Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımı Özellikleri Soruları

Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekânlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.
Bu dizelerde Garip şiirinin benimsediği ilkelerden
hangisine uygun bir kullanım yoktur?
A) Yerel ağızlardan yararlanma
numu
B) Ironi ve mizahı ön plana çıkarma
CÖlçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkma
up id ib
D) Konuşma dili ile günlük sıradan konuları işleme
E) Şairaneliği, mecazlı söyleyişi ve sanatları dışlama
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekânlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava. Bu dizelerde Garip şiirinin benimsediği ilkelerden hangisine uygun bir kullanım yoktur? A) Yerel ağızlardan yararlanma numu B) Ironi ve mizahı ön plana çıkarma CÖlçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkma up id ib D) Konuşma dili ile günlük sıradan konuları işleme E) Şairaneliği, mecazlı söyleyişi ve sanatları dışlama
●
●
●
●
Örnek - 1 >
Garip akımına ve Orhan Veli'ye karşı çıkmış, şiirin basit ola-
mayacağını savunmuşlardır.
Şairane ve sanatlı söyleyişi benimsemiş, divan şiirinin biçim
özelliklerinden ve imgelerinden yararlanmışlardır.
Geleneği reddetmemiş şiiri ideolojinin aracı hâline getirme-
mişlerdir.
Bireyin duygusal dünyasını yansıtmış, şiirin çok anlamlı ol-
masını istemişlerdir.
Bu özellikleri benimseyen edebî topluluğun içinde aşağıda-
ki şairlerden hangisi vardır?
A) Erdem Beyazıt
C) Rasim Özdenören
E) Attila İlhan
B) Cahit Zarifoğlu
D) İlhan Geçer
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
● ● ● ● Örnek - 1 > Garip akımına ve Orhan Veli'ye karşı çıkmış, şiirin basit ola- mayacağını savunmuşlardır. Şairane ve sanatlı söyleyişi benimsemiş, divan şiirinin biçim özelliklerinden ve imgelerinden yararlanmışlardır. Geleneği reddetmemiş şiiri ideolojinin aracı hâline getirme- mişlerdir. Bireyin duygusal dünyasını yansıtmış, şiirin çok anlamlı ol- masını istemişlerdir. Bu özellikleri benimseyen edebî topluluğun içinde aşağıda- ki şairlerden hangisi vardır? A) Erdem Beyazıt C) Rasim Özdenören E) Attila İlhan B) Cahit Zarifoğlu D) İlhan Geçer
20. Duyduğum yoktu ne vakittir
Güvercin sesi, kumru sesi, pencerede
İçime gene
Yolculuk mu düştü, nedir?
Nedir bu yosun kokusu,
Martıların gürültüsü havalarda
Nedir?
Yolculuk olmalı, yolculuk
D) IV
A) Hisarcılar
C) Garip (Birinci Yeni)
Biçim ve içeriği dikkate alındığında yukarıdaki dizelerin
hangi topluluğa ya harekete bağlı olduğu söylenebilir?
E) V
B) Maviciler
D) Beş Hececiler
E) Toplumcu Gerçekçiler
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
20. Duyduğum yoktu ne vakittir Güvercin sesi, kumru sesi, pencerede İçime gene Yolculuk mu düştü, nedir? Nedir bu yosun kokusu, Martıların gürültüsü havalarda Nedir? Yolculuk olmalı, yolculuk D) IV A) Hisarcılar C) Garip (Birinci Yeni) Biçim ve içeriği dikkate alındığında yukarıdaki dizelerin hangi topluluğa ya harekete bağlı olduğu söylenebilir? E) V B) Maviciler D) Beş Hececiler E) Toplumcu Gerçekçiler
7-
bir
ar
el-
ra
ti.
va
bir
It-
00
y-
e-
bir
da
m
ek
36. Felsefe, araştırılması gereken büyük bir kültürel çabadır.
Bu araştırma hiç de kolay bir araştırma değildir. Onda in-
sanı derinden etkilemiş yaşamsal sorunların bir cevabını
bulacağını sanmak, ortalama insanın tipik bir tavrı olarak
karşımıza çıkar. Bu nedenle ortalama bir insan zihni ve/
veya algılaması için felsefe çoğu kez bir hayal kırıklığıdır.
