Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. Hâlihazırda sentetik olarak üretilse ve çeşitli ürünlerde kulla- nılsa da şimdiye kadar örümcek ipeğinin eşsiz mekanik özel-

1.
Hâlihazırda sentetik olarak üretilse ve çeşitli ürünlerde kulla-
nılsa da şimdiye kadar örümcek ipeğinin eşsiz mekanik özel-
likleri tam olarak taklit edilemiyordu.
Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
A) Olumsuz

1. Hâlihazırda sentetik olarak üretilse ve çeşitli ürünlerde kulla- nılsa da şimdiye kadar örümcek ipeğinin eşsiz mekanik özel- likleri tam olarak taklit edilemiyordu. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A) Olumsuz birleşik kurallı isim B) Olumlu basit kurall fil C) Olumsuz - bağlı - kurallı - fiil D) Olumsuz-birleşik - kurallı - fiil E) Olumlu sıralı devrik isim.....