelecek olan Servetifünun neslinin âdeta hazırlayıcısı
gibidir. Zira Recaizade Mahmut Ekrem, Servetifünun
mecmuası etrafında yeni bir edebiyat anlayışına sahip
gençleri bir araya getirecektir. Bu sanatkârlar
Fransızcayı mektebinde öğrenmiş, Batı'yı bizzat gidip
görerek tanımış gençlerdir.
Bu parçadan hareket eden bir öğrenci, Tanzimat'ın
ikinci nesil sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisini edinemez?
A) Sıradan duyarlılıkları içli bir yaklaşımla ele
almışlardır.
B) Duyarlı bir kişiliğe sahip olup ölüme karşı dirençsiz
bir tavır takınmışlardır.
C Doğa temalı ilk şiirleri onlar yazmışlardır.
D Batı yaniısı bir edebiyatın doğmasına kaynaklık
etmişlerdir.
E) Yapıtlarında doğadan yararlanıp onu gerçekçi bir
yaklaşımla işlemişlerdir.
Dumankara, Levent Cantek'in yazdığı ve on dokuz
yazarın çizdiği yirmi bir öyküden oluşuyor. Hepsi de
7.
YAYINLARI
LİMİT
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
GELISME TESTI 5. 6. PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCI Tanzimat'ın ikinci nesli daha çok günlük, küçük hassasiyetlerin peşinde koşan romantik bir nesildir. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, Samipaşazade Sezai gibi sanatkârları bu nesil içinde sayabiliriz. Günlük, küçük şeyleri konu alan, hassas yaratılışlı bu nesil ölüm karşısında tam bir teslimiyet içindedir. Tabiat içinde olmaktan hoşlanırlar. Tabiatın bir ruhu olduğuna inanırlar. Tabiat şiirleri, pastoral şiirler Hamit'in Sahra'sıyla başlar. Bu dönem daha sonra gelecek olan Servetifünun neslinin âdeta hazırlayıcısı gibidir. Zira Recaizade Mahmut Ekrem, Servetifünun mecmuası etrafında yeni bir edebiyat anlayışına sahip gençleri bir araya getirecektir. Bu sanatkârlar Fransızcayı mektebinde öğrenmiş, Batı'yı bizzat gidip görerek tanımış gençlerdir. Bu parçadan hareket eden bir öğrenci, Tanzimat'ın ikinci nesil sanatçılarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemez? A) Sıradan duyarlılıkları içli bir yaklaşımla ele almışlardır. B) Duyarlı bir kişiliğe sahip olup ölüme karşı dirençsiz bir tavır takınmışlardır. C Doğa temalı ilk şiirleri onlar yazmışlardır. D Batı yaniısı bir edebiyatın doğmasına kaynaklık etmişlerdir. E) Yapıtlarında doğadan yararlanıp onu gerçekçi bir yaklaşımla işlemişlerdir. Dumankara, Levent Cantek'in yazdığı ve on dokuz yazarın çizdiği yirmi bir öyküden oluşuyor. Hepsi de 7. YAYINLARI LİMİT
İslamiyet'in Kabulünden
Önceki Türk Edebiyatı
Sözlü
Dönem
Yazılı
Dönem
Geçiş
Dönemi
A) Taassuk Talat ve Fitnat
C) Leyla ile Mecnun
İslamiyet'in Kabulünden
Sonraki Türk Edebiyatı
Divan
Halk
Edebiyatı Edebiyatı
Aşağıdakilerden hangisi bu şemada gösterilen dönemlere ait eserleri örneklemek için verilen boşluklardan birine
yazılamaz?
E) Göktürk Yazıtları
B) Alp Er Tunga Sagusu
D)
Divan-ı Hikmet
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Yazılı Dönem Geçiş Dönemi A) Taassuk Talat ve Fitnat C) Leyla ile Mecnun İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Türk Edebiyatı Divan Halk Edebiyatı Edebiyatı Aşağıdakilerden hangisi bu şemada gösterilen dönemlere ait eserleri örneklemek için verilen boşluklardan birine yazılamaz? E) Göktürk Yazıtları B) Alp Er Tunga Sagusu D) Divan-ı Hikmet
3.
2.
II. Araba
Numaralanmış yapıtların ortak öz
den hangisidir?