Onda bir cevap bulacağını sanan bu biçareler, kendi soru-
larını veya sorunlarını aşmış olduğunu düşündükleri çok
daha çetin soru veya sorunlarla karşılaşınca aslan gör-
müş yaban eşekleri gibi kaçarlar felsefeden. İnanç içinde
mutluluk aramayı genlerinde taşıyan bu insanlarda bu du-
rum hiç de şaşırtıcı değildir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi felsefi araştır-
ma yaparken ortalama insan tipinin düştüğü yanılgı-
JOUTAUS
nisist
lardan biri değildir?
imunub suemulo nslidesh
yanıt bulmayı beklemek
+A) Düşünsel sorularına ya
B) Kendi sorunlarına bir çözüm aramaya çalışmak
T
+ C) İnanç içinde mutluluk aramayı alışkanlık edinmek
126 D) Bireysel soru veya sorunlarını felsefedekilerle karşı-
laştırmak
izsmedinstvab süelotnox nsino mpiletash (0
E) TO
Toplumu çok etkileyen hayati problemlerin cevabını
bulmayı ummak
lzememeteöp javsins
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
7- bir ar el- ra ti. va bir It- 00 y- e- bir da m ek 36. Felsefe, araştırılması gereken büyük bir kültürel çabadır. Bu araştırma hiç de kolay bir araştırma değildir. Onda in- sanı derinden etkilemiş yaşamsal sorunların bir cevabını bulacağını sanmak, ortalama insanın tipik bir tavrı olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle ortalama bir insan zihni ve/ veya algılaması için felsefe çoğu kez bir hayal kırıklığıdır. Onda bir cevap bulacağını sanan bu biçareler, kendi soru- larını veya sorunlarını aşmış olduğunu düşündükleri çok daha çetin soru veya sorunlarla karşılaşınca aslan gör- müş yaban eşekleri gibi kaçarlar felsefeden. İnanç içinde mutluluk aramayı genlerinde taşıyan bu insanlarda bu du- rum hiç de şaşırtıcı değildir. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi felsefi araştır- ma yaparken ortalama insan tipinin düştüğü yanılgı- JOUTAUS nisist lardan biri değildir? imunub suemulo nslidesh yanıt bulmayı beklemek +A) Düşünsel sorularına ya B) Kendi sorunlarına bir çözüm aramaya çalışmak T + C) İnanç içinde mutluluk aramayı alışkanlık edinmek 126 D) Bireysel soru veya sorunlarını felsefedekilerle karşı- laştırmak izsmedinstvab süelotnox nsino mpiletash (0 E) TO Toplumu çok etkileyen hayati problemlerin cevabını bulmayı ummak lzememeteöp javsins
19. Kış mevsiminin ilk ayı "aralık"ın gelişinin ardından tüm
coğrafyanın beyaza bürünmeye başladığı Almanya'da
hem tarihî zenginlikleriyle hem de doğasıyla insanı
büyüleyen şehirlerden biri de Potsdam'dır.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Sıralı - isim - kurallı - olumlu
Sıralı
B) Basit fiil-devrik - olumlu
C) Bağlı - isim - kurallı olumsuz
D) Birleşik - isim - kuralli - olumlu
E) Basit - isim - devrik - olumsuz
PALME
YAYINEVİ
b
A
E
C
22
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
19. Kış mevsiminin ilk ayı "aralık"ın gelişinin ardından tüm coğrafyanın beyaza bürünmeye başladığı Almanya'da hem tarihî zenginlikleriyle hem de doğasıyla insanı büyüleyen şehirlerden biri de Potsdam'dır. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) Sıralı - isim - kurallı - olumlu Sıralı B) Basit fiil-devrik - olumlu C) Bağlı - isim - kurallı olumsuz D) Birleşik - isim - kuralli - olumlu E) Basit - isim - devrik - olumsuz PALME YAYINEVİ b A E C 22
24. ----; bir bakıma Mehmet Akif'le sokağa inen, fakir ve
mazlum insanların arasına karışan şiiri, vezin ve
kafiyeden gelen yapaylıktan kurtarmak ve halkın
kullandığı kelimeleri tercih etmek suretiyle köklü bir
değişikliği amaçlamıştır. Bu değişikliği yapma
gerekçesi ise "yeni devir"in "yeni insan"ını anlatmak
için "yeni bir üslup"a duyulan ihtiyaçtır. "Yeni şiir",
realiteden kopuk yaşayan "entelektüel insan”ı değil,
hayatın tam ortasındaki "sıradan insan"ı anlatır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Garip
C) Maviciler
B) II. Yeni
(D) Hisarcılar
E) Toplumcu gerçekçiler
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
24. ----; bir bakıma Mehmet Akif'le sokağa inen, fakir ve mazlum insanların arasına karışan şiiri, vezin ve kafiyeden gelen yapaylıktan kurtarmak ve halkın kullandığı kelimeleri tercih etmek suretiyle köklü bir değişikliği amaçlamıştır. Bu değişikliği yapma gerekçesi ise "yeni devir"in "yeni insan"ını anlatmak için "yeni bir üslup"a duyulan ihtiyaçtır. "Yeni şiir", realiteden kopuk yaşayan "entelektüel insan”ı değil, hayatın tam ortasındaki "sıradan insan"ı anlatır. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Garip C) Maviciler B) II. Yeni (D) Hisarcılar E) Toplumcu gerçekçiler Diğer sayfaya geçiniz.
