Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

i,
kuv-
sında
olu-
12. Karışımlar ile ilgili olarak aşağıda verilen yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Homojen ya da heterojen olabilirler.
B) Gaz karışımlarının tümű homojendir.
C) Aerosollerde dağıtıcı faz gaz, dağılan faz ise ka-
tı ya da sıvıdır.
D) Çözeltilerde çözücü faz her zaman sıvıdır.
E) Emülsiyon ye süspansiyonlarda dağıtıcı faz sıvı-
dır.
188
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
i, kuv- sında olu- 12. Karışımlar ile ilgili olarak aşağıda verilen yargı- lardan hangisi yanlıştır? A) Homojen ya da heterojen olabilirler. B) Gaz karışımlarının tümű homojendir. C) Aerosollerde dağıtıcı faz gaz, dağılan faz ise ka- tı ya da sıvıdır. D) Çözeltilerde çözücü faz her zaman sıvıdır. E) Emülsiyon ye süspansiyonlarda dağıtıcı faz sıvı- dır. 188
9.
Madde
X
Y
E.N.(°C)
-15
30
K.N.(°C)
80
95
Birbirleri içerisinde çözünmeyen, öz kütleleri
farklı saf X ve Y maddelerine ait aynı ortamda-
ki erime ve kaynama noktaları değerleri yuka-
rida verilmiştir.
Buna göre;
1. Oda koşullarında X-Y karışımı süzme ile
ayrılabilir.
II. 1 atmosfer basınçta suyun kaynama si-
caklığında X-Y karışımı ayırma hunisi ile
ayrılabilir.
III. 50°C de X-Y karışımı homojendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
hu
ve
av
E
2
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
9. Madde X Y E.N.(°C) -15 30 K.N.(°C) 80 95 Birbirleri içerisinde çözünmeyen, öz kütleleri farklı saf X ve Y maddelerine ait aynı ortamda- ki erime ve kaynama noktaları değerleri yuka- rida verilmiştir. Buna göre; 1. Oda koşullarında X-Y karışımı süzme ile ayrılabilir. II. 1 atmosfer basınçta suyun kaynama si- caklığında X-Y karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. III. 50°C de X-Y karışımı homojendir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III hu ve av E 2
TEST
8
1. X ve Y sıvılarından oluşan bir karışım için;
I. Özkütleleri farklı ise ayırma hunisi ile ayrılırlar
II. Kaynama noktaları farklı ise ayrımsal damıtma ile ayrılırlar.
III. Santrifüjleme ile ayrılabilirler.
erk
yargılarından hangiler kesinlikle yanlıştır?
A) Yalnız I
Gaye
B) Yalnız III
E) II ve III
D) I yế l
|||
C) Ive II
Bay
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
TEST 8 1. X ve Y sıvılarından oluşan bir karışım için; I. Özkütleleri farklı ise ayırma hunisi ile ayrılırlar II. Kaynama noktaları farklı ise ayrımsal damıtma ile ayrılırlar. III. Santrifüjleme ile ayrılabilirler. erk yargılarından hangiler kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I Gaye B) Yalnız III E) II ve III D) I yế l ||| C) Ive II Bay
10
11. Soğutulup yoğunlaştırılarak elde edilmiş sıvı hava ayrımsal
damıtmayla bileşenlerine ayrılmaktadır.
Buna göre, sivi, havanın ayrımsal damıtılmasıyla,
I. Azot
II. Oksijen
III. Argon Ar
SED
verilen gazlardan hangileri elde edilebilir?
13)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
vell
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
10 11. Soğutulup yoğunlaştırılarak elde edilmiş sıvı hava ayrımsal damıtmayla bileşenlerine ayrılmaktadır. Buna göre, sivi, havanın ayrımsal damıtılmasıyla, I. Azot II. Oksijen III. Argon Ar SED verilen gazlardan hangileri elde edilebilir? 13) A) Yalnız I B) Yalnız II vell C) Yalnız III E) I, II ve III
| 14.
