Nanoteknoloji Soruları

0
1
7. . Dünyanın yaşının hesaplanması
Güçlü laser ışınlarının elde edilmesi
Leke tutmayan kumaşlar
Fiberoptik kablolar
●
e
Verilen örnekler fiziğin alt dallarıyla eşleştirildi-
ğinde hangisi açıkta kalır?
B) Nükleer Fizik
D) Katihal Fiziği
E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
A) Termodinamik-
C) Optik
TYT FİZİK SORU BANKASI
Fizik
Nanoteknoloji
0 1 7. . Dünyanın yaşının hesaplanması Güçlü laser ışınlarının elde edilmesi Leke tutmayan kumaşlar Fiberoptik kablolar ● e Verilen örnekler fiziğin alt dallarıyla eşleştirildi- ğinde hangisi açıkta kalır? B) Nükleer Fizik D) Katihal Fiziği E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A) Termodinamik- C) Optik TYT FİZİK SORU BANKASI
8.
O
HIZLI BİLGİ
Kristal yapıdaki katı maddelerin üzerine kuvvet
uygulayarak bir basınç oluşturulduğunda, katı
madde üzerindeki yükler kutuplanır ve bu sayede
yükler arasında oluşan potansiyel farktan dolayı
elektrik akımı elde edilir. Bu olaya Piezoelektrik
olay denir.
Bu bilgiden yola çıkarak;
I. Işıklı çocuk ayakkabıları,
II.
Üzerine basıldığında çalışan elektronik tartılar,
III. Pilsiz ve hareket etkisiyle çalışabilen kol saatleri
verilen örneklerden hangileri piezoelektrik olay yoluy-
la elde edilen akım ile çalışır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
L
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
gibie
A) P
C) P
2h
Şekilc
SIVI b
Bu ka
SIVI ba
si gib
A) K =
Fizik
Nanoteknoloji
8. O HIZLI BİLGİ Kristal yapıdaki katı maddelerin üzerine kuvvet uygulayarak bir basınç oluşturulduğunda, katı madde üzerindeki yükler kutuplanır ve bu sayede yükler arasında oluşan potansiyel farktan dolayı elektrik akımı elde edilir. Bu olaya Piezoelektrik olay denir. Bu bilgiden yola çıkarak; I. Işıklı çocuk ayakkabıları, II. Üzerine basıldığında çalışan elektronik tartılar, III. Pilsiz ve hareket etkisiyle çalışabilen kol saatleri verilen örneklerden hangileri piezoelektrik olay yoluy- la elde edilen akım ile çalışır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III L C) I ve III E) I, II ve III 3. gibie A) P C) P 2h Şekilc SIVI b Bu ka SIVI ba si gib A) K =
Aşağıdakilerden hangisi nanobilimden faydalanılarak
gerçekleştirilmemiştir?
A) Güçlü, hafif ve sıcaklığa dayanıklı malzemelerin üretil-
mesi
B) Kurşun geçirmeyen giysilerin üretilmesi
CLeke ve bakten barındırmayan giysilerin yapımı
Deri ve deri ürünlerinin yapılması
EX Yakıt hücreleri ve gelişmiş pillerin yapılması
Nanometre ölçeğinde maddel
Fiziksel,
Optiksel
Bu de des
»? Buda
m?
• Elektriksel,
Manyetiksel,
Kimyasal
özelliklerinden kaç tanesi değişebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
4
E) 5
Tibbi görüntülemede ve bazı tümörlerin yok edilmesinde
11
Fizik
Nanoteknoloji
Aşağıdakilerden hangisi nanobilimden faydalanılarak gerçekleştirilmemiştir? A) Güçlü, hafif ve sıcaklığa dayanıklı malzemelerin üretil- mesi B) Kurşun geçirmeyen giysilerin üretilmesi CLeke ve bakten barındırmayan giysilerin yapımı Deri ve deri ürünlerinin yapılması EX Yakıt hücreleri ve gelişmiş pillerin yapılması Nanometre ölçeğinde maddel Fiziksel, Optiksel Bu de des »? Buda m? • Elektriksel, Manyetiksel, Kimyasal özelliklerinden kaç tanesi değişebilir? A) 1 B) 2 C) 3 4 E) 5 Tibbi görüntülemede ve bazı tümörlerin yok edilmesinde 11
Roket
29.