8)Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerini
özelliklerinden biri değildir? (6p)
A)Konuşma dilini şiire aktardılar.
B)Derin,duygulu ve mecazlı bir anlatımı
savundular.
C)Yaşama sevincini, günübirlik yaşantıyı
işlediler.
D)Siradan insanın sorunlarını dile
getirdiler
E)Şiire özgü biçimsel kalıpları tümden
yıktılar.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
8)Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerini özelliklerinden biri değildir? (6p) A)Konuşma dilini şiire aktardılar. B)Derin,duygulu ve mecazlı bir anlatımı savundular. C)Yaşama sevincini, günübirlik yaşantıyı işlediler. D)Siradan insanın sorunlarını dile getirdiler E)Şiire özgü biçimsel kalıpları tümden yıktılar.
6. Yeni şiirde, insan gibi eşya da yer değiştiriyor. Burjuva
sayılan piyano, resim fırçası, vazo, şarap, krizantem,
bonbon gibi şeylerin yerini zurna, süpürge, kavanoz,
salata, macun veya horoz şekeri alıyor. Yeni şiir, fildi-
şinden kuleyi bir vuruşta yıkmıştır. O, dolaşıyor ama
Çamlıca'da, Tepebaşı'nda, Moda'da değil; Üsküdar'da,
Mahmutpaşa'da, Kapalıçarşı'da dolaşıyor. Görüyor,
dinliyor. Bu şiirin gördüğü, dinlediği hep fakir ve basit in-
sanlardır.
Bu parçada anlatılanlardan yola çıkıldığında
Serin serin Kapalıçarşı, cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;
II. Birincisi o incecik, o dal gibi kız
Şimdi galiba bir tüccar karısı.
Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir?
H. Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil
IV. Güzide, şanlı, necip ırkımın uzak ve yakın
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde
dizelerinden hangilerinin "yeni şiir" denilen anlayışla
oluşturulduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Ive Il
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
|| ye`'|||
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
6. Yeni şiirde, insan gibi eşya da yer değiştiriyor. Burjuva sayılan piyano, resim fırçası, vazo, şarap, krizantem, bonbon gibi şeylerin yerini zurna, süpürge, kavanoz, salata, macun veya horoz şekeri alıyor. Yeni şiir, fildi- şinden kuleyi bir vuruşta yıkmıştır. O, dolaşıyor ama Çamlıca'da, Tepebaşı'nda, Moda'da değil; Üsküdar'da, Mahmutpaşa'da, Kapalıçarşı'da dolaşıyor. Görüyor, dinliyor. Bu şiirin gördüğü, dinlediği hep fakir ve basit in- sanlardır. Bu parçada anlatılanlardan yola çıkıldığında Serin serin Kapalıçarşı, cıvıl cıvıl Mahmutpaşa Güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları; II. Birincisi o incecik, o dal gibi kız Şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir? H. Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil IV. Güzide, şanlı, necip ırkımın uzak ve yakın Bütün zaferlerini kalbimin tanininde dizelerinden hangilerinin "yeni şiir" denilen anlayışla oluşturulduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Ive Il D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III || ye`'|||
1.
AYT
Edebiyat
AD SOYAD
H 2 m
----.
A) Sezai Karakoç'tur
B) Erdem Bayazıt'tır
C) İsmet Özel'dir
D) Mehmet Çınarlı'dır
E) Attila İlhan'dır
4
S
6
8
Garip hareketi, şiiri bayağılaştırdığından başlayıp çe-
şitlenen pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu hareketi
eleştirenlerden biri de Mavi dergisinde kaleme al-
dığı bir yazıda Orhan Veli'yi ve Garip hareketini "sığ"
olarak nitelemiş, 1. Yenici şairlere "bobstiller" demiştir.