Karışım
1. Un - kepek
J. Petrol
III. Su - iyot
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
Ayırma Yöntemi
Eleme
Ayrımsal damıtma
Özütleme
D) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız
E) I ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
| 14. Karışım 1. Un - kepek J. Petrol III. Su - iyot Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) I ve II Ayırma Yöntemi Eleme Ayrımsal damıtma Özütleme D) Yalnız I B) II ve III C) Yalnız E) I ve III
Heterojen
Kumlu suyun üzerinde bulunan su dipte
ki kumdan aktarma Be ayrilir.
Model Soru - 63
I.
Su - ağaç yaprakları
II.
Kum - su
III. Tahin-yağ V
Yukarıdaki maddelerden
hangilerini
bileşenlerine ayırma dekantasyon iş-
lemi kullanılarak yapılabilir?
A) Yalnız III
i ayırmada kullanı-
Ⓒ Yanıt Yayınları
B) I ve II
D)) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Heterojen Kumlu suyun üzerinde bulunan su dipte ki kumdan aktarma Be ayrilir. Model Soru - 63 I. Su - ağaç yaprakları II. Kum - su III. Tahin-yağ V Yukarıdaki maddelerden hangilerini bileşenlerine ayırma dekantasyon iş- lemi kullanılarak yapılabilir? A) Yalnız III i ayırmada kullanı- Ⓒ Yanıt Yayınları B) I ve II D)) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
8.
I
A)
Buğday - saman
III Odun talaşı - kum
Karışım
Atık su
1 a
Il b
C
B)
b
Yukarıdaki karışımları ayırmak için verilen yöntemlerin
eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir?
1
11 C
III a
I
II
III
Y
9.ÖLÜM
Ayırma yöntemi
a Koagülasyon
b Yüzdürme
C
b
a
c Savurma
T
II
C
Ill b
a
iu
C
II a
All b
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
8. I A) Buğday - saman III Odun talaşı - kum Karışım Atık su 1 a Il b C B) b Yukarıdaki karışımları ayırmak için verilen yöntemlerin eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? 1 11 C III a I II III Y 9.ÖLÜM Ayırma yöntemi a Koagülasyon b Yüzdürme C b a c Savurma T II C Ill b a iu C II a All b
6. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında kullanılan
yöntemlerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Karışım
Yemek tuzu - şeker
Karabiber - Yemek tuzu
Şekerli su
Zeytinyağı - su
Alkollü su
Ayırma yöntemi
Özütleme
Elektriklenme
Basit damıtma
Ayırma hunisi
Ayrımsal damıtma
4.A 5.D 6.A
SS
u
10
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Karışım Yemek tuzu - şeker Karabiber - Yemek tuzu Şekerli su Zeytinyağı - su Alkollü su Ayırma yöntemi Özütleme Elektriklenme Basit damıtma Ayırma hunisi Ayrımsal damıtma 4.A 5.D 6.A SS u 10
muyu
mak
zim
5.
Ayrımsal Ayırma
damitma hunisi
Ayırma Yöntemi
A) 1
1. Yemek tuzu
II. Kum
III. Naftalin
IV. Cay sekeri
Süzme
Eleme
Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden kaç tanesi homojen
karışımları ayırmada kullanılır?
B) 2
C) 3
D) 4
D
Kazanım
48
Aktarma
E) 5
Aşağıdaki
karşısında
A)
B)
C)
Gd
D)
E)
K:
S
8. Aşağ
A)
K
yoğu
B)
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
muyu mak zim 5. Ayrımsal Ayırma damitma hunisi Ayırma Yöntemi A) 1 1. Yemek tuzu II. Kum III. Naftalin IV. Cay sekeri Süzme Eleme Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden kaç tanesi homojen karışımları ayırmada kullanılır? B) 2 C) 3 D) 4 D Kazanım 48 Aktarma E) 5 Aşağıdaki karşısında A) B) C) Gd D) E) K: S 8. Aşağ A) K yoğu B)
E)
3.
Taşlı pirinç
J
2. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayrılmasında
tanecik boyutu farkından yararlanılmaz?
