Su Dalgalarında Girişim Soruları

21.
1.
11.
λ
Dalga leğeninde şekildeki gibi W aralığından geçen
dalgalar kırınıma uğruyor.
Kırınımın etkisini arttırmak için;
W genişliği azaltılmalı
Frekans azaltılmalı
Derinlik arttırılmalı
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
III.
λ = W
D) II ve III
Engel
E) I, II ve III
V. T
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
21. 1. 11. λ Dalga leğeninde şekildeki gibi W aralığından geçen dalgalar kırınıma uğruyor. Kırınımın etkisini arttırmak için; W genişliği azaltılmalı Frekans azaltılmalı Derinlik arttırılmalı işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III III. λ = W D) II ve III Engel E) I, II ve III V. T
4.
Üstten görünümü verilen derinliği sabit bir dalga leğeninde,
sabit frekansli K noktasal kaynağı tarafından üretilen X, Y ve
Z dairesel dalgaları şekildeki gibidir.
Dalga leğeni
X
Y
D) ILve tr
N
d₁.
•K
d₂
Buna göre,
X dalgası, Y'den önce oluşturulmuştur.
1. d₁ <d₂'dir.
III. X, Y ve Z dalgalarının genlikleri, zamanla azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Lve 11
C) I ve III
E, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
4. Üstten görünümü verilen derinliği sabit bir dalga leğeninde, sabit frekansli K noktasal kaynağı tarafından üretilen X, Y ve Z dairesel dalgaları şekildeki gibidir. Dalga leğeni X Y D) ILve tr N d₁. •K d₂ Buna göre, X dalgası, Y'den önce oluşturulmuştur. 1. d₁ <d₂'dir. III. X, Y ve Z dalgalarının genlikleri, zamanla azalmaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Lve 11 C) I ve III E, II ve III
8.
Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazda çalışan
özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseni şe-
kildeki gibidir.
1. dalga katari
N
S₁
Merkez doğrusu
2. dalga katarı
A) ASX > ASY> ASz
C) ASX = ASY> ASz
S₂
Girişim deseni üzerindeki X, Y ve Z noktalarının
kaynaklara olan uzaklıklarının farkı ASX, ASy ve
ASz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi-
dir?
X
Y
E) ASX = ASY = ASz
B) ASX > ASZ > ASY
D) ASZ > ASY> ASX
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
8. Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseni şe- kildeki gibidir. 1. dalga katari N S₁ Merkez doğrusu 2. dalga katarı A) ASX > ASY> ASz C) ASX = ASY> ASz S₂ Girişim deseni üzerindeki X, Y ve Z noktalarının kaynaklara olan uzaklıklarının farkı ASX, ASy ve ASz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi- dir? X Y E) ASX = ASY = ASz B) ASX > ASZ > ASY D) ASZ > ASY> ASX
10. Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazda çalışan
özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseni şe-
kildeki gibidir.
2. dalga katarı
K
Merkez doğrusu
d
A) ASK > ASL > ASM
C) ASK = ASL = ASM
1. düğüm çizgisi
3. düğüm çizgisi
S₁
S2
Girişim deseni üzerindeki K, L ve M noktala-
rının kaynaklara olan uzaklıklarının farkı ASK,
ASL ve ASM arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisidir?
M
B) ASM > ASK > ASL
D) ASL > ASK > ASM
E) ASK > ASL = ASM
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
10. Derinliği sabit dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş kaynakların oluşturduğu girişim deseni şe- kildeki gibidir. 2. dalga katarı K Merkez doğrusu d A) ASK > ASL > ASM C) ASK = ASL = ASM 1. düğüm çizgisi 3. düğüm çizgisi S₁ S2 Girişim deseni üzerindeki K, L ve M noktala- rının kaynaklara olan uzaklıklarının farkı ASK, ASL ve ASM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? M B) ASM > ASK > ASL D) ASL > ASK > ASM E) ASK > ASL = ASM
Dalga Mekaniği - (Karma)
Aynı fazda çalışan özdeş K₁ ve K₂ noktasal kaynakların
oluşturdukları girişim deseni üzerindeki bir P noktasının kay-
naklara olan uzaklıkları 12 cm ve 33 cm'dir.
Dalgaların dalga boyu 6 cm ise P noktası hangi girişim
noktası üzerindedir?
