Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1 N2 + 302->> 1N203 X 1 N2034102-1N205 7. Sabit hacimli bir kapta mol sayıları eşit H₂ ve Cl₂ gazları tam verimle tepkimeye soku

1 N2 + 302->> 1N203
X
1 N2034102-1N205
7. Sabit hacimli bir kapta mol sayıları eşit H₂ ve Cl₂
gazları tam verimle tepkimeye sokularak HCl gazı
elde ediliyor.
Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına
getirildiğine göre;
1.
Toplam basınç
4. Molekül say

1 N2 + 302->> 1N203 X 1 N2034102-1N205 7. Sabit hacimli bir kapta mol sayıları eşit H₂ ve Cl₂ gazları tam verimle tepkimeye sokularak HCl gazı elde ediliyor. Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına getirildiğine göre; 1. Toplam basınç 4. Molekül sayısı U. Tepkime öncesi ve sonrası özkütle niceliklerinden hangileri değişmez? B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III n n H2 + Cl₂ → 2HCI 8. 3 mol/X₂ gazı 1 mol Y₂ gazı ile tepkimeye girerek 2 mol Z gazı oluşturmaktadır.