Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zarf Soruları

12. Bugün Türk sinemasının neden bir türlü istenen düzeye
gelemediğini, bunalımda olduğunu tartışanlar; öncelikle
|
başarılı birçok karakter oyuncusuna başrolün verildiği
||
ili bir filmin bugüne kadar neden çekilmediğini kendilerine
mebled nines
IV
-sme sormalıdırlar.
neb Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin türü aşağıda-
kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
-terist ebim,
|
-uri Milbag
A) Zamir
idio B) Zarf
shlee Sifat
D Zarf
E)
194
Zamir
||
İsim
Sifat
Zamir
Zarf
Sifat
|||
Bağlaç Kutse
Edat
Edat
Bağlaç
Edat
IV
T
Zamir
Zamir
İsim
İsim
Zamir
i nab
fr
Lise Türkçe
Zarf
12. Bugün Türk sinemasının neden bir türlü istenen düzeye gelemediğini, bunalımda olduğunu tartışanlar; öncelikle | başarılı birçok karakter oyuncusuna başrolün verildiği || ili bir filmin bugüne kadar neden çekilmediğini kendilerine mebled nines IV -sme sormalıdırlar. neb Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin türü aşağıda- kilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? -terist ebim, | -uri Milbag A) Zamir idio B) Zarf shlee Sifat D Zarf E) 194 Zamir || İsim Sifat Zamir Zarf Sifat ||| Bağlaç Kutse Edat Edat Bağlaç Edat IV T Zamir Zamir İsim İsim Zamir i nab fr
kendi tü
etkileyen,
anlam-
güçlen-
sımsıkı
gŨ pe-
elerin
evin-
et
10. Soru Zarfı:
Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamların
soru yoluyla etkileyen zarflardır.
Örnek: Orada ne konuşup duruyorsunuz?
Soru Sıfatı:
İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır.
Örnek: Sınav ne gün yapılacak?
Soru Zamiri:
İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.
Örnek: Marketten bana ne aldın?
Buna göre,
1. Söyler misin maç ne gün?
II. Dün ne diye yalan konuştun?
III. O şirkette ne iş yapıyorsunuz?
IV. Merak ettim, bana ne getirdin?
numaralanmış cümlelerin hangisinde "ne" sor
cüğü soru zarfı olarak kullanılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
1.
Lise Türkçe
Zarf
kendi tü etkileyen, anlam- güçlen- sımsıkı gŨ pe- elerin evin- et 10. Soru Zarfı: Fiillerin ve fiile benzeyen sözcüklerin anlamların soru yoluyla etkileyen zarflardır. Örnek: Orada ne konuşup duruyorsunuz? Soru Sıfatı: İsimleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Örnek: Sınav ne gün yapılacak? Soru Zamiri: İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Örnek: Marketten bana ne aldın? Buna göre, 1. Söyler misin maç ne gün? II. Dün ne diye yalan konuştun? III. O şirkette ne iş yapıyorsunuz? IV. Merak ettim, bana ne getirdin? numaralanmış cümlelerin hangisinde "ne" sor cüğü soru zarfı olarak kullanılmıştır? A) I B) II C) III D) IV 1.
19. Sayfaları çevirip, öyküleri okudukça anladım ki kendine has bir
dille anlattığı her bir öyküyü, titizlikle seçtiği sözcüklerle bir ara-
ya getirerek başından sonuna kadar sabırla, acele etmeden
kurgulayarak yazmıştı yazar.
Bu parçada, aşağıda verilenlerin hangisi diğerlerinden da-
ha çok kullanılmıştır?
A) Zarf-fiil
TH
D) Zamir
B) Bağlaç
Adlaşmış sifat
e Sifat-fiil
Lise Türkçe
Zarf
19. Sayfaları çevirip, öyküleri okudukça anladım ki kendine has bir dille anlattığı her bir öyküyü, titizlikle seçtiği sözcüklerle bir ara- ya getirerek başından sonuna kadar sabırla, acele etmeden kurgulayarak yazmıştı yazar. Bu parçada, aşağıda verilenlerin hangisi diğerlerinden da- ha çok kullanılmıştır? A) Zarf-fiil TH D) Zamir B) Bağlaç Adlaşmış sifat e Sifat-fiil
Benim kuşağım, çocukluğunun ve gençliğinin en tatlı
parçalarından birini yitirdi: Mektubu... Bir yüreği, zarfın
içinde öteki yüreğin yanına taşırdı mektuplar. Kiminin
arasında çiçek kuruları, kiminde maniler, türküler... Kimi
ağlayarak kimi neşeyle okunur, yıllarca koyunda sakla-
nır, kimi bir kitabın arasında unuturdu.
Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisi
belirteç değildir?
A) en
D) yıllarca
B) yanına
C) ağlayarak
E) neşeyle
Lise Türkçe
Zarf
Benim kuşağım, çocukluğunun ve gençliğinin en tatlı parçalarından birini yitirdi: Mektubu... Bir yüreği, zarfın içinde öteki yüreğin yanına taşırdı mektuplar. Kiminin arasında çiçek kuruları, kiminde maniler, türküler... Kimi ağlayarak kimi neşeyle okunur, yıllarca koyunda sakla- nır, kimi bir kitabın arasında unuturdu. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisi belirteç değildir? A) en D) yıllarca B) yanına C) ağlayarak E) neşeyle
(1) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gü-
cüne sahip değildir. (II) Bizim akletmediğimizi, bir
başkası akledebilir. (III) Biri bizden daha iyi dü-
şünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. (IV)
Önemli işlerimizde güvenli, düşünce sahibi kim-
selere danışmaktan, onların bilgi ve tecrübesine
başvurmaktan kaçınmamalıyız. (V) Bu tecrübeyi
de kullanmaktan kaçınmamalıyız.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde belirteç vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Zarf
(1) Her insan aynı anlayış, bilgi ve düşünme gü- cüne sahip değildir. (II) Bizim akletmediğimizi, bir başkası akledebilir. (III) Biri bizden daha iyi dü- şünüp karanlık bir noktada bize ışık tutabilir. (IV) Önemli işlerimizde güvenli, düşünce sahibi kim- selere danışmaktan, onların bilgi ve tecrübesine başvurmaktan kaçınmamalıyız. (V) Bu tecrübeyi de kullanmaktan kaçınmamalıyız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinde belirteç vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
9. Kimi akarsular yavaş aktığı için tehlikesiz görüne-
||
bilir, ancak yine de güvenilmemelidir. Bir an o suya
III IV
kapılıp sürüklenebilir, derinlere ve burgaçlara çekilip
V
boğulabiliriz.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han-
gisi belirteç değildir?
A) I. B) II. C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Zarf
9. Kimi akarsular yavaş aktığı için tehlikesiz görüne- || bilir, ancak yine de güvenilmemelidir. Bir an o suya III IV kapılıp sürüklenebilir, derinlere ve burgaçlara çekilip V boğulabiliriz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han- gisi belirteç değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Stir?
?
anlarız.
övgüler
meyi dü-
renebi-
i.
iş.
ur.
şti-
1
Paylaşım Yayınları
13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "durum, zaman, miktar belirteç
leri" bir arada kullanılmıştır?
A) Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
B Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin
Yağmur ince ince toprağa sinsin
C) Bir gün gelir geçer bu geceler
Tırtıllar tırmanır yapraklara
D) Önceleri ağlardım, hiç gülmezdim
Çılgınca koşardım seninle olan hayallerime
E) Bulamadıkları nedir ki yaz kış
Bu kadar insanlar
Dolaşırlar şehrin sokaklarında
2.
A) I
A
Lise Türkçe
Zarf
Stir? ? anlarız. övgüler meyi dü- renebi- i. iş. ur. şti- 1 Paylaşım Yayınları 13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "durum, zaman, miktar belirteç leri" bir arada kullanılmıştır? A) Serpilen aydınlıkta dalların arasından Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman B Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin Yağmur ince ince toprağa sinsin C) Bir gün gelir geçer bu geceler Tırtıllar tırmanır yapraklara D) Önceleri ağlardım, hiç gülmezdim Çılgınca koşardım seninle olan hayallerime E) Bulamadıkları nedir ki yaz kış Bu kadar insanlar Dolaşırlar şehrin sokaklarında 2. A) I A
YAYINLARI
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl
gerçekleştiğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Ahmet Mithat Efendi, dönemine göre sade ve
anlaşılır bir dil kullanmıştır.
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban romanında
olaylara yanlı bir şekilde bakar.
C) İkinci Yeni şairi Cemal Süreya, şiir dilini yeni imgeler
kurarak geliştirmiştir.
