Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

i,
kuv-
sında
olu-
12. Karışımlar ile ilgili olarak aşağıda verilen yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Homojen ya da heterojen olabilirler.
B) Gaz karışımlarının tümű homojendir.
C) Aerosollerde dağıtıcı faz gaz, dağılan faz ise ka-
tı ya da sıvıdır.
D) Çözeltilerde çözücü faz her zaman sıvıdır.
E) Emülsiyon ye süspansiyonlarda dağıtıcı faz sıvı-
dır.
188
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
i, kuv- sında olu- 12. Karışımlar ile ilgili olarak aşağıda verilen yargı- lardan hangisi yanlıştır? A) Homojen ya da heterojen olabilirler. B) Gaz karışımlarının tümű homojendir. C) Aerosollerde dağıtıcı faz gaz, dağılan faz ise ka- tı ya da sıvıdır. D) Çözeltilerde çözücü faz her zaman sıvıdır. E) Emülsiyon ye süspansiyonlarda dağıtıcı faz sıvı- dır. 188
| 14.
Karışım
1. Un - kepek
J. Petrol
III. Su - iyot
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
Ayırma Yöntemi
Eleme
Ayrımsal damıtma
Özütleme
D) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız
E) I ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
| 14. Karışım 1. Un - kepek J. Petrol III. Su - iyot Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) I ve II Ayırma Yöntemi Eleme Ayrımsal damıtma Özütleme D) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız E) I ve III
6. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında kullanılan
yöntemlerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Karışım
Yemek tuzu - şeker
Karabiber - Yemek tuzu
Şekerli su
Zeytinyağı - su
Alkollü su
Ayırma yöntemi
Özütleme
Elektriklenme
Basit damıtma
Ayırma hunisi
Ayrımsal damıtma
4.A 5.D 6.A
SS
u
10
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Karışım Yemek tuzu - şeker Karabiber - Yemek tuzu Şekerli su Zeytinyağı - su Alkollü su Ayırma yöntemi Özütleme Elektriklenme Basit damıtma Ayırma hunisi Ayrımsal damıtma 4.A 5.D 6.A SS u 10
1.
2.
3.
Karışımların ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi doğrudur?
A) Süzme yöntemi emülsiyon türü karışımları ayırmak
için kullanılan bir yöntemdir.
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
B) Petrol ürünleri ayırma hunisi ile benzin, mazot ve
gaz yağı gibi ürünlere ayrılır.
C) Bileşenlerinden biri demir, kobalt veya nikef olan ala-
şımlar mıknatıs yardımı ile bileşenlerine ayrılabilir.
D) Buharlaştırma yöntemi SIVI - SIVI homojerrkarışımla-
rin ayrıştırılmasında kullanılır.
E) Ayrımsal kristallendirme katı katı karışımlarının ay-
rılmasında kullanılan bir yöntemdir.
Karışımların ayrılmasında kullanılan bazı yöntemler ve
bu yöntemlerin uygulanacağı karışım örnekleri aşağıda
verilmiştir.
Buna göre,
Ayırma Yöntemi
Basit damıtma
Flotasyon
III. Kristallendirme
Yararlanılan Özellik
Deniz suyu
Kumlu su
Şekerli su
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E)
D) I ve III
D) I ve III
1. Katı-gaz karışımları
II.) Özkütleleri farklı sıvılardan oluşan heterojen karı-
şımlar
III. Çözünen tanecik boyutu 100 metreden büyük olan
karışımlar
C) Well
ve Ill
Yukarıda özellikleri verilen karışımlardan hangileri
süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
ENI ve III
Üniversite Hazırlık IOLOO-SS.02MTP09
C) I ve II
T@stokul
4. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde yarar-
lanılan özellik karşısında yanlış verilmiştir?
Yöntem
5.
6.
A) Süzme
BAyırma hunisi
C) Diyaliz
D) Ayrımsal damıtma
E) Flotasyon
Karışımı oluşturan bileşenlerden birinin uygun bir çözü-
cüde çözülerek karışımdan ayrılması işlemine özütleme
ya da ekstraksiyon denir.
