Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Cumhuriyet Halk Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Firkası T Serbest Cumhuriyet Firkası NV. Demokrat Parti Yukarıdaki partilerd

1.
Cumhuriyet Halk Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Firkası
T Serbest Cumhuriyet Firkası
NV. Demokrat Parti
Yukarıdaki partilerden hangileri Cumhuri-
yet Dönemi'nde kurulmamıştır?
A) Yalnız! B) Yalnız IV C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

1. Cumhuriyet Halk Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Firkası T Serbest Cumhuriyet Firkası NV. Demokrat Parti Yukarıdaki partilerden hangileri Cumhuri- yet Dönemi'nde kurulmamıştır? A) Yalnız! B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III