Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1.. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 - 2000 yılla- ri arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişme- lerden biri deği

1..
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 - 2000 yılla-
ri arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişme-
lerden biri değildir?
A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜ-
BİTAK) kurulması
B) İlk televizyon yayınının başlaması
C) İlk Inter

1.. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de 1980 - 2000 yılla- ri arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişme- lerden biri değildir? A) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜ- BİTAK) kurulması B) İlk televizyon yayınının başlaması C) İlk Internet bağlantısının kurulması D) İlk radyo yayınının başlaması E) İlk organ naklinin yapılması