Soru:

1 Efe ile Ege masanın üzerinde bulunan özdeş dört tane küpü kullanarak ihtimaller dahilinde kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı

1
Efe ile Ege masanın üzerinde bulunan özdeş dört tane
küpü kullanarak ihtimaller dahilinde kendi ağırlığına
karşı dayanıklılığı en küçük ve en büyük cismi yapmak
istiyor. Efe aynı maddeden yapılmış dört küpü birbirle-
rine yapıştırarak dayanıklılığı en kü

1 Efe ile Ege masanın üzerinde bulunan özdeş dört tane küpü kullanarak ihtimaller dahilinde kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı en küçük ve en büyük cismi yapmak istiyor. Efe aynı maddeden yapılmış dört küpü birbirle- rine yapıştırarak dayanıklılığı en küçük K cismini yaptı- ğında K cisminin dayanıklılığı D oluyor. Ege aynı dört küpü birbirine yapıştırarak dayanıklılığı en büyük L cis- mini yaptığında L cisminin dayanıklılığı D oluyor. Buna göre, D₁ kaç D'dir? A) 1 B) 2 2 16 C C 3 C 4 C 5 6 D C 7 D C) 3 9 B A D) 4 E) 5

Soru Çözümünü Göster