E-posta Soruları

4. Kuşaklar arası geçişin süresi giderek kısalıyor, daha
1950'lerde her 30 yılda bir yeni bir kuşak geldiği varsayılırken
bugün her 15 yılda bir yeni bir kuşak ortaya çıktığı
düşünülüyor.
Bu cümleden hareketle aşağıdakilerin hangisi
söylenebilir?
A) Nesiller arası anlaşmazlıklar ve kopukluklar eskiye oranla
artmaktadır.
B) Sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle insanlar artık
daha geç yaşlanmaktadır.
Eski nesiller arasındaki kuşak çatışmalarının sebebi
bugünkünden farklıdır.
D) İnsanlar yaşanan hızlı değişime ayak uydurmakta
giderek daha çok zorlanmaktadır.
E) Günümüzde insanların genç ya da yaşlı sayılmasının
ölçütleri farklılaşmıştır.
1: Bizim
hemd
kaldı.
Bizim
ürem
elde
arıy
plar
r?
Gr
ul
Lise Türkçe
E-posta
4. Kuşaklar arası geçişin süresi giderek kısalıyor, daha 1950'lerde her 30 yılda bir yeni bir kuşak geldiği varsayılırken bugün her 15 yılda bir yeni bir kuşak ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu cümleden hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A) Nesiller arası anlaşmazlıklar ve kopukluklar eskiye oranla artmaktadır. B) Sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle insanlar artık daha geç yaşlanmaktadır. Eski nesiller arasındaki kuşak çatışmalarının sebebi bugünkünden farklıdır. D) İnsanlar yaşanan hızlı değişime ayak uydurmakta giderek daha çok zorlanmaktadır. E) Günümüzde insanların genç ya da yaşlı sayılmasının ölçütleri farklılaşmıştır. 1: Bizim hemd kaldı. Bizim ürem elde arıy plar r? Gr ul
8. Aşağıdaki parçada altı çizili ifadelerde yer alan noktalama işaretlerinin işlevini açıklayınız.
(3x3p=9p.)
Edebiyat-tarih ilişkisi ilk zamanlardan beri insanların kafalarını kurcalamıştır. Aristotales Poetika'sında
dram sanatı ile tarihi kıyaslarken dramı tarihe göre daha değerli bulur. Ona göre dram sanatı (şiir),
tarihî bilgiden daha yüksektir
Lise Türkçe
E-posta
8. Aşağıdaki parçada altı çizili ifadelerde yer alan noktalama işaretlerinin işlevini açıklayınız. (3x3p=9p.) Edebiyat-tarih ilişkisi ilk zamanlardan beri insanların kafalarını kurcalamıştır. Aristotales Poetika'sında dram sanatı ile tarihi kıyaslarken dramı tarihe göre daha değerli bulur. Ona göre dram sanatı (şiir), tarihî bilgiden daha yüksektir
of
erken
r ve-
604
erin
1. Burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanı-
ci imzası yer alır.
II. İletiyi özetleyen başlık
III. Buraya yazılan adresler iletide gözükmez
IV. Belli bir adresten gelen e-postayı cevaplamak
için kullanılır
Lugh
V. İletiyi alanın adresi
Yukarıdaki açıklamalar hangisiyle ilişkilendiri-
lemez?
A) ek
B) alici
D) gizli karbon
Konu
E) e-posta bedeni
OM
Lise Türkçe
E-posta
of erken r ve- 604 erin 1. Burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanı- ci imzası yer alır. II. İletiyi özetleyen başlık III. Buraya yazılan adresler iletide gözükmez IV. Belli bir adresten gelen e-postayı cevaplamak için kullanılır Lugh V. İletiyi alanın adresi Yukarıdaki açıklamalar hangisiyle ilişkilendiri- lemez? A) ek B) alici D) gizli karbon Konu E) e-posta bedeni OM
İş hayatı içinde bazen resmi ifadeler içeren
e-posta yazma ihtiyacı hissederiz. Bazen bir üs-
tümüze, bazen farklı bir iş birimindeki bir çalışma
arkadaşımıza, bazen de farklı kurumdan bir kişi-
ye mail atmak gerekebilir. Mail yazmanın kendi
içinde bazı kuralları vardır. Bunlar:
I. "To:"/kısmına kendi mail adresimiz yazılır.
II. "Cc:" kısmına mesajı bilgi amaçlı olarak ki-
min görmesini istiyorsak onun adresi yazılır.
