Dayanıklılık Soruları

olduğu
Px. k
1, Py
B) =
ava b
ir o
x de
gör
liğ
a
seklik farkı kaç
39. X SIVISı ile dolu
U kabının K nok-
tasındaki
SIVI
basıncı P dir.
Ağırlığı G olan Y
cismi kesit alanı
2A olan pisto-
nun
üzerine
A
K
X SIVISI
Y
2A
(9/5)
2h
konduğunda
piston h kadar aşağı iniyor. Pistonlar sürtünmesiz ve
ağırlıkları ihmal edildiğine göre,
a) K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur?
b) A ve 2A pistonları arasındaki yükseklik kaç h olur?
1600
Fizik
Dayanıklılık
olduğu Px. k 1, Py B) = ava b ir o x de gör liğ a seklik farkı kaç 39. X SIVISı ile dolu U kabının K nok- tasındaki SIVI basıncı P dir. Ağırlığı G olan Y cismi kesit alanı 2A olan pisto- nun üzerine A K X SIVISI Y 2A (9/5) 2h konduğunda piston h kadar aşağı iniyor. Pistonlar sürtünmesiz ve ağırlıkları ihmal edildiğine göre, a) K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur? b) A ve 2A pistonları arasındaki yükseklik kaç h olur? 1600
O
Buna göre,
zh
2r-
X
h
Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerinden Y nin
ağırlığı 2G kadar olup taşıyabildiği ağırlık en fazla G
kadardır.
2h
D) II ve III
Cisimlerin dayanıklılıkları oranı
A
Dy
= 2 dir.
II. X cismi kendi ağırlığının 2 katı kadar yük taşır.
III. X cisminin yüzey alanı, Y cisminin yüzey alanın-
dan büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dayanıklılık
O Buna göre, zh 2r- X h Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerinden Y nin ağırlığı 2G kadar olup taşıyabildiği ağırlık en fazla G kadardır. 2h D) II ve III Cisimlerin dayanıklılıkları oranı A Dy = 2 dir. II. X cismi kendi ağırlığının 2 katı kadar yük taşır. III. X cisminin yüzey alanı, Y cisminin yüzey alanın- dan büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
Boyutları şekilde verilmiş
katı cismin verilen konumda
iken dayanıklılığı D'dir.
Cisim yatay zemine farklı
yüzeyleri temas edecek
biçimde konulursa, daya-
nıklılığı;
1. 4D
11. 3D
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3a
III.
E) II ve III
D
a
C) I ve l'
4a
Fizik
Dayanıklılık
Boyutları şekilde verilmiş katı cismin verilen konumda iken dayanıklılığı D'dir. Cisim yatay zemine farklı yüzeyleri temas edecek biçimde konulursa, daya- nıklılığı; 1. 4D 11. 3D verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 3a III. E) II ve III D a C) I ve l' 4a
MLERİ TESTİ
alanlarına ait toplam 20 adet soru vardır.
an kısma işaretleyiniz.
3.
K
Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme, hareketiyle
aynı yönde ve yatay olarak uygulanan F kuvveti, hareket
yönüne dik doğrultuda ve aşağı doğru uygulanan FN kuv-
veti ve cismin hareketine zıt yönde etki eden sürtünme F.
kuvveti şekildeki gibidir. Cisim bu kuvvetlerin etkisi altında
yatayda x yolunu almaktadır.
S
|FN
Fs
3,25/1
F
X
3Y
E) FN ve Fs
yer
(yatay)
Buna göre, cismin x yolu sonundaki kinetik enerjisi art
ması için F, FN ve Fs niceliklerinden hangileri tek başı
na artırılmalıdır?
A) Yalnız F
C) Yalnız Fs
B) Yalnız FN
D) F ve Fs
Fizik
Dayanıklılık
MLERİ TESTİ alanlarına ait toplam 20 adet soru vardır. an kısma işaretleyiniz. 3. K Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme, hareketiyle aynı yönde ve yatay olarak uygulanan F kuvveti, hareket yönüne dik doğrultuda ve aşağı doğru uygulanan FN kuv- veti ve cismin hareketine zıt yönde etki eden sürtünme F. kuvveti şekildeki gibidir. Cisim bu kuvvetlerin etkisi altında yatayda x yolunu almaktadır. S |FN Fs 3,25/1 F X 3Y E) FN ve Fs yer (yatay) Buna göre, cismin x yolu sonundaki kinetik enerjisi art ması için F, FN ve Fs niceliklerinden hangileri tek başı na artırılmalıdır? A) Yalnız F C) Yalnız Fs B) Yalnız FN D) F ve Fs
1
Efe ile Ege masanın üzerinde bulunan özdeş dört tane
küpü kullanarak ihtimaller dahilinde kendi ağırlığına
karşı dayanıklılığı en küçük ve en büyük cismi yapmak
istiyor. Efe aynı maddeden yapılmış dört küpü birbirle-
rine yapıştırarak dayanıklılığı en küçük K cismini yaptı-
ğında K cisminin dayanıklılığı D oluyor. Ege aynı dört
küpü birbirine yapıştırarak dayanıklılığı en büyük L cis-
mini yaptığında L cisminin dayanıklılığı D oluyor.
