Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. Orhan Gazi, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın ölümüne kadar Gaziler Sultani unvanı ile ye- tinmiş, Ebu Said Bahadır H

1. Orhan Gazi, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır
Han'ın ölümüne kadar Gaziler Sultani unvanı ile ye-
tinmiş, Ebu Said Bahadır Han'ın ölümü üzerine sui-
tan unvanını kullanmaya başlamıştır.
Bu bilgilere göre;
1. Osmanlı Beyliği ilk dönemlerinde, İlhanlılar

1. Orhan Gazi, İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın ölümüne kadar Gaziler Sultani unvanı ile ye- tinmiş, Ebu Said Bahadır Han'ın ölümü üzerine sui- tan unvanını kullanmaya başlamıştır. Bu bilgilere göre; 1. Osmanlı Beyliği ilk dönemlerinde, İlhanlıların hakimiyetini tanımıştır. II. Ebu Said Bahadır Han'ın ölümü İlhanlıların ha- kimiyetini sarsmıştır. III. Osmanlı Devleti, üç kıta üzerinde toprakları olan bir imparatorluk haline gelmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? B) Yalnız II A Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II 3. a la