Dünya
Dünya'dan uzaya fırlatılmaya hazırlanan şekildeki ro-
ketin Dünya'nın çekim etkisinden kurtulabilmesi için
rokete verilmesi gereken minumum enerjiye roketin
kurtulma enerjisi denir.
Buna göre roketin kurtulma enerjisinin büyüklüğü;
1. roketin kütlesi,
Il Dünya'nın kütlesi,
III. Dünya ile roketin kütle merkezleri arasındaki uzaklık
niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
HE) Il ve III
2.
Fizik
Nanoteknoloji
Roket 29. Dünya Dünya'dan uzaya fırlatılmaya hazırlanan şekildeki ro- ketin Dünya'nın çekim etkisinden kurtulabilmesi için rokete verilmesi gereken minumum enerjiye roketin kurtulma enerjisi denir. Buna göre roketin kurtulma enerjisinin büyüklüğü; 1. roketin kütlesi, Il Dünya'nın kütlesi, III. Dünya ile roketin kütle merkezleri arasındaki uzaklık niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II HE) Il ve III 2.
mi
A)
9.
YAYINLARI-
E) II ve III
1. Grafen
II. Fulleren
III. Nano tüpler
Yukarıdakilerden hangileri nanoteknolojik malzemelerin
temel bileşenlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
10. Köpek balıkları üzerinde taramalı elektron mikroskobuyla
yapılan incelemelerde, derilerinin
Dürü
D) I ve III
Fizik
Nanoteknoloji
mi A) 9. YAYINLARI- E) II ve III 1. Grafen II. Fulleren III. Nano tüpler Yukarıdakilerden hangileri nanoteknolojik malzemelerin temel bileşenlerindendir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 10. Köpek balıkları üzerinde taramalı elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde, derilerinin Dürü D) I ve III
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
B) Yalnız
-A) Yalnız T
DDD
C) Yatmız H
e III
14. Nanoteknoloji sayesinde nano boyuta indirgenen ba-
kır saydam hale getirilirken yalıtkan olan silikon nano
seviyede iletken hale getirilebiliyor.
Buna göre maddenin;
Optik
II. Manyetik
III. Elektrik
özelliklerinden hangileri nano boyutta değişebilir?
Yalnız III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
C
D
7
E
Fizik
Nanoteknoloji
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? B) Yalnız -A) Yalnız T DDD C) Yatmız H e III 14. Nanoteknoloji sayesinde nano boyuta indirgenen ba- kır saydam hale getirilirken yalıtkan olan silikon nano seviyede iletken hale getirilebiliyor. Buna göre maddenin; Optik II. Manyetik III. Elektrik özelliklerinden hangileri nano boyutta değişebilir? Yalnız III A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III C D 7 E
1.
1. Mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek
yeni maddeler oluşturmak
II. Atomlarda ve onların dizilişleriyle; malzemede, üre-
tim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun
üstün özellikli yeni ürünler geliştirmek
III. Gelecek kuşakların yaşayabilmesi için gerekli olan
koşulları gözeterek doğal kaynakların özenli ve dik-
katli tüketilmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri nanoteknolojilerin
gerçek amacını içerir?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) ve II
E) II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
1. 1. Mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturmak II. Atomlarda ve onların dizilişleriyle; malzemede, üre- tim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun üstün özellikli yeni ürünler geliştirmek III. Gelecek kuşakların yaşayabilmesi için gerekli olan koşulları gözeterek doğal kaynakların özenli ve dik- katli tüketilmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri nanoteknolojilerin gerçek amacını içerir? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) ve II E) II ve III
81
?
Nötron
A
14. Nano malzemeler sayesinde tip, mühendislik, spor gibi
pek çok alanda, maddelerin atomik boyuttaki özellikleri kul-
lanılarak yeni teknolojik malzemeler üretilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nanomalzemelerin
teknolojideki kulianım alanları arasında yer almaz?
A) Zararlı ışınları yansıtan krem üretmek.
BY Islanmayan kumaş üretmek.
e) Kirlenmeyen duvar boyası üretmek.
BOSD) Çok hafif ve dayanıklılığı yüksek ayakkabılar üretmek.
E) Sudan hidrojen gazı üretmek.