Buna göre, D₁ kaç D'dir?
A) 1
B) 2
2
16 C C
3
C
4
C
5
6
D C
7
D
C) 3
9
B A
D) 4
E) 5
Fizik
Dayanıklılık
1 Efe ile Ege masanın üzerinde bulunan özdeş dört tane küpü kullanarak ihtimaller dahilinde kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı en küçük ve en büyük cismi yapmak istiyor. Efe aynı maddeden yapılmış dört küpü birbirle- rine yapıştırarak dayanıklılığı en küçük K cismini yaptı- ğında K cisminin dayanıklılığı D oluyor. Ege aynı dört küpü birbirine yapıştırarak dayanıklılığı en büyük L cis- mini yaptığında L cisminin dayanıklılığı D oluyor. Buna göre, D₁ kaç D'dir? A) 1 B) 2 2 16 C C 3 C 4 C 5 6 D C 7 D C) 3 9 B A D) 4 E) 5
6. • Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanaklılığı yükseklikleri sa-
bit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanına bağlı değildir.
Cisimlerin taşıyabilecekleri ağırlığa karşı dayanıklıkları, yük-
seklikleri sabit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanı ile doğ-
ru orantılıdır.
●
Yatay yer
Oyun hamurundan yapılmış şekildeki silindirin kendi ağırlığına
karşı dayanıklılığı D₁, üzerine konulan ağırlığa karşı dayanaklı-
liği ise D₂ dir.
Oyun hamurunun hacmi değiştirilmeden taban alanı daha kü-
çük olan bir silindir haline getirilirse D, ve D₂ nasıl değişir?
A)
B)
C)
D)
E)
D₁₁
Azalır
Azalır
Artar
Artar
Değişmez
D₂
Azalır
Artar
Artar
Azalır
Azalır
Fizik
Dayanıklılık
6. • Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanaklılığı yükseklikleri sa- bit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanına bağlı değildir. Cisimlerin taşıyabilecekleri ağırlığa karşı dayanıklıkları, yük- seklikleri sabit kalmak koşuluyla, cismin kesit alanı ile doğ- ru orantılıdır. ● Yatay yer Oyun hamurundan yapılmış şekildeki silindirin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D₁, üzerine konulan ağırlığa karşı dayanaklı- liği ise D₂ dir. Oyun hamurunun hacmi değiştirilmeden taban alanı daha kü- çük olan bir silindir haline getirilirse D, ve D₂ nasıl değişir? A) B) C) D) E) D₁₁ Azalır Azalır Artar Artar Değişmez D₂ Azalır Artar Artar Azalır Azalır
nighebil
5.1. Kedi gibi küçük yapılycanlıların, fil gibi büyük yapı-
li canlılara göre, kendi ağırlıklarına karşı dayanıklı
lıkları daha fazladır.
II. Fil, gergedan gibi iri yapılı canlıların kemik yapıla-
ri; kedi, köpek gibi küçük yapılı canlılara göre da-
ha dayanıklıdır.
III. Köprüleri taşıyan ayakların sayısı arttıkça köprü-
nün taşıyabileceği ağırlık artar.
18
Yukarıda verilen durumlardan hangileri cisimlerin
fkesit alanı / hacim oranı ile ilgilidir?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) I ve II
novsobA. (3
E) I, II ve III
KA
C) I ve III
FİZİK
Fizik
Dayanıklılık
nighebil 5.1. Kedi gibi küçük yapılycanlıların, fil gibi büyük yapı- li canlılara göre, kendi ağırlıklarına karşı dayanıklı lıkları daha fazladır. II. Fil, gergedan gibi iri yapılı canlıların kemik yapıla- ri; kedi, köpek gibi küçük yapılı canlılara göre da- ha dayanıklıdır. III. Köprüleri taşıyan ayakların sayısı arttıkça köprü- nün taşıyabileceği ağırlık artar. 18 Yukarıda verilen durumlardan hangileri cisimlerin fkesit alanı / hacim oranı ile ilgilidir? A) Yalnız II D) II ve III B) I ve II novsobA. (3 E) I, II ve III KA C) I ve III FİZİK
1.
I
A) Yalnız I
a
a
D) I ve II
2a
||
B) Yalnız II
2a
Düzgün ve türdeş dikdörtgen prizma şekildeki I konumundan
II konumuna getiriliyor.
