%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Metinlerin Sınıflandırılması Soruları

1/2
Tanzimat romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
A) Sosyal ve siyasi olaylara yer verilmez.
B) Romantizm ve klasisizm akımının etkileri görülür.
C) Birinci dönemde ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
D) Eserlerdeki zaman genellikle Osmanlı'nın Batı ile
lox tanıştığı zamandır.
E) Türk romanı tam anlamıyla Batılı bir kimlik kazan-
mıştır.
yotic botillage
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
1/2 Tanzimat romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? A) Sosyal ve siyasi olaylara yer verilmez. B) Romantizm ve klasisizm akımının etkileri görülür. C) Birinci dönemde ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. D) Eserlerdeki zaman genellikle Osmanlı'nın Batı ile lox tanıştığı zamandır. E) Türk romanı tam anlamıyla Batılı bir kimlik kazan- mıştır. yotic botillage
SEC
S
A
A
10. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi
güler yüzlüdür. İçlerinde pek de güzelleri vardır. Ama
dilleri olmadığı için soğukturlar. Onlar her ne kadar
insan benzeri iseler de sahici insanları güzel yapan,
sıcak yapan dildir. Ama her dil değil. Dilin de tatlısı
olmalı. Çünkü dil, ağzın içinde her dönüşünde can
yakar, kalp kırar, gönül devirir. Dil yarası yaraların en
derinidir, derler. Doğru sözdür. Bıçağın açtığı yara
zamanla kapanır; dil yarası, ruhun en gizli taraflarına
doğru boyuna işler, bir türlü kapanmak nedir bilmez.
Üstelik acı dilin zararı yalnız karşıdakine değildir,
kendi sahibini de dünya güzeli olsa çirkinleştirir. Nice
güzel insanlar vardır ki dilleri yüzünden sevilmezler.
"Şeytan görsün yüzünü!” deyip bucak bucak kaçtığı-
mız insanlar, hep o insanlardır. Ama tatlı dil öyle mi
ya? Yılanı deliğinden çıkarır, derler.
5
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A Makale
BY Fıkra-
DYRoman 9
e
C) Hikâye
E Sohbet
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
SEC S A A 10. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz. Hepsi güler yüzlüdür. İçlerinde pek de güzelleri vardır. Ama dilleri olmadığı için soğukturlar. Onlar her ne kadar insan benzeri iseler de sahici insanları güzel yapan, sıcak yapan dildir. Ama her dil değil. Dilin de tatlısı olmalı. Çünkü dil, ağzın içinde her dönüşünde can yakar, kalp kırar, gönül devirir. Dil yarası yaraların en derinidir, derler. Doğru sözdür. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır; dil yarası, ruhun en gizli taraflarına doğru boyuna işler, bir türlü kapanmak nedir bilmez. Üstelik acı dilin zararı yalnız karşıdakine değildir, kendi sahibini de dünya güzeli olsa çirkinleştirir. Nice güzel insanlar vardır ki dilleri yüzünden sevilmezler. "Şeytan görsün yüzünü!” deyip bucak bucak kaçtığı- mız insanlar, hep o insanlardır. Ama tatlı dil öyle mi ya? Yılanı deliğinden çıkarır, derler. 5 Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A Makale BY Fıkra- DYRoman 9 e C) Hikâye E Sohbet Diğer Sayfaya Geçiniz.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru (D), yanlış
(Y)" şeklinde değerlendirilirken bir yanlışlık yapılma-
mıştır?
A) Servetifünun Dönemi Edebiyatı'nda, divan edebi-
yatının "müstezat" nazım biçimi, "serbest müstezat"
adıyla yeni bir biçim kazanmıştır. (Y)
B) "Siyah İnciler", Halit Ziya Uşaklıgil'in mensur şiir tü-
ründe yazdığı eseridir. (Y)
C)
Alafrangalığa özenen Şatırzade Şöhret Bey'in düş-
tüğü gülünç durumların anlatıldığı "Şık" adlı romanı
Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. (D)
D) Servetifünun şiirinde ritim hece ölçüsüyle sağlanmış,
ahenk unsurlarına yer verilmiştir. (D)
E) Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirip yayım-
ladığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makale yüzünden
Servet-i Fünûn dergisi kapatılmış ve topluluk dağıl-
mıştır. (Y)
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru (D), yanlış (Y)" şeklinde değerlendirilirken bir yanlışlık yapılma- mıştır? A) Servetifünun Dönemi Edebiyatı'nda, divan edebi- yatının "müstezat" nazım biçimi, "serbest müstezat" adıyla yeni bir biçim kazanmıştır. (Y) B) "Siyah İnciler", Halit Ziya Uşaklıgil'in mensur şiir tü- ründe yazdığı eseridir. (Y) C) Alafrangalığa özenen Şatırzade Şöhret Bey'in düş- tüğü gülünç durumların anlatıldığı "Şık" adlı romanı Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. (D) D) Servetifünun şiirinde ritim hece ölçüsüyle sağlanmış, ahenk unsurlarına yer verilmiştir. (D) E) Hüseyin Cahit Yalçın'ın Fransızcadan çevirip yayım- ladığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makale yüzünden Servet-i Fünûn dergisi kapatılmış ve topluluk dağıl- mıştır. (Y)
5.
