Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Nanoteknoloji Soruları

0
1
7. . Dünyanın yaşının hesaplanması
Güçlü laser ışınlarının elde edilmesi
Leke tutmayan kumaşlar
Fiberoptik kablolar
●
e
Verilen örnekler fiziğin alt dallarıyla eşleştirildi-
ğinde hangisi açıkta kalır?
B) Nükleer Fizik
D) Katihal Fiziği
E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
A) Termodinamik-
C) Optik
TYT FİZİK SORU BANKASI
Fizik
Nanoteknoloji
0 1 7. . Dünyanın yaşının hesaplanması Güçlü laser ışınlarının elde edilmesi Leke tutmayan kumaşlar Fiberoptik kablolar ● e Verilen örnekler fiziğin alt dallarıyla eşleştirildi- ğinde hangisi açıkta kalır? B) Nükleer Fizik D) Katihal Fiziği E) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği A) Termodinamik- C) Optik TYT FİZİK SORU BANKASI
8.
O
HIZLI BİLGİ
Kristal yapıdaki katı maddelerin üzerine kuvvet
uygulayarak bir basınç oluşturulduğunda, katı
madde üzerindeki yükler kutuplanır ve bu sayede
yükler arasında oluşan potansiyel farktan dolayı
elektrik akımı elde edilir. Bu olaya Piezoelektrik
olay denir.
Bu bilgiden yola çıkarak;
I. Işıklı çocuk ayakkabıları,
II.
Üzerine basıldığında çalışan elektronik tartılar,
III. Pilsiz ve hareket etkisiyle çalışabilen kol saatleri
verilen örneklerden hangileri piezoelektrik olay yoluy-
la elde edilen akım ile çalışır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
L
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
gibie
A) P
C) P
2h
Şekilc
SIVI b
Bu ka
SIVI ba
si gib
A) K =
Fizik
Nanoteknoloji
8. O HIZLI BİLGİ Kristal yapıdaki katı maddelerin üzerine kuvvet uygulayarak bir basınç oluşturulduğunda, katı madde üzerindeki yükler kutuplanır ve bu sayede yükler arasında oluşan potansiyel farktan dolayı elektrik akımı elde edilir. Bu olaya Piezoelektrik olay denir. Bu bilgiden yola çıkarak; I. Işıklı çocuk ayakkabıları, II. Üzerine basıldığında çalışan elektronik tartılar, III. Pilsiz ve hareket etkisiyle çalışabilen kol saatleri verilen örneklerden hangileri piezoelektrik olay yoluy- la elde edilen akım ile çalışır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III L C) I ve III E) I, II ve III 3. gibie A) P C) P 2h Şekilc SIVI b Bu ka SIVI ba si gib A) K =
Aşağıdakilerden hangisi nanobilimden faydalanılarak
gerçekleştirilmemiştir?
A) Güçlü, hafif ve sıcaklığa dayanıklı malzemelerin üretil-
mesi
B) Kurşun geçirmeyen giysilerin üretilmesi
CLeke ve bakten barındırmayan giysilerin yapımı
Deri ve deri ürünlerinin yapılması
EX Yakıt hücreleri ve gelişmiş pillerin yapılması
Nanometre ölçeğinde maddel
Fiziksel,
Optiksel
Bu de des
»? Buda
m?
• Elektriksel,
Manyetiksel,
Kimyasal
özelliklerinden kaç tanesi değişebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
4
E) 5
Tibbi görüntülemede ve bazı tümörlerin yok edilmesinde
11
Fizik
Nanoteknoloji
Aşağıdakilerden hangisi nanobilimden faydalanılarak gerçekleştirilmemiştir? A) Güçlü, hafif ve sıcaklığa dayanıklı malzemelerin üretil- mesi B) Kurşun geçirmeyen giysilerin üretilmesi CLeke ve bakten barındırmayan giysilerin yapımı Deri ve deri ürünlerinin yapılması EX Yakıt hücreleri ve gelişmiş pillerin yapılması Nanometre ölçeğinde maddel Fiziksel, Optiksel Bu de des »? Buda m? • Elektriksel, Manyetiksel, Kimyasal özelliklerinden kaç tanesi değişebilir? A) 1 B) 2 C) 3 4 E) 5 Tibbi görüntülemede ve bazı tümörlerin yok edilmesinde 11
1.
1. Mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek
yeni maddeler oluşturmak
II. Atomlarda ve onların dizilişleriyle; malzemede, üre-
tim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun
üstün özellikli yeni ürünler geliştirmek
III. Gelecek kuşakların yaşayabilmesi için gerekli olan
koşulları gözeterek doğal kaynakların özenli ve dik-
katli tüketilmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri nanoteknolojilerin
gerçek amacını içerir?
A) Yalnız I
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) ve II
E) II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
1. 1. Mevcut maddelerin moleküler yapısını değiştirerek yeni maddeler oluşturmak II. Atomlarda ve onların dizilişleriyle; malzemede, üre- tim tekniklerinde yenilik yapmak ve ihtiyaca uygun üstün özellikli yeni ürünler geliştirmek III. Gelecek kuşakların yaşayabilmesi için gerekli olan koşulları gözeterek doğal kaynakların özenli ve dik- katli tüketilmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri nanoteknolojilerin gerçek amacını içerir? A) Yalnız I B) Yalnız C) Yalnız III D) ve II E) II ve III
AYT / Fen Bilimleri
4.
Fiziğin uygulama alanlarından biri olan nanoteknoloji
ile ilgili,
Atom fiziğinin uygulama alanıdır.
Ⓒ
II. Nano boyutlarda maddelerin fiziksel ve kimyasal
özellikleri değişebilir
Nano teknolojinin temelini radyoaktif maddeler
oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7. Boz
har
Fizik
Nanoteknoloji
AYT / Fen Bilimleri 4. Fiziğin uygulama alanlarından biri olan nanoteknoloji ile ilgili, Atom fiziğinin uygulama alanıdır. Ⓒ II. Nano boyutlarda maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri değişebilir Nano teknolojinin temelini radyoaktif maddeler oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. Boz har
13. Normalde mat olan bir malzeme nano seviyelerde say-
dam özellik gösterir. Benzer şekilde yalıtkan olan silikon,
nano boyutlarda iletken olurken altın diğer elementlerle
çok aktif olarak etkileşmeye başlar.
Buna göre nano boyutlara inildikçe maddelerin;
I. optik,
II. elektrik,
III. kimyasal
özelliklerinden hangilerinin değişikliğe uğradığı göz-
lemlenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
RASYO
Fizik
Nanoteknoloji
13. Normalde mat olan bir malzeme nano seviyelerde say- dam özellik gösterir. Benzer şekilde yalıtkan olan silikon, nano boyutlarda iletken olurken altın diğer elementlerle çok aktif olarak etkileşmeye başlar. Buna göre nano boyutlara inildikçe maddelerin; I. optik, II. elektrik, III. kimyasal özelliklerinden hangilerinin değişikliğe uğradığı göz- lemlenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III RASYO
13. Günümüzde, sağladığı kolaylıklar nedeniyle birçok alanda
nanomalzemeler kullanılmaktadır.
Buna göre,
1. Tip
II. Bilişim
III. Tekstil
verilenlerden hangisi nano malzemelerin kullanım ala-
nıdır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
13. Günümüzde, sağladığı kolaylıklar nedeniyle birçok alanda nanomalzemeler kullanılmaktadır. Buna göre, 1. Tip II. Bilişim III. Tekstil verilenlerden hangisi nano malzemelerin kullanım ala- nıdır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
18. Nano malzemeler kullanım alanlarına ve boyutlarına
göre nano parçacıklar, nano teller ve nano levhalar
şeklinde gruplandırılır.
Nano parçacıklar ile ilgili olarak,
I. Yapay üretilen bazı nano parçacıklar bitkiler tara-
fından doğal olarak oluşturulmaktadır.
