Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. Tarihin çağlara ayrımı, Avrupalıların tarihi yorumlama ve bu- na uygun olarak yaptıkları sınıflandırmanın bir sonucudur. Bu d

1.
Tarihin çağlara ayrımı, Avrupalıların tarihi yorumlama ve bu-
na uygun olarak yaptıkları sınıflandırmanın bir sonucudur.
Bu duruma,
1. Bütün çağlar, dünyanın her yerinde aynı özellikleri ta-
şımamaktadır.
II. Tarihi çağların başlangıcını Avrupa'yı etkil

1. Tarihin çağlara ayrımı, Avrupalıların tarihi yorumlama ve bu- na uygun olarak yaptıkları sınıflandırmanın bir sonucudur. Bu duruma, 1. Bütün çağlar, dünyanın her yerinde aynı özellikleri ta- şımamaktadır. II. Tarihi çağların başlangıcını Avrupa'yı etkileyen olaylar belirlemiştir. III. Modern tarih yazıcılığına Avrupalı tarihçiler öncülük et- mişlerdir. yargılarından hangileri kanıt gösterilebilir? A) Yalnız D) I ve Ir er lesti için ayrılan kısmına B) Yalnız II C E) 1, ILve III C) Yalnız III