Buraya yazılan adres alıcı tarafından da gö-
rülür.
III. "Bcc:" kısmına bilgi amaçlı olarak kimin gör-
mesini istiyorsak onun adresi yazılır. Buraya
yazılan mail adresi alıcı tarafından görül-
mez.
IV. Mesaj başlığına mesajın ne hakkında oldu-
ğunu belirten açıklayıcı, fakat fazla uzun ol-
mayan bir başlık atılır.
V. Mesaj bölümünün giriş kısmında bir hitap
kullanılmalıdır.
Yukarıdaki paragraf numaralandırılmış cümle-
ferden hangisiyle sürdürülemez?
B) II C) III D) IV
Lise Türkçe
E-posta
İş hayatı içinde bazen resmi ifadeler içeren e-posta yazma ihtiyacı hissederiz. Bazen bir üs- tümüze, bazen farklı bir iş birimindeki bir çalışma arkadaşımıza, bazen de farklı kurumdan bir kişi- ye mail atmak gerekebilir. Mail yazmanın kendi içinde bazı kuralları vardır. Bunlar: I. "To:"/kısmına kendi mail adresimiz yazılır. II. "Cc:" kısmına mesajı bilgi amaçlı olarak ki- min görmesini istiyorsak onun adresi yazılır. Buraya yazılan adres alıcı tarafından da gö- rülür. III. "Bcc:" kısmına bilgi amaçlı olarak kimin gör- mesini istiyorsak onun adresi yazılır. Buraya yazılan mail adresi alıcı tarafından görül- mez. IV. Mesaj başlığına mesajın ne hakkında oldu- ğunu belirten açıklayıcı, fakat fazla uzun ol- mayan bir başlık atılır. V. Mesaj bölümünün giriş kısmında bir hitap kullanılmalıdır. Yukarıdaki paragraf numaralandırılmış cümle- ferden hangisiyle sürdürülemez? B) II C) III D) IV
8.
Sanatçılar, gözleme önem verir.
Sanatçılar, yapıtlarda kişiliklerini gizler.
Doğa ve insan betimlemeleri ölçülüdür.
Türk edebiyatında Halit Ziya Uşaklıgil, önemli
temsilcilerindendir.
Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Parnasizm
E) Natüralizm
Lise Türkçe
E-posta
8. Sanatçılar, gözleme önem verir. Sanatçılar, yapıtlarda kişiliklerini gizler. Doğa ve insan betimlemeleri ölçülüdür. Türk edebiyatında Halit Ziya Uşaklıgil, önemli temsilcilerindendir. Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşağıda- kilerden hangisidir? A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Parnasizm E) Natüralizm
19.
Filiz, e-postasında yayınevinden gelen bir mesaj görür.
Mesajda yayınevi yetkililerinin, Filiz'in kendilerine gönder-
diği romanı beğendikleri ve basmak istedikleri, bu nedenle
kendisini yayınevine bekledikleri yazmaktadır. Bunun üzeri-
ne Filiz derhal bir cevap yazıp perşembe günü yayınevinde
olacağını bildirmistir
Bu parçada sözü edilen e-posta iletişimin hangi unsuru
olabilir?
A) İleti
D) Kanal
B) Kodlama
E) Dönüt
ENGL
C) Bağlam
Lise Türkçe
E-posta
19. Filiz, e-postasında yayınevinden gelen bir mesaj görür. Mesajda yayınevi yetkililerinin, Filiz'in kendilerine gönder- diği romanı beğendikleri ve basmak istedikleri, bu nedenle kendisini yayınevine bekledikleri yazmaktadır. Bunun üzeri- ne Filiz derhal bir cevap yazıp perşembe günü yayınevinde olacağını bildirmistir Bu parçada sözü edilen e-posta iletişimin hangi unsuru olabilir? A) İleti D) Kanal B) Kodlama E) Dönüt ENGL C) Bağlam
ww.pelikankitabevi.com.tr
12.