Şair, sadece I. Yenicilere değil, II. Yenicilere de eleştiri-
ler yöneltmiş, onları da yozlukla suçlamıştır. (
CUMHURİYET DÖNE
(I. Yeni ve I. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir - Garip Sonrası Y
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
CEVAPLAR
A
Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik 1920'lerden iti-
baren gelişmeye başlar. Bu şairler, şiiri bir dünya gö-
rüşünü ve toplum sorunlarını anlatmanın aracı olarak
görürler.. bu şairlerden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan
4.
ostokul
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
1. AYT Edebiyat AD SOYAD H 2 m ----. A) Sezai Karakoç'tur B) Erdem Bayazıt'tır C) İsmet Özel'dir D) Mehmet Çınarlı'dır E) Attila İlhan'dır 4 S 6 8 Garip hareketi, şiiri bayağılaştırdığından başlayıp çe- şitlenen pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu hareketi eleştirenlerden biri de Mavi dergisinde kaleme al- dığı bir yazıda Orhan Veli'yi ve Garip hareketini "sığ" olarak nitelemiş, 1. Yenici şairlere "bobstiller" demiştir. Şair, sadece I. Yenicilere değil, II. Yenicilere de eleştiri- ler yöneltmiş, onları da yozlukla suçlamıştır. ( CUMHURİYET DÖNE (I. Yeni ve I. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir - Garip Sonrası Y Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? CEVAPLAR A Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik 1920'lerden iti- baren gelişmeye başlar. Bu şairler, şiiri bir dünya gö- rüşünü ve toplum sorunlarını anlatmanın aracı olarak görürler.. bu şairlerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan 4. ostokul
R
1. Aşağıdakilerden hangisi I. Yeniciler'in şiir
anlayışı olamaz?
A) Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten
vazgeçmek
4
B) Ölçüye baş kaldırıp serbestçe yazmak
XC Şairane duyguları ve parlak görüntüle-
ri şiirde ön plana çıkarmak
D) Günlük yaşamdan insanları şiirde işle-
mek
E) Halk deyişlerinden yararlanmak, top-
lumla ilgili yergiye yer vermek
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
R 1. Aşağıdakilerden hangisi I. Yeniciler'in şiir anlayışı olamaz? A) Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek 4 B) Ölçüye baş kaldırıp serbestçe yazmak XC Şairane duyguları ve parlak görüntüle- ri şiirde ön plana çıkarmak D) Günlük yaşamdan insanları şiirde işle- mek E) Halk deyişlerinden yararlanmak, top- lumla ilgili yergiye yer vermek
24.
1. Şiirde anlaşılmazlık dışlanmış ve anlam şiirin en
önemli niteliği olarak öne çıkarılmıştır.
II. Şiirde parça güzelliğini benimsediler.
III. Şiir duyguya değil akla seslenmelidir diyerek
şiirin düşünce ve zekâdan güç alarak yaşama
sevincini anlatması gerektiğine inandılar.
IV. Söylev havasından uzaklaşıp doğa betimleme-
lerine başvurdular.
V. Sürrealistlerden etkilendiler.
Garip Akımı ile ilgili olarak yukarıda numaralan-
dırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlış
vardır?
AN
B) II ⒸH ON ELV
EDEBİYAT TESTİ BİTTİ.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
24. 1. Şiirde anlaşılmazlık dışlanmış ve anlam şiirin en önemli niteliği olarak öne çıkarılmıştır. II. Şiirde parça güzelliğini benimsediler. III. Şiir duyguya değil akla seslenmelidir diyerek şiirin düşünce ve zekâdan güç alarak yaşama sevincini anlatması gerektiğine inandılar. IV. Söylev havasından uzaklaşıp doğa betimleme- lerine başvurdular. V. Sürrealistlerden etkilendiler. Garip Akımı ile ilgili olarak yukarıda numaralan- dırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlış vardır? AN B) II ⒸH ON ELV EDEBİYAT TESTİ BİTTİ.
erilen
a bir
0
yakla
an-
en
ir.
zlük
arlı
zır-
ya-
Has
7ış-
Ye-
lan
tap
kurulan bilmec He
inde
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangis
A) Nutuk
C) Şathiye
3
D) Koçaklama
B) Devriye
14. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak
gösterilemez?
