%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Soğuk Savaş Dönemi Soruları

3. - Süveyş Krizi'nde İngiltere ve Fransa'nın İsrail'le
beraber Mısır'a saldırması
Sosyalist Baas-Partisi'nin Suriye ve Irak'ta ikti-
dara gelmesi
Bu iki gelişmenin ortak sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
-
A) İslam Konferansı Örgütü'nün kurulması
B) Bağdat Paktı'nı kurulması
C) SSCB'nin Orta Doğu'da etkinliğinin artması
D) Orta Doğu'daki manda yönetimlerinin son bul-
masi
E) ABD'nin İsrail'e siyasi destek vermesi
93
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3. - Süveyş Krizi'nde İngiltere ve Fransa'nın İsrail'le beraber Mısır'a saldırması Sosyalist Baas-Partisi'nin Suriye ve Irak'ta ikti- dara gelmesi Bu iki gelişmenin ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir? - A) İslam Konferansı Örgütü'nün kurulması B) Bağdat Paktı'nı kurulması C) SSCB'nin Orta Doğu'da etkinliğinin artması D) Orta Doğu'daki manda yönetimlerinin son bul- masi E) ABD'nin İsrail'e siyasi destek vermesi 93
1. Avrupa'da Nazizm ve faşizm rejimlerinin orta-
ya çıkması
II. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi
III. Sovyetler Birliği'nin dağılması
Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya
Savaşı'ndan sonra görülen gelişmeler arasın-
dadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1. Avrupa'da Nazizm ve faşizm rejimlerinin orta- ya çıkması II. Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi III. Sovyetler Birliği'nin dağılması Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen gelişmeler arasın- dadır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
3.
Reform Hareketleri karşısında Papalık ve Katolik
Kilisesi, Engisizyon Mahkemelerini kurarak oldukça
sert tedbirlere başvurmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster-
gesidir?
A) Hıristiyanlığın farklı yorumlanmasının Katolik
dünyasının tepkisiyle karşılaştığının
B) Papalığın Hıristiyanlıkta mezhep birliğine karşı
çıktığının
Katolik Kilisesi'nin yargı yetkisine başvurarak
skolastik düşünceye son vermeye çalıştığının
D) Reform Hareketleri'nin Avrupa'da mezhep öz-
gürlüğünü yaygınlaştırdığının
E) Papalığın krallarla mücadelesinde yargı gücünü
kullandığının
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3. Reform Hareketleri karşısında Papalık ve Katolik Kilisesi, Engisizyon Mahkemelerini kurarak oldukça sert tedbirlere başvurmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster- gesidir? A) Hıristiyanlığın farklı yorumlanmasının Katolik dünyasının tepkisiyle karşılaştığının B) Papalığın Hıristiyanlıkta mezhep birliğine karşı çıktığının Katolik Kilisesi'nin yargı yetkisine başvurarak skolastik düşünceye son vermeye çalıştığının D) Reform Hareketleri'nin Avrupa'da mezhep öz- gürlüğünü yaygınlaştırdığının E) Papalığın krallarla mücadelesinde yargı gücünü kullandığının
1..
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 - 2000 yılla-
ri arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişme-
lerden biri değildir?
A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜ-
BİTAK) kurulması
B) İlk televizyon yayınının başlaması
C) İlk Internet bağlantısının kurulması
D) İlk radyo yayınının başlaması
E) İlk organ naklinin yapılması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
1.. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 - 2000 yılla- ri arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişme- lerden biri değildir? A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜ- BİTAK) kurulması B) İlk televizyon yayınının başlaması C) İlk Internet bağlantısının kurulması D) İlk radyo yayınının başlaması E) İlk organ naklinin yapılması
3. Arap-İsrail savaşlarının hangisinde, ABD ile İngiltere
diplomatik olarak karşı karşıya gelmiştir?
