Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mektup Soruları

8. Aşağıdakilerin hangisi "mektup" türünün özel-
liklerinden biri değildir?
A) İçten, doğal, teklifsiz bir anlatımla yazılması
B) Kesin kural ve ilkelerinin olmaması
C) Yazarının kişiliğini, duygu ve düşüncelerini
özgürce yansıtabilmesi
D) Roman, öykü gibi türlerde bir anlatım biçimi
olarak kullanılabilmesi
E) Çağımızda yeniden eski önemini kazanmaya
başlaması
Lise Türkçe
Mektup
8. Aşağıdakilerin hangisi "mektup" türünün özel- liklerinden biri değildir? A) İçten, doğal, teklifsiz bir anlatımla yazılması B) Kesin kural ve ilkelerinin olmaması C) Yazarının kişiliğini, duygu ve düşüncelerini özgürce yansıtabilmesi D) Roman, öykü gibi türlerde bir anlatım biçimi olarak kullanılabilmesi E) Çağımızda yeniden eski önemini kazanmaya başlaması
8. Aşağıdakilerin hangisi "mektup” türünün özel-
liklerinden biri değildir?
A) İçten, doğal, teklifsiz bir anlatımla yazılması
B) Kesin kural ve ilkelerinin olmaması
C) Yazarının kişiliğini, duygu ve düşüncelerini
özgürce yansıtabilmesi
D) Roman, öykü gibi türlerde bir anlatım biçimi
olarak kullanılabilmesi
E) Çağımızda yeniden eski önemini kazanmaya
başlaması
161 E
Lise Türkçe
Mektup
8. Aşağıdakilerin hangisi "mektup” türünün özel- liklerinden biri değildir? A) İçten, doğal, teklifsiz bir anlatımla yazılması B) Kesin kural ve ilkelerinin olmaması C) Yazarının kişiliğini, duygu ve düşüncelerini özgürce yansıtabilmesi D) Roman, öykü gibi türlerde bir anlatım biçimi olarak kullanılabilmesi E) Çağımızda yeniden eski önemini kazanmaya başlaması 161 E
Akraba, arkadaş, tanidik, eş dost arasında yazılan mek-
tuplara ---- denir. Özel mektuplarda bir istek, bir olay
yahut duygu ve düşünceler ---- dille samimi bir şekilde
dile getirilir. Bazı yazarların birbirlerine çeşitli konulardaki
nca görüş ve duyuşlarını yansıtmak için yazdığı mektuplara
stir----- denir. Bunlar özel mektup grubunda yer alır.
Ork- parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
Aozel mektup-edebî-edebî mektup
özel mektup - özenli - açık mektup
dost mektubu - sanatlı kişisel mektup
özel mektup-gündelik - edebî mektup
hususi mektup - bilimsel - yazınsal mektup
Lise Türkçe
Mektup
Akraba, arkadaş, tanidik, eş dost arasında yazılan mek- tuplara ---- denir. Özel mektuplarda bir istek, bir olay yahut duygu ve düşünceler ---- dille samimi bir şekilde dile getirilir. Bazı yazarların birbirlerine çeşitli konulardaki nca görüş ve duyuşlarını yansıtmak için yazdığı mektuplara stir----- denir. Bunlar özel mektup grubunda yer alır. Ork- parçadaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Aozel mektup-edebî-edebî mektup özel mektup - özenli - açık mektup dost mektubu - sanatlı kişisel mektup özel mektup-gündelik - edebî mektup hususi mektup - bilimsel - yazınsal mektup
giminal Uguosos tarinay" Bo
9. (1) Ritim, şiirsellik, dil yetkinliği ve çağrışım zenginliği
ile bir öykü evreni kurmaya çalışıyorum. (II) Bu ögele-
rin modern öykünün oldukça önemli özellikleri olduğu-
nu sanıyorum. (III) Geleneksel anlatılarımızdaki ruhu,
modern anlatıların biçimiyle örtüştürerek yeni bir ya-
pı inşası peşindeyim. (IV) Bu çağın atmosferine denk
düşen bir biçim kaygısıyla parçalanmış, ayrı düşmüş
çağdaşlarımla aynı yerde buluşmak istiyorum. (V) Öy-
küde arayışım sürüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle birleşik yapıdadır.
