Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dayanıklılık Soruları

olduğu
Px. k
1, Py
B) =
ava b
ir o
x de
gör
liğ
a
seklik farkı kaç
39. X SIVISı ile dolu
U kabının K nok-
tasındaki
SIVI
basıncı P dir.
Ağırlığı G olan Y
cismi kesit alanı
2A olan pisto-
nun
üzerine
A
K
X SIVISI
Y
2A
(9/5)
2h
konduğunda
piston h kadar aşağı iniyor. Pistonlar sürtünmesiz ve
ağırlıkları ihmal edildiğine göre,
a) K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur?
b) A ve 2A pistonları arasındaki yükseklik kaç h olur?
1600
Fizik
Dayanıklılık
olduğu Px. k 1, Py B) = ava b ir o x de gör liğ a seklik farkı kaç 39. X SIVISı ile dolu U kabının K nok- tasındaki SIVI basıncı P dir. Ağırlığı G olan Y cismi kesit alanı 2A olan pisto- nun üzerine A K X SIVISI Y 2A (9/5) 2h konduğunda piston h kadar aşağı iniyor. Pistonlar sürtünmesiz ve ağırlıkları ihmal edildiğine göre, a) K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur? b) A ve 2A pistonları arasındaki yükseklik kaç h olur? 1600
O
Buna göre,
zh
2r-
X
h
Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerinden Y nin
ağırlığı 2G kadar olup taşıyabildiği ağırlık en fazla G
kadardır.
2h
D) II ve III
Cisimlerin dayanıklılıkları oranı
A
Dy
= 2 dir.
II. X cismi kendi ağırlığının 2 katı kadar yük taşır.
III. X cisminin yüzey alanı, Y cisminin yüzey alanın-
dan büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Dayanıklılık
O Buna göre, zh 2r- X h Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimlerinden Y nin ağırlığı 2G kadar olup taşıyabildiği ağırlık en fazla G kadardır. 2h D) II ve III Cisimlerin dayanıklılıkları oranı A Dy = 2 dir. II. X cismi kendi ağırlığının 2 katı kadar yük taşır. III. X cisminin yüzey alanı, Y cisminin yüzey alanın- dan büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
Boyutları şekilde verilmiş
katı cismin verilen konumda
iken dayanıklılığı D'dir.
Cisim yatay zemine farklı
yüzeyleri temas edecek
biçimde konulursa, daya-
nıklılığı;
1. 4D
11. 3D
verilenlerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
3a
III.
E) II ve III
D
a
C) I ve l'
4a
Fizik
Dayanıklılık
Boyutları şekilde verilmiş katı cismin verilen konumda iken dayanıklılığı D'dir. Cisim yatay zemine farklı yüzeyleri temas edecek biçimde konulursa, daya- nıklılığı; 1. 4D 11. 3D verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 3a III. E) II ve III D a C) I ve l' 4a
1
Efe ile Ege masanın üzerinde bulunan özdeş dört tane
küpü kullanarak ihtimaller dahilinde kendi ağırlığına
karşı dayanıklılığı en küçük ve en büyük cismi yapmak
istiyor. Efe aynı maddeden yapılmış dört küpü birbirle-
rine yapıştırarak dayanıklılığı en küçük K cismini yaptı-
ğında K cisminin dayanıklılığı D oluyor. Ege aynı dört
küpü birbirine yapıştırarak dayanıklılığı en büyük L cis-
mini yaptığında L cisminin dayanıklılığı D oluyor.
Buna göre, D₁ kaç D'dir?
A) 1
B) 2
2
16 C C
3
C
4
C
5
6
D C
7
D
C) 3
9
B A
D) 4
E) 5
Fizik
Dayanıklılık
1 Efe ile Ege masanın üzerinde bulunan özdeş dört tane küpü kullanarak ihtimaller dahilinde kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı en küçük ve en büyük cismi yapmak istiyor. Efe aynı maddeden yapılmış dört küpü birbirle- rine yapıştırarak dayanıklılığı en küçük K cismini yaptı- ğında K cisminin dayanıklılığı D oluyor. Ege aynı dört küpü birbirine yapıştırarak dayanıklılığı en büyük L cis- mini yaptığında L cisminin dayanıklılığı D oluyor. Buna göre, D₁ kaç D'dir? A) 1 B) 2 2 16 C C 3 C 4 C 5 6 D C 7 D C) 3 9 B A D) 4 E) 5
3.