A Tanzimat I. Dönemi'nde oluşturulmaları
B) Romantizm akımının etkisinde yazılmaları
Aynı sanatçıya ait olmaları
D Yanlış Batılılaşma konusunu ele almaları
E Türünün ilk örnekleri olduklarından teknik yönden ku-
surlu olmaları
Olayların akışında, rastlantılara fazlaca yer verilir.
II. Kahramanların tek yönü ele alınır, iyiler hep iyi, kötü
ler hep kötü olarak ortaya konur.
P
1.
Mekân İstanbul'dur ve İstanbul'da Çamlıca, Beyoğlu
gibi eğlence yerleri öne çıkar.
IV. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, olay-
ların akışına müdahale etmişlerdir.
Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda verilen özel-
liklerden biriyle ilişkilendirilemez?
Ahmet Mithat
A Felatun Bey'e Rakım Efendi
B)
Cezmi
(6) intibah Namik kemal
Nebizade Nozim
D) Karabibik
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
"Semsettin Som
Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Dönemi'nde
roman türünde eser veren sanatçılar bir arada veril-
miştir?
Ahmet mithet
A) Namık Kemal Şinasi - Ziya Paşa - Muallim Naci
B) Ahmet Mithat Efendi - Ahmet Vefik Paşa - Şemsed-
din Sami - Direktör Ali Bey
C) Nabizade Nazım Ahmet Mithat Efendi
Kemal - Sami Paşazade Sezai
D) Şinasi - Şemseddin
1
za
Namık
cr
A
A
A
5.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
3. 2. II. Araba Numaralanmış yapıtların ortak öz den hangisidir? A Tanzimat I. Dönemi'nde oluşturulmaları B) Romantizm akımının etkisinde yazılmaları Aynı sanatçıya ait olmaları D Yanlış Batılılaşma konusunu ele almaları E Türünün ilk örnekleri olduklarından teknik yönden ku- surlu olmaları Olayların akışında, rastlantılara fazlaca yer verilir. II. Kahramanların tek yönü ele alınır, iyiler hep iyi, kötü ler hep kötü olarak ortaya konur. P 1. Mekân İstanbul'dur ve İstanbul'da Çamlıca, Beyoğlu gibi eğlence yerleri öne çıkar. IV. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, olay- ların akışına müdahale etmişlerdir. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda verilen özel- liklerden biriyle ilişkilendirilemez? Ahmet Mithat A Felatun Bey'e Rakım Efendi B) Cezmi (6) intibah Namik kemal Nebizade Nozim D) Karabibik E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat "Semsettin Som Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Dönemi'nde roman türünde eser veren sanatçılar bir arada veril- miştir? Ahmet mithet A) Namık Kemal Şinasi - Ziya Paşa - Muallim Naci B) Ahmet Mithat Efendi - Ahmet Vefik Paşa - Şemsed- din Sami - Direktör Ali Bey C) Nabizade Nazım Ahmet Mithat Efendi Kemal - Sami Paşazade Sezai D) Şinasi - Şemseddin 1 za Namık cr A A A 5.
71
S
15
4. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıyla ilgili aşa-
ğıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, XIX. yüzyıl-
da başlayıp Cumhuriyet'in ilanına kadar devam
eden dönemi kapsamaktadır.
B) 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın askerî,
siyasi, toplumsal pek çok alanda başlattığı de-
ğişiklikler Batı etkisindeki edebiyatın kıvılcımını
yakmıştır.
C) Tanzimat'la başlayan değişiklikler bir süre sonra
edebiyatı da etkilemiş, gazeteler çıkarılmış, Bati
edebiyatından çeviriler ve uyarlamalarla edebî
alan zenginleşmeye başlamıştır.
D) Tanzimat Dönemi'nin özel şartlarında Batı kültü-
rüyle yetişen yeni kuşak sanatçıları, Batı edebi-
yatını örnek alan yeni ve başarılı eserler ortaya
koymaya başlamışlardır.
