Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. - Evde, kullanımına ihtiyaç duyulmayan ya da çöp haline gelmiş atık maddelere te se! atık denir. .....ngen Bitki ve hayvan ka

1.
- Evde, kullanımına ihtiyaç duyulmayan ya da
çöp haline gelmiş atık maddelere te se!
atık denir.
.....ngen
Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ise
.....atik denir.
- Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham
madde haline getirilip yeniden
kullanan hal

1. - Evde, kullanımına ihtiyaç duyulmayan ya da çöp haline gelmiş atık maddelere te se! atık denir. .....ngen Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ise .....atik denir. - Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek ham madde haline getirilip yeniden kullanan hale getirilmesine .................. hic adı Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar anlamlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu boşluklara sırası ile aşağıdaki ifadelerden hangileri yazılmalıdır? A) Evsel - Kimyasal - Geri Dönüşüm B) Sanayi – Organik - Geri Dönüşüm C) Evsel - Organik - Geri Kazanım D) Evsel - Organik - Geri Dönüşüm