Yararlanılan Özellik
Tanecik boyutu farkı
Çözünürlük farkı
Tanecik boyutu farkı
Kaynama noktası farkı
Yoğunluk farkı
✓
Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinde özüt-
leme yönteminden yararlanılmaz?
A) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi
B) Şeker pancarından şeker eldesi
C) Tuzlu zeytinden tuzun ayrılması
D) Tuzlu sudan tuzun ayrılması
E) Çaydan kafein eldesi
Naftalin ve çamaşır sodasından oluşan bir karışım
bileşenlerine ayırmak için;
1.
1
suda çözme,
II. buharlaştırma, 3
III. süzme
2
işlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) I-II-III
BI-III-II
D) II-III-I
C) II - I - III
E) III - I - II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1. 2. 3. Karışımların ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifade- lerden hangisi doğrudur? A) Süzme yöntemi emülsiyon türü karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ B) Petrol ürünleri ayırma hunisi ile benzin, mazot ve gaz yağı gibi ürünlere ayrılır. C) Bileşenlerinden biri demir, kobalt veya nikef olan ala- şımlar mıknatıs yardımı ile bileşenlerine ayrılabilir. D) Buharlaştırma yöntemi SIVI - SIVI homojerrkarışımla- rin ayrıştırılmasında kullanılır. E) Ayrımsal kristallendirme katı katı karışımlarının ay- rılmasında kullanılan bir yöntemdir. Karışımların ayrılmasında kullanılan bazı yöntemler ve bu yöntemlerin uygulanacağı karışım örnekleri aşağıda verilmiştir. Buna göre, Ayırma Yöntemi Basit damıtma Flotasyon III. Kristallendirme Yararlanılan Özellik Deniz suyu Kumlu su Şekerli su eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) D) I ve III D) I ve III 1. Katı-gaz karışımları II.) Özkütleleri farklı sıvılardan oluşan heterojen karı- şımlar III. Çözünen tanecik boyutu 100 metreden büyük olan karışımlar C) Well ve Ill Yukarıda özellikleri verilen karışımlardan hangileri süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II ENI ve III Üniversite Hazırlık IOLOO-SS.02MTP09 C) I ve II T@stokul 4. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde yarar- lanılan özellik karşısında yanlış verilmiştir? Yöntem 5. 6. A) Süzme BAyırma hunisi C) Diyaliz D) Ayrımsal damıtma E) Flotasyon Karışımı oluşturan bileşenlerden birinin uygun bir çözü- cüde çözülerek karışımdan ayrılması işlemine özütleme ya da ekstraksiyon denir. Yararlanılan Özellik Tanecik boyutu farkı Çözünürlük farkı Tanecik boyutu farkı Kaynama noktası farkı Yoğunluk farkı ✓ Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinde özüt- leme yönteminden yararlanılmaz? A) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi B) Şeker pancarından şeker eldesi C) Tuzlu zeytinden tuzun ayrılması D) Tuzlu sudan tuzun ayrılması E) Çaydan kafein eldesi Naftalin ve çamaşır sodasından oluşan bir karışım bileşenlerine ayırmak için; 1. 1 suda çözme, II. buharlaştırma, 3 III. süzme 2 işlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) I-II-III BI-III-II D) II-III-I C) II - I - III E) III - I - II
TOstokul Lise 0K00-10.05KT078
3.
KİMYA
18
P
Karışım
A) Fe-S tozu
B) Kan
C) Tuz - şeker
D) Zeytinyağı - su
E) Naftalin - su
1. suda çözme,
II. buharlaştırma,
-III. mıknatıslama,
IV. süzme 3
AD SOYAD
123
20
Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi
yanlış verilmiştir?
1. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs yardımıy- 4.
la bileşenlerine ayrılabilir?
