Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. 1. Mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturmak II. Atomlarda ve onların dizilişleriyle; malzem

1.
1. Mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek
yeni maddeler oluşturmak
II. Atomlarda ve onların dizilişleriyle; malzemede, üre-
tim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun
üstün özellikli yeni ürünler geliştirmek
III. Gelecek kuşakların ya

1. 1. Mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturmak II. Atomlarda ve onların dizilişleriyle; malzemede, üre- tim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun üstün özellikli yeni ürünler geliştirmek III. Gelecek kuşakların yaşayabilmesi için gerekli olan koşulları gözeterek doğal kaynakların özenli ve dik- katli tüketilmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri nanoteknolojilerin gerçek amacını içerir? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) ve II E) II ve III