Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. AYT Edebiyat AD SOYAD H 2 m ----. A) Sezai Karakoç'tur B) Erdem Bayazıt'tır C) İsmet Özel'dir D) Mehmet Çınarlı'dır E) Attila

1.
AYT
Edebiyat
AD SOYAD
H 2 m
----.
A) Sezai Karakoç'tur
B) Erdem Bayazıt'tır
C) İsmet Özel'dir
D) Mehmet Çınarlı'dır
E) Attila İlhan'dır
4
S
6
8
Garip hareketi, şiiri bayağılaştırdığından başlayıp çe-
şitlenen pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu harek

1. AYT Edebiyat AD SOYAD H 2 m ----. A) Sezai Karakoç'tur B) Erdem Bayazıt'tır C) İsmet Özel'dir D) Mehmet Çınarlı'dır E) Attila İlhan'dır 4 S 6 8 Garip hareketi, şiiri bayağılaştırdığından başlayıp çe- şitlenen pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu hareketi eleştirenlerden biri de Mavi dergisinde kaleme al- dığı bir yazıda Orhan Veli'yi ve Garip hareketini "sığ" olarak nitelemiş, 1. Yenici şairlere "bobstiller" demiştir. Şair, sadece I. Yenicilere değil, II. Yenicilere de eleştiri- ler yöneltmiş, onları da yozlukla suçlamıştır. ( CUMHURİYET DÖNE (I. Yeni ve I. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir - Garip Sonrası Y Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? CEVAPLAR A Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik 1920'lerden iti- baren gelişmeye başlar. Bu şairler, şiiri bir dünya gö- rüşünü ve toplum sorunlarını anlatmanın aracı olarak görürler.. bu şairlerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan 4. ostokul