B
B
A
B
A B
11 (A
12 A
13 AC
14 A
15 A
16 C
E 17
E
C
A B
A B
4 A B
5 A B
B
26 A
27 (A) B
28 AB
29 A B
30 AE
31 (A)
0
18
Fizik
Nanoteknoloji
81 ? Nötron A 14. Nano malzemeler sayesinde tip, mühendislik, spor gibi pek çok alanda, maddelerin atomik boyuttaki özellikleri kul- lanılarak yeni teknolojik malzemeler üretilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nanomalzemelerin teknolojideki kulianım alanları arasında yer almaz? A) Zararlı ışınları yansıtan krem üretmek. BY Islanmayan kumaş üretmek. e) Kirlenmeyen duvar boyası üretmek. BOSD) Çok hafif ve dayanıklılığı yüksek ayakkabılar üretmek. E) Sudan hidrojen gazı üretmek. B B A B A B 11 (A 12 A 13 AC 14 A 15 A 16 C E 17 E C A B A B 4 A B 5 A B B 26 A 27 (A) B 28 AB 29 A B 30 AE 31 (A) 0 18
AYT / Fen Bilimleri
4.
Fiziğin uygulama alanlarından biri olan nanoteknoloji
ile ilgili,
Atom fiziğinin uygulama alanıdır.
Ⓒ
II. Nano boyutlarda maddelerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri değişebilir
Nano teknolojinin temelini radyoaktif maddeler
oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7. Boz
har
Fizik
Nanoteknoloji
AYT / Fen Bilimleri 4. Fiziğin uygulama alanlarından biri olan nanoteknoloji ile ilgili, Atom fiziğinin uygulama alanıdır. Ⓒ II. Nano boyutlarda maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişebilir Nano teknolojinin temelini radyoaktif maddeler oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. Boz har
13. Normalde mat olan bir malzeme nano seviyelerde say-
dam özellik gösterir. Benzer şekilde yalıtkan olan silikon,
nano boyutlarda iletken olurken altın diğer elementlerle
çok aktif olarak etkileşmeye başlar.
Buna göre nano boyutlara inildikçe maddelerin;
I. optik,
II. elektrik,
III. kimyasal
özelliklerinden hangilerinin değişikliğe uğradığı göz-
lemlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
RASYO
Fizik
Nanoteknoloji
13. Normalde mat olan bir malzeme nano seviyelerde say- dam özellik gösterir. Benzer şekilde yalıtkan olan silikon, nano boyutlarda iletken olurken altın diğer elementlerle çok aktif olarak etkileşmeye başlar. Buna göre nano boyutlara inildikçe maddelerin; I. optik, II. elektrik, III. kimyasal özelliklerinden hangilerinin değişikliğe uğradığı göz- lemlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III RASYO
13. Günümüzde, sağladığı kolaylıklar nedeniyle birçok alanda
nanomalzemeler kullanılmaktadır.
Buna göre,
1. Tip
II. Bilişim
III. Tekstil
verilenlerden hangisi nano malzemelerin kullanım ala-
nıdır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
13. Günümüzde, sağladığı kolaylıklar nedeniyle birçok alanda nanomalzemeler kullanılmaktadır. Buna göre, 1. Tip II. Bilişim III. Tekstil verilenlerden hangisi nano malzemelerin kullanım ala- nıdır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
9.
O
A
A
AYT/Fen Bilimleri
8.
Nano teknoloji ve nano yapılar sayesinde
kuantum fiziği günlük hayatta önemli ölçüde
işlevsellik kazanmıştır. Nanoteknolojide geliştirilen
malzemelerde ise yaygın olarak Grafen ve Fulleren
kullanılır.
Buna göre;
1. Grafen elektrik akımın iyi ileten, saydam
ve esnek olması nedeniyle tercih edilen bir
malzemedir.