2r
K
2r
HIL
M
A) DK = DL = DM
C) DL > DK > DM
L
Aynı maddeden yapılmış 2r ve r yarıçaplı K ve L
silindirleri ile ortasında r yarıçaplı silindirik boşluk
bulunan M silindirik cisimleri şekildeki gibidir. Ci-
simlerin dayanıklıkları sırasıyla DK, D₁ ve DM dir.
Buna göre, DK, D₁ ve DM arasındaki ilişki nedir?
K'
h
B) DK > D₁ > DM
D) DM > DK > DL
E) DM > D₁ > DK
Fizik
Dayanıklılık
3. 2r K 2r HIL M A) DK = DL = DM C) DL > DK > DM L Aynı maddeden yapılmış 2r ve r yarıçaplı K ve L silindirleri ile ortasında r yarıçaplı silindirik boşluk bulunan M silindirik cisimleri şekildeki gibidir. Ci- simlerin dayanıklıkları sırasıyla DK, D₁ ve DM dir. Buna göre, DK, D₁ ve DM arasındaki ilişki nedir? K' h B) DK > D₁ > DM D) DM > DK > DL E) DM > D₁ > DK
2. Düzgün geometriye sahip bir cismin kendi ağırlı-
ğına karşı dayanıklığı,
Herslo valay sig
1. Kesit alanı
II. Hacim
III. Özkütle
I sinisy (O
shue
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?ion
Tibss nebelixleb X
A) Yalnız le ninhell(B) Yalnız Illebresh C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
nnsl
Tadeinsy holigner
Il sinisY (8
0102 onu
hellodelom ua abrasion X
ainel
ill ev II (3
IZ
I sinley (A
carisma
bigaps nelip sximipia absimiteyed Xülnü0.8
Fizik
Dayanıklılık
2. Düzgün geometriye sahip bir cismin kendi ağırlı- ğına karşı dayanıklığı, Herslo valay sig 1. Kesit alanı II. Hacim III. Özkütle I sinisy (O shue niceliklerinden hangilerine bağlıdır?ion Tibss nebelixleb X A) Yalnız le ninhell(B) Yalnız Illebresh C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III nnsl Tadeinsy holigner Il sinisY (8 0102 onu hellodelom ua abrasion X ainel ill ev II (3 IZ I sinley (A carisma bigaps nelip sximipia absimiteyed Xülnü0.8
ayanıklılığı, kesit
da isimli öğren-
pılmış dar ke-
olan düzgün
anıklılığı için
51
7.
İnşaat mühendisleri ve mimarlar, binaların deprem gibi
olaylara karşı dayanıklı olabilmesi için aşağıdaki fotoğraf-
ta bulunan Efes Antik Kenti'nde bulunan Celsius Kütüp-
hanesindeki gibi taşıyıcı sütunlar adı verilen kolonlar inşa
ederler.
Binalarda kullanılan bu kolonlarla ilgili,
I. Kalın olmalıdır.
II. Uzun olmalıdır. X
III. Çok sayıda olmalıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Yapış
1.
Fizik
Dayanıklılık
ayanıklılığı, kesit da isimli öğren- pılmış dar ke- olan düzgün anıklılığı için 51 7. İnşaat mühendisleri ve mimarlar, binaların deprem gibi olaylara karşı dayanıklı olabilmesi için aşağıdaki fotoğraf- ta bulunan Efes Antik Kenti'nde bulunan Celsius Kütüp- hanesindeki gibi taşıyıcı sütunlar adı verilen kolonlar inşa ederler. Binalarda kullanılan bu kolonlarla ilgili, I. Kalın olmalıdır. II. Uzun olmalıdır. X III. Çok sayıda olmalıdır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Yapış 1.
ÖRNEK: 1
a
K
a
L
KLM
D)
a
KLM
Aynı maddeden yapılan şekildeki cisimlerin hacimleri eşittir.