A) Taşlı pirinç
C) Çamurlu su
Ayıklama
Karısım
E) Kirli kan
8
D) Buğday- saman
B) Tozlu hava
Avırma yöntemi
UNE
Bes
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
E) 3. Taşlı pirinç J 2. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayrılmasında tanecik boyutu farkından yararlanılmaz? A) Taşlı pirinç C) Çamurlu su Ayıklama Karısım E) Kirli kan 8 D) Buğday- saman B) Tozlu hava Avırma yöntemi UNE Bes
LAŞTIRMA TEKNİKLERİ
larından
a hunisi-
sındaki
ile bile-
e Ill
mesi-
in her
ne bu-
erden
T@stokul
10. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
X SIVISI Y Ve Z Sıvılarında çözünmez.
•
Y SIVISI X SIVISında çözünmez, Z SIVISında çözünür.
• Sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki Z> Y> X'dir.
Buna göre,
I. X, Y ve Z sıvılarından elde eldilen karışım ayırma
hunisine aktarılıp bekletildiğinde üç faz oluşur.
II. Y-Z karışımı ayırma hunisi ile ayrıldığında toplama
kabında önce Z toplanır.
III. X-Y karışımı emülsiyondur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
33
D) Süzme
E) II ve III
11. Tebeşir tozu, nikel tozu ve nişadır içeren bir karışımı
bileşenlerine ayrıştırmak için aşağıdaki yöntemler-
den hangisinin kullanılmasına gerek yoktur?
A) Yüzdürme
B) Suda çözme
12 Aşağıdaki ayırma väntom
C) Yalnız III
C) Mıknatıs
E) Buharlaştırma
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
LAŞTIRMA TEKNİKLERİ larından a hunisi- sındaki ile bile- e Ill mesi- in her ne bu- erden T@stokul 10. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. X SIVISI Y Ve Z Sıvılarında çözünmez. • Y SIVISI X SIVISında çözünmez, Z SIVISında çözünür. • Sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki Z> Y> X'dir. Buna göre, I. X, Y ve Z sıvılarından elde eldilen karışım ayırma hunisine aktarılıp bekletildiğinde üç faz oluşur. II. Y-Z karışımı ayırma hunisi ile ayrıldığında toplama kabında önce Z toplanır. III. X-Y karışımı emülsiyondur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II 33 D) Süzme E) II ve III 11. Tebeşir tozu, nikel tozu ve nişadır içeren bir karışımı bileşenlerine ayrıştırmak için aşağıdaki yöntemler- den hangisinin kullanılmasına gerek yoktur? A) Yüzdürme B) Suda çözme 12 Aşağıdaki ayırma väntom C) Yalnız III C) Mıknatıs E) Buharlaştırma
1.
2.
3.
Karışımların ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi doğrudur?
A) Süzme yöntemi emülsiyon türü karışımları ayırmak
için kullanılan bir yöntemdir.
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
B) Petrol ürünleri ayırma hunisi ile benzin, mazot ve
gaz yağı gibi ürünlere ayrılır.
C) Bileşenlerinden biri demir, kobalt veya nikef olan ala-
şımlar mıknatıs yardımı ile bileşenlerine ayrılabilir.
D) Buharlaştırma yöntemi SIVI - SIVI homojerrkarışımla-
rin ayrıştırılmasında kullanılır.
E) Ayrımsal kristallendirme katı katı karışımlarının ay-
rılmasında kullanılan bir yöntemdir.
Karışımların ayrılmasında kullanılan bazı yöntemler ve
bu yöntemlerin uygulanacağı karışım örnekleri aşağıda
verilmiştir.
Buna göre,
Ayırma Yöntemi
Basit damıtma
Flotasyon
III. Kristallendirme
Yararlanılan Özellik
Deniz suyu
Kumlu su
Şekerli su
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E)
D) I ve III
D) I ve III
1. Katı-gaz karışımları
II.) Özkütleleri farklı sıvılardan oluşan heterojen karı-
şımlar
III. Çözünen tanecik boyutu 100 metreden büyük olan
karışımlar
C) Well
ve Ill
Yukarıda özellikleri verilen karışımlardan hangileri
süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
ENI ve III
Üniversite Hazırlık IOLOO-SS.02MTP09
C) I ve II
T@stokul
4. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde yarar-
lanılan özellik karşısında yanlış verilmiştir?
