Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. Efsane ve destanın karşılaştırıldığı aşağıdaki yar- gilardan hangisi yanlıştır? A) Destanlar genellikle şiir (manzum) biçimin

1. Efsane ve destanın karşılaştırıldığı aşağıdaki yar-
gilardan hangisi yanlıştır?
A) Destanlar genellikle şiir (manzum) biçiminde yazı-
lirken efsaneler düzyazı (nesir) biçimindedir.
B) Destanlar hayal gücünün ürünüyken efsaneler için
bu durum geçerli değ

1. Efsane ve destanın karşılaştırıldığı aşağıdaki yar- gilardan hangisi yanlıştır? A) Destanlar genellikle şiir (manzum) biçiminde yazı- lirken efsaneler düzyazı (nesir) biçimindedir. B) Destanlar hayal gücünün ürünüyken efsaneler için bu durum geçerli değildir. C) Efsanelerin benzerini başka milletlerde de bulmak mümkündür fakat destanlar millî oldukları için ben- zeri olamaz. D) Destanlardaki olaylara tarih sayfalarında rastla- mak olasıdır fakat bu durum efsane için her zaman doğru değildir. E) Destanlar milletlerin yaşamış olduğu önemli olay- ları konu alır, bir tarihî gerçekliği vardır; ancak bü- tün efsaneler için bu durum genellenemez.