Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

1. rınızı, cevap kâğıdının "Sözel Bölüm Testi" için ayr I. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi II. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılm

1.
rınızı, cevap kâğıdının "Sözel Bölüm Testi" için ayr
I. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi
II. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması
III. Milli sermayeli bir merkez bankasının kurulması
Yukarıda verilen durumlardan hangileri Türk eko-
nomisinde millileşme ç

1. rınızı, cevap kâğıdının "Sözel Bölüm Testi" için ayr I. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi II. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması III. Milli sermayeli bir merkez bankasının kurulması Yukarıda verilen durumlardan hangileri Türk eko- nomisinde millileşme çabaları içerisinde gösterile- mez? A) Yalnız I B) Yalplz II C) Yalnız III pi DY I ve III E) II ve III