Yöntem
5.
6.
A) Süzme
BAyırma hunisi
C) Diyaliz
D) Ayrımsal damıtma
E) Flotasyon
Karışımı oluşturan bileşenlerden birinin uygun bir çözü-
cüde çözülerek karışımdan ayrılması işlemine özütleme
ya da ekstraksiyon denir.
Yararlanılan Özellik
Tanecik boyutu farkı
Çözünürlük farkı
Tanecik boyutu farkı
Kaynama noktası farkı
Yoğunluk farkı
✓
Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinde özüt-
leme yönteminden yararlanılmaz?
A) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi
B) Şeker pancarından şeker eldesi
C) Tuzlu zeytinden tuzun ayrılması
D) Tuzlu sudan tuzun ayrılması
E) Çaydan kafein eldesi
Naftalin ve çamaşır sodasından oluşan bir karışım
bileşenlerine ayırmak için;
1.
1
suda çözme,
II. buharlaştırma, 3
III. süzme
2
işlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) I-II-III
BI-III-II
D) II-III-I
C) II - I - III
E) III - I - II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
1. 2. 3. Karışımların ayrılması ile ilgili aşağıda verilen ifade- lerden hangisi doğrudur? A) Süzme yöntemi emülsiyon türü karışımları ayırmak için kullanılan bir yöntemdir. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ B) Petrol ürünleri ayırma hunisi ile benzin, mazot ve gaz yağı gibi ürünlere ayrılır. C) Bileşenlerinden biri demir, kobalt veya nikef olan ala- şımlar mıknatıs yardımı ile bileşenlerine ayrılabilir. D) Buharlaştırma yöntemi SIVI - SIVI homojerrkarışımla- rin ayrıştırılmasında kullanılır. E) Ayrımsal kristallendirme katı katı karışımlarının ay- rılmasında kullanılan bir yöntemdir. Karışımların ayrılmasında kullanılan bazı yöntemler ve bu yöntemlerin uygulanacağı karışım örnekleri aşağıda verilmiştir. Buna göre, Ayırma Yöntemi Basit damıtma Flotasyon III. Kristallendirme Yararlanılan Özellik Deniz suyu Kumlu su Şekerli su eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) D) I ve III D) I ve III 1. Katı-gaz karışımları II.) Özkütleleri farklı sıvılardan oluşan heterojen karı- şımlar III. Çözünen tanecik boyutu 100 metreden büyük olan karışımlar C) Well ve Ill Yukarıda özellikleri verilen karışımlardan hangileri süzme yöntemi ile bileşenlerine ayrılabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II ENI ve III Üniversite Hazırlık IOLOO-SS.02MTP09 C) I ve II T@stokul 4. Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde yarar- lanılan özellik karşısında yanlış verilmiştir? Yöntem 5. 6. A) Süzme BAyırma hunisi C) Diyaliz D) Ayrımsal damıtma E) Flotasyon Karışımı oluşturan bileşenlerden birinin uygun bir çözü- cüde çözülerek karışımdan ayrılması işlemine özütleme ya da ekstraksiyon denir. Yararlanılan Özellik Tanecik boyutu farkı Çözünürlük farkı Tanecik boyutu farkı Kaynama noktası farkı Yoğunluk farkı ✓ Buna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinde özüt- leme yönteminden yararlanılmaz? A) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi B) Şeker pancarından şeker eldesi C) Tuzlu zeytinden tuzun ayrılması D) Tuzlu sudan tuzun ayrılması E) Çaydan kafein eldesi Naftalin ve çamaşır sodasından oluşan bir karışım bileşenlerine ayırmak için; 1. 1 suda çözme, II. buharlaştırma, 3 III. süzme 2 işlemleri hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) I-II-III BI-III-II D) II-III-I C) II - I - III E) III - I - II
TOstokul Lise 0K00-10.05KT078
3.
