Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1 2 7. Bilgi: Büyükçe iki paralel levha arasındaki elektrik alan şiddeti levhalardaki yük yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Düşey

1
2
7. Bilgi: Büyükçe iki paralel levha arasındaki elektrik alan
şiddeti levhalardaki yük yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
Düşey kesiti verilen yüklü büyükçü iki paralel levha arası-
na, q yükü şekildeki gibi bırakıldığında dengede kalmak-
tadır.
q
D) I ve

1 2 7. Bilgi: Büyükçe iki paralel levha arasındaki elektrik alan şiddeti levhalardaki yük yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Düşey kesiti verilen yüklü büyükçü iki paralel levha arası- na, q yükü şekildeki gibi bırakıldığında dengede kalmak- tadır. q D) I ve III + E 1 2 Buna göre; d arttırılırsa cisim 2 yönünde harekete geçer. Id azaltılırsa cisim 1 yönünde harekete geçer. q oranı arttırılırsa cisim 1 yönünde harekete geçer. m yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III d E) I, II ve III + C) I ve II +