Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Efsane Soruları

34. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi'nde Müslü-
manların Sasanilerle yaptığı savaşlardan biri değildir?
A) Köprü
D) Celula
B) Yermuk
E) Nihavent
C) Kadisiye
Paylaşım Yayınları
tidant
36. Batı Av
rim se
dir. Af
9
60'tar
Avrup
de ise
Bu d
I
B) E
TE
Lise Türkçe
Efsane
34. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi'nde Müslü- manların Sasanilerle yaptığı savaşlardan biri değildir? A) Köprü D) Celula B) Yermuk E) Nihavent C) Kadisiye Paylaşım Yayınları tidant 36. Batı Av rim se dir. Af 9 60'tar Avrup de ise Bu d I B) E TE
Rİ
6. Çekinerek ayaklarına dolanan kuşlardan birini okşadı.
Hayret, kaçmıyor. Bir daha okşadı, bir daha, çok hoşuna
gitti bu. Hayatında ilk kez bir güvercin okşuyordu. Onu
gören öteki de güvercinleri okşamaya başladı. Arada
bir göz göze geliyor birbirlerine gülümsüyorlar. Yüzsüz
güvercinleri aç sanmışlardı. Kalan simitlerini de doğradılar.
Kuşlar yedikçe sanki onlar doyuyordu. Güvercinlerin
parlak tüylerinden geçen sevgi ve merhamet en saf hâli ile
çocuk kalplerini doldurmuştu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden
yararlanılmıştır?
B
A) Tartışma
B) Öyküleme
D) Açıklama
PEKİŞTİRME TESTLERİ
C) Betimleme
E) Karşılaştırma
Lise Türkçe
Efsane
Rİ 6. Çekinerek ayaklarına dolanan kuşlardan birini okşadı. Hayret, kaçmıyor. Bir daha okşadı, bir daha, çok hoşuna gitti bu. Hayatında ilk kez bir güvercin okşuyordu. Onu gören öteki de güvercinleri okşamaya başladı. Arada bir göz göze geliyor birbirlerine gülümsüyorlar. Yüzsüz güvercinleri aç sanmışlardı. Kalan simitlerini de doğradılar. Kuşlar yedikçe sanki onlar doyuyordu. Güvercinlerin parlak tüylerinden geçen sevgi ve merhamet en saf hâli ile çocuk kalplerini doldurmuştu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır? B A) Tartışma B) Öyküleme D) Açıklama PEKİŞTİRME TESTLERİ C) Betimleme E) Karşılaştırma
Bir insan daha var, çok şükür, evde
Nefes var
Ayak sesi var
Çok şükür, çok şükür
Bu dizelerdeki altı çizili sözcük için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
8.
A) Dolaylama yapılmıştır.
B) Yansıma bir sözcüktür.
C) Kişileştirme özelliği gösterir.
D) Gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
E) Ad aktarması yapılmıştır.
11
Lise Türkçe
Efsane
Bir insan daha var, çok şükür, evde Nefes var Ayak sesi var Çok şükür, çok şükür Bu dizelerdeki altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 8. A) Dolaylama yapılmıştır. B) Yansıma bir sözcüktür. C) Kişileştirme özelliği gösterir. D) Gerçek anlamıyla kullanılmıştır. E) Ad aktarması yapılmıştır. 11
0 Trovig
8.
eneme
Birdenbire babasını olduğu gibi karşısında gördü ve bu
hayal ona, bir daha onu göremeyeceğini, sonuna kadar
onun varlığından uzak kalacağını, bir insanı bir daha
görmemenin, sesini bir daha işitmemenin, bir daha
|||
hayatına girmemenin keskin ve yenilmez acısıyla ona
IV
hatırlattı.
V
1206 sin
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri hem
iyelik hem de durum eki almıştır?