Buna göre,
1. Kendi ağırlığına karşı dayanıklığı 2 katına çıkar.
II. Yere yaptığı basınç azalır.
III. Yere yaptığı basınç kuvveti değişmez. t
yargılarından hangileri doğru olur?
a
a
E) I, II ve III
C) Yalnız III
3.
G
la
E
Fizik
Dayanıklılık
1. I A) Yalnız I a a D) I ve II 2a || B) Yalnız II 2a Düzgün ve türdeş dikdörtgen prizma şekildeki I konumundan II konumuna getiriliyor. Buna göre, 1. Kendi ağırlığına karşı dayanıklığı 2 katına çıkar. II. Yere yaptığı basınç azalır. III. Yere yaptığı basınç kuvveti değişmez. t yargılarından hangileri doğru olur? a a E) I, II ve III C) Yalnız III 3. G la E
3.
2r
K
2r
HIL
M
A) DK = DL = DM
C) DL > DK > DM
L
Aynı maddeden yapılmış 2r ve r yarıçaplı K ve L
silindirleri ile ortasında r yarıçaplı silindirik boşluk
bulunan M silindirik cisimleri şekildeki gibidir. Ci-
simlerin dayanıklıkları sırasıyla DK, D₁ ve DM dir.
Buna göre, DK, D₁ ve DM arasındaki ilişki nedir?
K'
h
B) DK > D₁ > DM
D) DM > DK > DL
E) DM > D₁ > DK
Fizik
Dayanıklılık
3. 2r K 2r HIL M A) DK = DL = DM C) DL > DK > DM L Aynı maddeden yapılmış 2r ve r yarıçaplı K ve L silindirleri ile ortasında r yarıçaplı silindirik boşluk bulunan M silindirik cisimleri şekildeki gibidir. Ci- simlerin dayanıklıkları sırasıyla DK, D₁ ve DM dir. Buna göre, DK, D₁ ve DM arasındaki ilişki nedir? K' h B) DK > D₁ > DM D) DM > DK > DL E) DM > D₁ > DK
1.
nedir?
2r
r
Ou
X
Yatay
h
A) X = Y = Z
Aynı maddeden yapılmış, türdeş X, Y ve Z silindir-
lerinin yarıçapları 2r, r ve
r
olduğuna göre, kendi
2
ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları arasındaki ilişki
1(3
B) X>Y > Z
D) Y>X>Z
r/2
uyue nibigel ulvsH
1. Kesit alanı
II. Hacim
III. Özkütle hell
glue glem
up
Z
2. Düzgün geometriye sahip bir cismin kendi ağırlı-
ğına karşı dayanıklığı,
10Villag xs16lo s
thelintelor
C) Z> Y>X
E) Y>Z>X
abu2
Fizik
Dayanıklılık
1. nedir? 2r r Ou X Yatay h A) X = Y = Z Aynı maddeden yapılmış, türdeş X, Y ve Z silindir- lerinin yarıçapları 2r, r ve r olduğuna göre, kendi 2 ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları arasındaki ilişki 1(3 B) X>Y > Z D) Y>X>Z r/2 uyue nibigel ulvsH 1. Kesit alanı II. Hacim III. Özkütle hell glue glem up Z 2. Düzgün geometriye sahip bir cismin kendi ağırlı- ğına karşı dayanıklığı, 10Villag xs16lo s thelintelor C) Z> Y>X E) Y>Z>X abu2
2e snus
5. I. SIVI-SIVI molekülleri arasında oluşan kuvvete kohez-
SOMT
yon kuvveti, SIVI-katı molekülleri arasında oluşan
kuvvetlere adezyon kuvveti denir.
nebn
II. Adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden büyük ise
Sıvı kabın yapıldığı katı maddeyi ıslatır.
III. Bitkilerde besin suyunun kökten yapraklar kadar
yükselmesindeki etkenlerden biri kılcallıktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
Blay (A
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dayanıklılık
2e snus 5. I. SIVI-SIVI molekülleri arasında oluşan kuvvete kohez- SOMT yon kuvveti, SIVI-katı molekülleri arasında oluşan kuvvetlere adezyon kuvveti denir. nebn II. Adezyon kuvveti, kohezyon kuvvetinden büyük ise Sıvı kabın yapıldığı katı maddeyi ıslatır. III. Bitkilerde besin suyunun kökten yapraklar kadar yükselmesindeki etkenlerden biri kılcallıktır. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III Blay (A C) I ve III E) I, II ve III
2. Düzgün geometriye sahip bir cismin kendi ağırlı-
ğına karşı dayanıklığı,
Herslo valay sig
1. Kesit alanı
II. Hacim
III. Özkütle
I sinisy (O
shue
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?ion
Tibss nebelixleb X
A) Yalnız le ninhell(B) Yalnız Illebresh C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
nnsl
Tadeinsy holigner
Il sinisY (8
0102 onu
hellodelom ua abrasion X
ainel
ill ev II (3
IZ
I sinley (A
carisma
bigaps nelip sximipia absimiteyed Xülnü0.8
Fizik
Dayanıklılık
2. Düzgün geometriye sahip bir cismin kendi ağırlı- ğına karşı dayanıklığı, Herslo valay sig 1. Kesit alanı II. Hacim III. Özkütle I sinisy (O shue niceliklerinden hangilerine bağlıdır?ion Tibss nebelixleb X A) Yalnız le ninhell(B) Yalnız Illebresh C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III nnsl Tadeinsy holigner Il sinisY (8 0102 onu hellodelom ua abrasion X ainel ill ev II (3 IZ I sinley (A carisma bigaps nelip sximipia absimiteyed Xülnü0.8
6.
