Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. Medreselerde başlangıçta sadece okuma-yazma ve İslami ilimler alanında eğitim verilirken, Emeviler ve Abbasiler Dönemi'nde de

1. Medreselerde başlangıçta sadece okuma-yazma ve
İslami ilimler alanında eğitim verilirken, Emeviler ve
Abbasiler Dönemi'nde değişik dallarda eğitim öğretim
verilmeye başlanmıştır.
Bu uygulamayla;
1. sınırların genişlemesi sonucunda artan yönetici
ihtiyac

1. Medreselerde başlangıçta sadece okuma-yazma ve İslami ilimler alanında eğitim verilirken, Emeviler ve Abbasiler Dönemi'nde değişik dallarda eğitim öğretim verilmeye başlanmıştır. Bu uygulamayla; 1. sınırların genişlemesi sonucunda artan yönetici ihtiyacını karşılamak, II. yaşanan siyasi ve sosyal sorunlara çözüm bulmak, III. Mısır, Yunan, Hint ve İran gibi büyük medeniyetlerin zengin bilgi birikiminden faydalanmak amaçlarından hangilerinin gözettildiği savunulabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III