A) Hava ne kadar güzel öğretmenim
Yollar ağaçlar kuşlar ne kadar güzel
Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim.
Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın
Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya
Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar
Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
b)
E) Münacaat
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa birde
C) Sofalar seninle serin
Odalar seninle ferah
Günüm sevinçle uzun
Yatağında kalktığım sabah
Öyle durgun, sıcak saatler vardır ya,
Hani kararmış tahtalar, nikel, bakır
Işır karanlık odalarda, kanarya
Susar, kedi uyur, yazdır.
E) Ovadan
E
gözü bağlı bir leylâk kokusu ovadan
çeviriyor o küçücük güneşimizi.
Taşarak evlerden taraçalardan
gelip sesime yerleşiyor.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
erilen a bir 0 yakla an- en ir. zlük arlı zır- ya- Has 7ış- Ye- lan tap kurulan bilmec He inde Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangis A) Nutuk C) Şathiye 3 D) Koçaklama B) Devriye 14. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak gösterilemez? A) Hava ne kadar güzel öğretmenim Yollar ağaçlar kuşlar ne kadar güzel Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar Yaşamak güzel şey doğrusu Üstelik hava da güzelse b) E) Münacaat Hele gücün kuvvetin yerindeyse Elin ekmek tutmuşsa birde C) Sofalar seninle serin Odalar seninle ferah Günüm sevinçle uzun Yatağında kalktığım sabah Öyle durgun, sıcak saatler vardır ya, Hani kararmış tahtalar, nikel, bakır Işır karanlık odalarda, kanarya Susar, kedi uyur, yazdır. E) Ovadan E gözü bağlı bir leylâk kokusu ovadan çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden taraçalardan gelip sesime yerleşiyor. Diğer sayfaya geçiniz.
17. Eski şiire ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle ortaya
çıkmıştır. Eski şiire ait en önemli özelliklerden biri ise
vezin ve kafiyedir Vezin ve kafiye yüzünden şiir dilinin
kısıtlandığını ve bir kalıba sokulduğunu belirtirler. Bu-
nunla birlikte şairaneliğe ve söz sanatlarına da karşıdır-
lar. Her şeyi gördükleri gibi anlatma gayesindedirler. Bu
nedenle günlük hayat onların şiirinin içine girmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
Garipçiler
Do
Millî Edebiyat
C) Yedi Meşaleciler
D) Servetifünun
E) Tanzimat
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
17. Eski şiire ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle ortaya çıkmıştır. Eski şiire ait en önemli özelliklerden biri ise vezin ve kafiyedir Vezin ve kafiye yüzünden şiir dilinin kısıtlandığını ve bir kalıba sokulduğunu belirtirler. Bu- nunla birlikte şairaneliğe ve söz sanatlarına da karşıdır- lar. Her şeyi gördükleri gibi anlatma gayesindedirler. Bu nedenle günlük hayat onların şiirinin içine girmiştir. Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem aşağıdakilerden hangisidir? Garipçiler Do Millî Edebiyat C) Yedi Meşaleciler D) Servetifünun E) Tanzimat
CAP/AYT
18. "Gel benim canımın içi gel yanıma
ipek çoraplar alayım sana"
dizelerinde olduğu gibi günlük konuşma dilinde yer
alan sözcüklerin şiirde kullanılabileceğini ileri sürdüler.
Ya da
"Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye"
dizelerindeki gibi emeğiyle geçinen, çarşıda, pazarda,
sokakta her zaman rastlayabileceğimiz insanları işle-
diler. Kimi zaman da "Deli eder insanı bu dünya; / Bu
gece, bu yıldızlar, bu koku / Bu tepeden tırnağa çiçek
açmış ağaç" dizelerinde olduğu gibi hayatın güzel ve
yaşamaya değer olduğunu anlatmaya çalıştılar.