A) 1948 Arap - İsrail Savaşı
B) 1956 Süveyş Krizi
C) 1967 Altı Gün Savaşı
D) 1973 Yom Kippur Savaşı
E) 2006 İsrail - Lübnan Krizi
(2009 - TODAİE)
.
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3. Arap-İsrail savaşlarının hangisinde, ABD ile İngiltere diplomatik olarak karşı karşıya gelmiştir? A) 1948 Arap - İsrail Savaşı B) 1956 Süveyş Krizi C) 1967 Altı Gün Savaşı D) 1973 Yom Kippur Savaşı E) 2006 İsrail - Lübnan Krizi (2009 - TODAİE) .
14. Aşağıdaki Soğuk Savaş Dönemi gelişmeleri
ve bu gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill
B) Moskova Telgrafları - George Kennan
C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze
DY Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası
Nikita Kruşçev
E) Tek Ülkede Sosyalizm İlkesi - Mao Zedung
lib
HOCAM-
17.
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
14. Aşağıdaki Soğuk Savaş Dönemi gelişmeleri ve bu gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill B) Moskova Telgrafları - George Kennan C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze DY Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası Nikita Kruşçev E) Tek Ülkede Sosyalizm İlkesi - Mao Zedung lib HOCAM- 17.
27. Bandung Konferansında Çin Halk
Cumhuriyeti Başbakanı ile Hindis-
tan Başbakanı arasında kabul edile-
rek ilk defa dünyaya tanıtılmış olan
"Barış içinde bir arada yaşamanın beş
ilkesi" üzerinde varılan anlaşmaya
göre aşağıdakilerden hangisi bu il-
kelerden biri değildir?
A) Siyasi bağımsızlık
B) Askerî ittifaklara katılmama
C) Kendi topraklarında başka devlet-
lere askeri üsse izin vermeme
D) İkili ittifaklara girmeme
E) Millî kurtuluş savaşlarını destekleme
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
27. Bandung Konferansında Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı ile Hindis- tan Başbakanı arasında kabul edile- rek ilk defa dünyaya tanıtılmış olan "Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi" üzerinde varılan anlaşmaya göre aşağıdakilerden hangisi bu il- kelerden biri değildir? A) Siyasi bağımsızlık B) Askerî ittifaklara katılmama C) Kendi topraklarında başka devlet- lere askeri üsse izin vermeme D) İkili ittifaklara girmeme E) Millî kurtuluş savaşlarını destekleme
26. Soğuk Savaş Dönemi'nde Bati Bloku
içinde yaşanan gelişmeler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
LA NATO'nun kurulması
B) Balfour Deklarasyonu'nun yayım-
lanması
Marshall Planı'nın hazırlanması
D) Avrupa Konseyinin kurulması 949.
Avrupa Ekonomik Topluluğunun
kurulması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
26. Soğuk Savaş Dönemi'nde Bati Bloku içinde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? LA NATO'nun kurulması B) Balfour Deklarasyonu'nun yayım- lanması Marshall Planı'nın hazırlanması D) Avrupa Konseyinin kurulması 949. Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması
3.Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Türk
siyasi hayatı ile ilgili değildir? 10puan
A) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Demokrat Partinin
kurulma sürecini etkiledi.
B) Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Celal
Bayar Dörtlü Takrir'i imzaladı.
C) Türkiye'de tek partili sistem Millî Kalkınma Partisinin
kurulmasıyla sona erdi.
D) 1950 seçimlerinde açık oy-gizli tasnif ilkesi geçerli oldu
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
3.Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrası Türk siyasi hayatı ile ilgili değildir? 10puan A) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Demokrat Partinin kurulma sürecini etkiledi. B) Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Celal Bayar Dörtlü Takrir'i imzaladı. C) Türkiye'de tek partili sistem Millî Kalkınma Partisinin kurulmasıyla sona erdi. D) 1950 seçimlerinde açık oy-gizli tasnif ilkesi geçerli oldu
|
14
6. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra sivil savunma teşkilatları kuruk
ya başlamıştır. II. Dünya Savaşı'nın ardından ise bu teşkila
daha da önemli hâle gelmiştir.