E) Ban Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı; Tanzimat
Edebiyatı Servetifünün Edebiyatı, Fecriâtî Ede-
biyatı, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi ola-
rak dönemlere ayrılmaktadır
10. SINIF SARMAL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Â
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
71 S 15 4. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıyla ilgili aşa- ğıdakilerin hangisi söylenemez? A) Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı, XIX. yüzyıl- da başlayıp Cumhuriyet'in ilanına kadar devam eden dönemi kapsamaktadır. B) 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'nın askerî, siyasi, toplumsal pek çok alanda başlattığı de- ğişiklikler Batı etkisindeki edebiyatın kıvılcımını yakmıştır. C) Tanzimat'la başlayan değişiklikler bir süre sonra edebiyatı da etkilemiş, gazeteler çıkarılmış, Bati edebiyatından çeviriler ve uyarlamalarla edebî alan zenginleşmeye başlamıştır. D) Tanzimat Dönemi'nin özel şartlarında Batı kültü- rüyle yetişen yeni kuşak sanatçıları, Batı edebi- yatını örnek alan yeni ve başarılı eserler ortaya koymaya başlamışlardır. E) Ban Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı; Tanzimat Edebiyatı Servetifünün Edebiyatı, Fecriâtî Ede- biyatı, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi ola- rak dönemlere ayrılmaktadır 10. SINIF SARMAL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Â
A
ÇAP/TYT-4
1.
2.
1. Bu testte 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
yapı: Bütünün bir araya getirilişinde uyulan
dizge.
yansıtmak: Aktarmak, duyurmak.
saymak: Varsaymak, tutmak, farz etmek.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yapı, yansıtmak,
saymak" sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılaya-
cak şekilde kullanılmıştır?
A) Yansıttığı bu cümle yapısı makalenin genelinde sa-
yılan düşünceleri geçersiz kılacak kadar karmaşık
ve uzundu.
B) Art arda saydığı tüm önemli yapılar arasında şehri
en iyi yansıtan Ankara Kalesi ve Atakule'ydi.
C) Konuşmasında eserin dil yapısının yansıttığı me-
sajları sayan yazar, romanıyla geçmişin bağını kur-
muş gibiydi.
D) Arka sokaktaki yeni yapıya iki milyonu saydıktan
sonra yeni alıcı tipinin yansıttığı mesajı da bize ver-
miş oldu.
TÜRKÇE
E Kemal Tahir'in en önemli romanı olarak gösterilen
onun düşünce yapısını da en iyi yansı-
tan eserlerinden biri sayılmaktadır.
Son dönemlerde Silikon Vadisi'nde yeme alışkanlığı
olarak popülarite kazanan aralıklı oruç, artık teknolo-
ji üssü mühendisleri tarafından ortaya atılan yeni bir
kavram ile teknolojiye, daha doğrusu modern yaşamın
her bir bölümüne uyarlanıyor.
Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşıla-
yabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde
vardır?
A) Parlak sonbahar rengi, kırmızı akçaağacın en göze
çarpan özelliklerinden biridir.
Halk tarafından sevilen biri olduğu için onunla bir
reklam çekimi yapmak istiyorlar.
C) Dikkatini toplayarak önünde duran dosyaları daha
bir titizlikle incelemeye başladı.
D) Bu ev daha önce tutulduğu için kiralık ev listesin-
den çıkarıyoruz.
E) Son zamanlarda artık hiçbir film ilgimi çekmemeye
başladı.
3
3.
A
A
Gazeteci:
- Eserlerinizi oluştururken emeğinizin karşılığını ala-
mayacağınız zor bir işe kalkıştığınızı düşünerek ümit-
sizliğe kapıldığınız oluyor mu?
Sanatçı:
- Zor bir davaya gönül verdiyseniz şayet; o yolda
yürürken her türlü fedakarlığı, cefayı da göze alma-
mız gerekir. Aksi takdirde yürüyeceğimiz yol asla bit-
meyecektir. Sonuç olarak sorunuzu Konfüçyüs'ün şu
sözüyle cevaplayacağım: "Derin olan kuyu değil, kısa
olan iptir."
