Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1 21. Tiyatro eserlerinde kurgu dramatik, epik ve kabare tiyat- rosu şeklinde oluşur. İlk döneminde yazdığı tiyatrolar- daki kla

1
21. Tiyatro eserlerinde kurgu dramatik, epik ve kabare tiyat-
rosu şeklinde oluşur. İlk döneminde yazdığı tiyatrolar-
daki klasik kurgu sonraki dönemlerde kendisini modern
mayı ele alır. Bu yozlaşma değerlerin yozlaşması, siyasi
anlatıma bırakmıştır. Ese

1 21. Tiyatro eserlerinde kurgu dramatik, epik ve kabare tiyat- rosu şeklinde oluşur. İlk döneminde yazdığı tiyatrolar- daki klasik kurgu sonraki dönemlerde kendisini modern mayı ele alır. Bu yozlaşma değerlerin yozlaşması, siyasi anlatıma bırakmıştır. Eserlerinde temel olarak yozlaş- yozlaşma ve kültürel yozlaşma şeklinde ortaya çıkar. Yazar; Dışarıdakilerde değerlerin yozlaşmasını, Günün Adaminda siyasi yozlaşmayı, Gözlerimi Kaparım Vazi- femi Yaparım'da ise kültürel yozlaşmayı ele almıştır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden han- gisidir? A) Turan Oflazoğlu B) Recep Bilginer C) Orhan Asena D) Haldun Taner E) Necati Cumali