Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"ıdır. II. Nabizade Nazım'ın Batı'ya dön

1. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği Şemsettin
Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"ıdır.
II. Nabizade Nazım'ın Batı'ya dönük yaşam tarzının
yol açabileceği olumsuzluklar konusunda bir uyarı
amacı taşıyan "Karabibik" adlı romanında natüraliz-
min izle

1. Edebiyatımızda roman türünün ilk örneği Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"ıdır. II. Nabizade Nazım'ın Batı'ya dönük yaşam tarzının yol açabileceği olumsuzluklar konusunda bir uyarı amacı taşıyan "Karabibik" adlı romanında natüraliz- min izleri görülür. III. Recaizade Mahmut Ekrem'in "Araba Sevdası" adlı romanı edebiyatımızda ilk gerçekçi roman örneğidir. IV. Türk edebiyatına roman, çeviri yolu ile girmiştir; ilk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa'nın Fenalon'dan çevirdiği Telemak'tır. V. Edebiyatımızda küçük hikâye türünün ilk örneklerini veren Ahmet Mithat Efendi'nin anlatmaya bağlı me- tinleri teknik yönden kusurludur. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E)