B) II. cümle iki ögelidir.psd üüt nogü0sos .1! (8
C) III. cümlede çatı özelliği aranmaz.
D) IV. cümle öge ortaklığı olan sıralı cümledir.
E) V. cümlede özne vurgulanmıştır.
Lise Türkçe
Mektup
giminal Uguosos tarinay" Bo 9. (1) Ritim, şiirsellik, dil yetkinliği ve çağrışım zenginliği ile bir öykü evreni kurmaya çalışıyorum. (II) Bu ögele- rin modern öykünün oldukça önemli özellikleri olduğu- nu sanıyorum. (III) Geleneksel anlatılarımızdaki ruhu, modern anlatıların biçimiyle örtüştürerek yeni bir ya- pı inşası peşindeyim. (IV) Bu çağın atmosferine denk düşen bir biçim kaygısıyla parçalanmış, ayrı düşmüş çağdaşlarımla aynı yerde buluşmak istiyorum. (V) Öy- küde arayışım sürüyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümle birleşik yapıdadır. B) II. cümle iki ögelidir.psd üüt nogü0sos .1! (8 C) III. cümlede çatı özelliği aranmaz. D) IV. cümle öge ortaklığı olan sıralı cümledir. E) V. cümlede özne vurgulanmıştır.
Sempozyum ile ilgili olarak aşağıda verilenler-
den hangisi yanlıştır?
A) Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim,
sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuş-
macıların katılımı ile gerçekleşir.
B) Her konuşma 5 ile 20 dakika ile sınırlıdır.
C) Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir,
değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir.
D) Birden çok salonda olduğu gibi, bir salonda bir-
kaç gün de sürebilir.
E) Bilimsel bir nitelik taşıdığı için konuşmacılar gö-
rüşlerini kanıtlamak zorundadır.
Lise Türkçe
Mektup
Sempozyum ile ilgili olarak aşağıda verilenler- den hangisi yanlıştır? A) Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuş- macıların katılımı ile gerçekleşir. B) Her konuşma 5 ile 20 dakika ile sınırlıdır. C) Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir. D) Birden çok salonda olduğu gibi, bir salonda bir- kaç gün de sürebilir. E) Bilimsel bir nitelik taşıdığı için konuşmacılar gö- rüşlerini kanıtlamak zorundadır.
1
Mektup türü ile ilgili olarak,
Bir haber vermek, bir şey sormak, bir duyguyu
ya da düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartış-
mak gibi amaçlarla yazılır.
I.
II. Samimi bir üslup ve öznel bir bakış açısıyla ka-
leme alındığından doğruluğuna yüzde yüz gü-
venilen kaynaklar değildir.
III. Siyasi, edebî ve ilmî konularda yazılmış olanla-
ri, belge niteliği gösterir.
IV. Kişi ve kurumların birbiriyle türlü amaçlarla ha-
berleşmesi için yazılır.
V. Ortaya çıkmasındaki temel düşünce "paylaşma
isteği"dir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
h
b
Lise Türkçe
Mektup
1 Mektup türü ile ilgili olarak, Bir haber vermek, bir şey sormak, bir duyguyu ya da düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartış- mak gibi amaçlarla yazılır. I. II. Samimi bir üslup ve öznel bir bakış açısıyla ka- leme alındığından doğruluğuna yüzde yüz gü- venilen kaynaklar değildir. III. Siyasi, edebî ve ilmî konularda yazılmış olanla- ri, belge niteliği gösterir. IV. Kişi ve kurumların birbiriyle türlü amaçlarla ha- berleşmesi için yazılır. V. Ortaya çıkmasındaki temel düşünce "paylaşma isteği"dir. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V h b
1
Mektup türü ile ilgili olarak,
Bir haber vermek, bir şey sormak, bir duyguyu
ya da düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartış-
mak gibi amaçlarla yazılır.
