%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazların Genel Özellikleri Soruları

10. Aşağıda verilen birim dönüşümleri doğru skide
gerçekleştirildiğinde,
1. 0,75 atm = x cm Hg
11. 300 * =y°C
III 0,02 dm² = z mL
x, y ve z değerlerinin
A) 86
D) 114
26
toplamı kaç olur?
B) 104
A
$
E) 284
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
10. Aşağıda verilen birim dönüşümleri doğru skide gerçekleştirildiğinde, 1. 0,75 atm = x cm Hg 11. 300 * =y°C III 0,02 dm² = z mL x, y ve z değerlerinin A) 86 D) 114 26 toplamı kaç olur? B) 104 A $ E) 284
H
- H
-H
A
bileşiğine aittir.
bağ sayısı aşağıda-
miştir?
wni koşullar-
ol
A
12. 0,5 mol NH3 gazı ile ilgili bazı bilgiler şöyledir.
NK'da 11,2 L
hacim kaplar.
2 mol
atom içerir.
3 mol H
atomu içerir.
A
D) II ve III
V
0,5 mol
NH₂
IV
17 gramdır.
E) I ve III
A
Buna göre numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve IV
2 NA tane
atom içerir.
A
13.
G
1.
II
y
A
14.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
H - H -H A bileşiğine aittir. bağ sayısı aşağıda- miştir? wni koşullar- ol A 12. 0,5 mol NH3 gazı ile ilgili bazı bilgiler şöyledir. NK'da 11,2 L hacim kaplar. 2 mol atom içerir. 3 mol H atomu içerir. A D) II ve III V 0,5 mol NH₂ IV 17 gramdır. E) I ve III A Buna göre numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve IV 2 NA tane atom içerir. A 13. G 1. II y A 14.
V₁=1/2²
no
Yukarıda verilen gaz yasalarından faydalanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Isinan havanın neden yukarıya çıktığını açıklayınız.
vadim ke
2. Soğuk havada kalan balonun neden büzüştüğünü açıklayınız.
doğru oftili
hacim de
= sabit
Sıcaklık
orantılı
3. Balona hava ilave edildiğinde balon neden şişer?
mol
504 151
Sicaulik
diserge
4. Sıkıştırılan balon neden patlar?
basıncı
antar
azalır
1
C
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
V₁=1/2² no Yukarıda verilen gaz yasalarından faydalanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Isinan havanın neden yukarıya çıktığını açıklayınız. vadim ke 2. Soğuk havada kalan balonun neden büzüştüğünü açıklayınız. doğru oftili hacim de = sabit Sıcaklık orantılı 3. Balona hava ilave edildiğinde balon neden şişer? mol 504 151 Sicaulik diserge 4. Sıkıştırılan balon neden patlar? basıncı antar azalır 1 C
Gazların sudaki çözünürlüğü ile ilgili,
1. Su kütlesi arttıkça çözünürlük artar.
II. Ekzotermiktir.
Tomas
Il Çözünen gazın kısmi basıncı arttıkça çözünürlük
artar.
aws-
yargılarından hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
Gazların sudaki çözünürlüğü ile ilgili, 1. Su kütlesi arttıkça çözünürlük artar. II. Ekzotermiktir. Tomas Il Çözünen gazın kısmi basıncı arttıkça çözünürlük artar. aws- yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
12 Etil alkol (C,H,OH) ile suyun karıştırılması ile ilgili;
1. Çözelti oluşur.
II. Moleküller arasında hidrojen bağları kurulur.
II. Karışım, heterojen görünümlüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız III
-2023)
D) II ve III
C) I vel
E) I, II ve III
C₂H5OH + H20 Gozel
bid
21
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
12 Etil alkol (C,H,OH) ile suyun karıştırılması ile ilgili; 1. Çözelti oluşur. II. Moleküller arasında hidrojen bağları kurulur. II. Karışım, heterojen görünümlüdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız III -2023) D) II ve III C) I vel E) I, II ve III C₂H5OH + H20 Gozel bid 21
kta
ve
en
H₂(g) + Cl₂
CC(k) + O₂(g) → CO₂(g)
2Fe* (aq) + Sn¹²(aq)
2Fe*2(aq) + Sn*4(aq)
Zn(k) + 2HCl(aq) → ZnCl₂(aq) + H₂(g)
A) N₂(g) + 3H₂(9)→ 2NH3(g)
B) H₂(g) + Br₂(g) → 2HBr(g)
9. Ideal pistonlu kaplarda sabit sıcaklıkta ayrı ayrı gerçek-
leşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı kabın
hacminin artışı ile takip edilebilir?