D) Ünlü gezgin Evliya Çelebi, gezdiği yerleri
mübalağalı bir üslupla anlatır.
E) Şairler Sultanı Bâkî, İstanbul Türkçesini gazellerinde
nakış nakış işler.
Lise Türkçe
Zarf
YAYINLARI 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin nasıl gerçekleştiğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? A) Ahmet Mithat Efendi, dönemine göre sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban romanında olaylara yanlı bir şekilde bakar. C) İkinci Yeni şairi Cemal Süreya, şiir dilini yeni imgeler kurarak geliştirmiştir. D) Ünlü gezgin Evliya Çelebi, gezdiği yerleri mübalağalı bir üslupla anlatır. E) Şairler Sultanı Bâkî, İstanbul Türkçesini gazellerinde nakış nakış işler.
ri-
en
a-
in.
siz
da
an-
Tüm
lowlan
şıkları açıklayın
LUTFEN
11. Ankara'dan Konya'ya ne zaman gitsem Kulu'da bir yemek
molası veririm. (II) Yan yana dizilmiş dinlenme tesislerindeki
yaşamsal hareketlilik çok hoşuma gider. (III) Otobüslerden
inen insanların meraklı gözlerle etraflarına bakınmalarını sa-
mimi bulurum. (IV) Birbirini hiç tanımayan bu insanların aynı
otobüste yolculuk ediyor olmalarından kaynaklanan aidi-
yet, birbirlerine yakın durmalarından belli olur. (V) Aralarına
karışmaya çalışırsanız bir anda yabancılayan gözler sizin
üzerinize yoğunlaşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
1. cümlede soru anlamı taşımayan bir soru zarfı vardır.
B) II. cümlede azlık çokluk zarfı kullanılmıştır.
C) III. cümlede edat öbeği zarf görevindedir.
BV. cümlede fiilimsiyi etkileyen bir durum zarfı kullanılmıştır.
V. cümlede sıfatı etkileyen miktar zarfı vardır.
5 YILDIZ
A
123
E
C
15.
C
Lise Türkçe
Zarf
ri- en a- in. siz da an- Tüm lowlan şıkları açıklayın LUTFEN 11. Ankara'dan Konya'ya ne zaman gitsem Kulu'da bir yemek molası veririm. (II) Yan yana dizilmiş dinlenme tesislerindeki yaşamsal hareketlilik çok hoşuma gider. (III) Otobüslerden inen insanların meraklı gözlerle etraflarına bakınmalarını sa- mimi bulurum. (IV) Birbirini hiç tanımayan bu insanların aynı otobüste yolculuk ediyor olmalarından kaynaklanan aidi- yet, birbirlerine yakın durmalarından belli olur. (V) Aralarına karışmaya çalışırsanız bir anda yabancılayan gözler sizin üzerinize yoğunlaşır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? 1. cümlede soru anlamı taşımayan bir soru zarfı vardır. B) II. cümlede azlık çokluk zarfı kullanılmıştır. C) III. cümlede edat öbeği zarf görevindedir. BV. cümlede fiilimsiyi etkileyen bir durum zarfı kullanılmıştır. V. cümlede sıfatı etkileyen miktar zarfı vardır. 5 YILDIZ A 123 E C 15. C
UYARI
"Nere?" sorusuna yanıt olan yön bildiren "aşağı, yukarı,
içeri, dışarı..." sözcükleri yalın durumda kullanılmışsa, isim
hâl eki (-e/-a) almamışsa yer yön zarfıdır. Bu sözcükler, isim
hâl eki alırsa ve "Nereye?" sorusuna yanıt olursa isim göre-
vindedir: aşağıya, yukarıya, içeriye, dışarıya...
→ Arabayı aşağı park ettim. (Yer yön zarfı)
(Nere?)
◆ Arabayı aşağıya park ettim. (İsim)
(Nereye?)
"J
HO
Lise Türkçe
Zarf
UYARI "Nere?" sorusuna yanıt olan yön bildiren "aşağı, yukarı, içeri, dışarı..." sözcükleri yalın durumda kullanılmışsa, isim hâl eki (-e/-a) almamışsa yer yön zarfıdır. Bu sözcükler, isim hâl eki alırsa ve "Nereye?" sorusuna yanıt olursa isim göre- vindedir: aşağıya, yukarıya, içeriye, dışarıya... → Arabayı aşağı park ettim. (Yer yön zarfı) (Nere?) ◆ Arabayı aşağıya park ettim. (İsim) (Nereye?) "J HO
6.