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ne kadar çok uğraşılsa da bazı durumların ortaya
çıkmasına engel olunamayacağı
B) Her zaman aynı sebeplerin aynı sonuçları doğur-
mayacağı
şin
işin zor olmadığı, o işin başarılması için verilmesi
gereken emeğin az olduğu
D) Olumlu sonuçlar elde etmenin yalnızca cesarete
değil, gayrete de bağlı olduğu
E) Bir şeyi sadece çok istemenin gerçekleşmesi için
yeterli olmadığı
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
A ÇAP/TYT-4 1. 2. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. yapı: Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge. yansıtmak: Aktarmak, duyurmak. saymak: Varsaymak, tutmak, farz etmek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yapı, yansıtmak, saymak" sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılaya- cak şekilde kullanılmıştır? A) Yansıttığı bu cümle yapısı makalenin genelinde sa- yılan düşünceleri geçersiz kılacak kadar karmaşık ve uzundu. B) Art arda saydığı tüm önemli yapılar arasında şehri en iyi yansıtan Ankara Kalesi ve Atakule'ydi. C) Konuşmasında eserin dil yapısının yansıttığı me- sajları sayan yazar, romanıyla geçmişin bağını kur- muş gibiydi. D) Arka sokaktaki yeni yapıya iki milyonu saydıktan sonra yeni alıcı tipinin yansıttığı mesajı da bize ver- miş oldu. TÜRKÇE E Kemal Tahir'in en önemli romanı olarak gösterilen onun düşünce yapısını da en iyi yansı- tan eserlerinden biri sayılmaktadır. Son dönemlerde Silikon Vadisi'nde yeme alışkanlığı olarak popülarite kazanan aralıklı oruç, artık teknolo- ji üssü mühendisleri tarafından ortaya atılan yeni bir kavram ile teknolojiye, daha doğrusu modern yaşamın her bir bölümüne uyarlanıyor. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşıla- yabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Parlak sonbahar rengi, kırmızı akçaağacın en göze çarpan özelliklerinden biridir. Halk tarafından sevilen biri olduğu için onunla bir reklam çekimi yapmak istiyorlar. C) Dikkatini toplayarak önünde duran dosyaları daha bir titizlikle incelemeye başladı. D) Bu ev daha önce tutulduğu için kiralık ev listesin- den çıkarıyoruz. E) Son zamanlarda artık hiçbir film ilgimi çekmemeye başladı. 3 3. A A Gazeteci: - Eserlerinizi oluştururken emeğinizin karşılığını ala- mayacağınız zor bir işe kalkıştığınızı düşünerek ümit- sizliğe kapıldığınız oluyor mu? Sanatçı: - Zor bir davaya gönül verdiyseniz şayet; o yolda yürürken her türlü fedakarlığı, cefayı da göze alma- mız gerekir. Aksi takdirde yürüyeceğimiz yol asla bit- meyecektir. Sonuç olarak sorunuzu Konfüçyüs'ün şu sözüyle cevaplayacağım: "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir." Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Ne kadar çok uğraşılsa da bazı durumların ortaya çıkmasına engel olunamayacağı B) Her zaman aynı sebeplerin aynı sonuçları doğur- mayacağı şin işin zor olmadığı, o işin başarılması için verilmesi gereken emeğin az olduğu D) Olumlu sonuçlar elde etmenin yalnızca cesarete değil, gayrete de bağlı olduğu E) Bir şeyi sadece çok istemenin gerçekleşmesi için yeterli olmadığı Diğer sayfaya geçiniz.
Ahmet
Mithat
Efendi
Tanzimat edebiyatında bazı sanatçılar belirli yönleriyle öne
çıkmıştır. Bunlardan ----, "yazı makinesi"; --
"vatan şa-
111
iri";
A. Hamit
"şair-i âzâm"; "üstat" olarak tanınmıştır.
I
RM
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda boş bırakılan yerler-
den herhangi birine getirilemez?
Namik
kemal
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Ahmet Mithat Efendi
e) Recaizâde Mahmut Ekrem
DY Abdülhak Hamit Tarhan
E Namık Kemal
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Ahmet Mithat Efendi Tanzimat edebiyatında bazı sanatçılar belirli yönleriyle öne çıkmıştır. Bunlardan ----, "yazı makinesi"; -- "vatan şa- 111 iri"; A. Hamit "şair-i âzâm"; "üstat" olarak tanınmıştır. I RM Aşağıdakilerden hangisi yukarıda boş bırakılan yerler- den herhangi birine getirilemez? Namik kemal A) Ahmet Vefik Paşa B) Ahmet Mithat Efendi e) Recaizâde Mahmut Ekrem DY Abdülhak Hamit Tarhan E Namık Kemal
5.