1.
II. Samimi bir üslup ve öznel bir bakış açısıyla ka-
leme alındığından doğruluğuna yüzde yüz gü-
venilen kaynaklar değildir.
III. Siyasi, edebî ve ilmî konularda yazılmış olanla-
ri, belge niteliği gösterir.
IV. Kişi ve kurumların birbiriyle türlü amaçlarla ha-
berleşmesi için yazılır.
V. Ortaya çıkmasındaki temel düşünce "paylaşma
isteği"dir.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
h
C
Lise Türkçe
Mektup
1 Mektup türü ile ilgili olarak, Bir haber vermek, bir şey sormak, bir duyguyu ya da düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartış- mak gibi amaçlarla yazılır. 1. II. Samimi bir üslup ve öznel bir bakış açısıyla ka- leme alındığından doğruluğuna yüzde yüz gü- venilen kaynaklar değildir. III. Siyasi, edebî ve ilmî konularda yazılmış olanla- ri, belge niteliği gösterir. IV. Kişi ve kurumların birbiriyle türlü amaçlarla ha- berleşmesi için yazılır. V. Ortaya çıkmasındaki temel düşünce "paylaşma isteği"dir. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V h C
1.
Tarihin çağlara ayrımı, Avrupalıların tarihi yorumlama ve bu-
na uygun olarak yaptıkları sınıflandırmanın bir sonucudur.
Bu duruma,
1. Bütün çağlar, dünyanın her yerinde aynı özellikleri ta-
şımamaktadır.
II. Tarihi çağların başlangıcını Avrupa'yı etkileyen olaylar
belirlemiştir.
III. Modern tarih yazıcılığına Avrupalı tarihçiler öncülük et-
mişlerdir.
yargılarından hangileri kanıt gösterilebilir?
A) Yalnız
D) I ve Ir
er lesti için ayrılan kısmına
B) Yalnız II
C
E) 1, ILve III
C) Yalnız III
Lise Türkçe
Mektup
1. Tarihin çağlara ayrımı, Avrupalıların tarihi yorumlama ve bu- na uygun olarak yaptıkları sınıflandırmanın bir sonucudur. Bu duruma, 1. Bütün çağlar, dünyanın her yerinde aynı özellikleri ta- şımamaktadır. II. Tarihi çağların başlangıcını Avrupa'yı etkileyen olaylar belirlemiştir. III. Modern tarih yazıcılığına Avrupalı tarihçiler öncülük et- mişlerdir. yargılarından hangileri kanıt gösterilebilir? A) Yalnız D) I ve Ir er lesti için ayrılan kısmına B) Yalnız II C E) 1, ILve III C) Yalnız III
17. Aşağıdakilerden hangisi edebî mektupla
önemli özelliklerindendir?
A) Kurum, kuruluş ve insanlar arasında yazılmaları
B) Senli benli, açık, anlaşılır bir dille yazılmış olmaları
C) Belge niteliği taşıyor olmaları ve tarihe kaynaklık
etmeleri
D) Yaşanılan çevreyi, insanları ve dönemin düşünce
tarzını anlatmaları
E) Belli bir alanda olmayıp günlük yaşamdan kesitler
taşımaları
Lise Türkçe
Mektup
17. Aşağıdakilerden hangisi edebî mektupla önemli özelliklerindendir? A) Kurum, kuruluş ve insanlar arasında yazılmaları B) Senli benli, açık, anlaşılır bir dille yazılmış olmaları C) Belge niteliği taşıyor olmaları ve tarihe kaynaklık etmeleri D) Yaşanılan çevreyi, insanları ve dönemin düşünce tarzını anlatmaları E) Belli bir alanda olmayıp günlük yaşamdan kesitler taşımaları
HIZ VE RENK YAYINLARI
tilanlara göre.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değil" sözcüğü ek
fiilin olumsuzunu yapmıştır?
