Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Doğu'nun zenginliğine ulaşmak, II. Kudüs'ü ele geçirmek, III. Katolik Kilisesi'nin dinsel otoritesini artırmak nedenlerinden

1. Doğu'nun zenginliğine ulaşmak,
II. Kudüs'ü ele geçirmek,
III. Katolik Kilisesi'nin dinsel otoritesini artırmak
nedenlerinden hangilerinin siyasi olduğu söy.
lenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
9. 1250-1517 yılları a

1. Doğu'nun zenginliğine ulaşmak, II. Kudüs'ü ele geçirmek, III. Katolik Kilisesi'nin dinsel otoritesini artırmak nedenlerinden hangilerinin siyasi olduğu söy. lenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III 9. 1250-1517 yılları arasında Mısır ve çevresinde egemen olan Memlûklarda hükümdarlık makamı- na ordunun desteklediği komutanlar geçerdi. Bu durum Memlûkların diğer Türk devletle- rinden farklı olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmalarında etkili olmuştur? A) Askerî yapıya önem verme B) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırma C) Fetih politikası uygulama D) Siyasal varlığını uzun süre koruma E) Hanedan egemenliği kuramama