Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran s

1. Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini
andıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözlere ikileme denir.
Bu açıklamaya göre,
AY
Yakın anlamlı sözcüklerle
kurulanlar
●

1. Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüğün tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözlere ikileme denir. Bu açıklamaya göre, AY Yakın anlamlı sözcüklerle kurulanlar ● ● Deli divane • Gelenek görenek Mal mülk Akıl fikir ● ● ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. ● Eş anlamlı sözcüklerle Zıt anlamlı sözcüklerle kurulanlar Yalvarmak yakarmak Güçlü kuvvetli Kılık kıyafet Sağlık sıhhat kurulanlar • Düşmek kalkmak Bata çıka • Er geç • Acı tatlı Yansıma sözcüklerle kurulanlar • Horul horul ● Fokur fokur Şarıl şarıl Tıkır tıkır sembollerle gösterilen başlıkların hangisinde verilen örneklerde bir yanlışlık yapılmıştır? B)*