Garip Akımı Özellikleri Soruları

R
1. Aşağıdakilerden hangisi I. Yeniciler'in şiir
anlayışı olamaz?
A) Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten
vazgeçmek
4
B) Ölçüye baş kaldırıp serbestçe yazmak
XC Şairane duyguları ve parlak görüntüle-
ri şiirde ön plana çıkarmak
D) Günlük yaşamdan insanları şiirde işle-
mek
E) Halk deyişlerinden yararlanmak, top-
lumla ilgili yergiye yer vermek
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
R 1. Aşağıdakilerden hangisi I. Yeniciler'in şiir anlayışı olamaz? A) Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek 4 B) Ölçüye baş kaldırıp serbestçe yazmak XC Şairane duyguları ve parlak görüntüle- ri şiirde ön plana çıkarmak D) Günlük yaşamdan insanları şiirde işle- mek E) Halk deyişlerinden yararlanmak, top- lumla ilgili yergiye yer vermek
24.
1. Şiirde anlaşılmazlık dışlanmış ve anlam şiirin en
önemli niteliği olarak öne çıkarılmıştır.
II. Şiirde parça güzelliğini benimsediler.
III. Şiir duyguya değil akla seslenmelidir diyerek
şiirin düşünce ve zekâdan güç alarak yaşama
sevincini anlatması gerektiğine inandılar.
IV. Söylev havasından uzaklaşıp doğa betimleme-
lerine başvurdular.
V. Sürrealistlerden etkilendiler.
Garip Akımı ile ilgili olarak yukarıda numaralan-
dırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlış
vardır?
AN
B) II ⒸH ON ELV
EDEBİYAT TESTİ BİTTİ.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
24. 1. Şiirde anlaşılmazlık dışlanmış ve anlam şiirin en önemli niteliği olarak öne çıkarılmıştır. II. Şiirde parça güzelliğini benimsediler. III. Şiir duyguya değil akla seslenmelidir diyerek şiirin düşünce ve zekâdan güç alarak yaşama sevincini anlatması gerektiğine inandılar. IV. Söylev havasından uzaklaşıp doğa betimleme- lerine başvurdular. V. Sürrealistlerden etkilendiler. Garip Akımı ile ilgili olarak yukarıda numaralan- dırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlış vardır? AN B) II ⒸH ON ELV EDEBİYAT TESTİ BİTTİ.
erilen
a bir
0
yakla
an-
en
ir.
zlük
arlı
zır-
ya-
Has
7ış-
Ye-
lan
tap
kurulan bilmec He
inde
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangis
A) Nutuk
C) Şathiye
3
D) Koçaklama
B) Devriye
14. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak
gösterilemez?
A) Hava ne kadar güzel öğretmenim
Yollar ağaçlar kuşlar ne kadar güzel
Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim.
Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın
Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya
Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar
Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
b)
E) Münacaat
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa birde
C) Sofalar seninle serin
Odalar seninle ferah
Günüm sevinçle uzun
Yatağında kalktığım sabah
Öyle durgun, sıcak saatler vardır ya,
Hani kararmış tahtalar, nikel, bakır
Işır karanlık odalarda, kanarya
Susar, kedi uyur, yazdır.
E) Ovadan
E
gözü bağlı bir leylâk kokusu ovadan
çeviriyor o küçücük güneşimizi.
Taşarak evlerden taraçalardan
gelip sesime yerleşiyor.