A) Yönetim kurulu toplantısı yarın değil, pazartesi günü
yapılacak.
Bişi bitirebilmek için sizin ne büyük özveri ile çalıştığını-
zı bilmiyor değilim.
Alınan bu kararlar bizim hayat felsefemize pek de uy-
gun değil.
D) Siz böyle istiyorsunuz diye sizin isteklerinize boyun
eğecek değiliz.
E) Hedefe giden yolda mücadeleyi henüz bırakmış deği-
lim, elimden geleni yaparım.
3 Nasıl
kent
şeyl
bas
Bu
aşa
A)
B)
C)
D)
DE
E)
Lise Türkçe
Mektup
HIZ VE RENK YAYINLARI tilanlara göre. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "değil" sözcüğü ek fiilin olumsuzunu yapmıştır? A) Yönetim kurulu toplantısı yarın değil, pazartesi günü yapılacak. Bişi bitirebilmek için sizin ne büyük özveri ile çalıştığını- zı bilmiyor değilim. Alınan bu kararlar bizim hayat felsefemize pek de uy- gun değil. D) Siz böyle istiyorsunuz diye sizin isteklerinize boyun eğecek değiliz. E) Hedefe giden yolda mücadeleyi henüz bırakmış deği- lim, elimden geleni yaparım. 3 Nasıl kent şeyl bas Bu aşa A) B) C) D) DE E)
1.
Gönderenin Adı Soyadı
Adresi
Alıcının Adı-Soyadı
|||
Alıcının Adresi
IV
Pul
A) I. B) II.
||
Alıcıya Ait Posta
kodu-İlçe/il
V
Yukarıdaki mektup zarfında numaralanmış bö-
lümlerden hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir?
C) III. D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Mektup
1. Gönderenin Adı Soyadı Adresi Alıcının Adı-Soyadı ||| Alıcının Adresi IV Pul A) I. B) II. || Alıcıya Ait Posta kodu-İlçe/il V Yukarıdaki mektup zarfında numaralanmış bö- lümlerden hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir? C) III. D) IV. E) V.
4.
Sevgili Melis,
İstanbul, 20 Ekim 2016
Cumhuriyetimizin 93. yılına ulaşmanın sevincini
seninle paylaşır, ülkeme ve sana esenlikler di-
lerken Cumhuriyetimize, torunlarımızın da kutla-
yacakları nice doksan üç yıllar dilerim.
Başar Eker
Bu metin aşağıdaki mektup türlerinden han-
gisinin içinde sınıflandırılabilir?
A) Özel mektup
B) Edebî mektup
C) İş mektubu
D) Resmî mektup
E) Açık mektup
Lise Türkçe
Mektup
4. Sevgili Melis, İstanbul, 20 Ekim 2016 Cumhuriyetimizin 93. yılına ulaşmanın sevincini seninle paylaşır, ülkeme ve sana esenlikler di- lerken Cumhuriyetimize, torunlarımızın da kutla- yacakları nice doksan üç yıllar dilerim. Başar Eker Bu metin aşağıdaki mektup türlerinden han- gisinin içinde sınıflandırılabilir? A) Özel mektup B) Edebî mektup C) İş mektubu D) Resmî mektup E) Açık mektup
eis yayınları
4.
Muhâberât ve Muhâverât adıyla yayınlanan
edebî mektuplar, aşağıdakilerin hangisinde
verilen sanatçılar arasındaki yazışmaları içer-
mektedir?