II. Nano parçacıklar, boya ürünlerinde kullanılmaktadır.
III. Nano parçacıklar, güneş kremlerinde kullanılmak-
tadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III B) I ve III
D) Yalnız 11
C) I ve 11
E) Yalnız III
Fizik
Nanoteknoloji
18. Nano malzemeler kullanım alanlarına ve boyutlarına göre nano parçacıklar, nano teller ve nano levhalar şeklinde gruplandırılır. Nano parçacıklar ile ilgili olarak, I. Yapay üretilen bazı nano parçacıklar bitkiler tara- fından doğal olarak oluşturulmaktadır. II. Nano parçacıklar, boya ürünlerinde kullanılmaktadır. III. Nano parçacıklar, güneş kremlerinde kullanılmak- tadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve III D) Yalnız 11 C) I ve 11 E) Yalnız III
14.
16
Islanmayan kumaşların üretilmesi
Normal şartlarda yalıtkan olan birçok maddenin ilet-
ken özellik göstermesi
Normal şartlarda opak olan birçok maddenin say-
dam hale gelmesi
.
Nanoteknoloji sayesinde geliştirilmiş özelliklerden bazı-
ları yukarıda verilmiştir.
Verilen bu örneklere göre,
Nanoteknoloji günlük hayatımıza ürünler kazandır-
maktadır.
II. Nanoteknoloji hayatımızı kolaylaştırmaktadır
.
III. Nanoteknolojide doğal nanoyapılar_modellenerek
ürünler geliştirilmektedir.
sonuçlarından hangileri çıkartılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
14. 16 Islanmayan kumaşların üretilmesi Normal şartlarda yalıtkan olan birçok maddenin ilet- ken özellik göstermesi Normal şartlarda opak olan birçok maddenin say- dam hale gelmesi . Nanoteknoloji sayesinde geliştirilmiş özelliklerden bazı- ları yukarıda verilmiştir. Verilen bu örneklere göre, Nanoteknoloji günlük hayatımıza ürünler kazandır- maktadır. II. Nanoteknoloji hayatımızı kolaylaştırmaktadır . III. Nanoteknolojide doğal nanoyapılar_modellenerek ürünler geliştirilmektedir. sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
nanometre düzey-
Maddenin iletkenliği
II. Maddelerin optik özelliği
III. Maddelerin manyetik özelliği
durumlarından hangileri kuantum fiziğine göre ele
alınır?
A) Yalnız
D) Il ve !!!
B) Yalnız 11
C) Ive it
E) I, II ve III
2.
Nanoteknolojinin gelişmesi için nano boyutta olan mal-
zemeleri ölçebilmek ve gözlemleyebilmek gerekir. Bu
nedenle nanoteknolojinin gelişebilmesi makro aletlerin
icadı ile mümkün olabilmiştir.
Buna göre;
1. Tarama tünelleme mikroskobu
II. Atomik kuvvet mikroskobu
III. Elektron mikroskobu
cihazlarının hangilerinin icadı nanoteknolojinin
gelişmesini hızlandırmıştır?
C) I ve It
YAYIN DENIZI
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
D) II ve III
E) , U ve III
5.
Aşağıda verilen malzemelerden hangileri nanotek-
noloji ürünü değildir?
A) Vitray camlar
Fizik
Nanoteknoloji
nanometre düzey- Maddenin iletkenliği II. Maddelerin optik özelliği III. Maddelerin manyetik özelliği durumlarından hangileri kuantum fiziğine göre ele alınır? A) Yalnız D) Il ve !!! B) Yalnız 11 C) Ive it E) I, II ve III 2. Nanoteknolojinin gelişmesi için nano boyutta olan mal- zemeleri ölçebilmek ve gözlemleyebilmek gerekir. Bu nedenle nanoteknolojinin gelişebilmesi makro aletlerin icadı ile mümkün olabilmiştir. Buna göre; 1. Tarama tünelleme mikroskobu II. Atomik kuvvet mikroskobu III. Elektron mikroskobu cihazlarının hangilerinin icadı nanoteknolojinin gelişmesini hızlandırmıştır? C) I ve It YAYIN DENIZI A) Yalnız! B) Yalnız 11 D) II ve III E) , U ve III 5. Aşağıda verilen malzemelerden hangileri nanotek- noloji ürünü değildir? A) Vitray camlar
14. Bilim insanlarının doğadaki canlı varlıklar üzerinde
yaptıkları incelemeler sonucunda elde ettikleri bilgiler,
onlara birçok konuda ilham vermiş, bu sayede yeni
teknolojik araçlar keşfedilmiş ve yeni bilimsel çalışma
alanları açılmıştır.
