Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950) Soruları

Bahar ve Kelebekler - Öykü
I. Miskinler Tekkesi - Roman
III. Kenan Çobanları - Şiir
IV. Bir Ömür Boyunca - Ani
V. Türk'ün Ateşle İmtihanı - Fıkra
VI. Balıkesir Muhasebecisi - Tiyatro
Yukarıda numaralanmış eser-tür eşleştirmelerinden han-
gileri yanlıştır?
by pinay iplid
Avell
D) IV ve V
B) II ve IV
EXV ve VL
C) III ve V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
Bahar ve Kelebekler - Öykü I. Miskinler Tekkesi - Roman III. Kenan Çobanları - Şiir IV. Bir Ömür Boyunca - Ani V. Türk'ün Ateşle İmtihanı - Fıkra VI. Balıkesir Muhasebecisi - Tiyatro Yukarıda numaralanmış eser-tür eşleştirmelerinden han- gileri yanlıştır? by pinay iplid Avell D) IV ve V B) II ve IV EXV ve VL C) III ve V
miştir?
IV. Sahnede olaylanın canlandıra
V. Olayların belli bir mekânda gerçekleşmesi
Numaralanmış cümlelerin hangisinde tiyatroyu romandan ayıran en belirgin özelli
B) II
C) III
A) 1
D) IV
7. Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir?
A) Çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilir.
B) Acıklı ve üzücü olaylar anlatılır.
C) Konusunu tarihten ya da mitolojiden alır.
D) Kahramanları soylu kimselerdir.
E) Üç birlik kuralına uyulur.
8. I. Zaman, kişi ve mekân sınırlıdır, olay ayrıntılı olarak anlatılmaz.
II. Zaman, kişi ve mekân geniştir, olaylar ayrıntılı olarak anlatılır.
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
miştir? IV. Sahnede olaylanın canlandıra V. Olayların belli bir mekânda gerçekleşmesi Numaralanmış cümlelerin hangisinde tiyatroyu romandan ayıran en belirgin özelli B) II C) III A) 1 D) IV 7. Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir? A) Çirkin ve kötü sözlere sahnede yer verilir. B) Acıklı ve üzücü olaylar anlatılır. C) Konusunu tarihten ya da mitolojiden alır. D) Kahramanları soylu kimselerdir. E) Üç birlik kuralına uyulur. 8. I. Zaman, kişi ve mekân sınırlıdır, olay ayrıntılı olarak anlatılmaz. II. Zaman, kişi ve mekân geniştir, olaylar ayrıntılı olarak anlatılır. E) V
9. Aşağıdakilerden hangisinde birden çok tamlayan
almış bir isim tamlaması vardır?
A Güvenilir karakterli kişilerin ne yapacağı, daha da
önemlisi ne yapmayacağı bilinir.
B) Kalbi bir kuş gibi çarparak güvertede oturup dalgin
dalgın denizi seyretti.
C) Dünyada gördüğümüz her şeyin bir sesi vardır; de-
nizin, ormanın ve dağın sesi.
D) Şair, karanlıkta görebilen insandır; yakalanmayanı,
dile getirilmeyeni dile getirir.
E) Motosiklet, beraberinde yepyeni yollar, kasabalar
en önemlisi de hikâyeler getirir.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
9. Aşağıdakilerden hangisinde birden çok tamlayan almış bir isim tamlaması vardır? A Güvenilir karakterli kişilerin ne yapacağı, daha da önemlisi ne yapmayacağı bilinir. B) Kalbi bir kuş gibi çarparak güvertede oturup dalgin dalgın denizi seyretti. C) Dünyada gördüğümüz her şeyin bir sesi vardır; de- nizin, ormanın ve dağın sesi. D) Şair, karanlıkta görebilen insandır; yakalanmayanı, dile getirilmeyeni dile getirir. E) Motosiklet, beraberinde yepyeni yollar, kasabalar en önemlisi de hikâyeler getirir.
final dergisi des
nüg miðibempep nab'moviua helai2
3. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme anlamı taşıyan
toone
sözcük, türü bakımından ötekilerden farklıdır?umos.
A) Ormanın derinliklerinde küçücük bir mağara bulmuş-A
tuk.
pigned nobilitationes absgieq BE
B) Beş kişi, daracık bir odada saatlerce beklemişti.
C) Şu teknecikle gitmiştik o adalara.