Aşağıdakilerin hangisinde, Tanzimat edebiyatında, di-
van şiirinin özelliklerini benimseyen ve onu savunan
sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Muallim Naci - Ziya Paşa
B) Namık Kemal - Recaizâde Mahmut Ekrem
C) Abdülhak Hamit - Şemsettin Sami
D) Ahmet Mithat - Nabizâde Nazım
E) Sami Paşazâde Sezai - Ahmet Vefik Paşa
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
5. Aşağıdakilerin hangisinde, Tanzimat edebiyatında, di- van şiirinin özelliklerini benimseyen ve onu savunan sanatçılar bir arada verilmiştir? A) Muallim Naci - Ziya Paşa B) Namık Kemal - Recaizâde Mahmut Ekrem C) Abdülhak Hamit - Şemsettin Sami D) Ahmet Mithat - Nabizâde Nazım E) Sami Paşazâde Sezai - Ahmet Vefik Paşa
10. Tanzimat edebiyatı sanatçılarından olan ----, divan ede-
biyatını bitiren isim olmuştur. Kurallarla pek ilgisi olmayan
şair, Batı şiirinde görüp beğendiği unsurları Türk şiirine
getirmiştir. Kullandığı biçimler arasında hem Doğu'ya hem
Fransız şiirine ait olanlar olduğu gibi hiçbir kurala bağlı ol
mayanlar da vardır. Onun belirli bir dil anlayışı yoktur. Ba
zı şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanmış; bazılarında ise
Arapça, Farsça sözcükleri yoğun biçimde kullanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Abdülhak Hâmit Tarhan
B) Recaizâde Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa
E) İbrahim Şinasi
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
10. Tanzimat edebiyatı sanatçılarından olan ----, divan ede- biyatını bitiren isim olmuştur. Kurallarla pek ilgisi olmayan şair, Batı şiirinde görüp beğendiği unsurları Türk şiirine getirmiştir. Kullandığı biçimler arasında hem Doğu'ya hem Fransız şiirine ait olanlar olduğu gibi hiçbir kurala bağlı ol mayanlar da vardır. Onun belirli bir dil anlayışı yoktur. Ba zı şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanmış; bazılarında ise Arapça, Farsça sözcükleri yoğun biçimde kullanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Abdülhak Hâmit Tarhan B) Recaizâde Mahmut Ekrem C) Namık Kemal D) Ziya Paşa E) İbrahim Şinasi
Batı etkisindeki Türk edebiyatının öncülerinden biridir. Çok
yetenekli bir sanatçı olmayan edebiyatımızdaki öne-
mi sanatçılığından çok yeni düşüncelerle dolu olması ve
bunu etrafındakilere yayıp yeni bir edebiyatın temellerini
atmasındandır. Şiirlerinde halk dilini kullanmaya özen gös-
termiş, sade şiirler yazmıştır. Bütün şiirlerinde divan ede-
biyatı nazım biçimlerini kullanmış, şiirlerini aruzla yazmış-
tır. Edebiyatımızdaki birçok ilki gerçekleştiren kişidir.
----
Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
bielg
A) Sinasi'nin
C) Ziya Paşa'nın
E) Ahmet Mithat'ın
B) Namık Kemal'in
D) Ahmet Vefik'in
16
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Batı etkisindeki Türk edebiyatının öncülerinden biridir. Çok yetenekli bir sanatçı olmayan edebiyatımızdaki öne- mi sanatçılığından çok yeni düşüncelerle dolu olması ve bunu etrafındakilere yayıp yeni bir edebiyatın temellerini atmasındandır. Şiirlerinde halk dilini kullanmaya özen gös- termiş, sade şiirler yazmıştır. Bütün şiirlerinde divan ede- biyatı nazım biçimlerini kullanmış, şiirlerini aruzla yazmış- tır. Edebiyatımızdaki birçok ilki gerçekleştiren kişidir. ---- Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? bielg A) Sinasi'nin C) Ziya Paşa'nın E) Ahmet Mithat'ın B) Namık Kemal'in D) Ahmet Vefik'in 16
5. Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatının
etkisiyle 19. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebi-
yatında oluşan edebî oluşuma ne ad verilir?