Buna göre; Lotus çiçeği, Morpho rhetenor kelebeği
ve kertenkelelerin ayaklarının incelenmesi
sonucunda elde edilen bilgiler aşağıda verilenlerden
hangisine ilham kaynağı olmuştur?
A) Led teknolojisi
B) Süperiletkenlik
C) Yarı iletkenlik
D) LCD ve plazma teknolojisi
E) Nanoteknoloji
Fizik
Nanoteknoloji
14. Bilim insanlarının doğadaki canlı varlıklar üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda elde ettikleri bilgiler, onlara birçok konuda ilham vermiş, bu sayede yeni teknolojik araçlar keşfedilmiş ve yeni bilimsel çalışma alanları açılmıştır. Buna göre; Lotus çiçeği, Morpho rhetenor kelebeği ve kertenkelelerin ayaklarının incelenmesi sonucunda elde edilen bilgiler aşağıda verilenlerden hangisine ilham kaynağı olmuştur? A) Led teknolojisi B) Süperiletkenlik C) Yarı iletkenlik D) LCD ve plazma teknolojisi E) Nanoteknoloji
14.) Aselsan'ın üniversitelerle işbirliği yaptığı ELMAS pro-
jesi kapsamında, Kuantum Taşınım ve Nanoelektronik
Laboratuvarı'nda üretilen G-OLED ekranlar tüm dünya-
da en yüksek çözünürlüğe sahip katlanabilir - bükülebilir
ekran olma özelliğine sahiptir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi katlanabilir - bü-
külebilir ekran teknolojisinin temel yapıtaşı olan gra-
fenin özelliklerinden biri değildir?
ACES
A) Tek boyutlu karbon atomlarıyla oluşturulan iki bo-
yutlu kristal örgülerdir.
B) Işığı yaklaşık %98 oranında geçirebilen saydam ya-
pilardır.
C) Nem ve oksijene karşı dayanıklı olduklarından oksit-
lenmezler.
D) Elektrik akımını yüksek bir iletkenlikle geçirirler.
E) Esnek bir yapıya sahiplerdir.
Fizik
Nanoteknoloji
14.) Aselsan'ın üniversitelerle işbirliği yaptığı ELMAS pro- jesi kapsamında, Kuantum Taşınım ve Nanoelektronik Laboratuvarı'nda üretilen G-OLED ekranlar tüm dünya- da en yüksek çözünürlüğe sahip katlanabilir - bükülebilir ekran olma özelliğine sahiptir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi katlanabilir - bü- külebilir ekran teknolojisinin temel yapıtaşı olan gra- fenin özelliklerinden biri değildir? ACES A) Tek boyutlu karbon atomlarıyla oluşturulan iki bo- yutlu kristal örgülerdir. B) Işığı yaklaşık %98 oranında geçirebilen saydam ya- pilardır. C) Nem ve oksijene karşı dayanıklı olduklarından oksit- lenmezler. D) Elektrik akımını yüksek bir iletkenlikle geçirirler. E) Esnek bir yapıya sahiplerdir.
10. Bilim dünyasında evrenin oluşum teorileri tartışılırken
evrenin yok oluş teorileri de tartışılmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi evrenin ge-
leceği ile ilgili bilim dünyasına tartışılan teoriler-
den değildir?
-D
D
A) Süper simetri
B) Süper kütle çekimi
C) Süper zar
D) Z kurami
EM kuramı
Fizik
Nanoteknoloji
10. Bilim dünyasında evrenin oluşum teorileri tartışılırken evrenin yok oluş teorileri de tartışılmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi evrenin ge- leceği ile ilgili bilim dünyasına tartışılan teoriler- den değildir? -D D A) Süper simetri B) Süper kütle çekimi C) Süper zar D) Z kurami EM kuramı
DENEME-13
13. Teknolojinin en büyük icatlarından birisi LED'lerdir.
LED üzerinden akım geçtiğinde ışık veren diyottur.