lık kitabı 1936'da yayımlanan Semaver adlı hikâye kitabi-
dır. Hikâye yazma amacını, "insanı yeni, mesut, 'iyi ve gü-
zel bir dünyaya götürmek" ve "yalansız, riyasız bir dünya
kurmak" olduğunu belirten yazar; dünyaya bakış açısını
Alemdağ'da Var Bir Yılan hikâyesinde yer alan "Sevmek,
bir insanı sevmekle başlar her şey." sözüyle özetlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yukanda tanıtılan eserin yaza-
rına ait bir eser değildir?
A) Merhaba Akdeniz
C) Havada Bulut
E) Lüzumsuz Adam
B) Şahmerdan
D) Medar-1 Maişet Motoru
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
5. lık kitabı 1936'da yayımlanan Semaver adlı hikâye kitabi- dır. Hikâye yazma amacını, "insanı yeni, mesut, 'iyi ve gü- zel bir dünyaya götürmek" ve "yalansız, riyasız bir dünya kurmak" olduğunu belirten yazar; dünyaya bakış açısını Alemdağ'da Var Bir Yılan hikâyesinde yer alan "Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey." sözüyle özetlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi yukanda tanıtılan eserin yaza- rına ait bir eser değildir? A) Merhaba Akdeniz C) Havada Bulut E) Lüzumsuz Adam B) Şahmerdan D) Medar-1 Maişet Motoru
5. 1. Sabahattin Ali
II. Samim Kocagoz
Ill: Orhan Pamuk
IV. Samiha Ayverdi
V. Yaşar Kemal
Numaralanmış sanatçılardan hangileri eserini toplum-
cu-gerçekçi bir anlayışla kaleme almıştır?
A) I ve Il
D) I, II ve V
B) I ve Ill
E) II, IV ve V
C) III ve IV
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
5. 1. Sabahattin Ali II. Samim Kocagoz Ill: Orhan Pamuk IV. Samiha Ayverdi V. Yaşar Kemal Numaralanmış sanatçılardan hangileri eserini toplum- cu-gerçekçi bir anlayışla kaleme almıştır? A) I ve Il D) I, II ve V B) I ve Ill E) II, IV ve V C) III ve IV
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım
söz konusudur?
A) Yanına şemsiye almayı unutma, hava bulutlu bugün.
B) Usta yazar, herkesin izlemek için kuyruğa girdiği bu
filmi kıyasıya eleştirdi.
C) Akşamüstü, elinde bir buket
çiçekle annesinin karşısında
dikildi
D) Kitapçı, istediğim kitabın
ellerinde olmadığını, ama kısa
sürede getirebileceğini söyledi
E) Okurun kendi hoşuna
gidebilecek kitapları okumak
istemesini yadırgamamak
gerekir
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur? A) Yanına şemsiye almayı unutma, hava bulutlu bugün. B) Usta yazar, herkesin izlemek için kuyruğa girdiği bu filmi kıyasıya eleştirdi. C) Akşamüstü, elinde bir buket çiçekle annesinin karşısında dikildi D) Kitapçı, istediğim kitabın ellerinde olmadığını, ama kısa sürede getirebileceğini söyledi E) Okurun kendi hoşuna gidebilecek kitapları okumak istemesini yadırgamamak gerekir
30
9. ----; savaş, kahramanlık, yiğitlik konularında yazılan şiir-
lerdir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Lirik şiir
C) Didaktik şiir
E) Epik şiir
B) Satirik şiir
D) Pastoral şiir
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
30 9. ----; savaş, kahramanlık, yiğitlik konularında yazılan şiir- lerdir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Lirik şiir C) Didaktik şiir E) Epik şiir B) Satirik şiir D) Pastoral şiir
12. Havalar gittikçe serinledi, etrafı sarı sarı yapraklar kap-
ladı. Romantik, hüzünlü, güz mevsimine vurgun sanat-
çılar eser vermek için kolları sıvadılar çoktan. Ankara,
Türkiye'nin göz bebeği, eylüle buyur ediyor usulca.