KİMYA
18
P
Karışım
A) Fe-S tozu
B) Kan
C) Tuz - şeker
D) Zeytinyağı - su
E) Naftalin - su
1. suda çözme,
II. buharlaştırma,
-III. mıknatıslama,
IV. süzme 3
AD SOYAD
123
20
Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi
yanlış verilmiştir?
1. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs yardımıy- 4.
la bileşenlerine ayrılabilir?
A) Demir tozu-piker tozu
B) Demir - çinko alaşımı
C) Alüminyum tozu - kurşun tozu
D) Pas ve talaş
E) Çinko tozu - nikel tozu
AII, I, IV, II
1,LV, 11
E) I, II, IV
işlemlerinin uygulanma sırası aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
100
Ayırma Yöntemi
Mıknatıslama
Diyaliz V
Ayrımsal kristallendirme
Ayrımsal damıtma
Süzme ✓
Naftalin, şeker ve nikel tozundan oluşan bir karışımı 6.
bileşenlerine ayırmak için;
2
CEVAPLAR
B) III, I, II, IV
D) I, ITV, III
Son A B
5.
CD
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I
E Son ABCD
6
OC M
DOO
10
10%
C B
E ABCDE
D) I ve II
11
Diyaliz yöntemiyle ilgili,
1. Kolloidal karışımlara uygulanır.
II. Kanın metabolik atıklardan temizlenmesinde kulla-
nılır.
✓
III. İşlemde yarı geçirgen zar kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1200
13
14)
15
A) Ayırma hunisi
B) Flotasyon
C) Ayrımsal damitma
D) Süzme
E) Ayrımsal kristallendirme
Karışım
A) Kirli kan
B) Kum-çakıl
C) Kolonya
D) Tuzlu su
E) Çamaşır sodası - su
B₁.
C) Yalnız III
Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisinde
karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama sıcaklıkla-
rının farklılığından yararlanılır?
I, II ve III
Aşağıdaki karışımlardan hangisinin bileşenlerine
ayrılma yöntemi yanlış verilmiştir?
Ayırma Yöntemi
Diyaliz
Eleme
Ayrımsal damıtma
Basit damitma
Süzme
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
TOstokul Lise 0K00-10.05KT078 3. KİMYA 18 P Karışım A) Fe-S tozu B) Kan C) Tuz - şeker D) Zeytinyağı - su E) Naftalin - su 1. suda çözme, II. buharlaştırma, -III. mıknatıslama, IV. süzme 3 AD SOYAD 123 20 Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi yanlış verilmiştir? 1. Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs yardımıy- 4. la bileşenlerine ayrılabilir? A) Demir tozu-piker tozu B) Demir - çinko alaşımı C) Alüminyum tozu - kurşun tozu D) Pas ve talaş E) Çinko tozu - nikel tozu AII, I, IV, II 1,LV, 11 E) I, II, IV işlemlerinin uygulanma sırası aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? 100 Ayırma Yöntemi Mıknatıslama Diyaliz V Ayrımsal kristallendirme Ayrımsal damıtma Süzme ✓ Naftalin, şeker ve nikel tozundan oluşan bir karışımı 6. bileşenlerine ayırmak için; 2 CEVAPLAR B) III, I, II, IV D) I, ITV, III Son A B 5. CD AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I E Son ABCD 6 OC M DOO 10 10% C B E ABCDE D) I ve II 11 Diyaliz yöntemiyle ilgili, 1. Kolloidal karışımlara uygulanır. II. Kanın metabolik atıklardan temizlenmesinde kulla- nılır. ✓ III. İşlemde yarı geçirgen zar kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 1200 13 14) 15 A) Ayırma hunisi B) Flotasyon C) Ayrımsal damitma D) Süzme E) Ayrımsal kristallendirme Karışım A) Kirli kan B) Kum-çakıl C) Kolonya D) Tuzlu su E) Çamaşır sodası - su B₁. C) Yalnız III Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisinde karışımı oluşturan bileşenlerin kaynama sıcaklıkla- rının farklılığından yararlanılır? I, II ve III Aşağıdaki karışımlardan hangisinin bileşenlerine ayrılma yöntemi yanlış verilmiştir? Ayırma Yöntemi Diyaliz Eleme Ayrımsal damıtma Basit damitma Süzme
7.