A) Demir tozu-piker tozu
B) Demir - çinko alaşımı
C) Alüminyum tozu - kurşun tozu
D) Pas ve talaş
E) Çinko tozu - nikel tozu
AII, I, IV, II
1,LV, 11
E) I, II, IV
işlemlerinin uygulanma sırası aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
100
Ayırma Yöntemi
Mıknatıslama
Diyaliz V
Ayrımsal kristallendirme
Ayrımsal damıtma
Süzme ✓
Naftalin, şeker ve nikel tozundan oluşan bir karışımı 6.
bileşenlerine ayırmak için;
2
CEVAPLAR
B) III, I, II, IV
D) I, ITV, III
Son A B
5.
CD
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I
E Son ABCD
6
OC M
DOO
10
10%
C B
E ABCDE
D) I ve II
11
Diyaliz yöntemiyle ilgili,
1. Kolloidal karışımlara uygulanır.
II. Kanın metabolik atıklardan temizlenmesinde kulla-
nılır.
✓
III. İşlemde yarı geçirgen zar kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1200
13
14)
15
A) Ayırma hunisi
B) Flotasyon
C) Ayrımsal damitma
D) Süzme
E) Ayrımsal kristallendirme
Karışım
A) Kirli kan
B) Kum-çakıl
C) Kolonya
D) Tuzlu su
E) Çamaşır sodası - su
B₁.
C) Yalnız III
Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisinde
karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama sıcaklıkla-
rının farklılığından yararlanılır?
I, II ve III
Aşağıdaki karışımlardan hangisinin bileşenlerine
ayrılma yöntemi yanlış verilmiştir?
Ayırma Yöntemi
Diyaliz
Eleme
Ayrımsal damıtma
Basit damitma
Süzme
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
TOstokul Lise 0K00-10.05KT078 3. KİMYA 18 P Karışım A) Fe-S tozu B) Kan C) Tuz - şeker D) Zeytinyağı - su E) Naftalin - su 1. suda çözme, II. buharlaştırma, -III. mıknatıslama, IV. süzme 3 AD SOYAD 123 20 Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi yanlış verilmiştir? 1. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs yardımıy- 4. la bileşenlerine ayrılabilir? A) Demir tozu-piker tozu B) Demir - çinko alaşımı C) Alüminyum tozu - kurşun tozu D) Pas ve talaş E) Çinko tozu - nikel tozu AII, I, IV, II 1,LV, 11 E) I, II, IV işlemlerinin uygulanma sırası aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? 100 Ayırma Yöntemi Mıknatıslama Diyaliz V Ayrımsal kristallendirme Ayrımsal damıtma Süzme ✓ Naftalin, şeker ve nikel tozundan oluşan bir karışımı 6. bileşenlerine ayırmak için; 2 CEVAPLAR B) III, I, II, IV D) I, ITV, III Son A B 5. CD AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I E Son ABCD 6 OC M DOO 10 10% C B E ABCDE D) I ve II 11 Diyaliz yöntemiyle ilgili, 1. Kolloidal karışımlara uygulanır. II. Kanın metabolik atıklardan temizlenmesinde kulla- nılır. ✓ III. İşlemde yarı geçirgen zar kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 1200 13 14) 15 A) Ayırma hunisi B) Flotasyon C) Ayrımsal damitma D) Süzme E) Ayrımsal kristallendirme Karışım A) Kirli kan B) Kum-çakıl C) Kolonya D) Tuzlu su E) Çamaşır sodası - su B₁. C) Yalnız III Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisinde karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama sıcaklıkla- rının farklılığından yararlanılır? I, II ve III Aşağıdaki karışımlardan hangisinin bileşenlerine ayrılma yöntemi yanlış verilmiştir? Ayırma Yöntemi Diyaliz Eleme Ayrımsal damıtma Basit damitma Süzme
7.
8.
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I
Aşağıdaki ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin han-
gisinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır?
10.
A) Diyaliz
B) Ayırma hunisi
C) Ayrımsal kristallendirme
D) Ayrımsal damıtma
E) Flotasyon (yüzdürme)
Flotasyon yöntemiyle ilgili,
I. Yoğunluk farkından yararlanılır.
II. Ayrılacak katının yoğunluğunun ayırma işleminde
kullanılacak sıvıdan yüksek olması gerekir.
III. Madencilik sektöründe kullanılan bir yöntemdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III
9. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde özütleme yöntemi
kullanılmaz?