A) I ve II
D) III ve V
B) I ve III
E) IV ve V
C) II ve III
arklı
la
er
uldum
TÜRL
Lise Türkçe
Efsane
0 Trovig 8. eneme Birdenbire babasını olduğu gibi karşısında gördü ve bu hayal ona, bir daha onu göremeyeceğini, sonuna kadar onun varlığından uzak kalacağını, bir insanı bir daha görmemenin, sesini bir daha işitmemenin, bir daha ||| hayatına girmemenin keskin ve yenilmez acısıyla ona IV hatırlattı. V 1206 sin Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri hem iyelik hem de durum eki almıştır? A) I ve II D) III ve V B) I ve III E) IV ve V C) II ve III arklı la er uldum TÜRL
[←
x
C
BÖLÜM 04 Test 01
Türkiye'de efsaneler üzerine önemli çalışmalar yapmış olan
Saim Sakaoğlu, özellikle yabancı araştırmacıların tanımlarını
değerlendirerek efsanelerin tanımlarda yer alan ana
unsurlarını şöyle sıralar:
Şahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılanlar ağızdan
ağıza aktarılır.
Anlatılanlanın inandırıcılık özellikleri vardır.
Genellikle şahıs ve olaylarda tabiatüstü olma özelliği
görülür.
Tariflerde yer almayan şu özelliği de dördüncü madde olarak
eklemek mümkündür.
Efsanelerin belirli bir şekli yoktur; kısa ve konuşma
diline yer veren anlatmalardir,
Bu özelliklerden hareketle efsanelerle ilgili olarak,
$11
1.
Uzun soluklu, manzum, yazılı ürünlerdir.
Anlatıcılar tarafından müzik eşliğinde söylenir
III. Dilden dile anlatılagelen sözlü ürünlerdir.
V. Ulusların var olma mücadeleleri anlatilir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız i
B) Yalnız III
Il ve Ill
Ill ve IV
314
IV
ill vodafone TR
22:50
@%86
Lise Türkçe
Efsane
[← x C BÖLÜM 04 Test 01 Türkiye'de efsaneler üzerine önemli çalışmalar yapmış olan Saim Sakaoğlu, özellikle yabancı araştırmacıların tanımlarını değerlendirerek efsanelerin tanımlarda yer alan ana unsurlarını şöyle sıralar: Şahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılanlar ağızdan ağıza aktarılır. Anlatılanlanın inandırıcılık özellikleri vardır. Genellikle şahıs ve olaylarda tabiatüstü olma özelliği görülür. Tariflerde yer almayan şu özelliği de dördüncü madde olarak eklemek mümkündür. Efsanelerin belirli bir şekli yoktur; kısa ve konuşma diline yer veren anlatmalardir, Bu özelliklerden hareketle efsanelerle ilgili olarak, $11 1. Uzun soluklu, manzum, yazılı ürünlerdir. Anlatıcılar tarafından müzik eşliğinde söylenir III. Dilden dile anlatılagelen sözlü ürünlerdir. V. Ulusların var olma mücadeleleri anlatilir. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız i B) Yalnız III Il ve Ill Ill ve IV 314 IV ill vodafone TR 22:50 @%86
Güç Sende Artik
süy ud inisileys!
ed outh
9. Aşağıdakilerden hangisi efsane türü olarak de
ğerlendirilemez?
müg ev.
A) Savaş efsaneleri
Hulu Dinî efsaneler inay
ligve
COlağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler
dreveměry.
D) Yaratılış ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler
sbr
E Tarihle ilgili efsaneler
Lise Türkçe
Efsane
Güç Sende Artik süy ud inisileys! ed outh 9. Aşağıdakilerden hangisi efsane türü olarak de ğerlendirilemez? müg ev. A) Savaş efsaneleri Hulu Dinî efsaneler inay ligve COlağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler dreveměry. D) Yaratılış ve dünyanın sonu ile ilgili efsaneler sbr E Tarihle ilgili efsaneler
36.
Bir doğa olayının meydana gelişini, bir varlığın özelliklerini
kazanmanın nedenlerini, doğada oluşan çeşitli farklılaşmaları
olağanüstü ve akıl dışı açıklamalarla anlatan yazılara denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Efsane
B) Masal
c) Destan
D) Hikâye
E) Halk hikâyesi
Lise Türkçe
Efsane
36. Bir doğa olayının meydana gelişini, bir varlığın özelliklerini kazanmanın nedenlerini, doğada oluşan çeşitli farklılaşmaları olağanüstü ve akıl dışı açıklamalarla anlatan yazılara denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Efsane B) Masal c) Destan D) Hikâye E) Halk hikâyesi
1. Efsane ve destanın karşılaştırıldığı aşağıdaki yar-
gilardan hangisi yanlıştır?