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
erilen a bir 0 yakla an- en ir. zlük arlı zır- ya- Has 7ış- Ye- lan tap kurulan bilmec He inde Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangis A) Nutuk C) Şathiye 3 D) Koçaklama B) Devriye 14. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiirine örnek olarak gösterilemez? A) Hava ne kadar güzel öğretmenim Yollar ağaçlar kuşlar ne kadar güzel Yeryüzü pırıl pırıl öğretmenim. Gizlisi saklısı kalmamış dünyanın Nesi var nesi yoksa dökmüş ortaya Bütün bitkiler, bütün hayvanlar, bütün taşlar Yaşamak güzel şey doğrusu Üstelik hava da güzelse b) E) Münacaat Hele gücün kuvvetin yerindeyse Elin ekmek tutmuşsa birde C) Sofalar seninle serin Odalar seninle ferah Günüm sevinçle uzun Yatağında kalktığım sabah Öyle durgun, sıcak saatler vardır ya, Hani kararmış tahtalar, nikel, bakır Işır karanlık odalarda, kanarya Susar, kedi uyur, yazdır. E) Ovadan E gözü bağlı bir leylâk kokusu ovadan çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden taraçalardan gelip sesime yerleşiyor. Diğer sayfaya geçiniz.
17. Eski şiire ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle ortaya
çıkmıştır. Eski şiire ait en önemli özelliklerden biri ise
vezin ve kafiyedir Vezin ve kafiye yüzünden şiir dilinin
kısıtlandığını ve bir kalıba sokulduğunu belirtirler. Bu-
nunla birlikte şairaneliğe ve söz sanatlarına da karşıdır-
lar. Her şeyi gördükleri gibi anlatma gayesindedirler. Bu
nedenle günlük hayat onların şiirinin içine girmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem
aşağıdakilerden hangisidir?
Garipçiler
Do
Millî Edebiyat
C) Yedi Meşaleciler
D) Servetifünun
E) Tanzimat
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
17. Eski şiire ait olan her şeyin yıkılması prensibiyle ortaya çıkmıştır. Eski şiire ait en önemli özelliklerden biri ise vezin ve kafiyedir Vezin ve kafiye yüzünden şiir dilinin kısıtlandığını ve bir kalıba sokulduğunu belirtirler. Bu- nunla birlikte şairaneliğe ve söz sanatlarına da karşıdır- lar. Her şeyi gördükleri gibi anlatma gayesindedirler. Bu nedenle günlük hayat onların şiirinin içine girmiştir. Bu parçada sözü edilen edebî topluluk veya dönem aşağıdakilerden hangisidir? Garipçiler Do Millî Edebiyat C) Yedi Meşaleciler D) Servetifünun E) Tanzimat
CAP/AYT
18. "Gel benim canımın içi gel yanıma
ipek çoraplar alayım sana"
dizelerinde olduğu gibi günlük konuşma dilinde yer
alan sözcüklerin şiirde kullanılabileceğini ileri sürdüler.
Ya da
"Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye"
dizelerindeki gibi emeğiyle geçinen, çarşıda, pazarda,
sokakta her zaman rastlayabileceğimiz insanları işle-
diler. Kimi zaman da "Deli eder insanı bu dünya; / Bu
gece, bu yıldızlar, bu koku / Bu tepeden tırnağa çiçek
açmış ağaç" dizelerinde olduğu gibi hayatın güzel ve
yaşamaya değer olduğunu anlatmaya çalıştılar.
Bu parçada şiir anlayışları belirtilen Cumhuriyet
Dönemi şair topluluğu aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Saf (Öz) Şiir
BToplumcu Gerçekçi
C) Milli Edebiyat Anlayışını Sürdürenler
Garipçiler
E) II. Yeniciler
19
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
CAP/AYT 18. "Gel benim canımın içi gel yanıma ipek çoraplar alayım sana" dizelerinde olduğu gibi günlük konuşma dilinde yer alan sözcüklerin şiirde kullanılabileceğini ileri sürdüler. Ya da "Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allah'ın adını Günahkâr da sayılmazdı Yazık oldu Süleyman Efendi'ye" dizelerindeki gibi emeğiyle geçinen, çarşıda, pazarda, sokakta her zaman rastlayabileceğimiz insanları işle- diler. Kimi zaman da "Deli eder insanı bu dünya; / Bu gece, bu yıldızlar, bu koku / Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç" dizelerinde olduğu gibi hayatın güzel ve yaşamaya değer olduğunu anlatmaya çalıştılar. Bu parçada şiir anlayışları belirtilen Cumhuriyet Dönemi şair topluluğu aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Saf (Öz) Şiir BToplumcu Gerçekçi C) Milli Edebiyat Anlayışını Sürdürenler Garipçiler E) II. Yeniciler 19
17:24 MA
24. Orhan Veli, şiir anlayışıyla ilgili görüşlerini Garip akımın-
da dile getirmiştir. Orhan Veli'nin yazdığı ön sözde, "Şiire,
egemen sınıfların beğenilerinin sonucu yerleşen kalıplaş-
mış ögeler kaldırılmalı, şairaneliğe son verilmeli ve şiir
toplumun çoğunluğuna seslenmeli. " şeklinde açıklamada
bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak iste-
nen düşünceyle örtüşmektedir?