A) Namık Kemal - Şinasi
B) Recaizade Mahmut Ekrem - Muallim Naci
C) Ahmet Vefik Paşa - Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi - Muallim Naci
E) Ahmet Hamdi Tanpınar - Yahya Kemal
Lise Türkçe
Mektup
eis yayınları 4. Muhâberât ve Muhâverât adıyla yayınlanan edebî mektuplar, aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçılar arasındaki yazışmaları içer- mektedir? A) Namık Kemal - Şinasi B) Recaizade Mahmut Ekrem - Muallim Naci C) Ahmet Vefik Paşa - Ziya Paşa D) Ahmet Mithat Efendi - Muallim Naci E) Ahmet Hamdi Tanpınar - Yahya Kemal
13.
mükemmel sınav provaları
DENEMEBANK
I. Mektup, yazılan kişiye uygun bir hitapla başlar.
II. Hitap, samimiyet ve mektubun türüne göre de-
ğişir.
III. Edebî mektuplar, sanatçı ve edebiyatçıların
daha çok genel konular üzerine yazdıkları özel
mektuplardır.
IV. Resmî mektuplarda ve iş mektuplarında hitap-
tan sonra mektupların niçin yazıldığı belirtilir.
V. Resmî mektuplarda ve iş mektuplarında dü-
şünceler yalın ve net bir şekilde açıklanır.
Mektup türünün dil ve anlatım özellikleriyle ilgili
yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II(C) III D) IV
E) V
14. Milattan önceki Türk-İran savaşlarını anlatan bu
destanın hacimli ve zengin parçaları, Firdevsi'nin
Şehnamesi'nde bulunmaktadır. Saka hükümdarı-
düomon destanında bu ölçüde
Lise Türkçe
Mektup
13. mükemmel sınav provaları DENEMEBANK I. Mektup, yazılan kişiye uygun bir hitapla başlar. II. Hitap, samimiyet ve mektubun türüne göre de- ğişir. III. Edebî mektuplar, sanatçı ve edebiyatçıların daha çok genel konular üzerine yazdıkları özel mektuplardır. IV. Resmî mektuplarda ve iş mektuplarında hitap- tan sonra mektupların niçin yazıldığı belirtilir. V. Resmî mektuplarda ve iş mektuplarında dü- şünceler yalın ve net bir şekilde açıklanır. Mektup türünün dil ve anlatım özellikleriyle ilgili yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II(C) III D) IV E) V 14. Milattan önceki Türk-İran savaşlarını anlatan bu destanın hacimli ve zengin parçaları, Firdevsi'nin Şehnamesi'nde bulunmaktadır. Saka hükümdarı- düomon destanında bu ölçüde
9.
Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya Mektuplar adlı
eseri, onun 1930 yılında henüz Galatasaray
Lisesinde öğrenci olduğu yıllardan 1946'da An-
kara'dan yazdığı son mektuba kadarki 16 yıllık
bir dönemi kapsıyor.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı Ziyaya Mektuplar adlı
eseri öğrenci olduğu yıllarda yazmıştır.
Eserdeki ilk mektubun nereden yazıldığı
belli değildir.
C) Eserdeki mektuplar, Ziya Gökalp'e yazılmış-
tır.
D) Cahit Sıtkı Tarancı mektuplarında 16 yıllık
dönemi öznel olarak yansıtmıştır.
B)
E) Cahit Sıtkı Tarancı 1946'dan sonra mektup
tople yazmamıştır.
Lise Türkçe
Mektup
9. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya Mektuplar adlı eseri, onun 1930 yılında henüz Galatasaray Lisesinde öğrenci olduğu yıllardan 1946'da An- kara'dan yazdığı son mektuba kadarki 16 yıllık bir dönemi kapsıyor. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahit Sıtkı Tarancı Ziyaya Mektuplar adlı eseri öğrenci olduğu yıllarda yazmıştır. Eserdeki ilk mektubun nereden yazıldığı belli değildir. C) Eserdeki mektuplar, Ziya Gökalp'e yazılmış- tır. D) Cahit Sıtkı Tarancı mektuplarında 16 yıllık dönemi öznel olarak yansıtmıştır. B) E) Cahit Sıtkı Tarancı 1946'dan sonra mektup tople yazmamıştır.
lattığı yazı türüdür.