Bir küpün kenar uzunluğuna göre, kesit alanı, hacim ve
Kesit alanı
grafikleri aşağıda verilmiştir.
Hacim
4S
S
Kesit alanı
2a
1
Kenar
uzunluğu
1/2
0
Kesit alanı
Hacim
a
D) I ve II
|||
8V
2a
0
Hacim
a
||
Kenar
uzunluğu
2a
Buna göre bu grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Kenar
uzunluğu
E) I, II ve III
Fizik
Dayanıklılık
6. Bir küpün kenar uzunluğuna göre, kesit alanı, hacim ve Kesit alanı grafikleri aşağıda verilmiştir. Hacim 4S S Kesit alanı 2a 1 Kenar uzunluğu 1/2 0 Kesit alanı Hacim a D) I ve II ||| 8V 2a 0 Hacim a || Kenar uzunluğu 2a Buna göre bu grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III Kenar uzunluğu E) I, II ve III
ayanıklılığı, kesit
da isimli öğren-
pılmış dar ke-
olan düzgün
anıklılığı için
51
7.
İnşaat mühendisleri ve mimarlar, binaların deprem gibi
olaylara karşı dayanıklı olabilmesi için aşağıdaki fotoğraf-
ta bulunan Efes Antik Kenti'nde bulunan Celsius Kütüp-
hanesindeki gibi taşıyıcı sütunlar adı verilen kolonlar inşa
ederler.
Binalarda kullanılan bu kolonlarla ilgili,
I. Kalın olmalıdır.
II. Uzun olmalıdır. X
III. Çok sayıda olmalıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Yapış
1.
Fizik
Dayanıklılık
ayanıklılığı, kesit da isimli öğren- pılmış dar ke- olan düzgün anıklılığı için 51 7. İnşaat mühendisleri ve mimarlar, binaların deprem gibi olaylara karşı dayanıklı olabilmesi için aşağıdaki fotoğraf- ta bulunan Efes Antik Kenti'nde bulunan Celsius Kütüp- hanesindeki gibi taşıyıcı sütunlar adı verilen kolonlar inşa ederler. Binalarda kullanılan bu kolonlarla ilgili, I. Kalın olmalıdır. II. Uzun olmalıdır. X III. Çok sayıda olmalıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yapış 1.
ÖRNEK: 1
a
K
a
L
KLM
D)
a
KLM
Aynı maddeden yapılan şekildeki cisimlerin hacimleri eşittir.
Buna göre cisimlerin dayanıklılığının sütun grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir? (π = 3 alınacak)
A)
C).
ol... |||
K L M
KLM
E)
M
ol. lo
2a
KLM
D
sb
bie
Fizik
Dayanıklılık
ÖRNEK: 1 a K a L KLM D) a KLM Aynı maddeden yapılan şekildeki cisimlerin hacimleri eşittir. Buna göre cisimlerin dayanıklılığının sütun grafiği aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? (π = 3 alınacak) A) C). ol... ||| K L M KLM E) M ol. lo 2a KLM D sb bie
O'
Cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili,
Boyutları eşit oranda artırılan cisimlerin dayanıklılığı
azalır.
y
Prizma şeklindeki cisimlerin yüksekliği artıkça daya-
nıklılığı artar.
III. Eşit hacimli kapalı silindir şeklindeki cisim ile küre şek-
lindeki cisimden yüzey alanı en küçük olanı, küre şeky
lindeki cisimdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Fizik
Dayanıklılık
O' Cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili, Boyutları eşit oranda artırılan cisimlerin dayanıklılığı azalır. y Prizma şeklindeki cisimlerin yüksekliği artıkça daya- nıklılığı artar. III. Eşit hacimli kapalı silindir şeklindeki cisim ile küre şek- lindeki cisimden yüzey alanı en küçük olanı, küre şeky lindeki cisimdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) ve II E) I ve III C) Yalnız III