₂0(s)→ H₂(g) +
O₂(g)
CH₂(g) +20₂(g) CO₂(g) + 2H₂O(g)
HCl(suda) + NH3(suda)→NH CH(K)
1
11. Sınıf Kimya Soru Bankası
Homojen
Heterojen
Homojen
2
Heterojen
12
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
kta ve en H₂(g) + Cl₂ CC(k) + O₂(g) → CO₂(g) 2Fe* (aq) + Sn¹²(aq) 2Fe*2(aq) + Sn*4(aq) Zn(k) + 2HCl(aq) → ZnCl₂(aq) + H₂(g) A) N₂(g) + 3H₂(9)→ 2NH3(g) B) H₂(g) + Br₂(g) → 2HBr(g) 9. Ideal pistonlu kaplarda sabit sıcaklıkta ayrı ayrı gerçek- leşen aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı kabın hacminin artışı ile takip edilebilir? ₂0(s)→ H₂(g) + O₂(g) CH₂(g) +20₂(g) CO₂(g) + 2H₂O(g) HCl(suda) + NH3(suda)→NH CH(K) 1 11. Sınıf Kimya Soru Bankası Homojen Heterojen Homojen 2 Heterojen 12
6. Aşağıda farklı sıcaklıklarda 1 mol gaz için basınç - hacim
grafiği veriliyor.
P (atm)
A
CAP
()
C
B
D
D) II ve III
-T₁250
-T₂ 243
3
Buna göre,
P.VEART
273
T, sıcaklığı -23°C ise T₂ sıcaklığı 273 K'dir.
1
2
250
II. B noktasının basınç hacim çarpımı (P x V) D noktası-
nınkine eşit, A noktasınınkinden büyüktür.
VII. T₂ sıcaklığında P, 1
2
N
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
V (L)
ile doğru orantılıdır.
C) ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
6. Aşağıda farklı sıcaklıklarda 1 mol gaz için basınç - hacim grafiği veriliyor. P (atm) A CAP () C B D D) II ve III -T₁250 -T₂ 243 3 Buna göre, P.VEART 273 T, sıcaklığı -23°C ise T₂ sıcaklığı 273 K'dir. 1 2 250 II. B noktasının basınç hacim çarpımı (P x V) D noktası- nınkine eşit, A noktasınınkinden büyüktür. VII. T₂ sıcaklığında P, 1 2 N yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II V (L) ile doğru orantılıdır. C) ve III E) I, II ve III
1 N2 + 302->> 1N203
X
1 N2034102-1N205
7. Sabit hacimli bir kapta mol sayıları eşit H₂ ve Cl₂
gazları tam verimle tepkimeye sokularak HCl gazı
elde ediliyor.
Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına
getirildiğine göre;
1.
Toplam basınç
4. Molekül sayısı
U. Tepkime öncesi ve sonrası özkütle
niceliklerinden hangileri değişmez?
B) I ve II
A) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
n
n
H2 + Cl₂ → 2HCI
8. 3 mol/X₂ gazı 1 mol Y₂ gazı ile tepkimeye girerek
2 mol Z gazı oluşturmaktadır.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
1 N2 + 302->> 1N203 X 1 N2034102-1N205 7. Sabit hacimli bir kapta mol sayıları eşit H₂ ve Cl₂ gazları tam verimle tepkimeye sokularak HCl gazı elde ediliyor. Tepkime sonrası sıcaklık başlangıç sıcaklığına getirildiğine göre; 1. Toplam basınç 4. Molekül sayısı U. Tepkime öncesi ve sonrası özkütle niceliklerinden hangileri değişmez? B) I ve II A) Yalnız III D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III n n H2 + Cl₂ → 2HCI 8. 3 mol/X₂ gazı 1 mol Y₂ gazı ile tepkimeye girerek 2 mol Z gazı oluşturmaktadır.