Buna göre cisimlerin dayanıklılığının sütun grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir? (π = 3 alınacak)
A)
C).
ol... |||
K L M
KLM
E)
M
ol. lo
2a
KLM
D
sb
bie
Fizik
Dayanıklılık
ÖRNEK: 1 a K a L KLM D) a KLM Aynı maddeden yapılan şekildeki cisimlerin hacimleri eşittir. Buna göre cisimlerin dayanıklılığının sütun grafiği aşa- ğıdakilerden hangisi olabilir? (π = 3 alınacak) A) C). ol... ||| K L M KLM E) M ol. lo 2a KLM D sb bie
al
Da-
bil-
%.
e
9. Bir ipin kendi ağırlığı altında taşıyabileceği yük miktarı;
ipin kesit alanına
Ipin yapıldığı maddenin cinsine
III. Ipin uzunluğuna
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
B) Yalnız II
my
A Yalnız
Cevherini Keşfet
DVI ve II
E) Il ve III
C) I ve III
12,
31
r
C
Fizik
Dayanıklılık
al Da- bil- %. e 9. Bir ipin kendi ağırlığı altında taşıyabileceği yük miktarı; ipin kesit alanına Ipin yapıldığı maddenin cinsine III. Ipin uzunluğuna niceliklerinden hangilerine bağlıdır? B) Yalnız II my A Yalnız Cevherini Keşfet DVI ve II E) Il ve III C) I ve III 12, 31 r C
Buna göre,
=
2. Yarıçapı r, yüksekliği h, özkütlesi d olan şekildeki dik silindirin
kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir.
A) Yalnız I
h
DM
1. h artırılırsa D azalır.
Hr artırılırsa D artar.
III. d daha büyük olsaydi D artardı.
yargılarından hangileri doğrudur?
d
DI ve III
Dy
B) Ive ||
UQ
n/ch
C) I e III
I, II ve III
BA
Fizik
Dayanıklılık
Buna göre, = 2. Yarıçapı r, yüksekliği h, özkütlesi d olan şekildeki dik silindirin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir. A) Yalnız I h DM 1. h artırılırsa D azalır. Hr artırılırsa D artar. III. d daha büyük olsaydi D artardı. yargılarından hangileri doğrudur? d DI ve III Dy B) Ive || UQ n/ch C) I e III I, II ve III BA
9.
10.
Tuna hanım şekildeki binanın mü-
hendisidir. Binayı maket üzerinde
tamamladıktan sonra dayanıklılığı-
ni arttırmak için neler yapabilece-
ğini düşünmektedir.
e
Buna göre;
Binanın kesit alanına dokunmadan daha fazla kat çıkmak,
her 14 dn langscorr mi?
II. Binanın kesit alanına dokunmadan daire ve balkonların
alanların enine büyütmek,
Binanın kesit alanını büyüterek, toplam hacmi değiştirme-
mek,
Tuna hanım yukarıdaki düşüncelerden hangilerini yapar-
sa binanın dayanıklılığını arttırmış olur?
A) Yalnız
P Yalnız III
D) I ve III
$11
E) II ve III
C)Ivett
Fizik
Dayanıklılık
9. 10. Tuna hanım şekildeki binanın mü- hendisidir. Binayı maket üzerinde tamamladıktan sonra dayanıklılığı- ni arttırmak için neler yapabilece- ğini düşünmektedir. e Buna göre; Binanın kesit alanına dokunmadan daha fazla kat çıkmak, her 14 dn langscorr mi? II. Binanın kesit alanına dokunmadan daire ve balkonların alanların enine büyütmek, Binanın kesit alanını büyüterek, toplam hacmi değiştirme- mek, Tuna hanım yukarıdaki düşüncelerden hangilerini yapar- sa binanın dayanıklılığını arttırmış olur? A) Yalnız P Yalnız III D) I ve III $11 E) II ve III C)Ivett
MADDENİN HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ - III
7. Boyutları a, 2a, 3a olan prizmanın dayanıklılığı D'dir.
86²
802.69
3a-69
Pa
2a
za yu
Kenar uzunlukları iki katına çıkarılırsa dayanıklılığı kaç
katına çıkar?
B) 114
C) -1/3 D) 1/12
A) 1/1/2
6
E) 2
Fizik
Dayanıklılık
MADDENİN HALLERİ VE ÖZELLİKLERİ - III 7. Boyutları a, 2a, 3a olan prizmanın dayanıklılığı D'dir. 86² 802.69 3a-69 Pa 2a za yu Kenar uzunlukları iki katına çıkarılırsa dayanıklılığı kaç katına çıkar? B) 114 C) -1/3 D) 1/12 A) 1/1/2 6 E) 2
2. Bir kare prizmanın taban boyutları 2 kat artırılıp yük-
sekliği yarıya indirilirse prizmanın kendi ağırlığına kar-
şı dayanıklılığı öncekinin kaç katına çıkar?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 8
E) 16
5. TYT
rind
leli
Be
ya
Ka
ya
S
E
Fizik
Dayanıklılık
2. Bir kare prizmanın taban boyutları 2 kat artırılıp yük- sekliği yarıya indirilirse prizmanın kendi ağırlığına kar- şı dayanıklılığı öncekinin kaç katına çıkar? A) 1 B) 2 C) 4 D) 8 E) 16 5. TYT rind leli Be ya Ka ya S E
2.
