Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Karışımları oluşturan maddeleri ayırmak için fiziksel yöntemler kullanılır. Karışımı oluşturan maddelerin özel- liklerine gör

1. Karışımları oluşturan maddeleri ayırmak için fiziksel
yöntemler kullanılır. Karışımı oluşturan maddelerin özel-
liklerine göre farklı yöntemler kullanılarak ayırma işlemi
yapılabilir.
Yeterince büyük bir cam kapta alkol, su ve şeker kullanı-
larak aşağı

1. Karışımları oluşturan maddeleri ayırmak için fiziksel yöntemler kullanılır. Karışımı oluşturan maddelerin özel- liklerine göre farklı yöntemler kullanılarak ayırma işlemi yapılabilir. Yeterince büyük bir cam kapta alkol, su ve şeker kullanı- larak aşağıdaki çözelti oluşturuluyor. Alkol + Su + Şeker Buna göre, oluşturulan bu çözeltiyi bileşenlerine ayır- mak için kullanılacak en uygun yöntemler aşağıdakile- rin hangisinde verilmiştir? A) Süzme - Yoğunluk farkı B) Buharlaştırma - Ayrımsal damıtma C) Buharlaştırma - Yoğunluk farkı D) Yoğunluk farkı - Ayrımsal damıtma