Soğuk Savaş Dönemi Soruları

3. - Süveyş Krizi'nde İngiltere ve Fransa'nın İsrail'le
beraber Mısır'a saldırması
Sosyalist Baas-Partisi'nin Suriye ve Irak'ta ikti-
dara gelmesi
Bu iki gelişmenin ortak sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
-
A) İslam Konferansı Örgütü'nün kurulması
B) Bağdat Paktı'nı kurulması
C) SSCB'nin Orta Doğu'da etkinliğinin artması
D) Orta Doğu'daki manda yönetimlerinin son bul-
masi
E) ABD'nin İsrail'e siyasi destek vermesi
93
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3. - Süveyş Krizi'nde İngiltere ve Fransa'nın İsrail'le beraber Mısır'a saldırması Sosyalist Baas-Partisi'nin Suriye ve Irak'ta ikti- dara gelmesi Bu iki gelişmenin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? - A) İslam Konferansı Örgütü'nün kurulması B) Bağdat Paktı'nı kurulması C) SSCB'nin Orta Doğu'da etkinliğinin artması D) Orta Doğu'daki manda yönetimlerinin son bul- masi E) ABD'nin İsrail'e siyasi destek vermesi 93
1. Avrupa'da Nazizm ve faşizm rejimlerinin orta-
ya çıkması
II. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi
III. Sovyetler Birliği'nin dağılması
Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya
Savaşı'ndan sonra görülen gelişmeler arasın-
dadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1. Avrupa'da Nazizm ve faşizm rejimlerinin orta- ya çıkması II. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi III. Sovyetler Birliği'nin dağılması Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen gelişmeler arasın- dadır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
mez?
dığı
yönelik
andığı
kadar
Türkiye Selçuklularında ticaret yapıp ülkesine giden tüccar
Adolfo ile mahallesindeki Igor arasında aşağıdaki diyalog
yaşanır.
igor:
-Ticaret için niçin Türkiye Selçuklularını tercih ediyorsun?
3.
Adolfo:
-Ülkede gelişmiş bir yol ağı var. Yollar üzerinde genelde
kervansaraylar olup, buralarda her türlü ihtiyacımız
karşılanıyor.
igor:
- Genelde hangi şehirlere uğruyorsun?
Adolfo:
1
- Konya, Erzurum, Kayseri, Sivas ve Malatya gibi
şehirlerin yanında Sinop, Antalya ve Alanya gibi şehirlere
de uğruyorum.
Bu konuşmalar Türkiye Selçuklularında
aşağıdakilerden hangisinin arttığının veya canlı
olduğunun bir göstergesi sayılamaz?
A)
cDo
B)
es
Şehircilik anlayışının
Stratejik önemin
Kervan ticaretinin
D) Bayındırlık faaliyetlerinin
E) İkta sisteminin
elsi
4.
Be
isimli proje o
kuvvetleriyle
yayılmasına
nüfusu hızla
çoğunluğun
Anadolu ker
medreseler
gelişmesine
etkisiyle XI
demeye ba
Buna göre
kurulan il
aşağıdak
A) Islam
B)
Bay
C) Ana
Tür
EY Ana
OR
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
mez? dığı yönelik andığı kadar Türkiye Selçuklularında ticaret yapıp ülkesine giden tüccar Adolfo ile mahallesindeki Igor arasında aşağıdaki diyalog yaşanır. igor: -Ticaret için niçin Türkiye Selçuklularını tercih ediyorsun? 3. Adolfo: -Ülkede gelişmiş bir yol ağı var. Yollar üzerinde genelde kervansaraylar olup, buralarda her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. igor: - Genelde hangi şehirlere uğruyorsun? Adolfo: 1 - Konya, Erzurum, Kayseri, Sivas ve Malatya gibi şehirlerin yanında Sinop, Antalya ve Alanya gibi şehirlere de uğruyorum. Bu konuşmalar Türkiye Selçuklularında aşağıdakilerden hangisinin arttığının veya canlı olduğunun bir göstergesi sayılamaz? A) cDo B) es Şehircilik anlayışının Stratejik önemin Kervan ticaretinin D) Bayındırlık faaliyetlerinin E) İkta sisteminin elsi 4. Be isimli proje o kuvvetleriyle yayılmasına nüfusu hızla çoğunluğun Anadolu ker medreseler gelişmesine etkisiyle XI demeye ba Buna göre kurulan il aşağıdak A) Islam B) Bay C) Ana Tür EY Ana OR
3.
