%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa Soruları

11. Potansiyel farkı 100 V olan bir üreteç,
aralarında 10 cm uzaklık olan paralel
levhalara şekildeki gibi bağlanıyor.
10 cm
++++
+q
V = 100 V +
++++
Levhalar arasındaki boşluğa yükü q,
ağırlığı 0,1 N olan bir parçacık konul-
duğunda hareketsiz olarak dengede
durmaktadır
Buna göre, parçacığın q yükü kaç C
dur?
ÜNİTE - 2
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
11. Potansiyel farkı 100 V olan bir üreteç, aralarında 10 cm uzaklık olan paralel levhalara şekildeki gibi bağlanıyor. 10 cm ++++ +q V = 100 V + ++++ Levhalar arasındaki boşluğa yükü q, ağırlığı 0,1 N olan bir parçacık konul- duğunda hareketsiz olarak dengede durmaktadır Buna göre, parçacığın q yükü kaç C dur? ÜNİTE - 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA
breske
SAYISAL BİR ÖRNEK YAPALIM:
O noktasındaki bi-
leske elektrik alan
şiddeti kaç dur?
k= 9.109 Nm²
A) 1.103
91 =4x10-8C
O
B) 2. 103
D) 4.103
d₁ = 30cm
d₂= 30cm
CALE
E) 5. 10³
92=-3x10-80
C) 3. 103
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
breske SAYISAL BİR ÖRNEK YAPALIM: O noktasındaki bi- leske elektrik alan şiddeti kaç dur? k= 9.109 Nm² A) 1.103 91 =4x10-8C O B) 2. 103 D) 4.103 d₁ = 30cm d₂= 30cm CALE E) 5. 10³ 92=-3x10-80 C) 3. 103
-2-2+5
B)-1
60
M deki yükün N deki potansiyeli -2V olduğuna
göre, N deki toplam potansiyel kaç V dir?
A)-2
D) 2
E) 3
C) 1
A) VK > VL> VM
C) VM>VL=VK
N
5. Negatif yüklü 3d yarıçaplı iletken bir küre şekildeki
gibi verilmiştir.
O
L
d d d d d
Buna göre, K, L ve M noktalarındaki elektriksel
potansiyelin büyüklüğü VK, VL, VM arasındaki
büyüklük ilişkisi nasıldır?
M
B) VK > V₁=VM
D) VK=VL>VM
E) VL>VM>VK
6. Bir eşkenar üçgenin A ve C köşelerine konan +q
yükleri sabit, tabanın ortası olan D noktasındaki -q
yükü hareketli olup B noktasında bir potansiyel oluş-
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
-2-2+5 B)-1 60 M deki yükün N deki potansiyeli -2V olduğuna göre, N deki toplam potansiyel kaç V dir? A)-2 D) 2 E) 3 C) 1 A) VK > VL> VM C) VM>VL=VK N 5. Negatif yüklü 3d yarıçaplı iletken bir küre şekildeki gibi verilmiştir. O L d d d d d Buna göre, K, L ve M noktalarındaki elektriksel potansiyelin büyüklüğü VK, VL, VM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? M B) VK > V₁=VM D) VK=VL>VM E) VL>VM>VK 6. Bir eşkenar üçgenin A ve C köşelerine konan +q yükleri sabit, tabanın ortası olan D noktasındaki -q yükü hareketli olup B noktasında bir potansiyel oluş-
E ELEKTRİKSEL ALAN
An
4. Kenar uzunluğu 2d olan yatay
düzlemdeki eşkenar üçgen ze-
minde K, L, M ve N noktalarına
sırasıyla +4q, -2q, +4q ve -3q
yükleri sabitlenmiştir.
OXA)
B)
28
7-8-6-6
Test-3
C) 1
-K.X+
233
Test-2
2d
K
L deki yükün üçgenin merke-
zinde oluşturduğu elektriksel
alanın büyüklüğü 2E olduğuna göre, merkezdeki
toplam elektriksel alanın büyüklüğü kaç E dir?
tha
d
D) 2
N
22d
dB₁27
L
-29
d
M
E)
53522
= RE
-349
=
E
d²
uy núosub ukol.
Jäpplorine +2g ye -4q yükleri
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
E ELEKTRİKSEL ALAN An 4. Kenar uzunluğu 2d olan yatay düzlemdeki eşkenar üçgen ze- minde K, L, M ve N noktalarına sırasıyla +4q, -2q, +4q ve -3q yükleri sabitlenmiştir. OXA) B) 28 7-8-6-6 Test-3 C) 1 -K.X+ 233 Test-2 2d K L deki yükün üçgenin merke- zinde oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü 2E olduğuna göre, merkezdeki toplam elektriksel alanın büyüklüğü kaç E dir? tha d D) 2 N 22d dB₁27 L -29 d M E) 53522 = RE -349 = E d² uy núosub ukol. Jäpplorine +2g ye -4q yükleri
şiddetinin büyüklüğü E ise, O noktasındaki bileş-
ke elektriksel alan şiddeti kaç E büyüklüğünde-
dir?