A) Deniz suyundan tuz eldesi
B) Bitkilerden yağ eldesi
@
E) I, II ve III
I ve III
C) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi
D) Tuzlu topraktan tuz eldesi
E) Bitkilerden esans eldesi
. Süzme yöntemiyle ayrılamayacak kadar küçük par-
çacıkların giderilmesinde kullanılır.
D) Damitma
● Tıpta böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır.
Özellikleri verilen saflaştırma ve ayrıştırma yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flotasyon
B) Ekstraksiyon C) Diyaliz
E) Filtrasyon
11 I. Haşlanmış makarnanın süzülmesi
II Egzoz gazlarının filtre edilmesi
III. Klimalardan geçen havanın filtreden geçirmesi
D) II ve III
Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde tanecik boyutu
farklılığından yararlanılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
Karışım
A) Heterojen
B) Homojen
C) Heterojen
D) Homojen
E) Heterojen
Bileşenler
SIVI - SIVI
SIVI - SIVI
katı - SIVI
katı - SIVI
katı-gaz
13. Özütleme yöntemiyle ilgili,
12. Aşağıdaki karışım türlerinden hangisinin ayırma
yöntemi yanlıştır?
Kima
D) I ve II
E) I, II ve III
C)ive Ill
1. Bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak uy-
gulanan bir yöntemdir.
I ve III
10%
II. Karışımdan ayrılması istenen maddeyi çözebilen
bir çözücü kullanılır.
III. Yalnız katı-katı karışımlarında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Ayırma yöntemi
Ayırma hunisi
Ayrımsal damitma
Diyaliz
Basit damitma
Flotasyon
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
E) Il ve III
B) Yalnız 11
14. X ve Y katılarından oluşan bir karışımın bileşenlerine
ayrılmasında ayrımsal kristallendirme yöntemi kullanıl-
mıştır.
Buna göre,
1.X ve Y maddelerinin çözünürlük farkından yararla-
nılmıştır.
II. İşlemde kullanılan çözücü, karışımdaki katılardan
birini çözmüş diğerini çözememiştir.
III.X ve Y karışımı tuz-şeker karışımı olabilir.
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
7. 8. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I Aşağıdaki ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin han- gisinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır? 10. A) Diyaliz B) Ayırma hunisi C) Ayrımsal kristallendirme D) Ayrımsal damıtma E) Flotasyon (yüzdürme) Flotasyon yöntemiyle ilgili, I. Yoğunluk farkından yararlanılır. II. Ayrılacak katının yoğunluğunun ayırma işleminde kullanılacak sıvıdan yüksek olması gerekir. III. Madencilik sektöründe kullanılan bir yöntemdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III 9. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde özütleme yöntemi kullanılmaz? A) Deniz suyundan tuz eldesi B) Bitkilerden yağ eldesi @ E) I, II ve III I ve III C) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi D) Tuzlu topraktan tuz eldesi E) Bitkilerden esans eldesi . Süzme yöntemiyle ayrılamayacak kadar küçük par- çacıkların giderilmesinde kullanılır. D) Damitma ● Tıpta böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır. Özellikleri verilen saflaştırma ve ayrıştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Flotasyon B) Ekstraksiyon C) Diyaliz E) Filtrasyon 11 I. Haşlanmış makarnanın süzülmesi II Egzoz gazlarının filtre edilmesi III. Klimalardan geçen havanın filtreden geçirmesi D) II ve III Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır? A) Yalnız I B) I ve II Karışım A) Heterojen B) Homojen C) Heterojen D) Homojen E) Heterojen Bileşenler SIVI - SIVI SIVI - SIVI katı - SIVI katı - SIVI katı-gaz 13. Özütleme yöntemiyle ilgili, 12. Aşağıdaki karışım türlerinden hangisinin ayırma yöntemi yanlıştır? Kima D) I ve II E) I, II ve III C)ive Ill 1. Bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak uy- gulanan bir yöntemdir. I ve III 10% II. Karışımdan ayrılması istenen maddeyi çözebilen bir çözücü kullanılır. III. Yalnız katı-katı karışımlarında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Ayırma yöntemi Ayırma hunisi Ayrımsal damitma Diyaliz Basit damitma Flotasyon yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 E) Il ve III B) Yalnız 11 14. X ve Y katılarından oluşan bir karışımın bileşenlerine ayrılmasında ayrımsal kristallendirme yöntemi kullanıl- mıştır. Buna göre, 1.X ve Y maddelerinin çözünürlük farkından yararla- nılmıştır. II. İşlemde kullanılan çözücü, karışımdaki katılardan birini çözmüş diğerini çözememiştir. III.X ve Y karışımı tuz-şeker karışımı olabilir. C) Yalnız III C) Yalnız III E) I, II ve III
MLAR
k değiş
mayai
aki sıc
k (°C)
maya
rlana
tinin
afigi
sinda
yle
tas
ye
eg
ndic
4. MODUL
56
TYT
LE
Örnek-8
X ve Y saf sıvılarından oluşan homojen bir karışım
aşağıdaki düzenekte isitilmaktadır.
