Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Milf Edebiyat Dönemi romancılarının ılımlı toplumsal eleştirisinin yerini gerçe

1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Milf Edebiyat Dönemi romancılarının ılımlı toplumsal eleştirisinin yerini gerçek bir toplumsal eleştiri
alır. Çünkii artık yalnız İstanbul'dan ve yalnız varlıklı ailelerin çocukları arasından değil, bütün Tü

1-5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Milf Edebiyat Dönemi romancılarının ılımlı toplumsal eleştirisinin yerini gerçek bir toplumsal eleştiri alır. Çünkii artık yalnız İstanbul'dan ve yalnız varlıklı ailelerin çocukları arasından değil, bütün Türki- ye'den ve toplumun değişik tabakalarından romancılar, şairler çıkmaktadır. Yazar ve şairlerin Tanzi- mat'ta %79.5'i Servetifünun Dönemi'nde %73'u İstanbul doğumlu oldukları halde, bu oran 1923'ten sonra %29'a düşmüştür. Artık yalnız İstanbul yoktur edebiyatta; köyleriyle, kasabalarıyla, kentleriyle bütün Türkiye vardır. Bu gelişmeyle birlikte artık devletin sanatçıyı koruması, desteklemesi de tarihe karışır. Eskiden büyük bir şair, büyük bir romanci, zamanla, büyük bir elçi olabiliyordu; artık bu dönem sona ermiştir. Çünkii romancılar artık gerçek sorunlara el atmaya, memleketin gerçek durumunu gözler önüne ser- meye başlamışlardır. Gerçekçi-toplumcu bir edebiyat doğmaktadır. Kurtuluş Savaşı yeniden işlenmek- te, kahramanlarıyla, işbirlikçileriyle anlatılmakta, bu savaştan "güncel" dersler çıkarılmaktadır. Köy romanları, gerçek köyü, gerçek köy sorunlarım işlemekte; kimi romancılar kasaba gerçekliğini bütün çıplaklığıyla yansıtmaktadır. Fethi NACI, Cumhuriyet Dönemi'nde Roman Luka, ... bir 3. Cumhuriyet Dönemi romanının gerçekçi-toplumcu olarak adlandırılmasını sağlayan özellik nedir? Açıklayınız. 4. Metinde hangi anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? 178