Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Su Dalgalarında Girişim Soruları

21.
1.
11.
λ
Dalga leğeninde şekildeki gibi W aralığından geçen
dalgalar kırınıma uğruyor.
Kırınımın etkisini arttırmak için;
W genişliği azaltılmalı
Frekans azaltılmalı
Derinlik arttırılmalı
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
III.
λ = W
D) II ve III
Engel
E) I, II ve III
V. T
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
21. 1. 11. λ Dalga leğeninde şekildeki gibi W aralığından geçen dalgalar kırınıma uğruyor. Kırınımın etkisini arttırmak için; W genişliği azaltılmalı Frekans azaltılmalı Derinlik arttırılmalı işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III III. λ = W D) II ve III Engel E) I, II ve III V. T
6.
Özdeş aynı fazdaki iki noktasal kaynak, şekildeki
gibi dalgalar üretmektedir.
Buna göre,
PK noktası katardır.
L noktası katardır.
III. M noktası düğüm noktasıdır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
I ve II
▶ KAVRAMA
17
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. Özdeş aynı fazdaki iki noktasal kaynak, şekildeki gibi dalgalar üretmektedir. Buna göre, PK noktası katardır. L noktası katardır. III. M noktası düğüm noktasıdır. yargılarından hangileri doğru olabilir? I ve II ▶ KAVRAMA 17
6. K₁ ve K₂ aynı fazda çalışan iki dalga kaynağı ve P
noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir.
P
K₁
24 cm
24 cm
14 cm
Buna göre kaynaklar arasında kaç tane düğüm
çizgisi gözlenir?
A) 7
B) 8
Apk = 2.3-1/2
C) 10 D) 12
sintet
E) 14
21.
Probuon 2 = 45
8 15 Y
2
2=4
S
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
6. K₁ ve K₂ aynı fazda çalışan iki dalga kaynağı ve P noktası 3. düğüm çizgisi üzerindedir. P K₁ 24 cm 24 cm 14 cm Buna göre kaynaklar arasında kaç tane düğüm çizgisi gözlenir? A) 7 B) 8 Apk = 2.3-1/2 C) 10 D) 12 sintet E) 14 21. Probuon 2 = 45 8 15 Y 2 2=4 S
5.
Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde
girişim deneyi yapılıyor. Leğendeki K, L, M noktaları sıra-
sıyla çift tepe, çift çukur ve düğüm çizgisi üzerindedir.
Buna göre, K, L, M noktalarının genlikleri K, L, M
arasındaki ilişki nedir?
A) TK > L > TM
C) TK = TL > M
E) TM > TL = TK
B) KML
D) FL > TK > IM
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
5. Su derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninde girişim deneyi yapılıyor. Leğendeki K, L, M noktaları sıra- sıyla çift tepe, çift çukur ve düğüm çizgisi üzerindedir. Buna göre, K, L, M noktalarının genlikleri K, L, M arasındaki ilişki nedir? A) TK > L > TM C) TK = TL > M E) TM > TL = TK B) KML D) FL > TK > IM
1 Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş kay-
nakların oluşturduğu girişim desenindeki dalga katarı ve
düğüm çizgilerinin sayısını azaltmak için;
1. Kaynakların frekansını azaltmak,
II. Leğene su eklemek,
III. Kaynakları birbirine yaklaştırmak
verilenlerden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
1 Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde özdeş kay- nakların oluşturduğu girişim desenindeki dalga katarı ve düğüm çizgilerinin sayısını azaltmak için; 1. Kaynakların frekansını azaltmak, II. Leğene su eklemek, III. Kaynakları birbirine yaklaştırmak verilenlerden hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
A
18191310
12.
A)T-11-111
D) WH-11-1
Deneme 4
rçekleşir?
