Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Orta Asya Türk göçlerinden biri de Karadeniz'in kuze- yinde ve Balkanlarda bulunan barbar kavimlerin Avrupa içlerine doğru il

1.
Orta Asya Türk göçlerinden biri de Karadeniz'in kuze-
yinde ve Balkanlarda bulunan barbar kavimlerin Avrupa
içlerine doğru ilerlemeleri "Kavimler Göçü"ne (MS. 375)
neden olmuştur.
Kavimler Göçü sonrasında Avrupa'da siyasi otorite
boşluğunun oluşmasının

1. Orta Asya Türk göçlerinden biri de Karadeniz'in kuze- yinde ve Balkanlarda bulunan barbar kavimlerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri "Kavimler Göçü"ne (MS. 375) neden olmuştur. Kavimler Göçü sonrasında Avrupa'da siyasi otorite boşluğunun oluşmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A) Derebeylik sisteminin ortaya çıkmasına B) Düşünce özgürlüğünün gelişmesine C) İslam dünyasına karşı haçlı düşüncesinin oluşmasına D) Toplumsal sınıf farklılıklarının son bulmasına E) Ticari hayatın gelişmesine 4. A B D) E) H