Enerji Kaynakları Soruları

Dve III
2.
K ve L saydam ortamlarından M saydam ortamına,
birbirine paralel olarak gönderilen tek renkli I, ve 1₂ ışık
ışınları şekilde gösterilen yolları izliyorlar.
L
ortamı
L
A) n = n₂>nM
kn
12
E) I II ve III
Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre, ortamların
kırıcılık indisleri nk, n ve n arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisidir?
sisemit
E) n>nk>nL
bisernoT
K
ortami
M
ortamı
B) nM>nk=nL
D) nk >₁ > M
WA00
O
Fizik
Enerji Kaynakları
Dve III 2. K ve L saydam ortamlarından M saydam ortamına, birbirine paralel olarak gönderilen tek renkli I, ve 1₂ ışık ışınları şekilde gösterilen yolları izliyorlar. L ortamı L A) n = n₂>nM kn 12 E) I II ve III Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre, ortamların kırıcılık indisleri nk, n ve n arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? sisemit E) n>nk>nL bisernoT K ortami M ortamı B) nM>nk=nL D) nk >₁ > M WA00 O
4.
Tenis kortunda antrenman yapan Arda ve Berna tenis top-
larına sırasıyla 50 m/s ve büyüklükte hızlarla vurduğun-
da toplar şekildeki yörüngeyi izliyor.
50 m/s
Arda
"48!
53
B) 40
K
11.50
Berna'nın fırlattığı top K düzeyinden geçerken hızının
büyüklüğü 30 m/s dir.
Buna göre, Arda'nın topu aynı düzeyden geçerken
hızının büyüklüğü kaç m/s dir?
C) 50
Berna
(Sürtünmeler önemsenmiyor, sin53° = 0,8; cos53° = 0,6;
g = 10 m/s²)
A) 30
D) 75
E) 125
Fizik
Enerji Kaynakları
4. Tenis kortunda antrenman yapan Arda ve Berna tenis top- larına sırasıyla 50 m/s ve büyüklükte hızlarla vurduğun- da toplar şekildeki yörüngeyi izliyor. 50 m/s Arda "48! 53 B) 40 K 11.50 Berna'nın fırlattığı top K düzeyinden geçerken hızının büyüklüğü 30 m/s dir. Buna göre, Arda'nın topu aynı düzeyden geçerken hızının büyüklüğü kaç m/s dir? C) 50 Berna (Sürtünmeler önemsenmiyor, sin53° = 0,8; cos53° = 0,6; g = 10 m/s²) A) 30 D) 75 E) 125
3. Aşağıda iki farklı K ve L araçlarının kullandığı X ve Y enerji
kaynakları (yakıtları) gösterilmiştir.
X
D
000
000
L
K
000
000
2
Araçlara yapılan ekzoz gazı kontrolünde L aracının Kara-
cına göre havayı %20 oranında daha az kirlettiği belirle-
niyor.
Buna göre,
I. K aracının kullandığı X yakıtı benzin, L aracının kul-
landığı Y yakıtı hidrojen olabilir.
II. L aracının kullandığı Y yakıtı fosil enerjisi kullanılarak
elde edilmiş olabilir.
III. K aracının kullandığı yakıt güneş enerjisinden elde
edilmiş olabilir.
IV. Küresel ısınmayı önlemek için trafikte, L aracının kul-
landığı Y yakıtı kullanılmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Fizik
Enerji Kaynakları
3. Aşağıda iki farklı K ve L araçlarının kullandığı X ve Y enerji kaynakları (yakıtları) gösterilmiştir. X D 000 000 L K 000 000 2 Araçlara yapılan ekzoz gazı kontrolünde L aracının Kara- cına göre havayı %20 oranında daha az kirlettiği belirle- niyor. Buna göre, I. K aracının kullandığı X yakıtı benzin, L aracının kul- landığı Y yakıtı hidrojen olabilir. II. L aracının kullandığı Y yakıtı fosil enerjisi kullanılarak elde edilmiş olabilir. III. K aracının kullandığı yakıt güneş enerjisinden elde edilmiş olabilir. IV. Küresel ısınmayı önlemek için trafikte, L aracının kul- landığı Y yakıtı kullanılmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur?
S UYGULAMA FÖYÜ
DUF
05
Tarama Testi - III
Enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları sırasın-
da eko verimlilik (temiz üretim) kavramıyla da kar-
şılaşılmaktadır.
Buna göre, eko verimlilik ile ilgili,
1. Yüksek verimli üretim teknolojileri ve yöntem-
leri kullanılarak daha az atık meydana getiril-
mesini amaçlar.
II. Enerji üretiminde daha az doğal kaynak kulla-
nılmasını amaçlar.