B)|-|||-||
değişmesi
-C) iii-1-11
E) ||- |||- |
Limit Yayınları
9
Merkez doğrusu
2. dalga katari
3. dalga katarı
S₁
S₂
Derinliği sabit dalga legeninde aynı fazda çalışan
noktasal S₁ ve S₂ dalga kaynaklarının oluşturdu-
ğu girişim deseninde, 3. dalga katarının oluştuğu
P noktasında, 2. dalga katarının oluşabilmesi
için,
tr
1. Su derinliği arttırılmalıdır.
II. Su derinliği azaltılmalıdır.
III. Kaynağın frekansı arttırılmalıdır.
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
22-
14
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
A 18191310 12. A)T-11-111 D) WH-11-1 Deneme 4 rçekleşir? B)|-|||-|| değişmesi -C) iii-1-11 E) ||- |||- | Limit Yayınları 9 Merkez doğrusu 2. dalga katari 3. dalga katarı S₁ S₂ Derinliği sabit dalga legeninde aynı fazda çalışan noktasal S₁ ve S₂ dalga kaynaklarının oluşturdu- ğu girişim deseninde, 3. dalga katarının oluştuğu P noktasında, 2. dalga katarının oluşabilmesi için, tr 1. Su derinliği arttırılmalıdır. II. Su derinliği azaltılmalıdır. III. Kaynağın frekansı arttırılmalıdır. işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 22- 14
hır.
X
ştir.
ertansinansal
14. De Broglie hipotezine göre cisimlere madde dalgası denilen
bir dalga eşlik etmektedir. Bu bilgiyi öğrenen Fatma, bir
tabancayla yarık düzleminin arkasındaki duvarın sürekli aynı
noktasına nişan alıp, çok defa ateş ederek duvara yayılmış bir
desen oluşturmayı planlıyor.
duvar
tabanca
Tabancadan çıkan mermilere eşlik eden de Broglie dalgası
dikkate alındığında, mermilerin yarık düzleminden
geçerken uğrayacağı kırınımın düzeyi, aşağıdaki su
dalgaları ve yarıklardan oluşan düzeneklerden
hangisindekine benzetilebilir? (Şekillerdeki doğrusal çizgiler
dalga tepelerini; λ, dalga boyunu; w, yarık genişliğini
göstermektedir.)
A)
B)
C)
λ
-=0,01
-=0,5
W
W
yarık
λ
-=100
W
2)
112.84
A
A
A
F
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
hır. X ştir. ertansinansal 14. De Broglie hipotezine göre cisimlere madde dalgası denilen bir dalga eşlik etmektedir. Bu bilgiyi öğrenen Fatma, bir tabancayla yarık düzleminin arkasındaki duvarın sürekli aynı noktasına nişan alıp, çok defa ateş ederek duvara yayılmış bir desen oluşturmayı planlıyor. duvar tabanca Tabancadan çıkan mermilere eşlik eden de Broglie dalgası dikkate alındığında, mermilerin yarık düzleminden geçerken uğrayacağı kırınımın düzeyi, aşağıdaki su dalgaları ve yarıklardan oluşan düzeneklerden hangisindekine benzetilebilir? (Şekillerdeki doğrusal çizgiler dalga tepelerini; λ, dalga boyunu; w, yarık genişliğini göstermektedir.) A) B) C) λ -=0,01 -=0,5 W W yarık λ -=100 W 2) 112.84 A A A F
E
14. Derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş iki kaynağın
oluşturduğu girişim deseninde oluşan çizgi sayısını
artırmak için
S
1. Kaynaklar arası uzaklık
II.
Kaynakların frekansı
III.
Dalga leğenindeki su derinliği
niceliklerinden hangileri tek başına artırılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
16.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
E 14. Derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş iki kaynağın oluşturduğu girişim deseninde oluşan çizgi sayısını artırmak için S 1. Kaynaklar arası uzaklık II. Kaynakların frekansı III. Dalga leğenindeki su derinliği niceliklerinden hangileri tek başına artırılmalıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 16.
K₁
K₂
Merkezi
1. düğüm çizgisi
D) 1 1. dalga katari
Dalga Katari
Sabit derinlikli bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan
özdeş kaynakların oluşturduğu λ dalga boylu dalgala-
rın girişim deseni şekildeki gibidir.
Buna göre, merkez doğrusunun solundaki 1. dü-
ğüm çizgisi ile sağındaki 1. dalga katarı arası uzak-
lık kaç λ'dır?