Jesm
les (A
D) Minicik elleriyle hamurdan heykeller yapıyordu.
ermalmst be siet
E) Karşıdaki alçacık tepeyi geçince köye ulaşacağız.
Resim
simaT (
10
teamuimal bs emphionis (
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
final dergisi des nüg miðibempep nab'moviua helai2 3. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme anlamı taşıyan toone sözcük, türü bakımından ötekilerden farklıdır?umos. A) Ormanın derinliklerinde küçücük bir mağara bulmuş-A tuk. pigned nobilitationes absgieq BE B) Beş kişi, daracık bir odada saatlerce beklemişti. C) Şu teknecikle gitmiştik o adalara. Jesm les (A D) Minicik elleriyle hamurdan heykeller yapıyordu. ermalmst be siet E) Karşıdaki alçacık tepeyi geçince köye ulaşacağız. Resim simaT ( 10 teamuimal bs emphionis (
11. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Gölge oyununda Hacivat; öğrenim görmüş, medrese
diliyle konuşan, bilimden az çok anlayan, görgü ku-
rallarına uyan kişidir.
B) Konuşturduğu kişilerin ağızlarını, hayvan ve doğa
seslerini taklit eden meddahın aksesuar olarak om-
zuna attığı ya da boynuna doladığı mendili ile bir so-
pası bulunur.
C) Orta oyunu, Küşteri Meydanı diye anılan bir alanda
oynatılan; çalgılı ve kadrosu geniş bir oyundur.
D) Karagöz oyununda tef çalan, taklitlerin şarkılarını
söyleyen, tasvirleri hayalîye veren yardımcı yardak
adını alır.
E) Orta oyununda dekor, birincisi ev olarak kullanılan ve
yeni dünya adı verilen paravan, ikincisi iş yeri olarak
kullanılan ve dükkân adı verilen iskemledir.
2023/000-4
S
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
11. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Gölge oyununda Hacivat; öğrenim görmüş, medrese diliyle konuşan, bilimden az çok anlayan, görgü ku- rallarına uyan kişidir. B) Konuşturduğu kişilerin ağızlarını, hayvan ve doğa seslerini taklit eden meddahın aksesuar olarak om- zuna attığı ya da boynuna doladığı mendili ile bir so- pası bulunur. C) Orta oyunu, Küşteri Meydanı diye anılan bir alanda oynatılan; çalgılı ve kadrosu geniş bir oyundur. D) Karagöz oyununda tef çalan, taklitlerin şarkılarını söyleyen, tasvirleri hayalîye veren yardımcı yardak adını alır. E) Orta oyununda dekor, birincisi ev olarak kullanılan ve yeni dünya adı verilen paravan, ikincisi iş yeri olarak kullanılan ve dükkân adı verilen iskemledir. 2023/000-4 S
7.A
12.
I. Grup
1. Halit Ziya
II. Mehmet Rauf
III. Tevfik Fikret
IV. Hüseyin Cahit
V. Cenap Şahabettin
Yukarıdaki I. grupta verilen sanatçılardan han-
gisi, II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendiri.
lemez?
A) I. B) II.
8.A
9.A
C) III.
10.B
II. Grup
manzum öykü
tiyatro
özdeyişler
psikolojik roman
D) IV.
11.D
E) V.
12.D
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
7.A 12. I. Grup 1. Halit Ziya II. Mehmet Rauf III. Tevfik Fikret IV. Hüseyin Cahit V. Cenap Şahabettin Yukarıdaki I. grupta verilen sanatçılardan han- gisi, II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendiri. lemez? A) I. B) II. 8.A 9.A C) III. 10.B II. Grup manzum öykü tiyatro özdeyişler psikolojik roman D) IV. 11.D E) V. 12.D
3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dil
kullanılmıştır.
B) Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro, yeni Cumhu-
riyet'in ilkelerini halka aktarmada bir araç ola-
rak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.
C) Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının bir kısmı
Cumhuriyet Dönemi'nde de tiyatro yazmıştır.
D) Geleneksel tiyatro, çağdaş tiyatronun önüne
geçmiştir.
E) Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları ya-
pılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya
başlamış, devlet konservatuarı açılmıştır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Halkın anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. B) Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro, yeni Cumhu- riyet'in ilkelerini halka aktarmada bir araç ola- rak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. C) Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının bir kısmı Cumhuriyet Dönemi'nde de tiyatro yazmıştır. D) Geleneksel tiyatro, çağdaş tiyatronun önüne geçmiştir. E) Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları ya- pılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, devlet konservatuarı açılmıştır.