Buna göre, LED'ler diğer ışık kaynakları (akkor
flamanlı ampul, floresan) ile karşılaştırıldığında;
I. Daha az enerji tüketir.
II. Daha az yer kaplar.
III. Verimleri daha yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
ve III
A) Yalnız! B) I veti
D) II ve III
VI ve
Fizik
Nanoteknoloji
DENEME-13 13. Teknolojinin en büyük icatlarından birisi LED'lerdir. LED üzerinden akım geçtiğinde ışık veren diyottur. Buna göre, LED'ler diğer ışık kaynakları (akkor flamanlı ampul, floresan) ile karşılaştırıldığında; I. Daha az enerji tüketir. II. Daha az yer kaplar. III. Verimleri daha yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? ve III A) Yalnız! B) I veti D) II ve III VI ve
Nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Nanobilim, saç kilinin 80 binde biri büyüklüğünde "na-
no” ölçüdeki parçalarla uğraşan bir bilimdir.
B) Nano boyutlarındaki sistemlerin fiziksel davranışların-
da farklı özellik gözlenir ve bu özellikleri kuantum fizi-
ğinin ilkelerinden yararlanarak açıklayan bilim dalına
nanobilim denir.
C Nanobilim ve nanoteknoloji aynı anlama gelir.
D) Dayanıklı, temiz ve güvenli malzemeler, nanoteknoloji
sayesinde az maliyetle daha kaliteli ve daha hızlı üreti-
lebilecektir.
E) Nano teknolojinin amaçlarından biri de yeni nano ya-
pilar tasarlamaktır.
277
Í K
27
Fizik
Nanoteknoloji
Nanobilim ve nanoteknoloji ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? A) Nanobilim, saç kilinin 80 binde biri büyüklüğünde "na- no” ölçüdeki parçalarla uğraşan bir bilimdir. B) Nano boyutlarındaki sistemlerin fiziksel davranışların- da farklı özellik gözlenir ve bu özellikleri kuantum fizi- ğinin ilkelerinden yararlanarak açıklayan bilim dalına nanobilim denir. C Nanobilim ve nanoteknoloji aynı anlama gelir. D) Dayanıklı, temiz ve güvenli malzemeler, nanoteknoloji sayesinde az maliyetle daha kaliteli ve daha hızlı üreti- lebilecektir. E) Nano teknolojinin amaçlarından biri de yeni nano ya- pilar tasarlamaktır. 277 Í K 27
Ag
H
E)
Na
endemik
14Q+x
A
tepki
.
14. • Islanmayan kumaşların üretilmesi
Normal şartlarda yalıtkan olan birçok maddenin ilet-
ken özellik göstermesi
Normal şartlarda opak olan birçok maddenin say-
dam hale gelmesi
Kab
.
II.
Nanoteknoloji sayesinde geliştirilmiş özelliklerden bazı-
ları yukarıda verilmiştir.
Verilen bu örneklere göre,
nic
de
1. Nanoteknoloji günlük hayatımıza ürünler kazandır-
maktadır.
II. Nanoteknoloji hayatımızı kolaylaştırmaktadır.
III. Nanoteknolojide doğal nanoyapılar modellenerek
ürünler geliştirilmektedir
.
sonuçlarından hangileri çıkartılabilir?
33
A) Yalnız!
B) Yalnız H C) I ve II
D) Il ve III
E) I, II ve III
Fizik
Nanoteknoloji
Ag H E) Na endemik 14Q+x A tepki . 14. • Islanmayan kumaşların üretilmesi Normal şartlarda yalıtkan olan birçok maddenin ilet- ken özellik göstermesi Normal şartlarda opak olan birçok maddenin say- dam hale gelmesi Kab . II. Nanoteknoloji sayesinde geliştirilmiş özelliklerden bazı- ları yukarıda verilmiştir. Verilen bu örneklere göre, nic de 1. Nanoteknoloji günlük hayatımıza ürünler kazandır- maktadır. II. Nanoteknoloji hayatımızı kolaylaştırmaktadır. III. Nanoteknolojide doğal nanoyapılar modellenerek ürünler geliştirilmektedir . sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? 33 A) Yalnız! B) Yalnız H C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
1