Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

(1) Sempozyum; bir konunun çeşitli yönleri üzerin- de, aynı oturumda konunun uzmanı kişiler tarafından yapılan seri konuşmalardı

(1) Sempozyum; bir konunun çeşitli yönleri üzerin-
de, aynı oturumda konunun uzmanı kişiler tarafından
yapılan seri konuşmalardır. (II) Diğer konuşma tür-
lerine göre daha ciddi ve ilmî bir hava taşır. (III) Ko-
nuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısı

(1) Sempozyum; bir konunun çeşitli yönleri üzerin- de, aynı oturumda konunun uzmanı kişiler tarafından yapılan seri konuşmalardır. (II) Diğer konuşma tür- lerine göre daha ciddi ve ilmî bir hava taşır. (III) Ko- nuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından de- ğerlendirip ele alır. (IV) Bu tür konuşmalarda amaç, okuru bilgilendirmekten ziyade okuru konu üzerin- de araştırma yapmaya yönlendirmektir. (V) Konuş- maların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) D) IV IV E) V 6