A) Servetifünun Edebiyatı
B) Fecriati Edebiyatı
C) Tanzimat Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Divan Edebiyatı
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
5. Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatının etkisiyle 19. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebi- yatında oluşan edebî oluşuma ne ad verilir? A) Servetifünun Edebiyatı B) Fecriati Edebiyatı C) Tanzimat Edebiyatı D) Milli Edebiyat E) Divan Edebiyatı
26. Bir devlet memurunun oğlu olan Bihruz Bey, yarım yama-
lak bir öğrenim görmüş, yirmi üç yirmi dört yaşlarında bir
gençtir. Babası ölünce annesiyle kendisine hatırı sayılır bir
servet kalır. Yazları Çamlıca'da, kışları Süleymaniye'de
otururlar. Bütün merakı, pek zarif arabasıyla gezinti yer-
delerinde dolaşıp kendini göstermek, herkesten daha şık
giyinmek, Türkçe cümleler arasında Fransızca sözcükler
kullanmaktır. Çalışmakta olduğu iş yerine ara sıra uğrar.
Bir gün yine arabasıyla Çamlıca'da dolaşırken yepyeni bir
arabada, çok güzel bir sarışın kıza rastlar ve hemen âşık
olur. Bu Periveş adında bir kadındır. Bihruz Bey kıza çiçek
sunar, ertesi hafta arabasına bir mektup atar. O günden
sonra da kızı bir daha görmez.
And
Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakiler-
den hangisidir?
belve
A) İntibah - Namık Kemal
B) Zehra - Nabizâde Nazım
C) Sergüzeşt - Samipaşazâde
Sezai
Susupab
D) Araba Sevdası - Recaizâde Mahmut Ekrem
E) Eylül - Mehmet Rauf
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
26. Bir devlet memurunun oğlu olan Bihruz Bey, yarım yama- lak bir öğrenim görmüş, yirmi üç yirmi dört yaşlarında bir gençtir. Babası ölünce annesiyle kendisine hatırı sayılır bir servet kalır. Yazları Çamlıca'da, kışları Süleymaniye'de otururlar. Bütün merakı, pek zarif arabasıyla gezinti yer- delerinde dolaşıp kendini göstermek, herkesten daha şık giyinmek, Türkçe cümleler arasında Fransızca sözcükler kullanmaktır. Çalışmakta olduğu iş yerine ara sıra uğrar. Bir gün yine arabasıyla Çamlıca'da dolaşırken yepyeni bir arabada, çok güzel bir sarışın kıza rastlar ve hemen âşık olur. Bu Periveş adında bir kadındır. Bihruz Bey kıza çiçek sunar, ertesi hafta arabasına bir mektup atar. O günden sonra da kızı bir daha görmez. And Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakiler- den hangisidir? belve A) İntibah - Namık Kemal B) Zehra - Nabizâde Nazım C) Sergüzeşt - Samipaşazâde Sezai Susupab D) Araba Sevdası - Recaizâde Mahmut Ekrem E) Eylül - Mehmet Rauf
1.
1.
Kişiler, iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmıştır.
II. Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlememişlerdir.
III.
Kişiler ve olaylar çoğunlukla hayal ürünü olup rast-
lantılara sıkça yer verilmiştir.
IV. Gözlem ve belge yerine duygulara ve hayallere ağır-
lık verilmiştir.
TANZIMAT DÖNEMİ'N
V. Olaylar genellikle İstanbul'da geçmekte olup eserler-
de yalı, konak gibi mekânlar kullanılmıştır.
Numaralanmış cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki
romanların hangisinde görülmez?
Felatun Bey'le Rakım Efendi
(B) İntibah
Taaşşuk-i Talat ve Fitnat
DY Karabibik
E) Henüz On Yedi Yaşında
L
tanzimat
1. dönem
Tanzimat I. Dönem romanı ile Tanzimat II. Dönem ro-
manının karşılaştırmasına ilişkin aşağıdaki yargılar-
4.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
1. 1. Kişiler, iyi-kötü karşıtlığı içinde yansıtılmıştır. II. Yazarlar, eserlerinde kişiliğini gizlememişlerdir. III. Kişiler ve olaylar çoğunlukla hayal ürünü olup rast- lantılara sıkça yer verilmiştir. IV. Gözlem ve belge yerine duygulara ve hayallere ağır- lık verilmiştir. TANZIMAT DÖNEMİ'N V. Olaylar genellikle İstanbul'da geçmekte olup eserler- de yalı, konak gibi mekânlar kullanılmıştır. Numaralanmış cümlelerde verilen özellikler aşağıdaki romanların hangisinde görülmez? Felatun Bey'le Rakım Efendi (B) İntibah Taaşşuk-i Talat ve Fitnat DY Karabibik E) Henüz On Yedi Yaşında L tanzimat 1. dönem Tanzimat I. Dönem romanı ile Tanzimat II. Dönem ro- manının karşılaştırmasına ilişkin aşağıdaki yargılar- 4.