A) 2. Dalga Katari
B) 2. Düğüm çizgisi
C) 3. Düğüm çizgisi
D) 4. Dalga katarı
E) 4. Düğüm çizgisi
(-1).6
11 = 27-1.3
11=
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Dalga Mekaniği - (Karma) Aynı fazda çalışan özdeş K₁ ve K₂ noktasal kaynakların oluşturdukları girişim deseni üzerindeki bir P noktasının kay- naklara olan uzaklıkları 12 cm ve 33 cm'dir. Dalgaların dalga boyu 6 cm ise P noktası hangi girişim noktası üzerindedir? A) 2. Dalga Katari B) 2. Düğüm çizgisi C) 3. Düğüm çizgisi D) 4. Dalga katarı E) 4. Düğüm çizgisi (-1).6 11 = 27-1.3 11=
8.
Eşit bölmelendirilmiş düzlemde bulunan gergin bir yayda
şekildeki atma oluşturuluyor.
X atması
Y atması
K
B) Yalnız Y
D) X ve Z
K kutusunda yukarıda verilen X, Y ve Z atmalarından
hangileri bulunursa atmalar bileşke atmayı oluşturdu-
ğunda bir an için kare şeklinde bir görünüm alabilir?
A) Yalnız X
Z atması
C) X ve Y
E) X, Y ve Z
I
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
8. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde bulunan gergin bir yayda şekildeki atma oluşturuluyor. X atması Y atması K B) Yalnız Y D) X ve Z K kutusunda yukarıda verilen X, Y ve Z atmalarından hangileri bulunursa atmalar bileşke atmayı oluşturdu- ğunda bir an için kare şeklinde bir görünüm alabilir? A) Yalnız X Z atması C) X ve Y E) X, Y ve Z I
16
orettiği doğrusal su dalgaları yaniklan geçtikten sonra
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğerinde kaynağın
Sekill'deki görünümü almaktadır.
J
1.
Kaynak
Kaynak
Z
A) Yalnız I
Şekil 1
Şekil 11
Dalgaların yarıktan geçtikten sonra Şekil Il'deki
görünümü alabilmesi için;
w yarık genişliğini artırmak,
II. leğenin X ve Z uçlarının altına özdeş takozlar koymak,
III. dalgaların periyodunu artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
|-|-|-
3⁰
E, Ive III
3
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
16 orettiği doğrusal su dalgaları yaniklan geçtikten sonra Derinliği her yerde aynı olan dalga leğerinde kaynağın Sekill'deki görünümü almaktadır. J 1. Kaynak Kaynak Z A) Yalnız I Şekil 1 Şekil 11 Dalgaların yarıktan geçtikten sonra Şekil Il'deki görünümü alabilmesi için; w yarık genişliğini artırmak, II. leğenin X ve Z uçlarının altına özdeş takozlar koymak, III. dalgaların periyodunu artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? B) I ve II C) I ve III D) II ve III |-|-|- 3⁰ E, Ive III 3
9.
(3)
5
O
Su
-d=? --
A
5 m
8
S
Derinliği sabit dalga leğeninde O₁ ve O₂ kaynaklarının
oluşturduğu girişim deseninde 2. düğüm çizgisi üzerinde
bulunan A noktasının O, kaynağına uzaklığı 5 metredir.
2
14
Dalga boyu λ = m olduğuna göre, kaynaklar ara-
3
sındaki uzaklık (d) kaç metredir?
A) 10
B) 11
C) 12
02
D) 13
B
9
E) 14
D
2.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
9. (3) 5 O Su -d=? -- A 5 m 8 S Derinliği sabit dalga leğeninde O₁ ve O₂ kaynaklarının oluşturduğu girişim deseninde 2. düğüm çizgisi üzerinde bulunan A noktasının O, kaynağına uzaklığı 5 metredir. 2 14 Dalga boyu λ = m olduğuna göre, kaynaklar ara- 3 sındaki uzaklık (d) kaç metredir? A) 10 B) 11 C) 12 02 D) 13 B 9 E) 14 D 2.
RLIK
O
206
6. Aynı derinlikteki özdeş K ve L dalga leğenlerinde periyo-
dik su dalgaları oluşturuluyor. K leğeninde oluşturulan su
dalgalarının 5 dalga tepesi arası uzaklık ile L leğeninde
oluşturulan su dalgalarının 3 dalga tepesi arası uzaklık
eşit oluyor.
2
A)
Buna göre, K leğeninde oluşturulan dalgaların frekan-
sının L leğeninde oluşturulan dalgaların frekansına
fk
oranı
kaçtır?