Haydi Abbas, vakit tamam;
1
Aksam diyordun işte oldu akşam.
||
Kur bakalım çilingir soframızı;
|||
Dinsin artık bu kalp ağrısı.
IV
V
Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi
türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
127
Lise Türkçe
Zarf
6. Haydi Abbas, vakit tamam; 1 Aksam diyordun işte oldu akşam. || Kur bakalım çilingir soframızı; ||| Dinsin artık bu kalp ağrısı. IV V Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 127
Jorop
itiyorum.
da bırak-
ine ikna
kafaya
amaya
Dilemi-
sifat
31. Roman okumak, çocukluğumdan beri benim için vazgeçilmez
dsa nevel
Tammpled
bir tutkudur. Özellikle töre ve tarihle ilgili romanlar ilgi alanıma
||
isip girer. Roman okurken benim için sanki zaman durur. Kendimi
-slag
hite
giveb
neux sysa
A)
Edat
B) Zarf
mubo evib Anal
C) Edat
D) İsim
E) Bağlaç
romana o kadar kaptırırım ki neredeyse dünyayla ilişkim kesi-
IV
smaylir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdaki-
lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
UZMAN
BOX YAYINLARI
Zarf
Sifat ebriz Sifat play
o vec nid aned soruyo
Sifat
sim
Sifat
Isim
Bağlaç
İsim
beri=edat
Il ebotesep Illud nupue IV
İsim sitys Zamin
Zamir
190
Zamir
Zarf
Zarf
ibiall
Lise Türkçe
Zarf
Jorop itiyorum. da bırak- ine ikna kafaya amaya Dilemi- sifat 31. Roman okumak, çocukluğumdan beri benim için vazgeçilmez dsa nevel Tammpled bir tutkudur. Özellikle töre ve tarihle ilgili romanlar ilgi alanıma || isip girer. Roman okurken benim için sanki zaman durur. Kendimi -slag hite giveb neux sysa A) Edat B) Zarf mubo evib Anal C) Edat D) İsim E) Bağlaç romana o kadar kaptırırım ki neredeyse dünyayla ilişkim kesi- IV smaylir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdaki- lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? UZMAN BOX YAYINLARI Zarf Sifat ebriz Sifat play o vec nid aned soruyo Sifat sim Sifat Isim Bağlaç İsim beri=edat Il ebotesep Illud nupue IV İsim sitys Zamin Zamir 190 Zamir Zarf Zarf ibiall
5. Açınca baharın dişi gülleri
Bir başka rüzgâr eser bahçelerde
Dinle çılgınca öten bülbülleri
Sorma niçin düştüğünü bu derde
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Durum zarfı
B) Soru sifati
C) Zaman zarfı
D) Türemiş yapılı zarf
E) Basit yapılı zarf
Lise Türkçe
Zarf
5. Açınca baharın dişi gülleri Bir başka rüzgâr eser bahçelerde Dinle çılgınca öten bülbülleri Sorma niçin düştüğünü bu derde Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Durum zarfı B) Soru sifati C) Zaman zarfı D) Türemiş yapılı zarf E) Basit yapılı zarf
3. Çağımızda, dijital ekranlarla ilgili teknoloji o kadar hızlı
gelişiyor ki yazıyı da bir anlamda geride bıraktıracak hatta
soluklaştıracak bir cazibeye, renkliliğe sahip. (II) Dolayı-
sıyla insanların belli bir metin üzerinden ilerlemesi söz
konusu değil. (III) Eskiden biz bir metin okur ve onun üze-
rinden bir şeyler hayal ederdik. (IV) O canlandırdığımız
üzerinden de kendi hayallerimizle bambaşka dünyalara
giderdik. (V) Şimdi bugünün dünyasında bu artırılmış ger-
çeklik olguları zihrimizde canlandırmadan ekranın üzerine
verebiliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
iki farklı zarf türüne yer verilmiştir?
