Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. pa da A 11. romanında romanında hayat tecrübesi az bir genç olan Ali Bey'in ahlaken düşük bir kadın tarafından bataklığa sürü

1. pa
da
A
11.
romanında
romanında hayat tecrübesi az bir genç olan Ali
Bey'in ahlaken düşük bir kadın tarafından bataklığa
sürüklenişi ve hazin sonu anlatılır.
Beyaz köle ticaretinin ele alındığı
oradan oraya sürüklenen Dilber'in, konağın oğlu ile
yaşadığ

1. pa da A 11. romanında romanında hayat tecrübesi az bir genç olan Ali Bey'in ahlaken düşük bir kadın tarafından bataklığa sürüklenişi ve hazin sonu anlatılır. Beyaz köle ticaretinin ele alındığı oradan oraya sürüklenen Dilber'in, konağın oğlu ile yaşadığı aşktan dolayı Mısır'a satılması, bunun üzerine intiharı anlatılır. John Kıskançlık konusunun ele alındığı ... romanında kis- kançlık yüzünden krizler geçiren ve kocasının başka bir kadın yüzünden evi terk etmesine sebep olan bir kadının kendisinin ve kocasının hayatını nasıl trajik bir sona sürüklediği anlatılır. - romanında genç bir kızın sevdiği gençle değil de yaşlı bir adamla evlendirilmesi, düğün günü aslında evlendiği kişinin vaktiyle annesini ve kendisini terk eden babası olduğunu öğrenmesi üzerine intiharı ve babanın da çıldırarak ölümü anlatılır. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda boş bıra- kılan yerlerden birine getirilemez? A) İntibah 3. B) Sergüzeşt C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat D) Karabibik Zehra