Reform Hareketleri karşısında Papalık ve Katolik
Kilisesi, Engisizyon Mahkemelerini kurarak oldukça
sert tedbirlere başvurmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster-
gesidir?
A) Hıristiyanlığın farklı yorumlanmasının Katolik
dünyasının tepkisiyle karşılaştığının
B) Papalığın Hıristiyanlıkta mezhep birliğine karşı
çıktığının
Katolik Kilisesi'nin yargı yetkisine başvurarak
skolastik düşünceye son vermeye çalıştığının
D) Reform Hareketleri'nin Avrupa'da mezhep öz-
gürlüğünü yaygınlaştırdığının
E) Papalığın krallarla mücadelesinde yargı gücünü
kullandığının
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3. Reform Hareketleri karşısında Papalık ve Katolik Kilisesi, Engisizyon Mahkemelerini kurarak oldukça sert tedbirlere başvurmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster- gesidir? A) Hıristiyanlığın farklı yorumlanmasının Katolik dünyasının tepkisiyle karşılaştığının B) Papalığın Hıristiyanlıkta mezhep birliğine karşı çıktığının Katolik Kilisesi'nin yargı yetkisine başvurarak skolastik düşünceye son vermeye çalıştığının D) Reform Hareketleri'nin Avrupa'da mezhep öz- gürlüğünü yaygınlaştırdığının E) Papalığın krallarla mücadelesinde yargı gücünü kullandığının
Antikomitern Pakt'in kurulması
M. Berlin Buhranının yaşanması
III. Kore Savaşı'nın çıkması
gelişmelerinden hangileri, Soğuk Savaş döne-
minde yaşanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve Ill
E) I. Il ve ill
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Antikomitern Pakt'in kurulması M. Berlin Buhranının yaşanması III. Kore Savaşı'nın çıkması gelişmelerinden hangileri, Soğuk Savaş döne- minde yaşanmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve Ill E) I. Il ve ill
k
13./Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döne-
minde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?
A) İlk bilgisayarın icat edilmesi
B) Uzaya ilk insanın gönderilmesi
C) Akdeniz Olimpiyatları'nın düzenlenmeye baş-
laması
D) İlk kalp naklinin gerçekleştirilmesi
E) Televizyonun icat edilmesi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
k 13./Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döne- minde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz? A) İlk bilgisayarın icat edilmesi B) Uzaya ilk insanın gönderilmesi C) Akdeniz Olimpiyatları'nın düzenlenmeye baş- laması D) İlk kalp naklinin gerçekleştirilmesi E) Televizyonun icat edilmesi
Deneme Shavi - 10
ansave
hangi
anmayan
evletler
başvu-
A
R
a
26. Turkiye'de 1957-1983 yılları arası siyasi
ve ekonomik alanda bunalımlı yıllar ola
rak geçmektedir.
Bu dönemde Türkiye'de aşağıdaki-
lerden hangisinin yaşandığı söylene-
mez?
A) Demokrat Parti Hükümetinin askeri
darbe ile devrilmesi,
B) 12 Eylül'de Kenan Evren'in yönetime
el koyması
C) 12 Mart Muhtırası ile Süleyman Demi-
rel'in istifa etmesi
D) Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Ant-
laşması'nın imzalanması
E) Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu
ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Deneme Shavi - 10 ansave hangi anmayan evletler başvu- A R a 26. Turkiye'de 1957-1983 yılları arası siyasi ve ekonomik alanda bunalımlı yıllar ola rak geçmektedir. Bu dönemde Türkiye'de aşağıdaki- lerden hangisinin yaşandığı söylene- mez? A) Demokrat Parti Hükümetinin askeri darbe ile devrilmesi, B) 12 Eylül'de Kenan Evren'in yönetime el koyması C) 12 Mart Muhtırası ile Süleyman Demi- rel'in istifa etmesi D) Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Ant- laşması'nın imzalanması E) Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesi
1..