Plastik şişe
Pipet
Esnek balon
1. Aşama
1. Aşama: İçi, renkli sivi ile dolu plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriliyor ve hiçbir
değişiklik olmuyor.
2. Aşama
C) I ve III
Beher
2. Aşama: Şişirilmiş esnek balon, plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içindeki hava azalırken
pipetten dışarı Sıvı akışı oluyor.
Bu deneye göre,
1.
Bardağa sıvı akmasının sebebi, gazın sıvıya basınç uygulamasıdır.
II. Atmosferde bulunan gazlar, temas ettiği nesnelere basınç uygular.
III. Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanına uyguladıkları basınç azalır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) ve III
D) I, II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
Plastik şişe Pipet Esnek balon 1. Aşama 1. Aşama: İçi, renkli sivi ile dolu plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak buraya pipet yerleştiriliyor ve hiçbir değişiklik olmuyor. 2. Aşama C) I ve III Beher 2. Aşama: Şişirilmiş esnek balon, plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içindeki hava azalırken pipetten dışarı Sıvı akışı oluyor. Bu deneye göre, 1. Bardağa sıvı akmasının sebebi, gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. II. Atmosferde bulunan gazlar, temas ettiği nesnelere basınç uygular. III. Sıvıların derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanına uyguladıkları basınç azalır. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve II B) ve III D) I, II ve III
10.
2g H₂
8 g He
32 g CH₂
Şekildeki sabit hacimli kapalı kapta 2 gram H₂, 8 gram He ve
32 gram CH, gazları toplam 10 atm basınç yapmaktadır.
Buna göre,
1. Kapta bulunan He ve CH, gazlarının kısmi basınçları eşit-
tir.
II. Kaba sabit sıcaklıkta 2 gram H₂ gazı eklenirse tüm gazla-
rin kısmi basınçları 4 atm olur.
III. Kap çeperlerine birim zamanda en çok CH, gazı çarpar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H = 1 g/mol, He = 4 g/mol, C = 12 g/mol)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
10. 2g H₂ 8 g He 32 g CH₂ Şekildeki sabit hacimli kapalı kapta 2 gram H₂, 8 gram He ve 32 gram CH, gazları toplam 10 atm basınç yapmaktadır. Buna göre, 1. Kapta bulunan He ve CH, gazlarının kısmi basınçları eşit- tir. II. Kaba sabit sıcaklıkta 2 gram H₂ gazı eklenirse tüm gazla- rin kısmi basınçları 4 atm olur. III. Kap çeperlerine birim zamanda en çok CH, gazı çarpar. yargılarından hangileri doğrudur? (H = 1 g/mol, He = 4 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
3. Aşağıda verilen kapta piston b noktasında dengede iken ideal A gazının hacmi 1 litre, sıcaklığı 273°C'dir.
ideal pistonun sırasıyla a, c ve d noktalarında dengeye gelebilmesi için gazın mutlak sıcaklığının kaç K olması gerekir hesaplayınız.
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
O
(g)
Piston
a b c d
P₁ = 1 atm
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
3. Aşağıda verilen kapta piston b noktasında dengede iken ideal A gazının hacmi 1 litre, sıcaklığı 273°C'dir. ideal pistonun sırasıyla a, c ve d noktalarında dengeye gelebilmesi için gazın mutlak sıcaklığının kaç K olması gerekir hesaplayınız. (Bölmeler eşit aralıklıdır.) O (g) Piston a b c d P₁ = 1 atm
11. Gazlarla ilgili,
INK'da 22,4 L hacim kaplayan ideal gaz 1 moldür.
. Kapalı bir kapta sıcaklık azaltılırsa basınç azalır.
III. Aynı kapta bulunan ideal gazların hacimleri eşittir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
11. Gazlarla ilgili, INK'da 22,4 L hacim kaplayan ideal gaz 1 moldür. . Kapalı bir kapta sıcaklık azaltılırsa basınç azalır. III. Aynı kapta bulunan ideal gazların hacimleri eşittir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
8. Aşağıda verilen bileşik formülü ve bileşik adı
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Bileşik formülü
Bileşik adı
Sodyum oksit
Kalsiyum karbonat
A) Na₂O
B) K₂CO3
C) AgNO3
D) BaSO4
E) Mg(OH)2
.)