Doğrusu Ankara'da sonbahar bir başka güzelmiş, der
şehri ilk kez görenler.
PLIMBALI Y
Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden han-
gisinin kullanımına örnek yoktur?
A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime
303
gruplarının arasına konur.
B) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelime-
eylerden sonra konur.
C) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra
konur.
D) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin
ayırma
başına ve sonuna konur.
E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
12. Havalar gittikçe serinledi, etrafı sarı sarı yapraklar kap- ladı. Romantik, hüzünlü, güz mevsimine vurgun sanat- çılar eser vermek için kolları sıvadılar çoktan. Ankara, Türkiye'nin göz bebeği, eylüle buyur ediyor usulca. Doğrusu Ankara'da sonbahar bir başka güzelmiş, der şehri ilk kez görenler. PLIMBALI Y Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden han- gisinin kullanımına örnek yoktur? A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime 303 gruplarının arasına konur. B) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelime- eylerden sonra konur. C) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. D) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin ayırma başına ve sonuna konur. E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
2.
Edebi eser ve eserin yazıldığı dönem arasındaki ilişki
için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Edebi eserler toplumun ve bireyin hem gönlünü hero
aklını etkileyip onun değerlerini yönlendirir.
B) Edebi eser okuyucusuna sanatçısını ve yazıldığı dö
nemi tanıma imkânı sağlar.
C) Edebi eser, onu oluşturan yazarından izler ve etkiler
taşır.
D) Edebi metinlerin göndersel bir dil ile nesnel ve didaktik
olması beklenir.
E) Edebi metinlerin işlevlerinden biri kültür aktarıcısı ol
masıdır.
endemik
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
2. Edebi eser ve eserin yazıldığı dönem arasındaki ilişki için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A) Edebi eserler toplumun ve bireyin hem gönlünü hero aklını etkileyip onun değerlerini yönlendirir. B) Edebi eser okuyucusuna sanatçısını ve yazıldığı dö nemi tanıma imkânı sağlar. C) Edebi eser, onu oluşturan yazarından izler ve etkiler taşır. D) Edebi metinlerin göndersel bir dil ile nesnel ve didaktik olması beklenir. E) Edebi metinlerin işlevlerinden biri kültür aktarıcısı ol masıdır. endemik
sa
ik
B)
O
6.
Test - 9
(1) Her seçim bir kaybediştir. (II) Her tercih bir vazgeçiştir.
(III) Sabah işe gitmekle, yatakta miskinlik yapma zevkinden
vazgeçmiş olursunuz. (IV) Kalkar kalkmaz yaşam bir seçeneği
dayar burnunuzun ucuna. (V) Yaşadığınız her an, sizi ısrarla
bir seçim yapmaya zorlar.
ÖZEL TEST (ILEF
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yük-
lem, birleşik yapılı bir fiilden oluşmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
9. Aşağıda
siz kulla
gelmiş
A) Ya
ya
B) K
is
C) C
E)
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
sa ik B) O 6. Test - 9 (1) Her seçim bir kaybediştir. (II) Her tercih bir vazgeçiştir. (III) Sabah işe gitmekle, yatakta miskinlik yapma zevkinden vazgeçmiş olursunuz. (IV) Kalkar kalkmaz yaşam bir seçeneği dayar burnunuzun ucuna. (V) Yaşadığınız her an, sizi ısrarla bir seçim yapmaya zorlar. ÖZEL TEST (ILEF Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yük- lem, birleşik yapılı bir fiilden oluşmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9. Aşağıda siz kulla gelmiş A) Ya ya B) K is C) C E)
14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen
uyuşmamaktadır?
terimle
A) Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla
alay etme.
(Ironi)
B) Alanında uzman bir kişi tarafından, dinleyicileri belli bir
konuda bilgilendirmek amacıyla yapılan konuşma.
(Söyleşi)
C) Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin ya-
şamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye.
(Menkibe)
D) Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir
biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı çalışma.
(Kompozisyon)
E) Bilim, edebiyat, sanat ve fikir ürünleriyle ilgili yayınları bir
düzen içerisinde toplayan listeleri içerme.