A) Destanlar genellikle şiir (manzum) biçiminde yazı-
lirken efsaneler düzyazı (nesir) biçimindedir.
B) Destanlar hayal gücünün ürünüyken efsaneler için
bu durum geçerli değildir.
C) Efsanelerin benzerini başka milletlerde de bulmak
mümkündür fakat destanlar millî oldukları için ben-
zeri olamaz.
D) Destanlardaki olaylara tarih sayfalarında rastla-
mak olasıdır fakat bu durum efsane için her zaman
doğru değildir.
E) Destanlar milletlerin yaşamış olduğu önemli olay-
ları konu alır, bir tarihî gerçekliği vardır; ancak bü-
tün efsaneler için bu durum genellenemez.
Lise Türkçe
Efsane
1. Efsane ve destanın karşılaştırıldığı aşağıdaki yar- gilardan hangisi yanlıştır? A) Destanlar genellikle şiir (manzum) biçiminde yazı- lirken efsaneler düzyazı (nesir) biçimindedir. B) Destanlar hayal gücünün ürünüyken efsaneler için bu durum geçerli değildir. C) Efsanelerin benzerini başka milletlerde de bulmak mümkündür fakat destanlar millî oldukları için ben- zeri olamaz. D) Destanlardaki olaylara tarih sayfalarında rastla- mak olasıdır fakat bu durum efsane için her zaman doğru değildir. E) Destanlar milletlerin yaşamış olduğu önemli olay- ları konu alır, bir tarihî gerçekliği vardır; ancak bü- tün efsaneler için bu durum genellenemez.
8. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde mitolojik bir ögeye
yer verilmemiştir?
A) Hangi adalardan topladıktı bu taşları
Bir öğleüstü, girip de Pan kılığına. Hani
B) Kırılan heykel ve heykel aşkları
Ve Venüs'ün kırık kolu Polonya
C) Gizli doğrulan çocuktan bir sesim ben
Yalnız bir depremle bölünen Afrodit'ten bir sesim ben
D) Yeni sesler buldum, renkler, diller yeni
Kral yalnızlıklarımda düşündüm sizi
E) Yaşlılar diyordu ki, fazla şaşmamalıdır
Troya surları üstünden Helena geçerken
Lise Türkçe
Efsane
8. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde mitolojik bir ögeye yer verilmemiştir? A) Hangi adalardan topladıktı bu taşları Bir öğleüstü, girip de Pan kılığına. Hani B) Kırılan heykel ve heykel aşkları Ve Venüs'ün kırık kolu Polonya C) Gizli doğrulan çocuktan bir sesim ben Yalnız bir depremle bölünen Afrodit'ten bir sesim ben D) Yeni sesler buldum, renkler, diller yeni Kral yalnızlıklarımda düşündüm sizi E) Yaşlılar diyordu ki, fazla şaşmamalıdır Troya surları üstünden Helena geçerken
VAF/AYT
11. ---- göre günün birinde küçük, kanadı kırık bir bülbül
güzel mi güzel bir bahçede bembeyaz bir gülün ya-
macına düşmüş. Güle sokulmuş. Gül de onu yaprak-
larında saklamış, korumuş, kollamış. Küçük bülbülün
bir damlacık yüreği bülbüle düşmüş. Kokusunda şifa
bulup dibinde dinlenmiş. Lakin gül kibirliymiş, gönlünü
yaralı bir bülbüle mi verecek? Gül onun aşkını bildiği
hålde susmuş. O sustukça bülbül daha da sokulmuş.
Bir gün dayanamayıp sarılmış güle. Gülün dikeni eti-
ne batmış, bülbülün bir damla kanı toprağa düşmüş.