III. Kirlilik kontrolünü değil, kirliliği önleyici bir yak-
laşım esastır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E), II ve III
1
Fizik
Enerji Kaynakları
S UYGULAMA FÖYÜ DUF 05 Tarama Testi - III Enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları sırasın- da eko verimlilik (temiz üretim) kavramıyla da kar- şılaşılmaktadır. Buna göre, eko verimlilik ile ilgili, 1. Yüksek verimli üretim teknolojileri ve yöntem- leri kullanılarak daha az atık meydana getiril- mesini amaçlar. II. Enerji üretiminde daha az doğal kaynak kulla- nılmasını amaçlar. III. Kirlilik kontrolünü değil, kirliliği önleyici bir yak- laşım esastır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III C) I ve III E), II ve III 1
TYT/Fen Bilimleri
1. Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14) ve Biyoloji (15-2
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrıl
1. Düşey kesiti Şekil - I'de verilen X katı cisminin
yerde oluşturduğu basınç P, yere göre potansiyel
enerjisi E ve yere uyguladığı basınç kuvveti F'dir.
Düşey
Düşey
yer
A)
FEN BİLİMLER
Şekil -1
Şekil - 11
Cisim Şekil - Il'deki konuma getirildiğinde P, E
ve F nasıl değişir?
P
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Azalır
E
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
Azalır
yer
F
Azalır
Değişmez
Artar
Değişmez
Değişmez
2. Doğrusal yolda ilerlemekte olan K ve L araçlarının
Fizik
Enerji Kaynakları
TYT/Fen Bilimleri 1. Bu testte sırasıyla Fizik (1-7), Kimya (8-14) ve Biyoloji (15-2 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrıl 1. Düşey kesiti Şekil - I'de verilen X katı cisminin yerde oluşturduğu basınç P, yere göre potansiyel enerjisi E ve yere uyguladığı basınç kuvveti F'dir. Düşey Düşey yer A) FEN BİLİMLER Şekil -1 Şekil - 11 Cisim Şekil - Il'deki konuma getirildiğinde P, E ve F nasıl değişir? P Artar Artar Azalır Değişmez Azalır E Azalır Artar Değişmez Artar Azalır yer F Azalır Değişmez Artar Değişmez Değişmez 2. Doğrusal yolda ilerlemekte olan K ve L araçlarının
Y
I
C
1
I
K
4. Sabit basınç altında saf bir maddenin tanecik sayısıyla
niceliği arasındaki değişim yukarıdaki grafikte verilmiştir.
X
Buna göre X niceliği;
1. Eylemsizlik
II. Özkütle
III. Hacim-
ab 19100 ANGE
D) I ve III
RAVA
Tanecik sayısı
Sh
gned nabor
holebell
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri olabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve Il
Fizik
Enerji Kaynakları
Y I C 1 I K 4. Sabit basınç altında saf bir maddenin tanecik sayısıyla niceliği arasındaki değişim yukarıdaki grafikte verilmiştir. X Buna göre X niceliği; 1. Eylemsizlik II. Özkütle III. Hacim- ab 19100 ANGE D) I ve III RAVA Tanecik sayısı Sh gned nabor holebell Yukarıda verilen ifadelerden hangileri olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III E) II ve III C) I ve Il
1.
Sıcaklığın 40 °C olduğu bir ortamda Celcius
termometresi ile X termometresi aynı değeri
göstermektedir.
X termometresi suyun donma sıcaklığını
22 °X olarak gösterdiğine göre suyun kaynama
noktasını kaç X olarak gösterir?
A) 47 B) 57
C) 67
D) 72
E) 82
Fizik
Enerji Kaynakları
1. Sıcaklığın 40 °C olduğu bir ortamda Celcius termometresi ile X termometresi aynı değeri göstermektedir. X termometresi suyun donma sıcaklığını 22 °X olarak gösterdiğine göre suyun kaynama noktasını kaç X olarak gösterir? A) 47 B) 57 C) 67 D) 72 E) 82
3. Aynı düzlem üzerinde bulunan A, A ve 2A büyüklüğündeki üç
vektör şekildeki gibidir.
a
A) A
A
A
0° < a < 60° ise; vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü
aşağıdaki değerlerden hangisine eşit olabilir?
DIZA
B) A
5/2
2A
C) -5A
E) 4A
Fizik
Enerji Kaynakları
3. Aynı düzlem üzerinde bulunan A, A ve 2A büyüklüğündeki üç vektör şekildeki gibidir. a A) A A A 0° < a < 60° ise; vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü aşağıdaki değerlerden hangisine eşit olabilir? DIZA B) A 5/2 2A C) -5A E) 4A
1.
d
2.Ünite
Boş kütlesi 2m olan bir kap özkütlesi d olan sıvı ile doldurulunca
4m, özkütlesi dx olan X SIVISıyla doldurulunca 5m geliyor.