(Bibliyografya)
16.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen uyuşmamaktadır? terimle A) Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme. (Ironi) B) Alanında uzman bir kişi tarafından, dinleyicileri belli bir konuda bilgilendirmek amacıyla yapılan konuşma. (Söyleşi) C) Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin ya- şamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikaye. (Menkibe) D) Öğrencilere duygu ve düşüncelerini etkili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptırılan yazılı çalışma. (Kompozisyon) E) Bilim, edebiyat, sanat ve fikir ürünleriyle ilgili yayınları bir düzen içerisinde toplayan listeleri içerme. (Bibliyografya) 16.
nç
?
Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak
Haykırsam, kollarmmakas gibi açarak
Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden
Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden
Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet
evi
Alevler içinde ev üst katında ziyafet
benim
Bu dizelerde hem iyelik hem de hâl eki almış kaç
isim vardır?
A
B) 34
yekün hat
D) 5
katida
evin ost ka
onun
belirtme
E) 6
bulunma
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
nç ? Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak Haykırsam, kollarmmakas gibi açarak Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden Çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet evi Alevler içinde ev üst katında ziyafet benim Bu dizelerde hem iyelik hem de hâl eki almış kaç isim vardır? A B) 34 yekün hat D) 5 katida evin ost ka onun belirtme E) 6 bulunma
(1) Sempozyum; bir konunun çeşitli yönleri üzerin-
de, aynı oturumda konunun uzmanı kişiler tarafından
yapılan seri konuşmalardır. (II) Diğer konuşma tür-
lerine göre daha ciddi ve ilmî bir hava taşır. (III) Ko-
nuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından de-
ğerlendirip ele alır. (IV) Bu tür konuşmalarda amaç,
okuru bilgilendirmekten ziyade okuru konu üzerin-
de araştırma yapmaya yönlendirmektir. (V) Konuş-
maların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler
ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D)
D) IV
IV E) V
6
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
(1) Sempozyum; bir konunun çeşitli yönleri üzerin- de, aynı oturumda konunun uzmanı kişiler tarafından yapılan seri konuşmalardır. (II) Diğer konuşma tür- lerine göre daha ciddi ve ilmî bir hava taşır. (III) Ko- nuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından de- ğerlendirip ele alır. (IV) Bu tür konuşmalarda amaç, okuru bilgilendirmekten ziyade okuru konu üzerin- de araştırma yapmaya yönlendirmektir. (V) Konuş- maların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) D) IV IV E) V 6
I
1
I
1
I
I
32.
• Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan
bir yapıdır. Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla
bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Çiçeğin güzel koku-
su, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli
maddeler, böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine
gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin
diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olur.
• Bir çiçek duruyordu orda bir yerde
Bir yanlışı düzeltircesine açmış;
Gelmiş ta ağzımın kenarında
Konuşur durur
Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?
A) İki farklı olgu aynı yönleriyle değerlendirilip ele alın-
mıştır.
B) Farklı türde metinler üzerinden aynı kavrama sanat-
sal ve öğretici yönden yaklaşılmıştır.
C) Aynı konuya benzer anlatım teknikleri kullanılarak
yaklaşılmıştır.
D) Aynı kavram üzerinden okuru düşündürmek amaç-
lanmıştır.
E) Farklı görüşlerin birbirlerini desteklediği gösteril-
mektedir.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
I 1 I 1 I I 32. • Çiçek, bitkilerde üremeyi sağlayan organları taşıyan bir yapıdır. Bitkide çiçeğin görevi tozlaşma yoluyla bitkinin çoğalmasını sağlamaktır. Çiçeğin güzel koku- su, güzel ve parlak görünümü ve salgıladığı şekerli maddeler, böceklerin dikkatini çeker. Çiçeğin üzerine gelen böceklerin ayaklarına yapışan polenler böceğin diğer çiçeklere konmasıyla oralara taşınmış olur. • Bir çiçek duruyordu orda bir yerde Bir yanlışı düzeltircesine açmış; Gelmiş ta ağzımın kenarında Konuşur durur Bu iki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- bilir? A) İki farklı olgu aynı yönleriyle değerlendirilip ele alın- mıştır. B) Farklı türde metinler üzerinden aynı kavrama sanat- sal ve öğretici yönden yaklaşılmıştır. C) Aynı konuya benzer anlatım teknikleri kullanılarak yaklaşılmıştır. D) Aynı kavram üzerinden okuru düşündürmek amaç- lanmıştır. E) Farklı görüşlerin birbirlerini desteklediği gösteril- mektedir.