Termometre
Su çıkışı
-L
Fraksiyon
kolonu
X,Y
karışımı
isitma
kabi
Soğutucu
Su girişi
Adaptör
Toplama
kabi
Belirli bir süre sonra ısıtma kabında Y SIVISININ
kütlece yüzde miktarının arttığı bilindiğine göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?
Bu yönt
zotermi
kolay C
NaCl ve h
sıcaklıkla
A) Ayrımsal damıtma işlemi uygulanmıştır.
B) Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri arasında-
ki ilişki Y> X tir.
C) Aynı koşullarda buhar basınçları arasındaki ilişki
X> Y dir.
DY Soğutucunun sıcaklığı, X in kaynama noktasın-
dan büyüktür.
E) Toplama kabındaki sıvı kütleler arasındaki ilişki
X> Y olabilir.
Önce
hazı
sica
sim
nür
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
MLAR k değiş mayai aki sıc k (°C) maya rlana tinin afigi sinda yle tas ye eg ndic 4. MODUL 56 TYT LE Örnek-8 X ve Y saf sıvılarından oluşan homojen bir karışım aşağıdaki düzenekte isitilmaktadır. Termometre Su çıkışı -L Fraksiyon kolonu X,Y karışımı isitma kabi Soğutucu Su girişi Adaptör Toplama kabi Belirli bir süre sonra ısıtma kabında Y SIVISININ kütlece yüzde miktarının arttığı bilindiğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Bu yönt zotermi kolay C NaCl ve h sıcaklıkla A) Ayrımsal damıtma işlemi uygulanmıştır. B) Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri arasında- ki ilişki Y> X tir. C) Aynı koşullarda buhar basınçları arasındaki ilişki X> Y dir. DY Soğutucunun sıcaklığı, X in kaynama noktasın- dan büyüktür. E) Toplama kabındaki sıvı kütleler arasındaki ilişki X> Y olabilir. Önce hazı sica sim nür
5.
Karışım
Alkol + su
II. Kum + naftalin
Ayırma Yöntemi
Ayrımsal damıtma
Süblimleştirme
Mıknatıs ile ayırma
Yukarıda verilen karışımlardan hangilerinin ayırma
yöntemi doğru önerilmiştir?
B) Yalniz !!
Evely
Il/Demir
Demir
A) Yaln
alm
tozu + kükürt
by ve 11
1 vel
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
5. Karışım Alkol + su II. Kum + naftalin Ayırma Yöntemi Ayrımsal damıtma Süblimleştirme Mıknatıs ile ayırma Yukarıda verilen karışımlardan hangilerinin ayırma yöntemi doğru önerilmiştir? B) Yalniz !! Evely Il/Demir Demir A) Yaln alm tozu + kükürt by ve 11 1 vel
1. Maden suyu kaynatıldığında içinde çözünmüş halde bulu-
nan Ca²+ iyonları ile HCO3 (bikarbonat) iyonları arasında,
ISI
Ca²+ + 2HCO3 CaCO3(k) + CO2(g) + H₂O
tepkimesi gerçekleşir.
