Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1 8. Millî edebiyat sanatçıları daha önce sanatçıları tara- fından gerçekleştirilmeye çalışılan dilde sadeleşme dü- şüncesini ha

1
8.
Millî edebiyat sanatçıları daha önce sanatçıları tara-
fından gerçekleştirilmeye çalışılan dilde sadeleşme dü-
şüncesini hayata geçirmeyi başarmışlardır.
tonguç kampüs
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) Servetif

1 8. Millî edebiyat sanatçıları daha önce sanatçıları tara- fından gerçekleştirilmeye çalışılan dilde sadeleşme dü- şüncesini hayata geçirmeyi başarmışlardır. tonguç kampüs Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilmelidir? A) Servetifünun B) Fecriati 1 D) Tanzimat C) Divan E) Cumhuriyet