Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1 Orta Çağ'da Müslüman bilim adamlannin eski Yunan filozoflarının eserlernden yaptıktan çeviriler, daha sonra Avrupallann Orta Ç

1
Orta Çağ'da Müslüman bilim adamlannin eski Yunan
filozoflarının eserlernden yaptıktan çeviriler, daha
sonra Avrupallann Orta Çağ anlayışından kurtulma-
lannda önemli bir etken olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
A

1 Orta Çağ'da Müslüman bilim adamlannin eski Yunan filozoflarının eserlernden yaptıktan çeviriler, daha sonra Avrupallann Orta Çağ anlayışından kurtulma- lannda önemli bir etken olmuştur. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? Avrupalılar Islami kaynaklardan yararlanmıştır. Çevirilerin yapıldığı dönemde Islam dünyasında Avropa'dan daha aydın bir düşünce ortamı vardır. Eski Çağ Yunan düşünürleri Orta Çağ'daki Avrupa düşünürlerinden farklı bir anlayış içindedirler. Orta Çağ'da Müslüman-Hıristiyan çatışması sona ermiştir. El Islamiyet bilime, pozitif ve akılcı düşünceye karşı değildir. Q