O düşen kan, gülün rengine işlemiş. Bülbülün beyaz
gülü daha da güzelleşmiş. Bu güzellikle daha da dik-
miş başını göğe. Kendini daha da beğenir olmuş. O
mutlu oldukça bülbül daha da sıkı sarılmış, sarıldıkça
kanamış. Her damlada su olmuş, can olmuş bülbülün
kanı güle. Beyaz gülün rengi kırmızıya dönmüş. O ka-
dar güzel olmuş ki rengi, o bahçede ondan daha gü-
zel bir gül bitmez olmuş. Bülbül canıyla kanıyla emek
emek beslemiş gülü. Gülün rengi o eşsiz al rengine
döndüğünde ise bülbül dikenlerle paramparça olmuş
bedenini bırakmış toprağa.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A Masala
G) Efsaneye
E) Destana
B) Halk hikâyesine
D) Fabla
12. Destanlar, henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam
anlamıyla hakim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış,
milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olaylarını
anlatan sözlü edebiyat ürünleridir. Bu tür edebî eser-
kofotlor göglor cavaşlar ve istiklar gibi önemli
LOA
13. D
y
le
ta
Lise Türkçe
Efsane
VAF/AYT 11. ---- göre günün birinde küçük, kanadı kırık bir bülbül güzel mi güzel bir bahçede bembeyaz bir gülün ya- macına düşmüş. Güle sokulmuş. Gül de onu yaprak- larında saklamış, korumuş, kollamış. Küçük bülbülün bir damlacık yüreği bülbüle düşmüş. Kokusunda şifa bulup dibinde dinlenmiş. Lakin gül kibirliymiş, gönlünü yaralı bir bülbüle mi verecek? Gül onun aşkını bildiği hålde susmuş. O sustukça bülbül daha da sokulmuş. Bir gün dayanamayıp sarılmış güle. Gülün dikeni eti- ne batmış, bülbülün bir damla kanı toprağa düşmüş. O düşen kan, gülün rengine işlemiş. Bülbülün beyaz gülü daha da güzelleşmiş. Bu güzellikle daha da dik- miş başını göğe. Kendini daha da beğenir olmuş. O mutlu oldukça bülbül daha da sıkı sarılmış, sarıldıkça kanamış. Her damlada su olmuş, can olmuş bülbülün kanı güle. Beyaz gülün rengi kırmızıya dönmüş. O ka- dar güzel olmuş ki rengi, o bahçede ondan daha gü- zel bir gül bitmez olmuş. Bülbül canıyla kanıyla emek emek beslemiş gülü. Gülün rengi o eşsiz al rengine döndüğünde ise bülbül dikenlerle paramparça olmuş bedenini bırakmış toprağa. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A Masala G) Efsaneye E) Destana B) Halk hikâyesine D) Fabla 12. Destanlar, henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hakim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış, milletleri derinden etkileyen tarihi ve sosyal olaylarını anlatan sözlü edebiyat ürünleridir. Bu tür edebî eser- kofotlor göglor cavaşlar ve istiklar gibi önemli LOA 13. D y le ta
4.
Balkan Savaşlar Osmanlı Devleti'nin ciddi toprak kayıp-
larına neden olmuş, kaybedilen topraklarda yaşayan on
binlerce Türk Osmanlı topraklarına göç ederken, göç et-
meyenler de Yunanistan ve Bulgaristan'ın egemenliği al-
tında yaşamak zorunda kalmıştır.
Bu bilgilere göre Balkan Savaşlarının aşağıdakiler-
den hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki sınırının daralmasına
B) Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türklerin azınlık duru-
muna düşmesine
C) Osmanlı Devleti'nin batı sınırında yeni devletlerin ku-
rulmasına
D) Osmanlı ülkesindeki Türk nüfusun gayrimüslimlere
oranının artmasına
E) Osmanlı ülkesinde işsizlik ve konut sorununun yaşan-
masina
Lise Türkçe
Efsane
4. Balkan Savaşlar Osmanlı Devleti'nin ciddi toprak kayıp- larına neden olmuş, kaybedilen topraklarda yaşayan on binlerce Türk Osmanlı topraklarına göç ederken, göç et- meyenler de Yunanistan ve Bulgaristan'ın egemenliği al- tında yaşamak zorunda kalmıştır. Bu bilgilere göre Balkan Savaşlarının aşağıdakiler- den hangisine neden olduğu söylenemez? A) Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki sınırının daralmasına B) Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türklerin azınlık duru- muna düşmesine C) Osmanlı Devleti'nin batı sınırında yeni devletlerin ku- rulmasına D) Osmanlı ülkesindeki Türk nüfusun gayrimüslimlere oranının artmasına E) Osmanlı ülkesinde işsizlik ve konut sorununun yaşan- masina
ümleri bu-
lak dersi
de fabl-
V
2
10.