16.
1.
II.
III.
IV.
V.
Çelebi: Bazı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyun-
larda bir mirasyedi, bazı oyunlarda ise zevk düşkü-
nü bir çapkındır.
Beberuhi: "Yaşı büyük aklı küçük" deyimiyle nite-
lendirilebilecek bir tiptir.
Zenne: Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel
olarak zenne denmiştir.
Karagöz: Biraz öğrenim görmüş, gösteriş meraklı-
sı, kendini beğenmiş yarı aydın tipidir.
Himmet: Sırtında baltası olan kaba saba bir tiptir.
Yukarıda numaralandırılmış Karagöz tiplemelerinden
hangisi karşısındaki açıklama ile ilişkilendirilemez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
16. 1. II. III. IV. V. Çelebi: Bazı oyunlarda zengin bir bey, bazı oyun- larda bir mirasyedi, bazı oyunlarda ise zevk düşkü- nü bir çapkındır. Beberuhi: "Yaşı büyük aklı küçük" deyimiyle nite- lendirilebilecek bir tiptir. Zenne: Karagöz oyunundaki bütün kadınlara genel olarak zenne denmiştir. Karagöz: Biraz öğrenim görmüş, gösteriş meraklı- sı, kendini beğenmiş yarı aydın tipidir. Himmet: Sırtında baltası olan kaba saba bir tiptir. Yukarıda numaralandırılmış Karagöz tiplemelerinden hangisi karşısındaki açıklama ile ilişkilendirilemez? A) I B) II C) III D) IV E) V
13. Galata Kulesi'nin dibinde, çini mürekkeple Gala
lesi resimleri çiziyorum. Gelip geçen üç beş meraklıya
üç kuruşa satıyorum onları. Kuledibi kedileriyle arkadaş
olmuş yaşıyorum burada.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Basit sözcük +
B) Fiilden türemiş sözcük
C) İsimden türemiş fiil+
+
D) Yansımadan türemiş sözcük
E) İsimden türemiş isim
(3
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
13. Galata Kulesi'nin dibinde, çini mürekkeple Gala lesi resimleri çiziyorum. Gelip geçen üç beş meraklıya üç kuruşa satıyorum onları. Kuledibi kedileriyle arkadaş olmuş yaşıyorum burada. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Basit sözcük + B) Fiilden türemiş sözcük C) İsimden türemiş fiil+ + D) Yansımadan türemiş sözcük E) İsimden türemiş isim (3
1
21. Tiyatro eserlerinde kurgu dramatik, epik ve kabare tiyat-
rosu şeklinde oluşur. İlk döneminde yazdığı tiyatrolar-
daki klasik kurgu sonraki dönemlerde kendisini modern
mayı ele alır. Bu yozlaşma değerlerin yozlaşması, siyasi
anlatıma bırakmıştır. Eserlerinde temel olarak yozlaş-
yozlaşma ve kültürel yozlaşma şeklinde ortaya çıkar.
Yazar; Dışarıdakilerde değerlerin yozlaşmasını, Günün
Adaminda siyasi yozlaşmayı, Gözlerimi Kaparım Vazi-
femi Yaparım'da ise kültürel yozlaşmayı ele almıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Recep Bilginer
C) Orhan Asena
D) Haldun Taner
E) Necati Cumali
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
1 21. Tiyatro eserlerinde kurgu dramatik, epik ve kabare tiyat- rosu şeklinde oluşur. İlk döneminde yazdığı tiyatrolar- daki klasik kurgu sonraki dönemlerde kendisini modern mayı ele alır. Bu yozlaşma değerlerin yozlaşması, siyasi anlatıma bırakmıştır. Eserlerinde temel olarak yozlaş- yozlaşma ve kültürel yozlaşma şeklinde ortaya çıkar. Yazar; Dışarıdakilerde değerlerin yozlaşmasını, Günün Adaminda siyasi yozlaşmayı, Gözlerimi Kaparım Vazi- femi Yaparım'da ise kültürel yozlaşmayı ele almıştır. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden han- gisidir? A) Turan Oflazoğlu B) Recep Bilginer C) Orhan Asena D) Haldun Taner E) Necati Cumali
1. Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgl yanlışı
vardır?
A) Güldürerek, eğlendirerek düşünchurmeyi amaçlayan
klasik komedide üç birlik kurabina uyulur.