Test: 1
Tanzimat Dönen
3.
AYT
Heplumsa
bireysel
1.
Tanzimat I ve II. dönem şiirinin karşılaştırmasıyla il-
gili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı
yapılmıştır?
A) 1. Dönem'de gazel) kaside, terkibibent gibi klasik
edebiyatın nazım biçimleri kullanılırken II. Dö-
nem'de Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler de-
nenmeye başlanmıştır.
B) Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece
ölçüsü az da olsa denenmiş ve nazım birimi olarak
çoğunlukla beyit kullanılmıştır.
C) 1. Dönem'de siyasal ve toplumsal sorunlar, II. Dö-
hem'de bireysel ve duygusal konular işlenmiştir.
D) 1. Dönem şairleri dili yalınlaştırmaya çalışmış, II.
Dönem şairleri ise şiiri sanat açısından ele alıp ağır
bir dil kullanmışlardır.
E) 1. Dönem'de konu bütünlüğü esas alınırken II. Dö-
nem'de parça bütünlüğüne önem verilmiştir.
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
Test: 1 Tanzimat Dönen 3. AYT Heplumsa bireysel 1. Tanzimat I ve II. dönem şiirinin karşılaştırmasıyla il- gili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) 1. Dönem'de gazel) kaside, terkibibent gibi klasik edebiyatın nazım biçimleri kullanılırken II. Dö- nem'de Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler de- nenmeye başlanmıştır. B) Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsü az da olsa denenmiş ve nazım birimi olarak çoğunlukla beyit kullanılmıştır. C) 1. Dönem'de siyasal ve toplumsal sorunlar, II. Dö- hem'de bireysel ve duygusal konular işlenmiştir. D) 1. Dönem şairleri dili yalınlaştırmaya çalışmış, II. Dönem şairleri ise şiiri sanat açısından ele alıp ağır bir dil kullanmışlardır. E) 1. Dönem'de konu bütünlüğü esas alınırken II. Dö- nem'de parça bütünlüğüne önem verilmiştir.
1. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği Şemsettin
Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"ıdır.
II. Nabizade Nazım'ın Batı'ya dönük yaşam tarzının
yol açabileceği olumsuzluklar konusunda bir uyarı
amacı taşıyan "Karabibik" adlı romanında natüraliz-
min izleri görülür.
III. Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı
romanı edebiyatımızda ilk gerçekçi roman örneğidir.
IV. Türk edebiyatına roman, çeviri yolu ile girmiştir; ilk
çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenalon'dan
çevirdiği Telemak'tır.
V. Edebiyatımızda küçük hikâye türünün ilk örneklerini
veren Ahmet Mithat Efendi'nin anlatmaya bağlı me-
tinleri teknik yönden kusurludur.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E)
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
1. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"ıdır. II. Nabizade Nazım'ın Batı'ya dönük yaşam tarzının yol açabileceği olumsuzluklar konusunda bir uyarı amacı taşıyan "Karabibik" adlı romanında natüraliz- min izleri görülür. III. Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı romanı edebiyatımızda ilk gerçekçi roman örneğidir. IV. Türk edebiyatına roman, çeviri yolu ile girmiştir; ilk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenalon'dan çevirdiği Telemak'tır. V. Edebiyatımızda küçük hikâye türünün ilk örneklerini veren Ahmet Mithat Efendi'nin anlatmaya bağlı me- tinleri teknik yönden kusurludur. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E)
dum
irt-
a-
B
B
B
15. Ağabey dediği amcaoğlu İhsan ile karısı Macide'nin ya-
nında yetişmiş Mümtaz, çocukluğunda savaş ortasından
geçerek Anadolu'dan İstanbul'a gelmiştir. Galatasaray
Lisesinde okumuş, Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Artık
fakültede asistan olan Mümtaz, şiir yazmakta, eski şiirimi-
ze ve eski müziğimize yakınlık duymakta; yeni Türkiye'den
yana olmakla birlikte, bir bunalım gibi, kültür gömleği
değiştirmenin sancısını çekmektedir. Şimdi İhsan hastadır;
Mümtaz birdenbire ailenin gündelik sorunlarıyla ilgilenmek
durumunda kalmıştır. Birikmiş bir dükkân kirası nedeniyle
esnafla, alışveriş düzeniyle yüz yüze gelir ve İkinci Dünya
Savaşı'nın patlak vereceğini sezinler. Bireysel bir yıkımı da
bir zamanlar çok sevdiği Nuran'ın eski kocasıyla tekrar
evleneceği haberini almasıdır.