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 - 2000 yılla-
ri arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişme-
lerden biri değildir?
A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜ-
BİTAK) kurulması
B) İlk televizyon yayınının başlaması
C) İlk Internet bağlantısının kurulması
D) İlk radyo yayınının başlaması
E) İlk organ naklinin yapılması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1.. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 - 2000 yılla- ri arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişme- lerden biri değildir? A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜ- BİTAK) kurulması B) İlk televizyon yayınının başlaması C) İlk Internet bağlantısının kurulması D) İlk radyo yayınının başlaması E) İlk organ naklinin yapılması
12. 1973 Petrol Ambargosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Ambargo kararı, OPEC tarafından alınmıştır ama İran
bu karara katılmamıştır.
B) Ambargo sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi
Bretton Woods sisteminin devamını sağlamıştır.
C) İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesi üzerine
ambargo kararı alınmıştır.
D) Ambargonun olumsuz etkisi az gelişmiş ülkelerde
daha fazla görülmüştür.
E) İsrail'in Lübnan'a müdahalesi üzerine ambargo kararı
alınmıştır.
10011 KDOO LUB
in
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
12. 1973 Petrol Ambargosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Ambargo kararı, OPEC tarafından alınmıştır ama İran bu karara katılmamıştır. B) Ambargo sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi Bretton Woods sisteminin devamını sağlamıştır. C) İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'yi işgal etmesi üzerine ambargo kararı alınmıştır. D) Ambargonun olumsuz etkisi az gelişmiş ülkelerde daha fazla görülmüştür. E) İsrail'in Lübnan'a müdahalesi üzerine ambargo kararı alınmıştır. 10011 KDOO LUB in
3. Arap-İsrail savaşlarının hangisinde, ABD ile İngiltere
diplomatik olarak karşı karşıya gelmiştir?
A) 1948 Arap - İsrail Savaşı
B) 1956 Süveyş Krizi
C) 1967 Altı Gün Savaşı
D) 1973 Yom Kippur Savaşı
E) 2006 İsrail - Lübnan Krizi
(2009 - TODAİE)
.
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3. Arap-İsrail savaşlarının hangisinde, ABD ile İngiltere diplomatik olarak karşı karşıya gelmiştir? A) 1948 Arap - İsrail Savaşı B) 1956 Süveyş Krizi C) 1967 Altı Gün Savaşı D) 1973 Yom Kippur Savaşı E) 2006 İsrail - Lübnan Krizi (2009 - TODAİE) .
1.
1. Truman Doktrini
II. Marshall Planı
III. Balfour Deklarasyonu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin komünist
partiler aracılığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurma-
si üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden
hangilerini uygulamaya koymuştur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2010 - LYS)
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1. 1. Truman Doktrini II. Marshall Planı III. Balfour Deklarasyonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurma- si üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III (2010 - LYS)
Aşağıdaki Soğuk Savaş Dönemi gelişmeleri
ve bu gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill
B) Moskova Telgrafları - George Kennan
C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze
D) Barış İçinde Bir Afada Yaşama Politikası
Nikita Kruşçev
samin
obs
na
igb rebel
galling
E) Tek Ülkede Sosyalizm İlkesi - Mao Zedung
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
Aşağıdaki Soğuk Savaş Dönemi gelişmeleri ve bu gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill B) Moskova Telgrafları - George Kennan C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze D) Barış İçinde Bir Afada Yaşama Politikası Nikita Kruşçev samin obs na igb rebel galling E) Tek Ülkede Sosyalizm İlkesi - Mao Zedung
26
Ill sinisy (0
Tillidstumuvse ugubl
TanisY
Il sinley (8
Il av 11 (3
levia
Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 yılları arasında-
ki dönemin belirgin niteliklerinden biri değildir?