AYDIN YAYINLARI
11. (1) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru-
lan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. (II) Da-
ha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan me-
tinler Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çı-
karılmıştır. (III) Kalyanamkara ve Papamkara, Altun
Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm'i anla-
tan dinî metinlerdir. (IV) Irk Bitig adlı eser ise bir fal
kitabıdır. (V) Uygurlar, bu eserleri 21 harfli Uygur
alfabesiyle yazmışlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
AYDIN YAYINLARI 11. (1) Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra kuru- lan Uygur hanlıklarından kalma eserlerdir. (II) Da- ha çok Buda ve Mani dininin esaslarını anlatan me- tinler Turfan yöresinde yapılan kazılarda ortaya çı- karılmıştır. (III) Kalyanamkara ve Papamkara, Altun Yaruk ve Sekiz Yükmek adlı eserler, Budizm'i anla- tan dinî metinlerdir. (IV) Irk Bitig adlı eser ise bir fal kitabıdır. (V) Uygurlar, bu eserleri 21 harfli Uygur alfabesiyle yazmışlardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi- sinden bir bilgi yanlışlığı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
ani
ri
a
"
ak
adı.
er?
mli
LAR
1. Ortaya çıktıkları ilk yere özgü karakteristik
özelliklerine,
II. Insanlar tarafından evcilleştirilme.amaclarına,
-Insan yaşamından alınan özelliklerine
tespitlerden hangisine ulaşılamaz?
^) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
6. Üç ay boyunca hemen hemen her gün bilgisayarımın
başına oturarak yazdım ve çeşitli araştırmalar yaptım.
Tabii ki kitabın kafamda oluşma aşamaları daha eskilere
gidiyor. Gün içerisinde yanımda taşıdığım ajandalara
aklıma gelen her şeyi yazdım. Kurgu, bir organizma gibi
yazım sürecinde sürekli kendini yenileyip geliştiriyor. Bu
yüzden geriye dönüp değiştirdiğim ve yeniden yazdığım
bölümler de oldu. İnsan bir roman yazarken yazdığı
şeyler karşısında duygu patlamaları yaşayabiliyor. Bazen
bunlardan arınarak yazılanlara geriye çekilip bakmak
gerekiyor. Bunun için de defalarca okumak lazım.
Roman bittikten sonra iki hafta hiçbir şey yapmadım ve
sonrasındaysa yazdıklarımın çıktısını alıp kâğıt üzerinden
okudum. Bunun oldukça faydalı bir şey olduğunu
düşünüyorum.
Roman yazma süreciyle ilgili bilgi veren yazara
yönelik bu parçada aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?
A) Titizdir.
ÖSYM TİPİ SORULAR
B) Çalışkandır.
D) Sorgulayıcıdır. E) Düzenlidir.
C) Yenilikçidir.
3D yayınları
Lise Türkçe
Metinlerin Sınıflandırılması
ani ri a " ak adı. er? mli LAR 1. Ortaya çıktıkları ilk yere özgü karakteristik özelliklerine, II. Insanlar tarafından evcilleştirilme.amaclarına, -Insan yaşamından alınan özelliklerine tespitlerden hangisine ulaşılamaz? ^) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 6. Üç ay boyunca hemen hemen her gün bilgisayarımın başına oturarak yazdım ve çeşitli araştırmalar yaptım. Tabii ki kitabın kafamda oluşma aşamaları daha eskilere gidiyor. Gün içerisinde yanımda taşıdığım ajandalara aklıma gelen her şeyi yazdım. Kurgu, bir organizma gibi yazım sürecinde sürekli kendini yenileyip geliştiriyor. Bu yüzden geriye dönüp değiştirdiğim ve yeniden yazdığım bölümler de oldu. İnsan bir roman yazarken yazdığı şeyler karşısında duygu patlamaları yaşayabiliyor. Bazen bunlardan arınarak yazılanlara geriye çekilip bakmak gerekiyor. Bunun için de defalarca okumak lazım. Roman bittikten sonra iki hafta hiçbir şey yapmadım ve sonrasındaysa yazdıklarımın çıktısını alıp kâğıt üzerinden okudum. Bunun oldukça faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Roman yazma süreciyle ilgili bilgi veren yazara yönelik bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Titizdir. ÖSYM TİPİ SORULAR B) Çalışkandır. D) Sorgulayıcıdır. E) Düzenlidir. C) Yenilikçidir. 3D yayınları