Super
ilett
Il Pulleren kullanılan yüzeylerin elektriksel ve
optik yapılarını değiştirir
III. Grafen normal koşullarda kararlı ve çok güçlü
atom zincirleri şeklindedir.
yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
K.9.9
d
aimleri yalıtkan zemin üzerinde
udo tubulmaktadır
Yük
N
10. Yerin ma
yeterince
akum ge
manyet
MUBA YAYINLARI
Fizik
Nanoteknoloji
9. O A A AYT/Fen Bilimleri 8. Nano teknoloji ve nano yapılar sayesinde kuantum fiziği günlük hayatta önemli ölçüde işlevsellik kazanmıştır. Nanoteknolojide geliştirilen malzemelerde ise yaygın olarak Grafen ve Fulleren kullanılır. Buna göre; 1. Grafen elektrik akımın iyi ileten, saydam ve esnek olması nedeniyle tercih edilen bir malzemedir. Super ilett Il Pulleren kullanılan yüzeylerin elektriksel ve optik yapılarını değiştirir III. Grafen normal koşullarda kararlı ve çok güçlü atom zincirleri şeklindedir. yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) ve III D) II ve III E) I, II ve III K.9.9 d aimleri yalıtkan zemin üzerinde udo tubulmaktadır Yük N 10. Yerin ma yeterince akum ge manyet MUBA YAYINLARI
22. Süper iletkenlerle ilgili,
1. Kritik sıcaklıkta elektriksel dirençleri sıfırdır.
II. Manyetik alandan etkilenmezler.
III. Kritik sıcaklık değerleri çok düşüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) ve III
E) I, II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
22. Süper iletkenlerle ilgili, 1. Kritik sıcaklıkta elektriksel dirençleri sıfırdır. II. Manyetik alandan etkilenmezler. III. Kritik sıcaklık değerleri çok düşüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) ve III E) I, II ve III
A
2020-AYT/Fen Bilimleri
23
Yukarıda atomlarının diziliş modeli verilen fulleren
(C60) molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır.
B) Oldukça esnek yapıdadır.
C) Karbon atomlarından oluşturulur.
DKimyasal etkinliği oldukça fazladır.
E) Boyutu yaklaşık 1 nanometredir.
ma ts
24. Aşağıdaki maddeler ve tepkimeler ile ilgili verilen
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
040 05 10
1+ AICI
->>
A) CH3-CH3 + Cl2 → CH3 - CH2 - CI +
A
A
5-7 atorm
Fizik
Nanoteknoloji
A 2020-AYT/Fen Bilimleri 23 Yukarıda atomlarının diziliş modeli verilen fulleren (C60) molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kurşun geçirmez yeleklerde kullanılır. B) Oldukça esnek yapıdadır. C) Karbon atomlarından oluşturulur. DKimyasal etkinliği oldukça fazladır. E) Boyutu yaklaşık 1 nanometredir. ma ts 24. Aşağıdaki maddeler ve tepkimeler ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? 040 05 10 1+ AICI ->> A) CH3-CH3 + Cl2 → CH3 - CH2 - CI + A A 5-7 atorm
ye-
ye-
e ll
klaş-
22. Aşağıdakilerden hangisi sadece işığın dalga modeliyle
a açıklanabilir?
A Compton olayı
B) Yansıma
C) Kırınım
Fotoelektrik olay
E) Işığın birbiri içinden geçebilmesi
sns J. Et
neb
22 I loukta girisim denevi.
Fizik
Nanoteknoloji
ye- ye- e ll klaş- 22. Aşağıdakilerden hangisi sadece işığın dalga modeliyle a açıklanabilir? A Compton olayı B) Yansıma C) Kırınım Fotoelektrik olay E) Işığın birbiri içinden geçebilmesi sns J. Et neb 22 I loukta girisim denevi.
9-10
B
AYT/Fen Bilimleri
4.
Fiziğin uygulama alanlarından biri olan nanoteknoloji 7.
ile ilgili,
1. Atom fiziğinin uygulama alanıdır.
II. Nano boyutlarda maddelerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri değişebilir
III. Nano teknolojinin temelini radyoaktif maddeler
oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
-A) Yalnızt
B) Yalnız H
C) I ve II
D) II ve III
B
E) I, II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
9-10 B AYT/Fen Bilimleri 4. Fiziğin uygulama alanlarından biri olan nanoteknoloji 7. ile ilgili, 1. Atom fiziğinin uygulama alanıdır. II. Nano boyutlarda maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişebilir III. Nano teknolojinin temelini radyoaktif maddeler oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? -A) Yalnızt B) Yalnız H C) I ve II D) II ve III B E) I, II ve III