B) Türk edebiyatında yazdan ilk tiyatro, Tanzimat Dönemi
sanatçısı Şinasi'nin Şair Evlenmesi adh eseridir.
C) Aiskhylos, Euripides, Sophokles Yunan edebiyatında
trajedinin en önemli isimlerindendir.
D) Trajedide vurma, yaralama, öldürme gibi eylemlere,
kaba sayılacak sözlere yer verilmez.
E) Komedi ve trajediden daha önce ortaya çıkan dramda
hayatın hüzünlü ve komik yönleri birlikte yer alır.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
1. Aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgl yanlışı vardır? A) Güldürerek, eğlendirerek düşünchurmeyi amaçlayan klasik komedide üç birlik kurabina uyulur. B) Türk edebiyatında yazdan ilk tiyatro, Tanzimat Dönemi sanatçısı Şinasi'nin Şair Evlenmesi adh eseridir. C) Aiskhylos, Euripides, Sophokles Yunan edebiyatında trajedinin en önemli isimlerindendir. D) Trajedide vurma, yaralama, öldürme gibi eylemlere, kaba sayılacak sözlere yer verilmez. E) Komedi ve trajediden daha önce ortaya çıkan dramda hayatın hüzünlü ve komik yönleri birlikte yer alır.
4. Anadolu'nun bağrından, Sivas'tan, gelen akrabalarımız,
OF09
VO
şehir hayatına ayak uydurmakta başta zorlansalar dax3
çabuk alışmışlardı. Kuzenlerim şimdiden sokaktaki
çocukların kalbini kazanmıştı. Birlikte bakkalın tahta
kasalarını kaçırıyorlar, Beylerbeyi'ne inip balıkçıların
balıklarını aşırıyorlardı. Onların bu maceralarından
evin büyüklerinin henüz haberi yoktu elbet. O günlerde
büyüklerin neşe kaynağı, en büyük hobisi merdiven
korkuluklarından kaymak olan Zehra'nın kıkır kıkır
gülüşleriydi.
nsbruc
blo en
Bu parçayla ilgili olarak,
I. Ad aktarması vardır.
II. Deyimlerden yararlanılmıştır.
III. İkileme kullanılmıştır.
heler
sb
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
sk
D) I ve II
E) II ve III
109
muo
Ud
neyominav
isnes ev
C) Yalnız III plo
INSC
DO
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
4. Anadolu'nun bağrından, Sivas'tan, gelen akrabalarımız, OF09 VO şehir hayatına ayak uydurmakta başta zorlansalar dax3 çabuk alışmışlardı. Kuzenlerim şimdiden sokaktaki çocukların kalbini kazanmıştı. Birlikte bakkalın tahta kasalarını kaçırıyorlar, Beylerbeyi'ne inip balıkçıların balıklarını aşırıyorlardı. Onların bu maceralarından evin büyüklerinin henüz haberi yoktu elbet. O günlerde büyüklerin neşe kaynağı, en büyük hobisi merdiven korkuluklarından kaymak olan Zehra'nın kıkır kıkır gülüşleriydi. nsbruc blo en Bu parçayla ilgili olarak, I. Ad aktarması vardır. II. Deyimlerden yararlanılmıştır. III. İkileme kullanılmıştır. heler sb yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II sk D) I ve II E) II ve III 109 muo Ud neyominav isnes ev C) Yalnız III plo INSC DO
A
19. Sıcak, duygulu, sarsıcı, canlı bir dili olan -
divan ve halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir anlayış
içinde eritmiştir. Şairliği kadar yazarlığı da olan
sanatçı, şiirin yanında öykü, oyun ve mektup gibi
türler de kaleme almıştır. "Kafatası, Ferhad ile
Şirin, Yusuf ile Menofis" oyunlarından birkaçıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat-
çılardan hangisi getirilmelidir?
A) Enver Gökçe
CNazım Hikmet
B) Rifat Ilgaz
D) Cahit Irgat
A
E) Ceyhun Atif Kansu
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
A 19. Sıcak, duygulu, sarsıcı, canlı bir dili olan - divan ve halk şiiri söyleyişlerini çağdaş bir anlayış içinde eritmiştir. Şairliği kadar yazarlığı da olan sanatçı, şiirin yanında öykü, oyun ve mektup gibi türler de kaleme almıştır. "Kafatası, Ferhad ile Şirin, Yusuf ile Menofis" oyunlarından birkaçıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanat- çılardan hangisi getirilmelidir? A) Enver Gökçe CNazım Hikmet B) Rifat Ilgaz D) Cahit Irgat A E) Ceyhun Atif Kansu
23. Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Kösem Sultan
●
•
Sarı Naciye
• Ah Şu Gençler
Bu tiyatro eserleri aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde
hangisi dışta kalır?