LE
A) O
A)
B)
1
2
2
C) 1
8. Yarıçapları sırasıyla r, 2r olan iletken K ve L kürelerinin
yükleri sırasıyla +q ve -2q olarak verilmiştir.
K
L
X
D)
C) 2
Y
2
r
Kürelerin merkezi O noktası olduğuna göre, X ve
Y noktalarında oluşan elektrik alan büyüklükleri-
Ex
nin oranı kaçtır?
Ey
B) 1
E) 2
D) 3
E) 4
11.
Ankara Yayıncılık
9. Yükleri qx ve qy olan iletken X, Y kürelerinin merkez-
leri O noktasıdır.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
şiddetinin büyüklüğü E ise, O noktasındaki bileş- ke elektriksel alan şiddeti kaç E büyüklüğünde- dir? LE A) O A) B) 1 2 2 C) 1 8. Yarıçapları sırasıyla r, 2r olan iletken K ve L kürelerinin yükleri sırasıyla +q ve -2q olarak verilmiştir. K L X D) C) 2 Y 2 r Kürelerin merkezi O noktası olduğuna göre, X ve Y noktalarında oluşan elektrik alan büyüklükleri- Ex nin oranı kaçtır? Ey B) 1 E) 2 D) 3 E) 4 11. Ankara Yayıncılık 9. Yükleri qx ve qy olan iletken X, Y kürelerinin merkez- leri O noktasıdır.
kapının
dik
bu
0
C
11 Yüklü paralel levhalı kondansatörün plakaları arasında
boşluk bulunmaktadır.
K ve L plakalarının yükleri +Q ve -Q'dur.
+Q
K
-Q
DENEME SINAVI 15
L
Bu kondansatörün plakaları arasına seramikten
yapılmış yalıtkan ince levha konulursa;
K ve L levhasının yükü azalır.
HK ve L levhaları arasındaki elektriksel gerilim
azalır.
levhasından K'ye doğru elektrik akımı oluşur.
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız II
B) ve II
D) Ive III h
C) ve III
El ve Ill
Süperv
13. Aşa
elek
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
kapının dik bu 0 C 11 Yüklü paralel levhalı kondansatörün plakaları arasında boşluk bulunmaktadır. K ve L plakalarının yükleri +Q ve -Q'dur. +Q K -Q DENEME SINAVI 15 L Bu kondansatörün plakaları arasına seramikten yapılmış yalıtkan ince levha konulursa; K ve L levhasının yükü azalır. HK ve L levhaları arasındaki elektriksel gerilim azalır. levhasından K'ye doğru elektrik akımı oluşur. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız II B) ve II D) Ive III h C) ve III El ve Ill Süperv 13. Aşa elek
Fen Bilimleri
7.
ASUMISVER
PE=√
9
Şekildeki yüklü paralel, levhalar arasında, ok yönünde
ilerlendiğinde;
III. elektrik alanın yönü, detimer!
I. elektrik alan şiddeti, değiştir.
II. elektrik potansiyel,
niceliklerinden hangileri değişmez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Jacindan
10.
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Fen Bilimleri 7. ASUMISVER PE=√ 9 Şekildeki yüklü paralel, levhalar arasında, ok yönünde ilerlendiğinde; III. elektrik alanın yönü, detimer! I. elektrik alan şiddeti, değiştir. II. elektrik potansiyel, niceliklerinden hangileri değişmez? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III Jacindan 10.
11. Bir sığaç, gerilimi sabit olan bir pile bağlandıktan sonra
sığacın levhaları arasına dielektrik (yalıtkanlık) katsayısı
(a) farklı olan yalıtkan maddeler yerleştirilerek sığaçta
depolanan yük miktarları ölçülüyor.
Buna göre, levhalar arasındaki maddenin dielektrik
katsayısı değişimi ile sığaçta depolanan yük miktarı
arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?