11. Aşağıdakilerden hangisini Hisarcılar grubuna üye
bir sanatçı söyleyemez?
A) Şiirde hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü kulla-
nılabilir.
B) Şiirde biçim yönünden sınırlama yoktur.
Halkın günlük yaşamında kullandığı kelimeler kul-
lanılabilir.
D) Noktalama işaretlerini kullanma konusunda özgür
olunmalıdır.
E) Yabancı dillerden gelen ve Türkçe karşılığı olma-
yan sözcükler kullanılabilir.
1. Yedi Güzel Adam
Lise Türkçe
E-posta
ww.pelikankitabevi.com.tr 12. 11. Aşağıdakilerden hangisini Hisarcılar grubuna üye bir sanatçı söyleyemez? A) Şiirde hece ölçüsü, aruz ölçüsü, serbest ölçü kulla- nılabilir. B) Şiirde biçim yönünden sınırlama yoktur. Halkın günlük yaşamında kullandığı kelimeler kul- lanılabilir. D) Noktalama işaretlerini kullanma konusunda özgür olunmalıdır. E) Yabancı dillerden gelen ve Türkçe karşılığı olma- yan sözcükler kullanılabilir. 1. Yedi Güzel Adam
B) Siirton
18.1.
C) Toplum
D) Gözler
E) Eserte
Resat Nuri, Yaprak Dökümünde geleneklere bağlı
alle reisi Ali Rıza Bey'in, Batılı yaşama öykünen co-
cuklarıyla yaşadığı çatışmayı ele almıştır.
11. Yakup Kadri, Kurtuluş Savaşı yılları halk-aydın ça-
tışmasını Yaban'da konu edinmiştir.
III. Peyami'nin hatıralarıyla örülen Ateşten Gömlek,
Halide Edib'in Millî Mücadele yıllarinin zorluğunu
aşk temasıyla işlediği romanıdır.
IV. Reşat Nuri; Feride'nin Anadolu'daki görevini, mu-
cadelesini, aşkını ve ideallerini Çalıkuşu romanında
21. "Dünen
nürleri
WDISVONSERISA
Siirin ke
değişti
canlili
sanat
incelli
mi'nd
vermiştir.
V. Refik Halit, Bir Sürgün'de Batı hayranlığıyla yetişen
bir paşa çocuğunun İstanbul'dan İzmir'e gönderilişi-
ni, Paris'e kaçışını ve buhranlarını anlatır.
görü
Aşa
rin
Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde Milli
edebiyat romanıyla ilgili bir bilgi yanlısı yapılmıştır?
A)
EV
c
D) IV
A)!
B) II
C) III
Lise Türkçe
E-posta
B) Siirton 18.1. C) Toplum D) Gözler E) Eserte Resat Nuri, Yaprak Dökümünde geleneklere bağlı alle reisi Ali Rıza Bey'in, Batılı yaşama öykünen co- cuklarıyla yaşadığı çatışmayı ele almıştır. 11. Yakup Kadri, Kurtuluş Savaşı yılları halk-aydın ça- tışmasını Yaban'da konu edinmiştir. III. Peyami'nin hatıralarıyla örülen Ateşten Gömlek, Halide Edib'in Millî Mücadele yıllarinin zorluğunu aşk temasıyla işlediği romanıdır. IV. Reşat Nuri; Feride'nin Anadolu'daki görevini, mu- cadelesini, aşkını ve ideallerini Çalıkuşu romanında 21. "Dünen nürleri WDISVONSERISA Siirin ke değişti canlili sanat incelli mi'nd vermiştir. V. Refik Halit, Bir Sürgün'de Batı hayranlığıyla yetişen bir paşa çocuğunun İstanbul'dan İzmir'e gönderilişi- ni, Paris'e kaçışını ve buhranlarını anlatır. görü Aşa rin Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde Milli edebiyat romanıyla ilgili bir bilgi yanlısı yapılmıştır? A) EV c D) IV A)! B) II C) III
6. Bilgi; soyut, duygusal ve düşünsel bir varlıktır. Bilginin
günlük yaşama ve nesneye uyarlanışı ise onu
somutlaşdırır. Böylece teknik ortaya çıkar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktu
A Kaynaştırma ünsüzü
Eş görevli sözcükler arasında yer alan virgül
spausso
C) Ünsüz benzeşmesi
Onsuz yumuşamas
E Yazım yanlışı
Lise Türkçe
E-posta
6. Bilgi; soyut, duygusal ve düşünsel bir varlıktır. Bilginin günlük yaşama ve nesneye uyarlanışı ise onu somutlaşdırır. Böylece teknik ortaya çıkar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktu A Kaynaştırma ünsüzü Eş görevli sözcükler arasında yer alan virgül spausso C) Ünsüz benzeşmesi Onsuz yumuşamas E Yazım yanlışı
1
2019 TYT
6.
• Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümleri-
ne ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle
karşımıza çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların
endüstriyel ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bu-
lanıklaşması ve yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep
olduğunu gösterir.
de
• Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından
gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar.
Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken he
göç ederken yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın
manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bul-
ma sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yön-
lerini tayin etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster-
mektedirler.
iki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula-
maktadırlar.
C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar.
D) Aynı düşünceyi pekiştirmey
maktadırlar.
ji
k
ne-
ona
ğını
birini
nebi-
han-
Lise Türkçe
E-posta
1 2019 TYT 6. • Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümleri- ne ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle karşımıza çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların endüstriyel ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bu- lanıklaşması ve yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep olduğunu gösterir. de • Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar. Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken he göç ederken yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bul- ma sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yön- lerini tayin etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster- mektedirler. iki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula- maktadırlar. C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar. D) Aynı düşünceyi pekiştirmey maktadırlar. ji k ne- ona ğını birini nebi- han-
lemde Çatı)-1
TEST-22
(1) Yaşadıklarını hatırlamadığına çok üzülüyordu.
(II) Aklına hiçbir şey gelmiyordu. (III) Gözlerini açama-
dığını fark etti. Bir şeyler ters gidiyordu. (V) Ne ol-
duğunu bir türlü hatırlayamıyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi iki-
si nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) I ve III
Bte IV
C) I ve v
E) III ve V
D) II ve V
Bazı sözcükler işteşlik yapan ek almasına karşın za-
manla değişerek yeni bir görünüm ya da nitelik kazan-
ma anlamı taşır. Bu eylemler işteş çatı özelliği göstermez.
Aşağıdakile
Lise Türkçe
E-posta
lemde Çatı)-1 TEST-22 (1) Yaşadıklarını hatırlamadığına çok üzülüyordu. (II) Aklına hiçbir şey gelmiyordu. (III) Gözlerini açama- dığını fark etti. Bir şeyler ters gidiyordu. (V) Ne ol- duğunu bir türlü hatırlayamıyordu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi iki- si nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A) I ve III Bte IV C) I ve v E) III ve V D) II ve V Bazı sözcükler işteşlik yapan ek almasına karşın za- manla değişerek yeni bir görünüm ya da nitelik kazan- ma anlamı taşır. Bu eylemler işteş çatı özelliği göstermez. Aşağıdakile
vo
om nie od
Tv
---
30. Osmanlı Devleti'nde bir bölgenin kanunla belirlenmiş
vergisini toplama hakkı karşılığında peşinatı üç yıllık
hazineye yatırma şeklindeki ihale sistemine - - denir.
Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilirse doğru bir bilgi verilmiş olur?
A) İltizam
B) İskan
C) İstimalet
D) Müsadere
E) Mütekabiliyet
Lise Türkçe
E-posta
vo om nie od Tv --- 30. Osmanlı Devleti'nde bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplama hakkı karşılığında peşinatı üç yıllık hazineye yatırma şeklindeki ihale sistemine - - denir. Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir bilgi verilmiş olur? A) İltizam B) İskan C) İstimalet D) Müsadere E) Mütekabiliyet
1