A) Şiirde edebi sanatların kullanımına yer verilmelidir.
B) Şiirler açık, anlaşılır olmalı ve herkese hitap etmeli-
dir.
C) Şiirlerde kapalı bir anlatım uygulanmalıdır.
D) Sanat, öğretici bir metin olarak nulmalıdır.
E) Sanatçılar, halka bilgi vermek zorundadır
PRESS/
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
17:24 MA 24. Orhan Veli, şiir anlayışıyla ilgili görüşlerini Garip akımın- da dile getirmiştir. Orhan Veli'nin yazdığı ön sözde, "Şiire, egemen sınıfların beğenilerinin sonucu yerleşen kalıplaş- mış ögeler kaldırılmalı, şairaneliğe son verilmeli ve şiir toplumun çoğunluğuna seslenmeli. " şeklinde açıklamada bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak iste- nen düşünceyle örtüşmektedir? A) Şiirde edebi sanatların kullanımına yer verilmelidir. B) Şiirler açık, anlaşılır olmalı ve herkese hitap etmeli- dir. C) Şiirlerde kapalı bir anlatım uygulanmalıdır. D) Sanat, öğretici bir metin olarak nulmalıdır. E) Sanatçılar, halka bilgi vermek zorundadır PRESS/
FRUMUS JAY208-0
B
Deneme - 5
19. Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım,
Sessiz sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mi olacaktım?
imave)
Ben böyle mi olacaktım?
Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiir
aşağıdaki edebî topluluktan hangisine ait olabilir?
nog slyngbillexo isp
A) Beş Hececiler
ev ebrigi
B) Toplumcu gerçekçi şiir
Pop
C) Garip Akımı
DUO
D) Saf (Öz) şiir
063 108
soni
E) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
emilA sbrismo (O
se o'eobecneM
Ved 'nads sel sol lõibves- inibs
Jemades id nin'ler huysnA isbedsaa
abop vid gileg elevo aibeblemlegilsinley ov imitarud
-belbab indeysi nepog esbbolet mbed signensee nals
(neglia luauY) h
xanalo' loovisid rives ieprie inismo1 et208 urte (@
ani blibnitate niye teprie v sleed
steed all nebo maveb lenslo
minelsi ginullee noche sb sy
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
FRUMUS JAY208-0 B Deneme - 5 19. Benim de mi düşüncelerim olacaktı, Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım, Sessiz sedasız mı olacaktım böyle? Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mi olacaktım? imave) Ben böyle mi olacaktım? Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiir aşağıdaki edebî topluluktan hangisine ait olabilir? nog slyngbillexo isp A) Beş Hececiler ev ebrigi B) Toplumcu gerçekçi şiir Pop C) Garip Akımı DUO D) Saf (Öz) şiir 063 108 soni E) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir emilA sbrismo (O se o'eobecneM Ved 'nads sel sol lõibves- inibs Jemades id nin'ler huysnA isbedsaa abop vid gileg elevo aibeblemlegilsinley ov imitarud -belbab indeysi nepog esbbolet mbed signensee nals (neglia luauY) h xanalo' loovisid rives ieprie inismo1 et208 urte (@ ani blibnitate niye teprie v sleed steed all nebo maveb lenslo minelsi ginullee noche sb sy
Örnek - 4
>
Şiir sanatının alışılmış biçemini bir yana bırakmış, çok az imgeyle
yetinen, yalın bir şiirdi. Dünyaya çocuksu bakıyor, izlenim taze-
liğini içeriyordu. Bilgeliği, genellikle elden bırakmıyordu. Röne-
sans ile biçimlenen, zaman içinde pek köklü değişimlere karşın
özünü yine sürdüren, bir anlamda klasik diyebileceğimiz şiirin
uzağındaydı. Şiirde, şiirce dışında bir dille de konuşulabileceği-
ni gördü. Bir de şu var: Bu şiirde bence yenilikle gelenek atba-
şı gitti. Yenilik yapıda ve özdedir, gelenekse seste. Sesi, şiirimi-
zin ana damardaki şiirin, çağınca geliştirilmiş, süregelen sesidir.
