Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

E-posta Soruları

4. Kuşaklar arası geçişin süresi giderek kısalıyor, daha
1950'lerde her 30 yılda bir yeni bir kuşak geldiği varsayılırken
bugün her 15 yılda bir yeni bir kuşak ortaya çıktığı
düşünülüyor.
Bu cümleden hareketle aşağıdakilerin hangisi
söylenebilir?
A) Nesiller arası anlaşmazlıklar ve kopukluklar eskiye oranla
artmaktadır.
B) Sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle insanlar artık
daha geç yaşlanmaktadır.
Eski nesiller arasındaki kuşak çatışmalarının sebebi
bugünkünden farklıdır.
D) İnsanlar yaşanan hızlı değişime ayak uydurmakta
giderek daha çok zorlanmaktadır.
E) Günümüzde insanların genç ya da yaşlı sayılmasının
ölçütleri farklılaşmıştır.
1: Bizim
hemd
kaldı.
Bizim
ürem
elde
arıy
plar
r?
Gr
ul
Lise Türkçe
E-posta
4. Kuşaklar arası geçişin süresi giderek kısalıyor, daha 1950'lerde her 30 yılda bir yeni bir kuşak geldiği varsayılırken bugün her 15 yılda bir yeni bir kuşak ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu cümleden hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A) Nesiller arası anlaşmazlıklar ve kopukluklar eskiye oranla artmaktadır. B) Sağlık alanındaki gelişmeler nedeniyle insanlar artık daha geç yaşlanmaktadır. Eski nesiller arasındaki kuşak çatışmalarının sebebi bugünkünden farklıdır. D) İnsanlar yaşanan hızlı değişime ayak uydurmakta giderek daha çok zorlanmaktadır. E) Günümüzde insanların genç ya da yaşlı sayılmasının ölçütleri farklılaşmıştır. 1: Bizim hemd kaldı. Bizim ürem elde arıy plar r? Gr ul
8. Aşağıdaki parçada altı çizili ifadelerde yer alan noktalama işaretlerinin işlevini açıklayınız.
(3x3p=9p.)
Edebiyat-tarih ilişkisi ilk zamanlardan beri insanların kafalarını kurcalamıştır. Aristotales Poetika'sında
dram sanatı ile tarihi kıyaslarken dramı tarihe göre daha değerli bulur. Ona göre dram sanatı (şiir),
tarihî bilgiden daha yüksektir
Lise Türkçe
E-posta
8. Aşağıdaki parçada altı çizili ifadelerde yer alan noktalama işaretlerinin işlevini açıklayınız. (3x3p=9p.) Edebiyat-tarih ilişkisi ilk zamanlardan beri insanların kafalarını kurcalamıştır. Aristotales Poetika'sında dram sanatı ile tarihi kıyaslarken dramı tarihe göre daha değerli bulur. Ona göre dram sanatı (şiir), tarihî bilgiden daha yüksektir
of
erken
r ve-
604
erin
1. Burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanı-
ci imzası yer alır.
II. İletiyi özetleyen başlık
III. Buraya yazılan adresler iletide gözükmez
IV. Belli bir adresten gelen e-postayı cevaplamak
için kullanılır
Lugh
V. İletiyi alanın adresi
Yukarıdaki açıklamalar hangisiyle ilişkilendiri-
lemez?
A) ek
B) alici
D) gizli karbon
Konu
E) e-posta bedeni
OM
Lise Türkçe
E-posta
of erken r ve- 604 erin 1. Burada iletinin kendisi ve genel olarak kullanı- ci imzası yer alır. II. İletiyi özetleyen başlık III. Buraya yazılan adresler iletide gözükmez IV. Belli bir adresten gelen e-postayı cevaplamak için kullanılır Lugh V. İletiyi alanın adresi Yukarıdaki açıklamalar hangisiyle ilişkilendiri- lemez? A) ek B) alici D) gizli karbon Konu E) e-posta bedeni OM
İş hayatı içinde bazen resmi ifadeler içeren
e-posta yazma ihtiyacı hissederiz. Bazen bir üs-
tümüze, bazen farklı bir iş birimindeki bir çalışma
arkadaşımıza, bazen de farklı kurumdan bir kişi-
ye mail atmak gerekebilir. Mail yazmanın kendi
içinde bazı kuralları vardır. Bunlar:
I. "To:"/kısmına kendi mail adresimiz yazılır.
II. "Cc:" kısmına mesajı bilgi amaçlı olarak ki-
min görmesini istiyorsak onun adresi yazılır.