A) A Dielektrik katsayısı
B) Dielektrik katsayısı
0
Yük
miktarı
C) A Dielektrik katsayısı
0
Yük
miktarı
0
0
D) A Dielektrik katsayısı
0
E) Dielektrik katsayısı
Yük
miktarı
Yük
miktarı
Yük miktarı
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
11. Bir sığaç, gerilimi sabit olan bir pile bağlandıktan sonra sığacın levhaları arasına dielektrik (yalıtkanlık) katsayısı (a) farklı olan yalıtkan maddeler yerleştirilerek sığaçta depolanan yük miktarları ölçülüyor. Buna göre, levhalar arasındaki maddenin dielektrik katsayısı değişimi ile sığaçta depolanan yük miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) A Dielektrik katsayısı B) Dielektrik katsayısı 0 Yük miktarı C) A Dielektrik katsayısı 0 Yük miktarı 0 0 D) A Dielektrik katsayısı 0 E) Dielektrik katsayısı Yük miktarı Yük miktarı Yük miktarı
5.
Elektrik yüklü P cisminin K noktasında oluşturduğu elektrik ala-
nın büyüklüğü E ve yönü şekildeki gibidir.
44
2d
A)
B)
C)
E
D)
E)
-X K
Buna göre, P cisminin L noktasında oluşturduğu elektrik
alanın şiddeti ve yönü nedir?
E = 49
Elektrik Alan
EN EN E
2
2
d
4
E
4
2E
P
Yön
+X
-X
+X
ZX
+X
L
*
+X
. 10
2
cizgileri sekildeki
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
5. Elektrik yüklü P cisminin K noktasında oluşturduğu elektrik ala- nın büyüklüğü E ve yönü şekildeki gibidir. 44 2d A) B) C) E D) E) -X K Buna göre, P cisminin L noktasında oluşturduğu elektrik alanın şiddeti ve yönü nedir? E = 49 Elektrik Alan EN EN E 2 2 d 4 E 4 2E P Yön +X -X +X ZX +X L * +X . 10 2 cizgileri sekildeki
7.
B
Armatürleri arasında hava bulunan K sığacı bir üretece
Şekil - I'deki gibi bağlanıp yüklendikten sonra yükünü kay-
betmeyecek biçimde üreteçten Şekil - Il'deki gibi koparılı-
yor.
K
TH
F
Şekil - I
Buna göre;
I. K sığacının sığası artar.
K
Şekil - II
A
Şekil - Il'deki K sığacının yalnızca armatürleri birbirine
değmeyecek biçimde bir miktar birbirine yaklaştırılıyor.
V GE
G=CUL
510
fakkazalıı
II. X - Y noktaları arasındaki potansiyel fatk azalır.
D) II ve III
III. K sığacının armatürleri arasındaki elektrik alan değiş-
mez.
yargılarından hangileri doğrudur?
✓
A) Yalnız I
BYXalnız II
C) I ve III
E), II ve III
q
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
7. B Armatürleri arasında hava bulunan K sığacı bir üretece Şekil - I'deki gibi bağlanıp yüklendikten sonra yükünü kay- betmeyecek biçimde üreteçten Şekil - Il'deki gibi koparılı- yor. K TH F Şekil - I Buna göre; I. K sığacının sığası artar. K Şekil - II A Şekil - Il'deki K sığacının yalnızca armatürleri birbirine değmeyecek biçimde bir miktar birbirine yaklaştırılıyor. V GE G=CUL 510 fakkazalıı II. X - Y noktaları arasındaki potansiyel fatk azalır. D) II ve III III. K sığacının armatürleri arasındaki elektrik alan değiş- mez. yargılarından hangileri doğrudur? ✓ A) Yalnız I BYXalnız II C) I ve III E), II ve III q
1.
1. Sığa
II. Yük
III. Gerilim
IV. Enerji
C
V
Şekildeki kondansatörün levhaları arasına dielektrik sabiti
ilk durumundan daha küçük olan bir madde konulursa kon-
dansatörün,
+
B) I ve ll
niceliklerden hangileri azalır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve IV
C) I ve III
5
la
2
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
1. 1. Sığa II. Yük III. Gerilim IV. Enerji C V Şekildeki kondansatörün levhaları arasına dielektrik sabiti ilk durumundan daha küçük olan bir madde konulursa kon- dansatörün, + B) I ve ll niceliklerden hangileri azalır? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve IV C) I ve III 5 la 2
+
Sürtünmelerin önemsiz olduğu K
ortamda, düşey kesiti şekildeki
gibi olan düzenekte levhalar ara-
sında 200 N/C luk elektrik alan
vardır. Kütlesi 2 kg, yükü 5.10-² C
olan bir cisim K levhası üzerinden
serbest bırakılıyor.
+
E 200N/C
9-5.10 °C
L
a) Cismin ivmesi kaç m/s² dir?
b) Cismin L levhasına çarpma hızı kaç m/s dir?
c) Cisim atıldığı doğrultudan kaç metre aşağıda L
levhasına çarpar?