Kalıcı niteliğinin bir nedeni de budur.
..
Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden han-
gisidir?
hex no rego
A) İkinci Yeniciler melged no B) Garipçiler
C) Hisarcılar
D) Maviciler
ud pimpeg elmil
almost d
E) Beş Hececiler
sipap na eni siqesep elvesto
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
Örnek - 4 > Şiir sanatının alışılmış biçemini bir yana bırakmış, çok az imgeyle yetinen, yalın bir şiirdi. Dünyaya çocuksu bakıyor, izlenim taze- liğini içeriyordu. Bilgeliği, genellikle elden bırakmıyordu. Röne- sans ile biçimlenen, zaman içinde pek köklü değişimlere karşın özünü yine sürdüren, bir anlamda klasik diyebileceğimiz şiirin uzağındaydı. Şiirde, şiirce dışında bir dille de konuşulabileceği- ni gördü. Bir de şu var: Bu şiirde bence yenilikle gelenek atba- şı gitti. Yenilik yapıda ve özdedir, gelenekse seste. Sesi, şiirimi- zin ana damardaki şiirin, çağınca geliştirilmiş, süregelen sesidir. Kalıcı niteliğinin bir nedeni de budur. .. Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden han- gisidir? hex no rego A) İkinci Yeniciler melged no B) Garipçiler C) Hisarcılar D) Maviciler ud pimpeg elmil almost d E) Beş Hececiler sipap na eni siqesep elvesto
while abielly irre:
Örnek - 3
Garip şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Konuşma dilini şiire soktukları
B) Toplumsal yergiye yer verdikleri
C) Halk deyişlerinden yararlandıkları
D) Şiiri, aydın kesimin ilgi alanı içinde değerlendirdikleri
E) O güne kadar şiire girmemiş konuları işledikleri
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
while abielly irre: Örnek - 3 Garip şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Konuşma dilini şiire soktukları B) Toplumsal yergiye yer verdikleri C) Halk deyişlerinden yararlandıkları D) Şiiri, aydın kesimin ilgi alanı içinde değerlendirdikleri E) O güne kadar şiire girmemiş konuları işledikleri
21. Dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şi-
irlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında ve-
rilmiş olamaz?
A) Benim gönlüm bir kelebek
Dolaşıyor çiçek çiçek
Tükenecek ömrü böyle
Bekleyerek, titreyerek
B) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
Bir dakika araba yerinde durakladı
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar
Çözülen bir demetten indiler birer birer
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
Dair
DBir gemici tanırım
Kalbini bir limanda bırakmış
Ya kaybolursa
Ağlar çocukluğundaki gibi
5 #ececi
O kadar dolu ki toprağın şanla
Bir değil, sanki bin vatan gibisin
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin
AYT062223
e
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
21. Dil ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şi- irlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında ve- rilmiş olamaz? A) Benim gönlüm bir kelebek Dolaşıyor çiçek çiçek Tükenecek ömrü böyle Bekleyerek, titreyerek B) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar Çözülen bir demetten indiler birer birer Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler Dair DBir gemici tanırım Kalbini bir limanda bırakmış Ya kaybolursa Ağlar çocukluğundaki gibi 5 #ececi O kadar dolu ki toprağın şanla Bir değil, sanki bin vatan gibisin Yüce dağlarına çöken dumanla Göklerde yazılı destan gibisin AYT062223 e
A
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
21. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin Garip akımının özel-
liklerini yansıttığı söylenemez?