A) 1/3 (3)
C) 1
D) //
E) 2
4
T/N
43
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
K₁ K₂ Merkezi 1. düğüm çizgisi D) 1 1. dalga katari Dalga Katari Sabit derinlikli bir dalga leğeninde aynı fazda çalışan özdeş kaynakların oluşturduğu λ dalga boylu dalgala- rın girişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre, merkez doğrusunun solundaki 1. dü- ğüm çizgisi ile sağındaki 1. dalga katarı arası uzak- lık kaç λ'dır? A) 1/3 (3) C) 1 D) // E) 2 4 T/N 43
8.
Aynı fazda çalışan iki dalga kaynağının oluşturduğu gi-
rişim desenindeki düğüm çizgilerinin sayısı;
d: kaynaklar arasındaki uzaklık,
h: ortamdaki su derinliği,
f: kaynakların frekansı
niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenebilir?
A) Yalnız d
B) d ve h
C) d ve f
D) h ve f
E) d, h ve f
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
8. Aynı fazda çalışan iki dalga kaynağının oluşturduğu gi- rişim desenindeki düğüm çizgilerinin sayısı; d: kaynaklar arasındaki uzaklık, h: ortamdaki su derinliği, f: kaynakların frekansı niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenebilir? A) Yalnız d B) d ve h C) d ve f D) h ve f E) d, h ve f
Tarama Testi 3 hene svalo
1. Su derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş ve nok-
tasal K₁ ve K₂ kaynakları aynı anda çalıştırılarak
şekildeki gibi bir girişim deseni oluşturuluyor.
merkez doğrusu
K₁
K₂:
Va
-λ
Başka bir değişiklik yapmadan yalnızca K₂ kay-
nağı ok yönünde A kadar hareket ettirilirse dal-
ga katarı ve düğüm çizgisi sayısı öncekine göre
nasıl değişir?
56->>
Dalga katarı sayısı
40 ->
Düğüm çizgisi sayısı
A)
2 tane artar
2 tane artar
B)
3 tane artar
2 tane artar
C)
2 tane artar
1 tane azalır
D)
1 tane azalır
2 tane artar
E)
2 tane azalır
2 tane azalır
3. F
C
Nihat Bilgin Yayıncılık
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Tarama Testi 3 hene svalo 1. Su derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş ve nok- tasal K₁ ve K₂ kaynakları aynı anda çalıştırılarak şekildeki gibi bir girişim deseni oluşturuluyor. merkez doğrusu K₁ K₂: Va -λ Başka bir değişiklik yapmadan yalnızca K₂ kay- nağı ok yönünde A kadar hareket ettirilirse dal- ga katarı ve düğüm çizgisi sayısı öncekine göre nasıl değişir? 56->> Dalga katarı sayısı 40 -> Düğüm çizgisi sayısı A) 2 tane artar 2 tane artar B) 3 tane artar 2 tane artar C) 2 tane artar 1 tane azalır D) 1 tane azalır 2 tane artar E) 2 tane azalır 2 tane azalır 3. F C Nihat Bilgin Yayıncılık
SUVAL
plugs rac
AYT DENEME SINAVI
08
12. Su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga
leğeninde özdeş ve noktasal iki kaynak titreştirilerek
girişim deneyi yapılmaktadır
Kaynakların ürettiği dalgalar şekildeki gibi olduğuna
göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir?
(Kesik çizgiler dalga çukurlarını, kesik olmayan çizgiler
dalga tepelerini göstermektedir.)
A) 1. düğüm çizgisining
B) 1. dalga-kotası
D) 2. dalga kotası
C) 2. düğüm çizgisi
Mindo fotoelektronların kinetik
E) 3. düğüm çizgisi
A A
14.
18/0
15.
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
SUVAL plugs rac AYT DENEME SINAVI 08 12. Su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga leğeninde özdeş ve noktasal iki kaynak titreştirilerek girişim deneyi yapılmaktadır Kaynakların ürettiği dalgalar şekildeki gibi olduğuna göre, P noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir? (Kesik çizgiler dalga çukurlarını, kesik olmayan çizgiler dalga tepelerini göstermektedir.) A) 1. düğüm çizgisining B) 1. dalga-kotası D) 2. dalga kotası C) 2. düğüm çizgisi Mindo fotoelektronların kinetik E) 3. düğüm çizgisi A A 14. 18/0 15.