9.
Bu durumun ortaya çıkmasında,
1. muharip birliklerin güçlendirilmek istenmesi,
II. silah teknolojisinin gelişme göstermesi,
III. cephe kavramının ortadan kalkması
sebeplerinden hangilerinin belirleyici olduğu savunula
lir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve
D) II ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya gini
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
| 14 6. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra sivil savunma teşkilatları kuruk ya başlamıştır. II. Dünya Savaşı'nın ardından ise bu teşkila daha da önemli hâle gelmiştir. 9. Bu durumun ortaya çıkmasında, 1. muharip birliklerin güçlendirilmek istenmesi, II. silah teknolojisinin gelişme göstermesi, III. cephe kavramının ortadan kalkması sebeplerinden hangilerinin belirleyici olduğu savunula lir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve D) II ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya gini
8) Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun temeli aşağıdaki
gelişmelerin hangisinden sonra atilmiştir?
AJ NATO'nun kurulması
8) Eisenhower Doktrini'nin yayımlanmasi
C) Schuman Plani'nin yayımlanması
D) COMECON'un kurulması
El Marshall Plani'nin hazırlanması
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
8) Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun temeli aşağıdaki gelişmelerin hangisinden sonra atilmiştir? AJ NATO'nun kurulması 8) Eisenhower Doktrini'nin yayımlanmasi C) Schuman Plani'nin yayımlanması D) COMECON'un kurulması El Marshall Plani'nin hazırlanması
37. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, 1946 yılında
Sovyet Rusya; Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu
Akdeniz'e yayılmak istemiştir. Sovyet Rusya'nın bu
yayılma politikası karşısında İngiltere, ABD'ye Türkiye,
ve Yunanistan'ın önemiyle ilgili bir nota vererek önlem
almasını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu nota doğrultusunda
ABD'nin uygulamaya koyduğu politikalardan biridir?
A) Ingiltere'nin isteğine olumsuz cevap vererek Monreo
Doktrini'ni izlemeyi sürdürmüştür.
B) Türkiye'nin ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğü
konusunda Sovyet Rusya ile anlaşmıştır.
C) Türk-Sovyet sınırına askerî yığınak yapmaya
başlamıştır.
D) Truman Doktrini gereğince, Türkiye ve Yunanistan'a
yardımda bulunmuştur.
E) Türkiye ve Yunanistan arasında ortak pazar
oluşturmuştur.
or
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
37. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra, 1946 yılında Sovyet Rusya; Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'e yayılmak istemiştir. Sovyet Rusya'nın bu yayılma politikası karşısında İngiltere, ABD'ye Türkiye, ve Yunanistan'ın önemiyle ilgili bir nota vererek önlem almasını istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu nota doğrultusunda ABD'nin uygulamaya koyduğu politikalardan biridir? A) Ingiltere'nin isteğine olumsuz cevap vererek Monreo Doktrini'ni izlemeyi sürdürmüştür. B) Türkiye'nin ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğü konusunda Sovyet Rusya ile anlaşmıştır. C) Türk-Sovyet sınırına askerî yığınak yapmaya başlamıştır. D) Truman Doktrini gereğince, Türkiye ve Yunanistan'a yardımda bulunmuştur. E) Türkiye ve Yunanistan arasında ortak pazar oluşturmuştur. or
5. II. Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin başını çektiği Ba-
ti Bloku ülkeleri ile SSCB'nin önderliğindeki Doğu Bloku
ülkeleri arasında ekonomik, siyasi, askeri, ideolojik ve
kültürel alanlarda büyük çekişme yaşanmıştır. Bu dönem
"Soğuk Savaş Dönemi" olarak adlandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin Soğuk Savaş Dönemi'ne
ait gelişmelerden biri olduğu söylenemez?
