Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1 2019 TYT 6. • Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümleri- ne ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle karş

1
2019 TYT
6.
• Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümleri-
ne ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle
karşımıza çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların
endüstriyel ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bu-
lanıklaşması ve y

1 2019 TYT 6. • Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümleri- ne ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle karşımıza çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların endüstriyel ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bu- lanıklaşması ve yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep olduğunu gösterir. de • Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar. Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken he göç ederken yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bul- ma sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yön- lerini tayin etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster- mektedirler. iki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula- maktadırlar. C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar. D) Aynı düşünceyi pekiştirmey maktadırlar. ji k ne- ona ğını birini nebi- han-