Bu parçada şiir anlayışları belirtilen Cumhuriyet
Dönemi şair topluluğu aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Saf (Öz) Şiir
BToplumcu Gerçekçi
C) Milli Edebiyat Anlayışını Sürdürenler
Garipçiler
E) II. Yeniciler
19
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
CAP/AYT 18. "Gel benim canımın içi gel yanıma ipek çoraplar alayım sana" dizelerinde olduğu gibi günlük konuşma dilinde yer alan sözcüklerin şiirde kullanılabileceğini ileri sürdüler. Ya da "Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allah'ın adını Günahkâr da sayılmazdı Yazık oldu Süleyman Efendi'ye" dizelerindeki gibi emeğiyle geçinen, çarşıda, pazarda, sokakta her zaman rastlayabileceğimiz insanları işle- diler. Kimi zaman da "Deli eder insanı bu dünya; / Bu gece, bu yıldızlar, bu koku / Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç" dizelerinde olduğu gibi hayatın güzel ve yaşamaya değer olduğunu anlatmaya çalıştılar. Bu parçada şiir anlayışları belirtilen Cumhuriyet Dönemi şair topluluğu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Saf (Öz) Şiir BToplumcu Gerçekçi C) Milli Edebiyat Anlayışını Sürdürenler Garipçiler E) II. Yeniciler 19
17:24 MA
24. Orhan Veli, şiir anlayışıyla ilgili görüşlerini Garip akımın-
da dile getirmiştir. Orhan Veli'nin yazdığı ön sözde, "Şiire,
egemen sınıfların beğenilerinin sonucu yerleşen kalıplaş-
mış ögeler kaldırılmalı, şairaneliğe son verilmeli ve şiir
toplumun çoğunluğuna seslenmeli. " şeklinde açıklamada
bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak iste-
nen düşünceyle örtüşmektedir?
A) Şiirde edebi sanatların kullanımına yer verilmelidir.
B) Şiirler açık, anlaşılır olmalı ve herkese hitap etmeli-
dir.
C) Şiirlerde kapalı bir anlatım uygulanmalıdır.
D) Sanat, öğretici bir metin olarak nulmalıdır.
E) Sanatçılar, halka bilgi vermek zorundadır
PRESS/
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
17:24 MA 24. Orhan Veli, şiir anlayışıyla ilgili görüşlerini Garip akımın- da dile getirmiştir. Orhan Veli'nin yazdığı ön sözde, "Şiire, egemen sınıfların beğenilerinin sonucu yerleşen kalıplaş- mış ögeler kaldırılmalı, şairaneliğe son verilmeli ve şiir toplumun çoğunluğuna seslenmeli. " şeklinde açıklamada bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak iste- nen düşünceyle örtüşmektedir? A) Şiirde edebi sanatların kullanımına yer verilmelidir. B) Şiirler açık, anlaşılır olmalı ve herkese hitap etmeli- dir. C) Şiirlerde kapalı bir anlatım uygulanmalıdır. D) Sanat, öğretici bir metin olarak nulmalıdır. E) Sanatçılar, halka bilgi vermek zorundadır PRESS/
FRUMUS JAY208-0
B
Deneme - 5
19. Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım,
Sessiz sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mi olacaktım?
imave)
Ben böyle mi olacaktım?
Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiir
aşağıdaki edebî topluluktan hangisine ait olabilir?
nog slyngbillexo isp
A) Beş Hececiler
ev ebrigi
B) Toplumcu gerçekçi şiir
Pop
C) Garip Akımı
DUO
D) Saf (Öz) şiir
063 108
soni
E) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
emilA sbrismo (O
se o'eobecneM
Ved 'nads sel sol lõibves- inibs
Jemades id nin'ler huysnA isbedsaa
abop vid gileg elevo aibeblemlegilsinley ov imitarud
-belbab indeysi nepog esbbolet mbed signensee nals
(neglia luauY) h
xanalo' loovisid rives ieprie inismo1 et208 urte (@
ani blibnitate niye teprie v sleed
steed all nebo maveb lenslo
minelsi ginullee noche sb sy
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
FRUMUS JAY208-0 B Deneme - 5 19. Benim de mi düşüncelerim olacaktı, Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım, Sessiz sedasız mı olacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mi olacaktım? imave) Ben böyle mi olacaktım? Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiir aşağıdaki edebî topluluktan hangisine ait olabilir? nog slyngbillexo isp A) Beş Hececiler ev ebrigi B) Toplumcu gerçekçi şiir Pop C) Garip Akımı DUO D) Saf (Öz) şiir 063 108 soni E) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir emilA sbrismo (O se o'eobecneM Ved 'nads sel sol lõibves- inibs Jemades id nin'ler huysnA isbedsaa abop vid gileg elevo aibeblemlegilsinley ov imitarud -belbab indeysi nepog esbbolet mbed signensee nals (neglia luauY) h xanalo' loovisid rives ieprie inismo1 et208 urte (@ ani blibnitate niye teprie v sleed steed all nebo maveb lenslo minelsi ginullee noche sb sy