A) I
B) II G C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Zarf
3. Çağımızda, dijital ekranlarla ilgili teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki yazıyı da bir anlamda geride bıraktıracak hatta soluklaştıracak bir cazibeye, renkliliğe sahip. (II) Dolayı- sıyla insanların belli bir metin üzerinden ilerlemesi söz konusu değil. (III) Eskiden biz bir metin okur ve onun üze- rinden bir şeyler hayal ederdik. (IV) O canlandırdığımız üzerinden de kendi hayallerimizle bambaşka dünyalara giderdik. (V) Şimdi bugünün dünyasında bu artırılmış ger- çeklik olguları zihrimizde canlandırmadan ekranın üzerine verebiliyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde iki farklı zarf türüne yer verilmiştir? A) I B) II G C) III D) IV E) V
4. (1) Günümüzde kitle iletişim araçlarındaki çok seslilik ve
renklilik sanata ve edebiyata dayalı gazete ve dergi ya-
yıncılığını olumsuz yönde etkiledi. (II) Gazeteler daha çok
satabilmek ve görüntülü medyanın baskısını azaltabilmek
için magazin ve spora yönelirken can kaybını buradan
gidermeye çalışıyor. (III) Köşe yazarlığı kavramı ve dizi
yazı önemini kaybetti artık. (IV) Televizyonlar tartışma
programları ile köşe yazarlarını kendi içine çekti ve popü-
ler yazarlar aynı zamanda sıradanlaştılar. (V) Bunun so-
nucunda dergiler sosyal yaşamdan elini eteğini çekerek
daha çok akademik yayınlara yer vermeye başladı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede hem zaman hem durum zarfı vardır.
B) II. cümlede üstünlük zarfı bulunmaktadır.
C) III. cümlede sınırlama zarfı vardır.
D) IV. cümlede miktar zarfı vardır.
E) V. cümlede deyim, durum zarfı görevindedir.
Lise Türkçe
Zarf
4. (1) Günümüzde kitle iletişim araçlarındaki çok seslilik ve renklilik sanata ve edebiyata dayalı gazete ve dergi ya- yıncılığını olumsuz yönde etkiledi. (II) Gazeteler daha çok satabilmek ve görüntülü medyanın baskısını azaltabilmek için magazin ve spora yönelirken can kaybını buradan gidermeye çalışıyor. (III) Köşe yazarlığı kavramı ve dizi yazı önemini kaybetti artık. (IV) Televizyonlar tartışma programları ile köşe yazarlarını kendi içine çekti ve popü- ler yazarlar aynı zamanda sıradanlaştılar. (V) Bunun so- nucunda dergiler sosyal yaşamdan elini eteğini çekerek daha çok akademik yayınlara yer vermeye başladı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede hem zaman hem durum zarfı vardır. B) II. cümlede üstünlük zarfı bulunmaktadır. C) III. cümlede sınırlama zarfı vardır. D) IV. cümlede miktar zarfı vardır. E) V. cümlede deyim, durum zarfı görevindedir.
E) V
014-KPSS)
MAI YAYIMLANLARI A INFORMAL YAYINE
TLARI INFORMAVINIARLA
7. Yerle gök arasına bir perde gibi gerilen dağların yamaç-
I
larından, âdeta bir yılan gibi kıvrılan dereleri, bel veren
A
TYT)
tepeleri aşarak durmaksızın ilerliyorduk. Güneş, dağların
zirvelerine altından bir urgan çekmişti batarken. Dağ kıv-
H
rımlarını dolaşan ve zirveleri Güneş'e bağlayan bu urgan
ansızın birkaç yerden koptu, kırıldı ve dağların ardına
IV
düştü. Artık her şey gece denen siyah örtünün altına gir-
FY
mişti.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, türü
bakımından diğerlerinden farklıdır?
D) IV
B) II
C) III
E) V
(2022-Temmuz/KPSS)
ka
r
p
a
Č
S
F
Lise Türkçe
Zarf
E) V 014-KPSS) MAI YAYIMLANLARI A INFORMAL YAYINE TLARI INFORMAVINIARLA 7. Yerle gök arasına bir perde gibi gerilen dağların yamaç- I larından, âdeta bir yılan gibi kıvrılan dereleri, bel veren A TYT) tepeleri aşarak durmaksızın ilerliyorduk. Güneş, dağların zirvelerine altından bir urgan çekmişti batarken. Dağ kıv- H rımlarını dolaşan ve zirveleri Güneş'e bağlayan bu urgan ansızın birkaç yerden koptu, kırıldı ve dağların ardına IV düştü. Artık her şey gece denen siyah örtünün altına gir- FY mişti. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, türü bakımından diğerlerinden farklıdır? D) IV B) II C) III E) V (2022-Temmuz/KPSS) ka r p a Č S F