Buna göre maden suyunda bulunan Ca2+ iyonlarını
uzaklaştırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi ya-
pılmalıdır?
A) Önce kaynatmak, sonra süzmek
B) Önce süzmek, sonra kaynatmak
CÖnce kaynatmak, sonra ayırma hunisi ile ayırmak
DÖnce süzmek, sonra ayırma hunisi ile ayırmak
E) Anyon değiştirici reçineden geçirmek
Orbital Yayınları
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1. Maden suyu kaynatıldığında içinde çözünmüş halde bulu- nan Ca²+ iyonları ile HCO3 (bikarbonat) iyonları arasında, ISI Ca²+ + 2HCO3 CaCO3(k) + CO2(g) + H₂O tepkimesi gerçekleşir. Buna göre maden suyunda bulunan Ca2+ iyonlarını uzaklaştırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi ya- pılmalıdır? A) Önce kaynatmak, sonra süzmek B) Önce süzmek, sonra kaynatmak CÖnce kaynatmak, sonra ayırma hunisi ile ayırmak DÖnce süzmek, sonra ayırma hunisi ile ayırmak E) Anyon değiştirici reçineden geçirmek Orbital Yayınları
to
19. Bir hayvan hücresinde hücre zarı ve sitoplazmanın, interfaz
evresindeki büyüme grafiği aşağıda verilmiştir.
Buna göre,
Büyüme
1. to anında
t₁
hacim
yüzey
C
1₂
D) I ve III
Sitoplazma
t3
Hücre zarı
Zaman
oranı en yüksek değerdedir.
II. to-t3 zaman aralığında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşa-
rak kromozomlara dönüşür.
III. to anında çekirdeğin hücreyi kontrol etmesi, t, anına göre
daha kolaydır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
EII ve III
TOPRAK
C) Yalnız III
göre, 1 numaralı
lerden hangisi gil
31
A)
%4
Glikoz
Saf
su
Saf
su
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
to 19. Bir hayvan hücresinde hücre zarı ve sitoplazmanın, interfaz evresindeki büyüme grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre, Büyüme 1. to anında t₁ hacim yüzey C 1₂ D) I ve III Sitoplazma t3 Hücre zarı Zaman oranı en yüksek değerdedir. II. to-t3 zaman aralığında kromatin iplikler kısalıp kalınlaşa- rak kromozomlara dönüşür. III. to anında çekirdeğin hücreyi kontrol etmesi, t, anına göre daha kolaydır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II EII ve III TOPRAK C) Yalnız III göre, 1 numaralı lerden hangisi gil 31 A) %4 Glikoz Saf su Saf su
E) Elektronların yörüngeler arasındaki geçişlerinde enerji alınır
ya da verilir.
SORU 3.
Bohr atom modeli tek elektronlu tanecikler için geçerlidir.
3Li 2He 4Be³+ 1H 2He+ 5B
Buna göre, yukarıda verilen atom ve iyonlardan kaç tanesinin
uyarılması için gereken enerjiler Bohr atom modeline göre
hesaplanabilir?
A) 5
SORU 4.
D) 2
B) 4
E) 1
C) 3
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
E) Elektronların yörüngeler arasındaki geçişlerinde enerji alınır ya da verilir. SORU 3. Bohr atom modeli tek elektronlu tanecikler için geçerlidir. 3Li 2He 4Be³+ 1H 2He+ 5B Buna göre, yukarıda verilen atom ve iyonlardan kaç tanesinin uyarılması için gereken enerjiler Bohr atom modeline göre hesaplanabilir? A) 5 SORU 4. D) 2 B) 4 E) 1 C) 3
terojen Karışımlar
Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisinin tane-
cik boyutu yanlış verilmiştir?