KA
1. Eğlendirme ve eğitme amacı taşır.
II. Kahramanları üst tabakadan kişilerdir.
III. Üzücü, korkutucu, şaşırtıcı unsurlar içerir. V
IV. Olağanüstü kişiler ve olaylar anlatır. ✓
V. Genellikle bir tekerlemeyle başlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde masalla
ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
BNI C) NI
DXIV
Diğer sayfaya geçiniz
Lise Türkçe
Efsane
ümleri bu- lak dersi de fabl- V 2 10. KA 1. Eğlendirme ve eğitme amacı taşır. II. Kahramanları üst tabakadan kişilerdir. III. Üzücü, korkutucu, şaşırtıcı unsurlar içerir. V IV. Olağanüstü kişiler ve olaylar anlatır. ✓ V. Genellikle bir tekerlemeyle başlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde masalla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I BNI C) NI DXIV Diğer sayfaya geçiniz
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
17. yüzyıl şairidir. Yazdığı şiirlerinden anlaşıldığı üzere
bir ordu şairidir. Şiirlerinde Bağdat'tan Tuna boylarına
kadar geniş bir coğrafyayı gezmiştir. Türbesinin Yemiş
İskelesi'nde olduğu rivayet edilmektedir. İki binin üzerinde
şiiri bulunmaktadır. Bu özelliğiyle Türk halk edebiyatının en
çok yazan şairlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Divan'ı vardır. Hem divan şiiri hem de halk şiiri geleneğini
bir arada yürütmüştür. Asıl başarısı ise halk şiiri geleneğine
göre yazdığı şiirlerdir.
Bu parçada söz edilen saz şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Köroğlu
B) Karacaoğlan
C) Âşık Ömer
14.yy
D) Ercişli Emrah
E) Gevheri
hayatlarını
oku
Gor
fa
Elir yoper
Lise Türkçe
Efsane
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 17. yüzyıl şairidir. Yazdığı şiirlerinden anlaşıldığı üzere bir ordu şairidir. Şiirlerinde Bağdat'tan Tuna boylarına kadar geniş bir coğrafyayı gezmiştir. Türbesinin Yemiş İskelesi'nde olduğu rivayet edilmektedir. İki binin üzerinde şiiri bulunmaktadır. Bu özelliğiyle Türk halk edebiyatının en çok yazan şairlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Divan'ı vardır. Hem divan şiiri hem de halk şiiri geleneğini bir arada yürütmüştür. Asıl başarısı ise halk şiiri geleneğine göre yazdığı şiirlerdir. Bu parçada söz edilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Âşık Ömer 14.yy D) Ercişli Emrah E) Gevheri hayatlarını oku Gor fa Elir yoper
onu
duğu
ardr
olay
aya
zilan
Eyla
7an
ahis
atin
an
Kızkulesi Adası, Kubadabad Saltanat Ken-
tinin haremliğiymiş. Adada sularla çevrili bir
kale ile birbirinden güzel köşklerin ortasın-
da yüksek bir kule varmış. İşte bu kulede
cariyeleri ile birlikte Selçuklu sultanının
güzeller güzeli kızı yaşarmış. Sultan, dü-
şünde kızının yılan sokması sonucu ölece-
ğini görmüş. Yaptırdığı kalenin içerisindeki
kuleye kızını bu yüzden kapatmış. Öyle ki
kuleye yılan girmesin diye beton borularla
Anasmaslar'dan Ada'ya su ve süt akıtılmış.
Günlerden bir gün güzel kız, ateşlere düşüp
hastalanmış. Ülkenin en ünlü hekimleri zor
bulmuşlar devasını. Kız, yeniden sağlığına
kavuşmuş. İyileşmesini kutlamak için ar-
mağanlar yağmaya başlamış kuleye. Yaşlı
bir köylü kadın da bir sepet üzüm getirmiş.
Meğer üzümlerin içinde bir küçük yılan var-
mış. Yılan o gece uykuya dalan güzel kızı
sokup öldürmüş.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden
alınmış olabilir?
6.
erin 7.
A) Menkıbe
C) Halk hikâyesi
-
E) Masal
B)
D)
Aman etme, demiş yarasa;
Destan
Efsane
8.