8.
AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I
Aşağıdaki ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin han-
gisinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır?
10.
A) Diyaliz
B) Ayırma hunisi
C) Ayrımsal kristallendirme
D) Ayrımsal damıtma
E) Flotasyon (yüzdürme)
Flotasyon yöntemiyle ilgili,
I. Yoğunluk farkından yararlanılır.
II. Ayrılacak katının yoğunluğunun ayırma işleminde
kullanılacak sıvıdan yüksek olması gerekir.
III. Madencilik sektöründe kullanılan bir yöntemdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
D) II ve III
9. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde özütleme yöntemi
kullanılmaz?
A) Deniz suyundan tuz eldesi
B) Bitkilerden yağ eldesi
@
E) I, II ve III
I ve III
C) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi
D) Tuzlu topraktan tuz eldesi
E) Bitkilerden esans eldesi
. Süzme yöntemiyle ayrılamayacak kadar küçük par-
çacıkların giderilmesinde kullanılır.
D) Damitma
● Tıpta böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır.
Özellikleri verilen saflaştırma ve ayrıştırma yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flotasyon
B) Ekstraksiyon C) Diyaliz
E) Filtrasyon
11 I. Haşlanmış makarnanın süzülmesi
II Egzoz gazlarının filtre edilmesi
III. Klimalardan geçen havanın filtreden geçirmesi
D) II ve III
Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde tanecik boyutu
farklılığından yararlanılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
Karışım
A) Heterojen
B) Homojen
C) Heterojen
D) Homojen
E) Heterojen
Bileşenler
SIVI - SIVI
SIVI - SIVI
katı - SIVI
katı - SIVI
katı-gaz
13. Özütleme yöntemiyle ilgili,
12. Aşağıdaki karışım türlerinden hangisinin ayırma
yöntemi yanlıştır?
Kima
D) I ve II
E) I, II ve III
C)ive Ill
1. Bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak uy-
gulanan bir yöntemdir.
I ve III
10%
II. Karışımdan ayrılması istenen maddeyi çözebilen
bir çözücü kullanılır.
III. Yalnız katı-katı karışımlarında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Ayırma yöntemi
Ayırma hunisi
Ayrımsal damitma
Diyaliz
Basit damitma
Flotasyon
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
E) Il ve III
B) Yalnız 11
14. X ve Y katılarından oluşan bir karışımın bileşenlerine
ayrılmasında ayrımsal kristallendirme yöntemi kullanıl-
mıştır.
Buna göre,
1.X ve Y maddelerinin çözünürlük farkından yararla-
nılmıştır.
II. İşlemde kullanılan çözücü, karışımdaki katılardan
birini çözmüş diğerini çözememiştir.
III.X ve Y karışımı tuz-şeker karışımı olabilir.
