Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. (1) Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sev- mektir, derler. (II) Gerçekten insan soğuğu sevdiği zaman, ne kadar şiddetli

1. (1) Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sev-
mektir, derler. (II) Gerçekten insan soğuğu sevdiği
zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, etkilenmez.
(III) Sıcacık şehir dururken karlı dağlara çıkanlar, vak-
tinden önce kışı arayanlar vardır. (IV) Kar

1. (1) Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sev- mektir, derler. (II) Gerçekten insan soğuğu sevdiği zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, etkilenmez. (III) Sıcacık şehir dururken karlı dağlara çıkanlar, vak- tinden önce kışı arayanlar vardır. (IV) Karların içinde hiç üşümeden gezerler. (V) Soğuk, sıfırın çok altında olduğu hâlde onları üşütmez. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle, iç içe birleşik cümledir. B) II. cümlede, ara söz kullanılmıştır. E) III. cümlede, yan cümlecik özne görevindedir. D) V. cümlenin dolaylı tümleci, isim tamlamasıdır. E) V. cümle, öznesi zamir olan olumlu cümledir.