Gümüş nitrat
9. Aşağıda bazı element atomlar
dizilimleri verilmiştir.
C
Baryum sülfat
Magnezyum hidroksit
an elektron
YM'nin yazılı izni olmaksızın
llanılamaz.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
8. Aşağıda verilen bileşik formülü ve bileşik adı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bileşik formülü Bileşik adı Sodyum oksit Kalsiyum karbonat A) Na₂O B) K₂CO3 C) AgNO3 D) BaSO4 E) Mg(OH)2 .) Gümüş nitrat 9. Aşağıda bazı element atomlar dizilimleri verilmiştir. C Baryum sülfat Magnezyum hidroksit an elektron YM'nin yazılı izni olmaksızın llanılamaz.
11.
11. SINIF/FEN BİLİMLERİ TESTİ
10.
3V-
2V-
V
K
1 atm
27 °C de yukarıdaki ideal piston bulunan kapta buharı
ile dengede H₂O Sivisi ve Ne gazı vardır.
Ne(g)
H₂O(g)
Sabit sıcaklıkta piston 3V den 2V ye getirilirse son
basınç kaç mmHg olur?
D) 1256
2 atm
H₂O(s)
(27 °C de suyun buhar basıncı 27 mmHg dır. Sivi
hacmindeki değişim ihmal edilecektir. Ne gazı suda
çözünmez.)
A) 1520
Wal
→ İdeal
piston
B) 1493
İdeal piston
E) 733
O₂(g)
C) 1433
12.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
11. 11. SINIF/FEN BİLİMLERİ TESTİ 10. 3V- 2V- V K 1 atm 27 °C de yukarıdaki ideal piston bulunan kapta buharı ile dengede H₂O Sivisi ve Ne gazı vardır. Ne(g) H₂O(g) Sabit sıcaklıkta piston 3V den 2V ye getirilirse son basınç kaç mmHg olur? D) 1256 2 atm H₂O(s) (27 °C de suyun buhar basıncı 27 mmHg dır. Sivi hacmindeki değişim ihmal edilecektir. Ne gazı suda çözünmez.) A) 1520 Wal → İdeal piston B) 1493 İdeal piston E) 733 O₂(g) C) 1433 12.
1.
Gaz basıncı ile ilgili,
1. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir.
II. Birim hacimdeki tanecik sayısına bağlıdır.
III. Taneciklerin hızı ve çarpışma sayısıyla orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
4.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
1. Gaz basıncı ile ilgili, 1. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvettir. II. Birim hacimdeki tanecik sayısına bağlıdır. III. Taneciklerin hızı ve çarpışma sayısıyla orantılıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II 4.
2.
Ortamdan ısı alır
H₂O(K)
brom man
Ortamdan ISI
H₂O(s)
alır
H₂O(g)
Ortamdan ısı verir
Ortamdan ısı verir
Yukarıda su molekülünün fiziksel hal değişimleri veril-
miştir.
20700
Bu değişimler aşağıdaki olayların hangisinde etkili
değildir?
A) Ekvatorda gece-gündüz arası sıcaklık farkının fazla
olması
B) Göllerde donan kısım, alt yüzeyde yaşamın devam
etmesini sağlaması
C) Polimerleşme sırasında ortam yoğunluğunun değiş-
mesi
D) Sıcakkanlı canlıların vücut sıcaklıklarının sabit kalması
E) Kar yağmasıyla ekosistemlerin sıcaklığının artması
final eğitim kurumları
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
2. Ortamdan ısı alır H₂O(K) brom man Ortamdan ISI H₂O(s) alır H₂O(g) Ortamdan ısı verir Ortamdan ısı verir Yukarıda su molekülünün fiziksel hal değişimleri veril- miştir. 20700 Bu değişimler aşağıdaki olayların hangisinde etkili değildir? A) Ekvatorda gece-gündüz arası sıcaklık farkının fazla olması B) Göllerde donan kısım, alt yüzeyde yaşamın devam etmesini sağlaması C) Polimerleşme sırasında ortam yoğunluğunun değiş- mesi D) Sıcakkanlı canlıların vücut sıcaklıklarının sabit kalması E) Kar yağmasıyla ekosistemlerin sıcaklığının artması final eğitim kurumları