A) Bekliyorum
A
Öyle bir havada gel ki
Vazgeçmek mümkün olmasın
B) Bir dert ki düşman başına
Gönül yarası desem
Değil
Kıvır kıvırdı
Ekmek parası desem
Dob
Değil
C) Bir evin bir köpeği vardı
Tovive? (0.
Adı Çinçon'du, öldü
100g nepou nobanebili
tibleibeb
nelibs sóa shopinq v/B
ayoria nunA
Biltenia (
Bir de kedisi vardı: Maviş
190
Kayboldu
D) Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
E) Köpükten omuzları birbirine dayanmış
Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış
Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları
A
2
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
A Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 21. Aşağıdaki şiirlerden hangisinin Garip akımının özel- liklerini yansıttığı söylenemez? A) Bekliyorum A Öyle bir havada gel ki Vazgeçmek mümkün olmasın B) Bir dert ki düşman başına Gönül yarası desem Değil Kıvır kıvırdı Ekmek parası desem Dob Değil C) Bir evin bir köpeği vardı Tovive? (0. Adı Çinçon'du, öldü 100g nepou nobanebili tibleibeb nelibs sóa shopinq v/B ayoria nunA Biltenia ( Bir de kedisi vardı: Maviş 190 Kayboldu D) Yaşamak güzel şey doğrusu Üstelik hava da güzelse Hele gücün kuvvetin yerindeyse Elin ekmek tutmuşsa bir de Hele tertemizse gönlün E) Köpükten omuzları birbirine dayanmış Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları A 2
22. Orhan Veli ve Cemal Süreya'nın şiir anlayışlarını tiyatral
metin hâlinde sunmak isteyen bir öğrenci kurgusal bir kar-
slaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali
bir tartışmaya girişir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir
diyalogdan alınmıştır?
A) Orhan Veli: Şiirde hayal gücüne ve duyguya ağırlık ver-
mek gerek.
Cemal Süreya: Ben sıradan insanların şiire konu olma-
sını, yaşama sevinçlerini işlemeyi tercih ederim.
B) Orhan Veli: Şiirde anlam kapalı olmalıdır, keşke siz de
bu kadar açık anlatmasaydınız.
Cemal Süreya: Şiir herkes tarafından anlaşılmadıktan
sonra ne önemi var yazmanın?
Orhan Veli: Azizim, şiiri özgürleştirmek, her türlü kural-
dan ve önceden belirlenmiş kalıplardan kurtarmak ge-
rekir.
Cemal Süreya: Ben de dilin alışılmış kalıplarını yıkmak,
söz dizimini zorlamak, değiştirmek taraftanıyım.
D) Orhan Veli: Mecazı, süsü ve yapaylığı şiirden kaldınp
halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalanmayı
tavsiye ederim size.
Cemal Süreya: Divan şiirinden faydalanıyorum, bu ka-
dari bana kâfi, size de tavsiye ederim.
E) Orhan Veli: Üstadım, şiir basit olamaz; zengin benzet-
melerle şiirin derinliğinin olması gerekir.
Cemal Süreya: Hayır üstadım, yanlış düşünüyorsunuz.
