Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1.) 27 Ağustos 1928'de Paris'te ABD, İngiltere, Fran- sa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslo- vakya ve Belçika arasında

1.) 27 Ağustos 1928'de Paris'te ABD, İngiltere, Fran-
sa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslo-
vakya ve Belçika arasında imzalanan ve aynı yıl
Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin de dahil olduğu ba-
risi muhafaza etmek için kurulan pakt aşağıdaki-
lerd

1.) 27 Ağustos 1928'de Paris'te ABD, İngiltere, Fran- sa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslo- vakya ve Belçika arasında imzalanan ve aynı yıl Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin de dahil olduğu ba- risi muhafaza etmek için kurulan pakt aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Briand-Kellog hatrlayareden B) Litvinov C) Küçük Antant D) Cemiyeti Akvam E) Akdeniz Paktı