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
+ Sürtünmelerin önemsiz olduğu K ortamda, düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte levhalar ara- sında 200 N/C luk elektrik alan vardır. Kütlesi 2 kg, yükü 5.10-² C olan bir cisim K levhası üzerinden serbest bırakılıyor. + E 200N/C 9-5.10 °C L a) Cismin ivmesi kaç m/s² dir? b) Cismin L levhasına çarpma hızı kaç m/s dir? c) Cisim atıldığı doğrultudan kaç metre aşağıda L levhasına çarpar?
upr
+++++++++
and
El.
-K
3d
2d
M
L
Yeterince büyük pozitif elektrikle yüklü iletken
düzlem levhanın K, L, M noktalarında oluştur-
duğu alan şiddetleri arasında nasıl bir büyüklük
ilişkisi vardır
A) EK = EL = EM
C) EL > EM> EK
EKEMEL
D) EK > EL = EM
E) EL > EK > EM
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
upr +++++++++ and El. -K 3d 2d M L Yeterince büyük pozitif elektrikle yüklü iletken düzlem levhanın K, L, M noktalarında oluştur- duğu alan şiddetleri arasında nasıl bir büyüklük ilişkisi vardır A) EK = EL = EM C) EL > EM> EK EKEMEL D) EK > EL = EM E) EL > EK > EM
HEXAGON
SAHINKAYA
5. Şekildeki iletken levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddeti
E'dir.
d: levhalar arasındaki uzaklık
V: üretecin potansiyel farkı
m: cismin kütlesi
A)
+q
q: elektrik yükü
olduğuna göre, parçacığa etki eden elektriksel kuvvetin
etkisiyle kazanılan ivme bağıntısı aşağıdakilerden hangi-
sidir?
q.V
d
D)
d
m.V
B)
q
d.m
m.V
q
C)
q.V
d.m
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
HEXAGON SAHINKAYA 5. Şekildeki iletken levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddeti E'dir. d: levhalar arasındaki uzaklık V: üretecin potansiyel farkı m: cismin kütlesi A) +q q: elektrik yükü olduğuna göre, parçacığa etki eden elektriksel kuvvetin etkisiyle kazanılan ivme bağıntısı aşağıdakilerden hangi- sidir? q.V d D) d m.V B) q d.m m.V q C) q.V d.m
8. Şekildeki elektrik devresinde sığaç, direnç, üreteç ve anah-
tar kullanılarak şekildeki gibi bağlanmıştır.
K
L
A) Yalnız I
M
D) II ve III
www.
Buna göre;
I. L ve M anahtarları beraber kapatılırsa sığaçta enerji
depolanır.
41
II. Önce L ve M anahtarları kapatılıp, sonra M açılıp, K
kapatılırsa lamba sürekli yanar.
HE
V
III. K ve M anahtarları beraber kapatılırsa lamba yanar,
kondansatöre yük depolanmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
8. Şekildeki elektrik devresinde sığaç, direnç, üreteç ve anah- tar kullanılarak şekildeki gibi bağlanmıştır. K L A) Yalnız I M D) II ve III www. Buna göre; I. L ve M anahtarları beraber kapatılırsa sığaçta enerji depolanır. 41 II. Önce L ve M anahtarları kapatılıp, sonra M açılıp, K kapatılırsa lamba sürekli yanar. HE V III. K ve M anahtarları beraber kapatılırsa lamba yanar, kondansatöre yük depolanmaz. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
7. "Camin elektriksel geçirkenlik katsayısı boşluğun geçirgenlik
katsayısından büyüktür.
Aşağıda verilen elektrik devresinde X sığacının levhaları
arasında boşluk, Y sığacının ise cam vardır.
HH
Cam
Cam parçası Y sığacının arasından çıkarılıp X sığacının
levhaları arasına konulursa;
A) Yalnız I
V
I. X sığacının potansiyeli artar.
II. X sığacının yükü artar.
III. Y sığacının yükü azalır.
yargılarından hangileri doğru olur?
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
7. "Camin elektriksel geçirkenlik katsayısı boşluğun geçirgenlik katsayısından büyüktür. Aşağıda verilen elektrik devresinde X sığacının levhaları arasında boşluk, Y sığacının ise cam vardır. HH Cam Cam parçası Y sığacının arasından çıkarılıp X sığacının levhaları arasına konulursa; A) Yalnız I V I. X sığacının potansiyeli artar. II. X sığacının yükü artar. III. Y sığacının yükü azalır. yargılarından hangileri doğru olur? D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III