Karışım
A) Tuzlu su
B) Kahve
C) Kan
D) Çamurlu su
E) Şekerli su
Tanecik boyutu
10-⁹ m den küçük
10-6 m den büyük
10-6 m ile 10-9 m arası
10-6 m den büyük
10-9 m den büyük
1 Herhangi bir madde;
Belirli bir formülünün olmagi
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
terojen Karışımlar Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisinin tane- cik boyutu yanlış verilmiştir? Karışım A) Tuzlu su B) Kahve C) Kan D) Çamurlu su E) Şekerli su Tanecik boyutu 10-⁹ m den küçük 10-6 m den büyük 10-6 m ile 10-9 m arası 10-6 m den büyük 10-9 m den büyük 1 Herhangi bir madde; Belirli bir formülünün olmagi
8.
Aşağıdaki karışımlar ve ayırma yöntemlerinden hangi-
si yanlış eşleştirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Karışım
Tuzlu su
Su + Zeytin yağı
Nikel + Kükürt
Su + Aseton
Su + Naftalin
Ayırma Yöntemi
Damitma
Ayırma hunisi
Mıknatıslanma
Ayırma hunisi
Süzme
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
8. Aşağıdaki karışımlar ve ayırma yöntemlerinden hangi- si yanlış eşleştirilmiştir? A) B) C) D) E) Karışım Tuzlu su Su + Zeytin yağı Nikel + Kükürt Su + Aseton Su + Naftalin Ayırma Yöntemi Damitma Ayırma hunisi Mıknatıslanma Ayırma hunisi Süzme
it, kan
12. Öğretmeni Ferhat'tan ayırma yöntemleri ile il-
gili öğrendiklerini yazmasını istiyor.
Ferhat'ta;
1. Ayıklama, elektrikleme ve mıknatıslama
katı-katı karışımları ayırma yöntemidik
II. Diyaliz, böbreğin çalışmaması durumun-
da, kandaki metabolizma atıklarından sü-
zülmesi için kullanılır.
III. Nohut ve un karışımı ayrıştırılırken elekler
kullanılır.
IV. Alaşımlar mıknatısla ayrıştılabilir.
ayırmal
V. Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak
için süzme işlemi kullanılır.
cümlelerini yazıyor.
Buna göre, Ferhat'ın yazdığı cümlelerden
kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3
V
E) 5
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
it, kan 12. Öğretmeni Ferhat'tan ayırma yöntemleri ile il- gili öğrendiklerini yazmasını istiyor. Ferhat'ta; 1. Ayıklama, elektrikleme ve mıknatıslama katı-katı karışımları ayırma yöntemidik II. Diyaliz, böbreğin çalışmaması durumun- da, kandaki metabolizma atıklarından sü- zülmesi için kullanılır. III. Nohut ve un karışımı ayrıştırılırken elekler kullanılır. IV. Alaşımlar mıknatısla ayrıştılabilir. ayırmal V. Haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için süzme işlemi kullanılır. cümlelerini yazıyor. Buna göre, Ferhat'ın yazdığı cümlelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 V E) 5
9. Mazot-su
2. Şeker-tuz
3. • Etil alkol-su
4
Kum-su
Bu karışımları bileşenlerine ayırmak için aşağı-
dakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Özkütle farkı U
B) Kaynama noktası farkı A
C) Çözünürlük farkı 2
D) Tanecik boyutu farkı
E) Mıknatıslama
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
9. Mazot-su 2. Şeker-tuz 3. • Etil alkol-su 4 Kum-su Bu karışımları bileşenlerine ayırmak için aşağı- dakilerden hangisi kullanılmaz? A) Özkütle farkı U B) Kaynama noktası farkı A C) Çözünürlük farkı 2 D) Tanecik boyutu farkı E) Mıknatıslama
Pul biber, kum ve odun talaşı karışımını bileşenlerine
ayırmak için,
su ilave etme, 2
kaşıkla toplama,
süzme,
N. elektriklenme
işlemleri hangi sıraya göre yapılmalıdır?
A) IV, II, I, III
1,,!!! ||
E) I, II, III, IV
B) IV, III, II, I
TVI, III, II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Pul biber, kum ve odun talaşı karışımını bileşenlerine ayırmak için, su ilave etme, 2 kaşıkla toplama, süzme, N. elektriklenme işlemleri hangi sıraya göre yapılmalıdır? A) IV, II, I, III 1,,!!! || E) I, II, III, IV B) IV, III, II, I TVI, III, II