Buna göre, dx kaç d'dir?
3
A) 1
B)
2
C) 2
D)
Madde ve Özkütl
2
E) 3
4.
Fizik
Enerji Kaynakları
1. d 2.Ünite Boş kütlesi 2m olan bir kap özkütlesi d olan sıvı ile doldurulunca 4m, özkütlesi dx olan X SIVISıyla doldurulunca 5m geliyor. Buna göre, dx kaç d'dir? 3 A) 1 B) 2 C) 2 D) Madde ve Özkütl 2 E) 3 4.
4.
94710
F
vt
V2L
PFA
K & mv² Ju
Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında
durmakta olan P cismine yatay F kuvveti uygulanıyor.
z f(x) =
KL yolunun uzunluğu LM yolunun uzunluğuna eşit
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cismin hızının büyüklüğü LM arasında, KL arasın-
dakinden daha az artmıştır.
Cismin kinetik enerjisi LM arasında, KL arasındakin-
den daha çok artmıştır.
Cismin L ve M noktalarındaki ivmesinin büyüklüğü
birbirine eşittir.
D) Cisim KL yolunu, LM yolundan daha uzun sürede
almıştır.
22
11./2006-252)
E) Cisme KL ve LM yollarında eşit miktarda iş yapılmıştır.
457
Fizik
Enerji Kaynakları
4. 94710 F vt V2L PFA K & mv² Ju Şekildeki sürtünmesiz yatay düzlemde K noktasında durmakta olan P cismine yatay F kuvveti uygulanıyor. z f(x) = KL yolunun uzunluğu LM yolunun uzunluğuna eşit olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Cismin hızının büyüklüğü LM arasında, KL arasın- dakinden daha az artmıştır. Cismin kinetik enerjisi LM arasında, KL arasındakin- den daha çok artmıştır. Cismin L ve M noktalarındaki ivmesinin büyüklüğü birbirine eşittir. D) Cisim KL yolunu, LM yolundan daha uzun sürede almıştır. 22 11./2006-252) E) Cisme KL ve LM yollarında eşit miktarda iş yapılmıştır. 457
8. Konum
0
K
►Zaman
ivme
0
M
D) K ve L
HIZ
0
Zaman
B) Yalnız L
K cisminin konum-zaman, L cisminin hız-zaman, M cisminin
ivme-zaman grafikleri yukarıdaki gibidir.
L
Buna göre bu cisimlerden hangilerinin hızlarının büyüklüğü
kesinlikle artar?
A) Yalnız K
►Zaman
E) L ve M
C) Yalnız M
Ⓒtudem
Fizik
Enerji Kaynakları
8. Konum 0 K ►Zaman ivme 0 M D) K ve L HIZ 0 Zaman B) Yalnız L K cisminin konum-zaman, L cisminin hız-zaman, M cisminin ivme-zaman grafikleri yukarıdaki gibidir. L Buna göre bu cisimlerden hangilerinin hızlarının büyüklüğü kesinlikle artar? A) Yalnız K ►Zaman E) L ve M C) Yalnız M Ⓒtudem
1. Şürtünmesiz yatay düzlemde bulunan özdeş X, Y ve Z
mıknatıslarından X ve Z mıknatısları yere sabitlenmiştir.
3
(A) N
B) S
C)
N
X
(D) S
E)
S
d
Y mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre, mıkna-
tısların 1, 2 ve 3 kutupları için ne söylenebilir?
1
3
SSN Z
2
N
S
N
Z Z S
N
S
Y
N
2
Z
Yer
Fizik
Enerji Kaynakları
1. Şürtünmesiz yatay düzlemde bulunan özdeş X, Y ve Z mıknatıslarından X ve Z mıknatısları yere sabitlenmiştir. 3 (A) N B) S C) N X (D) S E) S d Y mıknatısı ok yönünde hareket ettiğine göre, mıkna- tısların 1, 2 ve 3 kutupları için ne söylenebilir? 1 3 SSN Z 2 N S N Z Z S N S Y N 2 Z Yer
TEST
2
Ozkütleleri farklı sivilar akıtan sabit debili, özdeş X, Y muslukla-
indan önce X musluğu sonra Y musluğu açılıp kapatılıyor.
Buna göre şekildeki boş kapta meydana gelen karışıma ait
özkütle, kütle, hacim büyüklüklerinin zamana bağlı grafikleri,
Özkütle
A Hacim
1
A) Yalnız I
Zaman
A Kütle
I, II, III ile verilen grafiklerden hangileri olabilir?
(Kaptan sıvı taşmamaktadır.)
