Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

(1) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gü- cüne sahip değildir. (II) Bizim akletmediğimizi, bir başkası akledebilir. (III)

(1) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gü-
cüne sahip değildir. (II) Bizim akletmediğimizi, bir
başkası akledebilir. (III) Biri bizden daha iyi dü-
şünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. (IV)
Önemli işlerimizde güvenli, düşünce sahibi kim-
s

(1) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gü- cüne sahip değildir. (II) Bizim akletmediğimizi, bir başkası akledebilir. (III) Biri bizden daha iyi dü- şünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. (IV) Önemli işlerimizde güvenli, düşünce sahibi kim- selere danışmaktan, onların bilgi ve tecrübesine başvurmaktan kaçınmamalıyız. (V) Bu tecrübeyi de kullanmaktan kaçınmamalıyız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde belirteç vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.