Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. (10 puan) Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin 10 m/s2 olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana sabitlenm

1. (10 puan)
Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin
10 m/s2 olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana
sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kg kütleli
noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit
harmonik hareket yapması sağlanı

1. (10 puan) Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekim ivmesinin 10 m/s2 olarak kabul edildiği ortamda, bir ucu tavana sabitlenmiş olan esnek yayın diğer ucuna 2 kg kütleli noktasal bir cisim asılarak düşey doğrultuda basit harmonik hareket yapması sağlanıyor. Cismin titreşim perlyodunun, basit harmonik hareket yapan 1 m uzunluğundaki bir basit sarkacin salinim periyoduna eşit olması isteniyor Buna göre, yayın esneklik sabiti kaç N/m olmalıdır? 4. (10 puan) Tek renkli işik kullanılarak çift yarıkla yapılan girişim deneyinde birbirlerine paralel olan yarik düzleminin perdeye olan uzaklığı Liken La yapılıyor. Bu durumda 10. aydinlik çizginin yerini, 3. ka- ranlik çizgi alıyor. L Buna göre oranı kaçtır? 2 2. (10 puan) KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim, O noktasından 2 m/s lik hızla şe- kilde gösterilen yönde geçiyor. 5. Tüm sürtünmelerin ihmal edildigi bir ortamda şekildeki Özdeş ve kütleleri önemsiz yayların uçlarına bağlanmış. eşit kütleli X. Y ve Z cisimleri: yayların denge konumlarından eşit miktarda çekilip serbest bırakıldıktan sonra, X ve Z cisimleri düşey doğrultuda. Y cismi ise eğik düzlem yüzeyine paralel doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır. D = 2 m/s EX Tavan O Tavan k 1141 X Cisim o noktasından K noktasına 1 sa- niyede gittiğine göre, Knoktasındaki iv- mesinin yönü ve büyüklüğü ne kadar olduğunu bulunuz? (OK) = OLI: A = 3 aliniz.) Yer (Yatay) Buna göre; X, Y ve Z cisimlerinin titreşim frekansları: fx. fy ve fz arasındaki ilişki nedir? A) ix <ly = 12 B) fx = ly <fz c) fx = fy > Iz D) fx > fy > Iz E) fx <fy <fz 3. (10 puan) merkez dogrusu 4. düğüm çizgisi 22cm ki K₂ Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde, şekildeki aynı fazda çalışan özdeş K, ve ką noktasal kaynaklarıyla yapılan girişim deneyinde, kaynaklar tepe ürettiği anda 4. düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir P noktasının K, kaynağına uzaklığı 22 cm dir. Kaynaklardan yayılan dalgaların dalga boyu 4 cm olduğuna göre, P noktasının K, kaynağına uzakli- ği kaç cm dir? 6. Bir öğretmen sınıfta basit sarkaç ve kütle-yay sistemlerinin periyotlarini belirlemek amacıyla sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda aşağıdaki deneyleri öğrencilerine yapmıştır: Kendi tasarladığı bir basit sarkacin, küçu açısal genlikli salınımlarının periyodunu TB olarak ölçmüştür. Bir ucu tavana bağlı esnek yayın diğer ucuna astığı kütlenin düşey doğrultudaki salinimlarının periyodunu Ty olarak ölçmüştür. Öğretmen, bu sistemlerin fiziksel özelliklerini değiştirmeden aynı deneyleri simülasyonla yeryüzü yerine ay yüzeyinde gerçekleştirseydi Te ve Ty periyotlarinin değerleri ilk duruma göre nasıl değişirdi? To Ty A) Artar Değişmez B) Artar Artar C) Azalır Artar D) Azalır Değişmez E) Değişmez Desişmez