Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in, devle- tin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu uygulama

1. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in, devle-
tin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış
olduğu uygulamalardan biri değildir?
A) Vezir-i âzamlık ve beylerbeyliği gibi önemli görevlere
devşirme sisteminden yetişenlerin getirilmesi
B)

1. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in, devle- tin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu uygulamalardan biri değildir? A) Vezir-i âzamlık ve beylerbeyliği gibi önemli görevlere devşirme sisteminden yetişenlerin getirilmesi B) "Devletin toprakları, padişahındır." anlayışına geçilmesi C) Kişisel mülk ve servetin veraset yoluyla belli ailelerin elin- de toplanmasını engellemek amacıyla müsadere siste- minin uygulanması D) Divânda alınan kararların vezir-i âzam aracılığıyla padi- şahın onayına sunulması E) İstanbul'un fethi sonrasında Venediklilere bazı ticari im- tiyazlar tanınması