9.
Palme Yayınevi
Aşa
öze
A)
B)
E
Lise Türkçe
Efsane
onu duğu ardr olay aya zilan Eyla 7an ahis atin an Kızkulesi Adası, Kubadabad Saltanat Ken- tinin haremliğiymiş. Adada sularla çevrili bir kale ile birbirinden güzel köşklerin ortasın- da yüksek bir kule varmış. İşte bu kulede cariyeleri ile birlikte Selçuklu sultanının güzeller güzeli kızı yaşarmış. Sultan, dü- şünde kızının yılan sokması sonucu ölece- ğini görmüş. Yaptırdığı kalenin içerisindeki kuleye kızını bu yüzden kapatmış. Öyle ki kuleye yılan girmesin diye beton borularla Anasmaslar'dan Ada'ya su ve süt akıtılmış. Günlerden bir gün güzel kız, ateşlere düşüp hastalanmış. Ülkenin en ünlü hekimleri zor bulmuşlar devasını. Kız, yeniden sağlığına kavuşmuş. İyileşmesini kutlamak için ar- mağanlar yağmaya başlamış kuleye. Yaşlı bir köylü kadın da bir sepet üzüm getirmiş. Meğer üzümlerin içinde bir küçük yılan var- mış. Yılan o gece uykuya dalan güzel kızı sokup öldürmüş. Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? 6. erin 7. A) Menkıbe C) Halk hikâyesi - E) Masal B) D) Aman etme, demiş yarasa; Destan Efsane 8. 9. Palme Yayınevi Aşa öze A) B) E
4. Aşağıdakilerin hangisinde mit ve efsaneyle ilgi-
li olarak verilenlerde bir yanlışlık yapılmıştır?
alvanen tid BoY
A) Mitler de efsaneler gibi bir gerçeğe dayanır.
C..
B) Mitte anlatılan yer farklı bir dünyayken efsaneler-
deki yer günümüz dünyasıdır.
C) Mitlerin kutsal olması beklenirken efsanelerin
kutsal olma zorunluluğu yoktur.
nin D) Hem mitlerde hem de efsanelerde kahramanlar
insan dışı varlıklardan seçilmelidir.
E) Mitler ve efsaneler masalların doğmasına kay-
naklık etmişlerdir.
Lise Türkçe
Efsane
4. Aşağıdakilerin hangisinde mit ve efsaneyle ilgi- li olarak verilenlerde bir yanlışlık yapılmıştır? alvanen tid BoY A) Mitler de efsaneler gibi bir gerçeğe dayanır. C.. B) Mitte anlatılan yer farklı bir dünyayken efsaneler- deki yer günümüz dünyasıdır. C) Mitlerin kutsal olması beklenirken efsanelerin kutsal olma zorunluluğu yoktur. nin D) Hem mitlerde hem de efsanelerde kahramanlar insan dışı varlıklardan seçilmelidir. E) Mitler ve efsaneler masalların doğmasına kay- naklık etmişlerdir.
K
ir
3
10. "Sanat birey ve toplum üzerindeki ilişkisi ile ilgili yapılan
çalışmalar; insanlık tarihinde her zaman incelenen bir
konu olmuştur." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşa-
ğıdakilerden hangisiyle giderilir?
A) "sanat" yerine "sanatın" sözcüğü kullanılarak
B) "çalışmalar" yerine "değerlendirmeler" sözcüğü getiri-
lerek
C) "birey" yerine "okuyucu" sözcüğü getirilerek
D) "her zaman" sözü cümleden atılarak
E) "konu olmuştur" yerine "konudur" sözcüğü kullanıla-
rak
Lise Türkçe
Efsane
K ir 3 10. "Sanat birey ve toplum üzerindeki ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalar; insanlık tarihinde her zaman incelenen bir konu olmuştur." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşa- ğıdakilerden hangisiyle giderilir? A) "sanat" yerine "sanatın" sözcüğü kullanılarak B) "çalışmalar" yerine "değerlendirmeler" sözcüğü getiri- lerek C) "birey" yerine "okuyucu" sözcüğü getirilerek D) "her zaman" sözü cümleden atılarak E) "konu olmuştur" yerine "konudur" sözcüğü kullanıla- rak