1
B) 1
C) 2
LI
5
HIZ VE RENK YAYINLARI
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
RLIK O 206 6. Aynı derinlikteki özdeş K ve L dalga leğenlerinde periyo- dik su dalgaları oluşturuluyor. K leğeninde oluşturulan su dalgalarının 5 dalga tepesi arası uzaklık ile L leğeninde oluşturulan su dalgalarının 3 dalga tepesi arası uzaklık eşit oluyor. 2 A) Buna göre, K leğeninde oluşturulan dalgaların frekan- sının L leğeninde oluşturulan dalgaların frekansına fk oranı kaçtır? 1 B) 1 C) 2 LI 5 HIZ VE RENK YAYINLARI
10. Tek renkli K ışık kaynağı ile yapılan bir Young deneyinde,
düşey kesiti şekildeki gibi olan iki bölmeli boş bir kap
kullanılıyor. Deney sonucunda perdede aydınlık ve karan-
lık saçaklar gözleniyor.
K
ışık kaynağı
X
bölmesi
Çift yarıklar
düzlemi
bölmesi
Buna göre,
1. X bölmesi suyla doldurulursa saçak aralıkları azalır.
II. Y bölmesi suyla doldurulursa perdedeki K - L aralı-
ğında oluşan saçak sayısı artar.
D) II ve III
5..
III. Hem X hem de Y bölmesi suyla doldurulursa merkezi
aydınlık saçak aşağı yönlü kayar.
yargılarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
B) I ve II
E) I, II ve III
29
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
10. Tek renkli K ışık kaynağı ile yapılan bir Young deneyinde, düşey kesiti şekildeki gibi olan iki bölmeli boş bir kap kullanılıyor. Deney sonucunda perdede aydınlık ve karan- lık saçaklar gözleniyor. K ışık kaynağı X bölmesi Çift yarıklar düzlemi bölmesi Buna göre, 1. X bölmesi suyla doldurulursa saçak aralıkları azalır. II. Y bölmesi suyla doldurulursa perdedeki K - L aralı- ğında oluşan saçak sayısı artar. D) II ve III 5.. III. Hem X hem de Y bölmesi suyla doldurulursa merkezi aydınlık saçak aşağı yönlü kayar. yargılarından hangileri gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II B) I ve II E) I, II ve III 29
6.
Özdeş aynı fazdaki iki noktasal kaynak, şekildeki
gibi dalgalar üretmektedir.
Buna göre,
PK noktası katardır.
L noktası katardır.
III. M noktası düğüm noktasıdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
I ve II
▶ KAVRAMA
17
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. Özdeş aynı fazdaki iki noktasal kaynak, şekildeki gibi dalgalar üretmektedir. Buna göre, PK noktası katardır. L noktası katardır. III. M noktası düğüm noktasıdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? I ve II ▶ KAVRAMA 17
5. Sabit derinlikli bir akvaryumda bulunan balik su yüze-
yinde dakikada 40 defa ağzını açıp kapatarak su yüze-
inde periyodik dalgalar oluşturuyor.
12
Balığın oluşturduğu çembersel dalgalardan 1. dalga ile
7. dalganın yarıçapları herhangi bir anda sırasıyla 20
cm ve 8 cm'dir.
1. dalga
D
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru-
0 = 2-f
dur?
Jums not
Dalgarın periyodu s'dir. ->
½
cm/s'dir.
bo sn
605n
B Dalgaların yayılma hızları
1. ve 7.dalgaların herhangi bir anda genlikleri eşittir.
1. ve 7. dalgaların yarıçapları arasındaki fark sürekli
artar.
16
E Balık ağzını daha kısa sürelerde açıp kapatırsa
oluşan dalgaların yayılma hızı artar.
40 defa
no delga
V=2.f↑
↓
V = 1.2
YAYIN DENİZİ
7.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5. Sabit derinlikli bir akvaryumda bulunan balik su yüze- yinde dakikada 40 defa ağzını açıp kapatarak su yüze- inde periyodik dalgalar oluşturuyor. 12 Balığın oluşturduğu çembersel dalgalardan 1. dalga ile 7. dalganın yarıçapları herhangi bir anda sırasıyla 20 cm ve 8 cm'dir. 1. dalga D Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğru- 0 = 2-f dur? Jums not Dalgarın periyodu s'dir. -> ½ cm/s'dir. bo sn 605n B Dalgaların yayılma hızları 1. ve 7.dalgaların herhangi bir anda genlikleri eşittir. 1. ve 7. dalgaların yarıçapları arasındaki fark sürekli artar. 16 E Balık ağzını daha kısa sürelerde açıp kapatırsa oluşan dalgaların yayılma hızı artar. 40 defa no delga V=2.f↑ ↓ V = 1.2 YAYIN DENİZİ 7.