A) Orhan Asena
B) Haldun Taner
Turan Oflazoğlu
DRecep Bilginer
E) Turgut Özakman
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
23. Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım Kösem Sultan ● • Sarı Naciye • Ah Şu Gençler Bu tiyatro eserleri aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A) Orhan Asena B) Haldun Taner Turan Oflazoğlu DRecep Bilginer E) Turgut Özakman
9. Servetifünun sanatçılarının özellikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Genellikle bireysel ve soyut konular tercih edi-
lir.
B) Divan edebiyatına benzer bir dil anlayışı vardır.
C) Tiyatro geleneği güçlendirilerek topluma ulaş-
ma yolları aranmıştır.
D) Batılı tarzda düşünce ve eser verme çabası ha-
kimdir.
E) Devrin siyasi şartları gereği iktidar ile mücade-
le halindedirler.
AYDIN YAYINLARI
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
9. Servetifünun sanatçılarının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Genellikle bireysel ve soyut konular tercih edi- lir. B) Divan edebiyatına benzer bir dil anlayışı vardır. C) Tiyatro geleneği güçlendirilerek topluma ulaş- ma yolları aranmıştır. D) Batılı tarzda düşünce ve eser verme çabası ha- kimdir. E) Devrin siyasi şartları gereği iktidar ile mücade- le halindedirler. AYDIN YAYINLARI
T EDEBİYATI
tiyatroya 4. 1883'te yazılan eserin kapağında "millî dram" terimi yer
mık Kemal
=lerini Ce-
TEMASONS
sözünde
almaktadır. Ayrıca kapakta "Hem tiyatroda oynanmak
hem de roman gibi okunmak için yazılmıştır notuna
yer verilmiştir. Oyun, Osmanlı İmparatorluğu azınlıkla-
rından olan Çerkezlerin yaşam tarzını anlatır. Bu oyunun
sahnelendiği "Osmanlı Tiyatrosu", özgürlük duygularını
aşıladığı gerekçesiyle 1884'te kapatılmıştır.
ihal, Kara
bdulhak
inde bir
E) V.
erlediği
görmek
asözleri
kaynak
5.
Test -5
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İbrahim Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Recaizade Mahmut Ekrem
1. Ziya Paşa - Zafername
II. Şinasi - Rumuzu'l-Edep
Etkinlik
ÜNİ
Aşağıda verilen ci
boşlukları dolduru
1 Şinasi....c
adlı piyesind
aracılığıyla g
evliliğin doğu
durumları ya
2 Ahme
Eyvah isim
tilılaşmanın
etkisi ve E
âdetleri ela
3 Abdülha
Macuan
XVI. asırda K
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950)
T EDEBİYATI tiyatroya 4. 1883'te yazılan eserin kapağında "millî dram" terimi yer mık Kemal =lerini Ce- TEMASONS sözünde almaktadır. Ayrıca kapakta "Hem tiyatroda oynanmak hem de roman gibi okunmak için yazılmıştır notuna yer verilmiştir. Oyun, Osmanlı İmparatorluğu azınlıkla- rından olan Çerkezlerin yaşam tarzını anlatır. Bu oyunun sahnelendiği "Osmanlı Tiyatrosu", özgürlük duygularını aşıladığı gerekçesiyle 1884'te kapatılmıştır. ihal, Kara bdulhak inde bir E) V. erlediği görmek asözleri kaynak 5. Test -5 Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) İbrahim Şinasi B) Ziya Paşa C) Şemsettin Sami D) Ahmet Mithat Efendi E) Recaizade Mahmut Ekrem 1. Ziya Paşa - Zafername II. Şinasi - Rumuzu'l-Edep Etkinlik ÜNİ Aşağıda verilen ci boşlukları dolduru 1 Şinasi....c adlı piyesind aracılığıyla g evliliğin doğu durumları ya 2 Ahme Eyvah isim tilılaşmanın etkisi ve E âdetleri ela 3 Abdülha Macuan XVI. asırda K