A) NATO'nun kurulması
B) Varşova Paktı'nın kurulması
C) Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulması
D) Almanya ve İtalya'da ırkçı partilerin iktidara gelmesi
E) Berlin Buhranı'nın yaşanması
BILFEN
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
5. II. Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin başını çektiği Ba- ti Bloku ülkeleri ile SSCB'nin önderliğindeki Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik, siyasi, askeri, ideolojik ve kültürel alanlarda büyük çekişme yaşanmıştır. Bu dönem "Soğuk Savaş Dönemi" olarak adlandırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin Soğuk Savaş Dönemi'ne ait gelişmelerden biri olduğu söylenemez? A) NATO'nun kurulması B) Varşova Paktı'nın kurulması C) Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulması D) Almanya ve İtalya'da ırkçı partilerin iktidara gelmesi E) Berlin Buhranı'nın yaşanması BILFEN
(2017 - LYS)
18
14. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde
Asya'da yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir?
A) Hindistan ve Pakistan arasmda keşmir sorununun or-
taya eskması
B) Cin ve Hindistan arasında sınır çatışmasının yaşan-
masi
C) Vietnam'ın Kamboçya'yı işgali
D) SSCB ve Çin arasında sınır çatışmasının yaşanması
E) Japonya ile SSCB'nin Kuril Adaları nedeniyle çatışma-
lari
(2008 - KPSS / Ulus. İliş.)
-
nin Kara Kutusu
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
(2017 - LYS) 18 14. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi'nde Asya'da yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir? A) Hindistan ve Pakistan arasmda keşmir sorununun or- taya eskması B) Cin ve Hindistan arasında sınır çatışmasının yaşan- masi C) Vietnam'ın Kamboçya'yı işgali D) SSCB ve Çin arasında sınır çatışmasının yaşanması E) Japonya ile SSCB'nin Kuril Adaları nedeniyle çatışma- lari (2008 - KPSS / Ulus. İliş.) - nin Kara Kutusu
11. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Cezayir, Abdülhamid
bin Badis'in dile getirdiği "Dinimiz İslam, dilimiz Arapça,
vatanımız Cezayir!" sloganıyla aşağıdaki devletlerden
hangisinin sömürge düzenine son vererek bağımsız
bir devlet kurmuştur?
A) Fransa
B) İngiltere
C) Rusya
D) İtalya
E) İspanya
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
11. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Cezayir, Abdülhamid bin Badis'in dile getirdiği "Dinimiz İslam, dilimiz Arapça, vatanımız Cezayir!" sloganıyla aşağıdaki devletlerden hangisinin sömürge düzenine son vererek bağımsız bir devlet kurmuştur? A) Fransa B) İngiltere C) Rusya D) İtalya E) İspanya
II. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Türkiye tarafsız
olduğunu açıklamış, ancak, 1945'te Müttefiklerin savaşı
kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu'na savaş ilan
etmiştir.
Türkiye'nin bu tutumu savaş sonrasında kendisine nasıl bir
fayda sağlamıştır?
A) Yeni toprak kazanma
B) Rejimini tüm dünyaya yayma
C) Uluslar arası organizasyonlara girişini kolaylaştırma
D) Boğazlar komisyonunu kaldırma
E) Sovyet Rusya'dan ekonomik yardım alma
Tarih
Soğuk Savaş Dönemi
II. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Türkiye tarafsız olduğunu açıklamış, ancak, 1945'te Müttefiklerin savaşı kazanacağı kesinleşince Türkiye Mihver Grubu'na savaş ilan etmiştir. Türkiye'nin bu tutumu savaş sonrasında kendisine nasıl bir fayda sağlamıştır? A) Yeni toprak kazanma B) Rejimini tüm dünyaya yayma C) Uluslar arası organizasyonlara girişini kolaylaştırma D) Boğazlar komisyonunu kaldırma E) Sovyet Rusya'dan ekonomik yardım alma