Yukarıda özeti yer alan roman ve yazarı aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
of a yea
A Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Eylül - Mehmet Rauf
are
Pricel
Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil
Bihter
D) Handan - Halide Edip Adıvar
E) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay
LİMLERİ YAYINLARI
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
dum irt- a- B B B 15. Ağabey dediği amcaoğlu İhsan ile karısı Macide'nin ya- nında yetişmiş Mümtaz, çocukluğunda savaş ortasından geçerek Anadolu'dan İstanbul'a gelmiştir. Galatasaray Lisesinde okumuş, Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Artık fakültede asistan olan Mümtaz, şiir yazmakta, eski şiirimi- ze ve eski müziğimize yakınlık duymakta; yeni Türkiye'den yana olmakla birlikte, bir bunalım gibi, kültür gömleği değiştirmenin sancısını çekmektedir. Şimdi İhsan hastadır; Mümtaz birdenbire ailenin gündelik sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalmıştır. Birikmiş bir dükkân kirası nedeniyle esnafla, alışveriş düzeniyle yüz yüze gelir ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vereceğini sezinler. Bireysel bir yıkımı da bir zamanlar çok sevdiği Nuran'ın eski kocasıyla tekrar evleneceği haberini almasıdır. Yukarıda özeti yer alan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? of a yea A Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar B) Eylül - Mehmet Rauf are Pricel Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil Bihter D) Handan - Halide Edip Adıvar E) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay LİMLERİ YAYINLARI
oik
8
LP13EDESB20-192
•
İlk köy şiiri
• İlk pastoral şiir
• İlk şiir çevirileri
• İlk mensur şiir
• İlk kafiyesiz şiir
Aşağıdaki sanatçılardan hangileri yukarıda belirtilen
ilklerden herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) Muallim Naci
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Şinasi
Şemsettin Sami
6. Edebiyatımızdaki en önemli romanlar arasında Namik
Kemal'in Cezmi, Mehmet Rauf'un Eylür, Oğuz Atay'ın
1
Tutunamayanlar, Nabizâde Nazım'ın Karabibik ve Peyami
(y
Safa'nın Matmazel Noralya'nın Koltuğu adlı yapıtlarını
d
URUMLARI SINAVI
1. OTURUM
İLİK TESTİ (TYT)
TÜRKÇE
YOSU
ve Orta Uzunlukta
rta Uzunlukta
5.
Test
1
Lise Türkçe
Türk Edebiyatında Romanın Tarihî Gelişimi
oik 8 LP13EDESB20-192 • İlk köy şiiri • İlk pastoral şiir • İlk şiir çevirileri • İlk mensur şiir • İlk kafiyesiz şiir Aşağıdaki sanatçılardan hangileri yukarıda belirtilen ilklerden herhangi biriyle eşleştirilemez? A) Muallim Naci B) Abdülhak Hamit Tarhan C) Halit Ziya Uşaklıgil D) Şinasi Şemsettin Sami 6. Edebiyatımızdaki en önemli romanlar arasında Namik Kemal'in Cezmi, Mehmet Rauf'un Eylür, Oğuz Atay'ın 1 Tutunamayanlar, Nabizâde Nazım'ın Karabibik ve Peyami (y Safa'nın Matmazel Noralya'nın Koltuğu adlı yapıtlarını d URUMLARI SINAVI 1. OTURUM İLİK TESTİ (TYT) TÜRKÇE YOSU ve Orta Uzunlukta rta Uzunlukta 5. Test 1