4. Tek renkli I ışık ışınının ayırı-
cı yüzeyleri birbirine paralel
olan saydam X, Y, Z ortamla-
rından geçerken izlediği yol
şekildeki gibidir.
X, Y, Z ortamlarının ışığı kır-
ma indisleri ny, ny, nz, ışığın
bu ortamlardaki ortalama sü-
Y ortamı
Z ortamı
ratleri 9, 9, 9; frekansları ise fx, fy, f₂ dir.
'X'
Buna göre;
D) II ve III
1. ny > nx > nz
II. ₂ > dy > Dy
III. fx = fy=f₂
yargılarından hangileri doğrudur?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
X ortamı
21
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
4. Tek renkli I ışık ışınının ayırı- cı yüzeyleri birbirine paralel olan saydam X, Y, Z ortamla- rından geçerken izlediği yol şekildeki gibidir. X, Y, Z ortamlarının ışığı kır- ma indisleri ny, ny, nz, ışığın bu ortamlardaki ortalama sü- Y ortamı Z ortamı ratleri 9, 9, 9; frekansları ise fx, fy, f₂ dir. 'X' Buna göre; D) II ve III 1. ny > nx > nz II. ₂ > dy > Dy III. fx = fy=f₂ yargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III X ortamı 21
6. K₁ ve K₂ aynı fazda çalışan iki dalga kaynağı ve P
noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir.
P
K₁
24 cm
24 cm
14 cm
Buna göre kaynaklar arasında kaç tane düğüm
çizgisi gözlenir?
A) 7
B) 8
Apk = 2.3-1/2
C) 10 D) 12
sintet
E) 14
21.
Probuon 2 = 45
8 15 Y
2
2=4
S
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. K₁ ve K₂ aynı fazda çalışan iki dalga kaynağı ve P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. P K₁ 24 cm 24 cm 14 cm Buna göre kaynaklar arasında kaç tane düğüm çizgisi gözlenir? A) 7 B) 8 Apk = 2.3-1/2 C) 10 D) 12 sintet E) 14 21. Probuon 2 = 45 8 15 Y 2 2=4 S
3.
A) Genlik
C) Dalga boyu
eşittir?
E) Şiddet
B) Hız
D) Periyot
Şekildeki yay dalgasının hızı 40 cm/s'dir.
20 cm
ANA
Buna göre, bu dalgayı üreten kaynak 1 saniyede
kaç dalga üretmiştir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
3. A) Genlik C) Dalga boyu eşittir? E) Şiddet B) Hız D) Periyot Şekildeki yay dalgasının hızı 40 cm/s'dir. 20 cm ANA Buna göre, bu dalgayı üreten kaynak 1 saniyede kaç dalga üretmiştir? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
11
|a-
ta-
im
5.
Buna göre,
1. Şekildeki çizgi 2. dalga kataridir.
2
II. Çizgi üzerindeki herhangi bir noktanın yol farkı 2. dir.
III. Çizginin merkez doğrusuna en kısa uzaklığı dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
2
B) I ve Il
A) Yalnız I
Özdeş ve aynı fazlı çalışan K₁, K₂
kaynaklarının ürettiği ve dalga
boylu dalgalarla yapılan girişim de-
neyinde desendeki çizgilerden biri
şekildeki gibidir.
D) I ve Ill
E) I, II ve III
C) II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
11 |a- ta- im 5. Buna göre, 1. Şekildeki çizgi 2. dalga kataridir. 2 II. Çizgi üzerindeki herhangi bir noktanın yol farkı 2. dir. III. Çizginin merkez doğrusuna en kısa uzaklığı dir. yargılarından hangileri doğrudur? 2 B) I ve Il A) Yalnız I Özdeş ve aynı fazlı çalışan K₁, K₂ kaynaklarının ürettiği ve dalga boylu dalgalarla yapılan girişim de- neyinde desendeki çizgilerden biri şekildeki gibidir. D) I ve Ill E) I, II ve III C) II ve III