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
7. 8. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ - I Aşağıdaki ayırma ve saflaştırma yöntemlerinin han- gisinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır? 10. A) Diyaliz B) Ayırma hunisi C) Ayrımsal kristallendirme D) Ayrımsal damıtma E) Flotasyon (yüzdürme) Flotasyon yöntemiyle ilgili, I. Yoğunluk farkından yararlanılır. II. Ayrılacak katının yoğunluğunun ayırma işleminde kullanılacak sıvıdan yüksek olması gerekir. III. Madencilik sektöründe kullanılan bir yöntemdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II D) II ve III 9. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde özütleme yöntemi kullanılmaz? A) Deniz suyundan tuz eldesi B) Bitkilerden yağ eldesi @ E) I, II ve III I ve III C) Söğüt ağacından aspirin ham maddesi eldesi D) Tuzlu topraktan tuz eldesi E) Bitkilerden esans eldesi . Süzme yöntemiyle ayrılamayacak kadar küçük par- çacıkların giderilmesinde kullanılır. D) Damitma ● Tıpta böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır. Özellikleri verilen saflaştırma ve ayrıştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Flotasyon B) Ekstraksiyon C) Diyaliz E) Filtrasyon 11 I. Haşlanmış makarnanın süzülmesi II Egzoz gazlarının filtre edilmesi III. Klimalardan geçen havanın filtreden geçirmesi D) II ve III Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde tanecik boyutu farklılığından yararlanılır? A) Yalnız I B) I ve II Karışım A) Heterojen B) Homojen C) Heterojen D) Homojen E) Heterojen Bileşenler SIVI - SIVI SIVI - SIVI katı - SIVI katı - SIVI katı-gaz 13. Özütleme yöntemiyle ilgili, 12. Aşağıdaki karışım türlerinden hangisinin ayırma yöntemi yanlıştır? Kima D) I ve II E) I, II ve III C)ive Ill 1. Bileşenlerin yoğunluk farkından yararlanılarak uy- gulanan bir yöntemdir. I ve III 10% II. Karışımdan ayrılması istenen maddeyi çözebilen bir çözücü kullanılır. III. Yalnız katı-katı karışımlarında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Ayırma yöntemi Ayırma hunisi Ayrımsal damitma Diyaliz Basit damitma Flotasyon yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 E) Il ve III B) Yalnız 11 14. X ve Y katılarından oluşan bir karışımın bileşenlerine ayrılmasında ayrımsal kristallendirme yöntemi kullanıl- mıştır. Buna göre, 1.X ve Y maddelerinin çözünürlük farkından yararla- nılmıştır. II. İşlemde kullanılan çözücü, karışımdaki katılardan birini çözmüş diğerini çözememiştir. III.X ve Y karışımı tuz-şeker karışımı olabilir. C) Yalnız III C) Yalnız III E) I, II ve III
0. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yön
karşısında doğru verilmiştir?
Karışım
Zeytin yağı su
B) Kum- su
2)
E
Fe tozu Ag tozu
NaCl-12
Alkol-su
Ayırma Yöntemi
Süzme
Ayrımsal damitma
Flotasyon
Ekstraksiyon
Ayırma hunist
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
0. Aşağıdaki karışımlardan hangisinin ayırma yön karşısında doğru verilmiştir? Karışım Zeytin yağı su B) Kum- su 2) E Fe tozu Ag tozu NaCl-12 Alkol-su Ayırma Yöntemi Süzme Ayrımsal damitma Flotasyon Ekstraksiyon Ayırma hunist
olarak elde edilmiştir?
A) Yalnız X
B) Yalnız Y
D) X ve Y
A)
N₂ S6
Karışım
Şeker pancarından
şeker eldesi
B)
Havadan azot eldesi
C) gayın demlenmesi
127-183
5. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında yararlanı-
lan özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?
Özellik
Araçlardaki polen
filtresi yardımıyla
havanın süzülmesi
C) Yalnız Z
E) Y ve Z
Kanın diyaliz
yöntemiyle
temizlenmesi
Çözünürlük
Kaynama noktası
Çözünürlük
Tanecik boyutu
Özkütle
TYT KIMYA VIDEO ANLATIM FASİKÜLLERI
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
olarak elde edilmiştir? A) Yalnız X B) Yalnız Y D) X ve Y A) N₂ S6 Karışım Şeker pancarından şeker eldesi B) Havadan azot eldesi C) gayın demlenmesi 127-183 5. Aşağıdaki karışımların ayrılmasında yararlanı- lan özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir? Özellik Araçlardaki polen filtresi yardımıyla havanın süzülmesi C) Yalnız Z E) Y ve Z Kanın diyaliz yöntemiyle temizlenmesi Çözünürlük Kaynama noktası Çözünürlük Tanecik boyutu Özkütle TYT KIMYA VIDEO ANLATIM FASİKÜLLERI