Buraya yazılan adres alıcı tarafından da gö-
rülür.
III. "Bcc:" kısmına bilgi amaçlı olarak kimin gör-
mesini istiyorsak onun adresi yazılır. Buraya
yazılan mail adresi alıcı tarafından görül-
mez.
IV. Mesaj başlığına mesajın ne hakkında oldu-
ğunu belirten açıklayıcı, fakat fazla uzun ol-
mayan bir başlık atılır.
V. Mesaj bölümünün giriş kısmında bir hitap
kullanılmalıdır.
Yukarıdaki paragraf numaralandırılmış cümle-
ferden hangisiyle sürdürülemez?
B) II C) III D) IV
Lise Türkçe
E-posta
İş hayatı içinde bazen resmi ifadeler içeren e-posta yazma ihtiyacı hissederiz. Bazen bir üs- tümüze, bazen farklı bir iş birimindeki bir çalışma arkadaşımıza, bazen de farklı kurumdan bir kişi- ye mail atmak gerekebilir. Mail yazmanın kendi içinde bazı kuralları vardır. Bunlar: I. "To:"/kısmına kendi mail adresimiz yazılır. II. "Cc:" kısmına mesajı bilgi amaçlı olarak ki- min görmesini istiyorsak onun adresi yazılır. Buraya yazılan adres alıcı tarafından da gö- rülür. III. "Bcc:" kısmına bilgi amaçlı olarak kimin gör- mesini istiyorsak onun adresi yazılır. Buraya yazılan mail adresi alıcı tarafından görül- mez. IV. Mesaj başlığına mesajın ne hakkında oldu- ğunu belirten açıklayıcı, fakat fazla uzun ol- mayan bir başlık atılır. V. Mesaj bölümünün giriş kısmında bir hitap kullanılmalıdır. Yukarıdaki paragraf numaralandırılmış cümle- ferden hangisiyle sürdürülemez? B) II C) III D) IV
8.
Sanatçılar, gözleme önem verir.
Sanatçılar, yapıtlarda kişiliklerini gizler.
Doğa ve insan betimlemeleri ölçülüdür.
Türk edebiyatında Halit Ziya Uşaklıgil, önemli
temsilcilerindendir.
Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Parnasizm
E) Natüralizm
Lise Türkçe
E-posta
8. Sanatçılar, gözleme önem verir. Sanatçılar, yapıtlarda kişiliklerini gizler. Doğa ve insan betimlemeleri ölçülüdür. Türk edebiyatında Halit Ziya Uşaklıgil, önemli temsilcilerindendir. Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşağıda- kilerden hangisidir? A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm D) Parnasizm E) Natüralizm
1
2019 TYT
6.
• Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümleri-
ne ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle
karşımıza çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların
endüstriyel ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bu-
lanıklaşması ve yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep
olduğunu gösterir.
de
• Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından
gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar.
Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken he
göç ederken yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın
manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bul-
ma sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yön-
lerini tayin etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?
A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster-
mektedirler.
iki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula-
maktadırlar.
C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar.
D) Aynı düşünceyi pekiştirmey
maktadırlar.
ji
k
ne-
ona
ğını
birini
nebi-
han-
Lise Türkçe
E-posta
1 2019 TYT 6. • Zaman zaman televizyonlarda toplu balina ölümleri- ne ilişkin haberler, karaya vurmuş balina görüntüleriyle karşımıza çıkar. Araştırmalar bu ölümlere okyanusların endüstriyel ve kimyasal atıklarla kirletilmesi, suların bu- lanıklaşması ve yanlış avlanmalar gibi etkenlerin sebep olduğunu gösterir. de • Balinalar, okyanusta yüzerken kafalarının ön kısmından gönderilen elektromanyetik dalgalarla yönlerini bulurlar. Bu özelliklerinden hem bulanık sularda yüzerken he göç ederken yararlanırlar. Ancak zaman zaman dünyanın manyetik alanının değişmesi ya da balinalardaki yön bul- ma sisteminin hastalık sonucu bozulması nedeniyle yön- lerini tayin etmekte sorun yaşarlar ve karaya vururlar. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenebilir? A) Farklı görüşlerin aslında birbirini desteklediğini göster- mektedirler. iki farklı konuya ilişkin ortak bir görüş olduğunu vurgula- maktadırlar. C) Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendirip ele almaktadırlar. D) Aynı düşünceyi pekiştirmey maktadırlar. ji k ne- ona ğını birini nebi- han-
1