Ela'nın, yere koyduğu tahta bir küpün kendi ağırlığına
karşı dayanıklılığı D'dir. Ela küpü ikiye böldüğünde iki
tane dikdörtgenler prizması elde ediyor. Ela, elde ettiği
dikdörtgenler prizmasının birini masanın üzerine gelişi
güzel fırlatırken diğerini sobaya atıyor.
Buna göre, masanın üzerindeki parçanın kendi
ağırlığına karşı dayanıklılığı için;
I. D olur.
II. 2D olur.
III.
2
olur.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
listB) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
sin C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Dayanıklılık
2. Ela'nın, yere koyduğu tahta bir küpün kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı D'dir. Ela küpü ikiye böldüğünde iki tane dikdörtgenler prizması elde ediyor. Ela, elde ettiği dikdörtgenler prizmasının birini masanın üzerine gelişi güzel fırlatırken diğerini sobaya atıyor. Buna göre, masanın üzerindeki parçanın kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı için; I. D olur. II. 2D olur. III. 2 olur. yargılarından hangileri doğru olabilir? listB) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III sin C) I ve II E) II ve III
SORU-2
Geometrik cisimlerin boyutlarındaki değişimle ilgili,
1. Bir cismin boyutları hangi oranda değişirse kesit alanı
bu oranın karesi kadar değişir.
II. Bir cismin boyutları hangi oranda değişirse hacmi bu
oranın küpü kadar değişir.
III. Bir cismin boyutları büyürken kesit alanındaki artışın,
hacmindeki artışa oranı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Dayanıklılık
SORU-2 Geometrik cisimlerin boyutlarındaki değişimle ilgili, 1. Bir cismin boyutları hangi oranda değişirse kesit alanı bu oranın karesi kadar değişir. II. Bir cismin boyutları hangi oranda değişirse hacmi bu oranın küpü kadar değişir. III. Bir cismin boyutları büyürken kesit alanındaki artışın, hacmindeki artışa oranı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
rilan kısmına işaretleyiniz
2.
C
Fizik öğretmeni, sınıfa gelerek tahtaya şekildeki gibi bayrak
direği ve bayrak çizerek; "Çocuklar, yolda gelirken dev bir
bayrak ve bayrak direği gördüm, direk şekildeki gibi alttan
yukarıya çıktıkça incelmektedir, sizce bunun nedeni nedir?"
diye soru sorduktan sonra cevap vermeleri için öğrencileri-
ne söz hakkı tanır,
Söz alan öğrencilerin beş tanesi aşağıdaki açıklamaları
yaptığına göre, hangi açıklama en doğru kabul edilir?
A) Direğin kütlesinin daha az olmasını sağlamak.
B) Direğin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını artırmak.
C) Direğin özkütlesinin daha küçük olmasını sağlamak.
D) Direğin yer çekimi potansiyel enerjisinin daha fazla ol-
masını sağlamak.
E) Direğin sağa sola eğilmesini önlemek.
Fizik
Dayanıklılık
rilan kısmına işaretleyiniz 2. C Fizik öğretmeni, sınıfa gelerek tahtaya şekildeki gibi bayrak direği ve bayrak çizerek; "Çocuklar, yolda gelirken dev bir bayrak ve bayrak direği gördüm, direk şekildeki gibi alttan yukarıya çıktıkça incelmektedir, sizce bunun nedeni nedir?" diye soru sorduktan sonra cevap vermeleri için öğrencileri- ne söz hakkı tanır, Söz alan öğrencilerin beş tanesi aşağıdaki açıklamaları yaptığına göre, hangi açıklama en doğru kabul edilir? A) Direğin kütlesinin daha az olmasını sağlamak. B) Direğin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını artırmak. C) Direğin özkütlesinin daha küçük olmasını sağlamak. D) Direğin yer çekimi potansiyel enerjisinin daha fazla ol- masını sağlamak. E) Direğin sağa sola eğilmesini önlemek.