12. Dalga leğeninde özdeş ve aynı fazlı noktasal iki
kaynak λ = 12 cm dalga boylu dalgalar oluştururken
kaynaklar arasında hiç düğüm çizgisi gözlenmiyor.
Buna göre kaynaklar arası uzaklık,
1. 5 cm,
II. 6 cm,
III. 12 cm
değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve II
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
12. Dalga leğeninde özdeş ve aynı fazlı noktasal iki kaynak λ = 12 cm dalga boylu dalgalar oluştururken kaynaklar arasında hiç düğüm çizgisi gözlenmiyor. Buna göre kaynaklar arası uzaklık, 1. 5 cm, II. 6 cm, III. 12 cm değerlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve II
TESTI
3. Derinliği sabit su leğeninde frekansları eşit, aynı
anda çalışan kaynaklar girişim deseni oluşturuyor.
Kaynakların frekansları eşit miktarda artırılırsa,
I. Dalga hızı değişmez.
-
+II.
Düğüm çizgi sayısı artar.
+ III. Merkezi dalga katarının yeri değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
1016 nombH
D) II ve III
E) I, II ve III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
TESTI 3. Derinliği sabit su leğeninde frekansları eşit, aynı anda çalışan kaynaklar girişim deseni oluşturuyor. Kaynakların frekansları eşit miktarda artırılırsa, I. Dalga hızı değişmez. - +II. Düğüm çizgi sayısı artar. + III. Merkezi dalga katarının yeri değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 1016 nombH D) II ve III E) I, II ve III
niceliklerinden hangileri fle doğru orantılıdır?
B) Yalnız II
A) Yalnız 1
Dy ve Ill
E) II ve III
AX-L
Şekildeki çift yarıkta girişim
deneyinde saçak sayısının
artması için;
1
Kaynağın frekansı değiş-
tirilmeden ışığın şiddetini
artırmak
Işık
kaynağı
X
n. Yarıklar düzlemini perde-
ye yaklaştırmak
Yarıklar
düzlemi
✓ DX=n²
III) Işığın dalgaboyunu artırmak
işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde oluşan saçak ge-
nişliğini azaltmak için,
sbt
Kullanılan işığın frekansını azakmak)
Yarıklar arası uzaklık azaltılmalı
Fant-perde arasyuzaklık azaltılmalı
5.
"X/
C) Yalnız III
Perde
C) Yalnız III
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
niceliklerinden hangileri fle doğru orantılıdır? B) Yalnız II A) Yalnız 1 Dy ve Ill E) II ve III AX-L Şekildeki çift yarıkta girişim deneyinde saçak sayısının artması için; 1 Kaynağın frekansı değiş- tirilmeden ışığın şiddetini artırmak Işık kaynağı X n. Yarıklar düzlemini perde- ye yaklaştırmak Yarıklar düzlemi ✓ DX=n² III) Işığın dalgaboyunu artırmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde oluşan saçak ge- nişliğini azaltmak için, sbt Kullanılan işığın frekansını azakmak) Yarıklar arası uzaklık azaltılmalı Fant-perde arasyuzaklık azaltılmalı 5. "X/ C) Yalnız III Perde C) Yalnız III
Dalga M
15. Bir dalga leğeninde, aynı fazlı, λ dalga boyunda dalgalar üreten
noktasal iki kaynakla oluşturulan girişim deseninde, bir P nokta-
Si 3. düğüm çizgisi üzerinde bulunuyor.
Buna göre, P noktasının kaynaklara olan yol farkı aşağıda-
kilerden hangisine eşittir?
A) 1,52
B) 22
C) 2,5%
D) 32
E) 3,5%
5. Bir dalga leğeninde özdeş iki noktasal dalga kaynağı ile el
de ediler
Fizik
Su Dalgalarında Girişim
Dalga M 15. Bir dalga leğeninde, aynı fazlı, λ dalga boyunda dalgalar üreten noktasal iki kaynakla oluşturulan girişim deseninde, bir P nokta- Si 3. düğüm çizgisi üzerinde bulunuyor. Buna göre, P noktasının kaynaklara olan yol farkı aşağıda- kilerden hangisine eşittir? A) 1,52 B) 22 C) 2,5% D) 32 E) 3,5% 5. Bir dalga leğeninde özdeş iki noktasal dalga kaynağı ile el de ediler