D) I ve II
||
Zaman
A Kütle
Madde ve Özkütl
B) Yalnız II
E) I ve III
|||
Zaman
C) Yalnız III
7. Eşit sıcaklıkta olan özkütleleri farklı X ve Y Sivilari homojen ola-
rak karıştırılıyor. Y SIVSının kütle - hacim grafiği şekilde verilmiştir.
8.
9.
KÖŞEBİLGİ Yayınları
K
Fizik
Enerji Kaynakları
TEST 2 Ozkütleleri farklı sivilar akıtan sabit debili, özdeş X, Y muslukla- indan önce X musluğu sonra Y musluğu açılıp kapatılıyor. Buna göre şekildeki boş kapta meydana gelen karışıma ait özkütle, kütle, hacim büyüklüklerinin zamana bağlı grafikleri, Özkütle A Hacim 1 A) Yalnız I Zaman A Kütle I, II, III ile verilen grafiklerden hangileri olabilir? (Kaptan sıvı taşmamaktadır.) D) I ve II || Zaman A Kütle Madde ve Özkütl B) Yalnız II E) I ve III ||| Zaman C) Yalnız III 7. Eşit sıcaklıkta olan özkütleleri farklı X ve Y Sivilari homojen ola- rak karıştırılıyor. Y SIVSının kütle - hacim grafiği şekilde verilmiştir. 8. 9. KÖŞEBİLGİ Yayınları K
7. Sayfa düzlemde dik olarak yerleştirilmiş yüzeylerin
arasına, I noktasal ışık kaynağı yerleştirilmiştir.
K
A) E > E₁ = EM
C) E > EL > EM
L
M
Noktalı bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre, yüzeyler
üzerindeki K, L, M noktaları civarındaki aydınlanmalar
Ek, E₁, E arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
B) E > E > E
D) EK = EM > EL
"K
E) E > EM> EK
Fizik
Enerji Kaynakları
7. Sayfa düzlemde dik olarak yerleştirilmiş yüzeylerin arasına, I noktasal ışık kaynağı yerleştirilmiştir. K A) E > E₁ = EM C) E > EL > EM L M Noktalı bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre, yüzeyler üzerindeki K, L, M noktaları civarındaki aydınlanmalar Ek, E₁, E arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? B) E > E > E D) EK = EM > EL "K E) E > EM> EK
2.
iPG
Yatay düzlemde durmakta olan Şekil I'deki cisme
yola paralel kuvvet uygulanmaktadır.
12
10
▲a (m/s²)
m
Şekil 1
Yatay
n
4
blo
0
Omk
Cismin ivmesinin, uygulanan kuvvete bağlı
grafiği Şekil Il'deki gibi olduğuna göre, cisim
ile yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı
kaçtır? (g = 10 m/s²)
A) 0,4 B) 0,5
0,6
12 20 Kuvvet
Şekil II
D) 0,8 E) 0,9
20
Fizik
Enerji Kaynakları
2. iPG Yatay düzlemde durmakta olan Şekil I'deki cisme yola paralel kuvvet uygulanmaktadır. 12 10 ▲a (m/s²) m Şekil 1 Yatay n 4 blo 0 Omk Cismin ivmesinin, uygulanan kuvvete bağlı grafiği Şekil Il'deki gibi olduğuna göre, cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısı kaçtır? (g = 10 m/s²) A) 0,4 B) 0,5 0,6 12 20 Kuvvet Şekil II D) 0,8 E) 0,9 20
7.
Birbirine paralel doğrusal tren yollarından boyları
sırasıyla ve ly olan X ve Y trenlerinin hızlarının
büyüklükleri v ve 2v'dir. Trenler boyu d olan tünele
aynı anda giriyor.
0 O O D
E 000
X
Y
2V
Iv
y
2v
D) II ve III
d
X treni tünelden tamamen çıktığı anda Y treni
de X'i tamamen geçtiğine göre,
a
Tünel
1. ly > d
lx
II. ly > d
III. ly > lx
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
min
11111
J
X
-2V
Buna
el aras
A) lx
F00130
-C) ly
ilenut ne
hib 15
vy
Fizik
Enerji Kaynakları
7. Birbirine paralel doğrusal tren yollarından boyları sırasıyla ve ly olan X ve Y trenlerinin hızlarının büyüklükleri v ve 2v'dir. Trenler boyu d olan tünele aynı anda giriyor. 0 O O D E 000 X Y 2V Iv y 2v D) II ve III d X treni tünelden tamamen çıktığı anda Y treni de X'i tamamen geçtiğine göre, a Tünel 1. ly > d lx II. ly > d III. ly > lx yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III min 11111 J X -2V Buna el aras A) lx F00130 -C) ly ilenut ne hib 15 vy