Zira şiir açık olmalı, anlam kapalılığı şiiri yorar.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
22. Orhan Veli ve Cemal Süreya'nın şiir anlayışlarını tiyatral metin hâlinde sunmak isteyen bir öğrenci kurgusal bir kar- slaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır? A) Orhan Veli: Şiirde hayal gücüne ve duyguya ağırlık ver- mek gerek. Cemal Süreya: Ben sıradan insanların şiire konu olma- sını, yaşama sevinçlerini işlemeyi tercih ederim. B) Orhan Veli: Şiirde anlam kapalı olmalıdır, keşke siz de bu kadar açık anlatmasaydınız. Cemal Süreya: Şiir herkes tarafından anlaşılmadıktan sonra ne önemi var yazmanın? Orhan Veli: Azizim, şiiri özgürleştirmek, her türlü kural- dan ve önceden belirlenmiş kalıplardan kurtarmak ge- rekir. Cemal Süreya: Ben de dilin alışılmış kalıplarını yıkmak, söz dizimini zorlamak, değiştirmek taraftanıyım. D) Orhan Veli: Mecazı, süsü ve yapaylığı şiirden kaldınp halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalanmayı tavsiye ederim size. Cemal Süreya: Divan şiirinden faydalanıyorum, bu ka- dari bana kâfi, size de tavsiye ederim. E) Orhan Veli: Üstadım, şiir basit olamaz; zengin benzet- melerle şiirin derinliğinin olması gerekir. Cemal Süreya: Hayır üstadım, yanlış düşünüyorsunuz. Zira şiir açık olmalı, anlam kapalılığı şiiri yorar.
24. Aşağıdaki dizelerden hangisi, Garip şiir anlayışının
özelliklerini yansıtmaktadır?
A) Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider
B) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım
Sessiz sedasız mi olacaktım böyle
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mi olacaktım
C) Her an değişiyor, yelken, gül, kanat
Bütün burçlarıyla uzanmış gece
D) Ruhundaki susuzluk engin mesafelere
Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti
Narin kanatlarıyla uçar orman, dag, dere
Ve bir gün bir çukurda bulunur iskeleti
E Ellerin bir demet güvercin olarak
Uçursun uzaklara yukarlara sevdamızı
Taşınmaz hiçbir şeyini tutma
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
24. Aşağıdaki dizelerden hangisi, Garip şiir anlayışının özelliklerini yansıtmaktadır? A) Kazanmak istersen sen de zaferi Gürleyen sesinle doldur gökleri Zafer dedikleri kahraman peri Susandan kaçar da coşana gider B) Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım Sessiz sedasız mi olacaktım böyle Çok sevdiğim salatayı bile Aramaz mi olacaktım C) Her an değişiyor, yelken, gül, kanat Bütün burçlarıyla uzanmış gece D) Ruhundaki susuzluk engin mesafelere Duyurmadan ne anne ne bir yuva hasreti Narin kanatlarıyla uçar orman, dag, dere Ve bir gün bir çukurda bulunur iskeleti E Ellerin bir demet güvercin olarak Uçursun uzaklara yukarlara sevdamızı Taşınmaz hiçbir şeyini tutma
23. "Şairin amacı, duyuşta ve söyleyişte yalınlık olmalı-
dır. Bunun için halkın konuşma dili esas alınmalıdır.
Nazımla şiiri bir tutan anlayış aşılmalıdır. Birer nazım
ögesi olan vezin ve kafiyenin şiirde yeri yoktur. Vezin ve
kafiyeye dayalı olan ahenk de şiirden atılmalıdır. Şiirin
doğallaşmasını engelleyen söz ve anlam sanatlarına
gerek yoktur." diyen bir şairin aşağıdaki dizelerden
hangisini yazması beklenemez?
Bedava yaşıyoruz, bedava
Hava bedava, bulut bedava
B) Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor
Ay doğar kuyulara yalınayak
Telgrafın tellerinde gemi leşleri
(D) Bekliyorum
Öyle bir havada gel ki
Vazgeçmek mümkün olmasın!
E Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
23. "Şairin amacı, duyuşta ve söyleyişte yalınlık olmalı- dır. Bunun için halkın konuşma dili esas alınmalıdır. Nazımla şiiri bir tutan anlayış aşılmalıdır. Birer nazım ögesi olan vezin ve kafiyenin şiirde yeri yoktur. Vezin ve kafiyeye dayalı olan ahenk de şiirden atılmalıdır. Şiirin doğallaşmasını engelleyen söz ve anlam sanatlarına gerek yoktur." diyen bir şairin aşağıdaki dizelerden hangisini yazması beklenemez? Bedava yaşıyoruz, bedava Hava bedava, bulut bedava B) Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı Önce hafiften bir rüzgâr esiyor Ay doğar kuyulara yalınayak Telgrafın tellerinde gemi leşleri (D) Bekliyorum Öyle bir havada gel ki Vazgeçmek mümkün olmasın! E Mahallemizde Senden başka ağaç olsaydı Seni bu kadar sevmezdim
4. Müreffeh sınıflan, yaşamak için öyle çalışmaya ihtiyacı
olmayan insanlar teşkil ederler ve o insanlar geçmiş
devirlerin hâkimidirler. O sınıfı temsil eden şiir, lâyık ol-
duğundan daha büyük bir mükemmeliyete erişmiştir.
Fakat yeni şiirin istinat edeceği zevk artık o sınıfın zev
ki değildir. Bugünkü dünyayı dolduran insanlar yaşa-
ma hakkını sürekli bir didişmenin sonunda bulmakta-
dir. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır ve onların zey-
kine hitap edecektir. Artık şairene söyleyişlere veda et-
menin zamanı geldi de geçiyor. bile. Süleyman Efen-
di'nin ayağındaki nasırdan söz ettim diye kızıyorlar ba-
na. Ne yapsaydım, binlerce yıldır söylene söylene ka-
bak tadı veren gül ve bülbülden mi söz etseydim?
Bu sözler aşağıdaki gruplardan hangisinin görüşü-
nü yansıtmaktadır?
A) Beş Hececiler
C) Garipçiler
B) Yedi Meş'aleciler
D) İkinci Yeniciler
E) Genç Kalemler
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
4. Müreffeh sınıflan, yaşamak için öyle çalışmaya ihtiyacı olmayan insanlar teşkil ederler ve o insanlar geçmiş devirlerin hâkimidirler. O sınıfı temsil eden şiir, lâyık ol- duğundan daha büyük bir mükemmeliyete erişmiştir. Fakat yeni şiirin istinat edeceği zevk artık o sınıfın zev ki değildir. Bugünkü dünyayı dolduran insanlar yaşa- ma hakkını sürekli bir didişmenin sonunda bulmakta- dir. Her şey gibi şiir de onların hakkıdır ve onların zey- kine hitap edecektir. Artık şairene söyleyişlere veda et- menin zamanı geldi de geçiyor. bile. Süleyman Efen- di'nin ayağındaki nasırdan söz ettim diye kızıyorlar ba- na. Ne yapsaydım, binlerce yıldır söylene söylene ka- bak tadı veren gül ve bülbülden mi söz etseydim? Bu sözler aşağıdaki gruplardan hangisinin görüşü- nü yansıtmaktadır? A) Beş Hececiler C) Garipçiler B) Yedi Meş'aleciler D) İkinci Yeniciler E) Genç Kalemler
26. Aşağıdakilerden hangisi Garip hareketinin özel-
iklerinden biri değildir?
A) Eserlerinde, toplumsal sorunlara yer verdiler.
B) Şairane söyleyişten uzak durdular.
C) Şiirde uyak düzeni, nazım birimi, ölçü gibi kalıp-
·ları önemsediler.
D) Şiirin konusunu genişleterek sıradan insanların
yaşamlarını da şiire yansıttılar.
E) Şiirde gelenekten koptular.
Lise Türkçe
Garip Akımı Özellikleri
26. Aşağıdakilerden hangisi Garip hareketinin özel- iklerinden biri değildir? A) Eserlerinde, toplumsal sorunlara yer verdiler. B) Şairane söyleyişten uzak durdular. C) Şiirde uyak düzeni, nazım birimi, ölçü gibi kalıp- ·ları önemsediler. D) Şiirin konusunu genişleterek sıradan insanların yaşamlarını da şiire yansıttılar. E) Şiirde gelenekten koptular.