A) Özel sermaye birikiminin genişlemesi
B) Tarımda makineleşmenin hızlanması
CON
C) Yeni ekim alanlarının üretime açılması dey
D) Tarımsal ürün fiyatlarının desteklenmesi bö
E) Demir yollarına önemli ölçüde öncelik verilmesi
nilasmal
Niliotavillimi
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
26 Ill sinisy (0 Tillidstumuvse ugubl TanisY Il sinley (8 Il av 11 (3 levia Aşağıdakilerden hangisi 1946-1960 yılları arasında- ki dönemin belirgin niteliklerinden biri değildir? A) Özel sermaye birikiminin genişlemesi B) Tarımda makineleşmenin hızlanması CON C) Yeni ekim alanlarının üretime açılması dey D) Tarımsal ürün fiyatlarının desteklenmesi bö E) Demir yollarına önemli ölçüde öncelik verilmesi nilasmal Niliotavillimi
10. 1948 yılında başlayan İsrail - Mısır Savaşı'nın
26 Mart 1979'da resmen sona ermesini sağ-
layan, 5 17 Eylül 1978 tarihli Washington
Görüşmeleri aşağıdaki adlardan hangisiyle
anılmaktadır?
A) Camp David
C) Dayton
E) Tahran
B) Sina
D) Quebec
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
10. 1948 yılında başlayan İsrail - Mısır Savaşı'nın 26 Mart 1979'da resmen sona ermesini sağ- layan, 5 17 Eylül 1978 tarihli Washington Görüşmeleri aşağıdaki adlardan hangisiyle anılmaktadır? A) Camp David C) Dayton E) Tahran B) Sina D) Quebec
2.
1978-Camp David Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?
A) Filistinlilere özerklik verilmesi kabul edilmiştir.
B) Mısır ve İsrail arasında imzalanmıştır.
C) Sina Yarımadası Mısır'a geri verilmiştir.
D) Israil ile Suriye arasında barış müzakerelerine başlan-
ması kabul edilmiştir.
E) İsrail ile bir Arap devleti arasında imzalanan ilk barış
anlaşmasıdır.
(2008 - KPSS/ Ulus. İliş.)
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
2. 1978-Camp David Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki ifa- delerden hangisi yanlıştır? A) Filistinlilere özerklik verilmesi kabul edilmiştir. B) Mısır ve İsrail arasında imzalanmıştır. C) Sina Yarımadası Mısır'a geri verilmiştir. D) Israil ile Suriye arasında barış müzakerelerine başlan- ması kabul edilmiştir. E) İsrail ile bir Arap devleti arasında imzalanan ilk barış anlaşmasıdır. (2008 - KPSS/ Ulus. İliş.)
KITAPI A
11. Aşağıdakilerden hangisi Arap milliyetçiliğinin yarattı-
ği bölgesel sonuçlardan biridir?
A) 1958'de Mısır ile Suriye'nin birleşmesi
B) 1969'da Islam Konferansı Örgütünün kurulması
C) 1970'te Ürdün'de iç savaşın çıkması
D) 1977'de Enver Sedat'ın Kudüs'ü ziyareti
E) 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra Filistinlilere yönelik
desteğin artması
(2008 - KPSS / Ulus. İliş.)
15
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
KITAPI A 11. Aşağıdakilerden hangisi Arap milliyetçiliğinin yarattı- ği bölgesel sonuçlardan biridir? A) 1958'de Mısır ile Suriye'nin birleşmesi B) 1969'da Islam Konferansı Örgütünün kurulması C) 1970'te Ürdün'de iç savaşın çıkması D) 1977'de Enver Sedat'ın Kudüs'ü ziyareti E) 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra Filistinlilere yönelik desteğin artması (2008 - KPSS / Ulus. İliş.) 15