C) Hâl tercümesi: Osmanlı Dönemi'nde yazılan, daha çok
öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir.
D) Portre: Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçla-
yan yazılardır.
E) Tezkire: Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şa-
irlerin hayatlarının anlatıldığı, eserlerinden örneklerin
verildiği düzyazı türüdür.
adres
anurmakt
kalm
et Bu
Anne-po
BUG
21. Mektubunuza vaktinde cevap veremedim. Liseyi benim gibi
Antalya'da okuyan ve beni merak eden bir genci hiçbir şe-
kilde bekletmek istemezdim. Edebiyatı gerçekten seviyor
musunuz? Eserlerimle temasınız var mı? Buralarını bilmi-
yorum. (...) "Ne içindeyim zamanın" şiiri, şiir hâlini, kozmos-
la insanın birleşmesini nakleder ki bir çeşit murakabe (içi-
ne dalma) ve rüya hâlidir. Görüyorsunuz ki hakikî romanın
tesadüfleri ve tuhaflıkları ile alâkası yoktur. Zaten rüyanın
kendisinden ziyade, benim şiir anlayışımda, bazı rüyalara
dedi içimizde refakat eden duygu mühimdir. Asıl olan duygu, bu
Bduygudur. Musikî burada devreye girer. Çünkü bu duygu
musikîşinas olmamak şartıyla musikî sevenlerde bu sanatın
uyandırdığı hisse benzer. Bunu, yaşadığımızdan başka bir
zamana gitmek diye tarif edebilirim. Başka türlü ritmi olan ve
mekânla, eşya ile içten kaynaşan bir zaman. (Ahmet Hamdi
e Tanpınar, Antalyalı Genç Kıza Mektup) aver les
Anlatım özellikleri ve içeriği göz önünde bulunduruldu-
100ğunda bu metin aşağıdaki mektup türlerinden hangisine
ait olabilir?
mest
verslag ipyse onileximetrism nudumiem (0
A) Edebî mektup
B) Özel mektup nyo syano neblagregleartist (0)
abilsmiunul
C) İş mektubu
D) Resmî mektupd abovesyoub lenee neil luA (3
E) Öz geçmiş mektubu
augimos loy snie
mis
A)
23.
Lise Türkçe
Mektup
lattığı yazı türüdür. C) Hâl tercümesi: Osmanlı Dönemi'nde yazılan, daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir. D) Portre: Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçla- yan yazılardır. E) Tezkire: Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şa- irlerin hayatlarının anlatıldığı, eserlerinden örneklerin verildiği düzyazı türüdür. adres anurmakt kalm et Bu Anne-po BUG 21. Mektubunuza vaktinde cevap veremedim. Liseyi benim gibi Antalya'da okuyan ve beni merak eden bir genci hiçbir şe- kilde bekletmek istemezdim. Edebiyatı gerçekten seviyor musunuz? Eserlerimle temasınız var mı? Buralarını bilmi- yorum. (...) "Ne içindeyim zamanın" şiiri, şiir hâlini, kozmos- la insanın birleşmesini nakleder ki bir çeşit murakabe (içi- ne dalma) ve rüya hâlidir. Görüyorsunuz ki hakikî romanın tesadüfleri ve tuhaflıkları ile alâkası yoktur. Zaten rüyanın kendisinden ziyade, benim şiir anlayışımda, bazı rüyalara dedi içimizde refakat eden duygu mühimdir. Asıl olan duygu, bu Bduygudur. Musikî burada devreye girer. Çünkü bu duygu musikîşinas olmamak şartıyla musikî sevenlerde bu sanatın uyandırdığı hisse benzer. Bunu, yaşadığımızdan başka bir zamana gitmek diye tarif edebilirim. Başka türlü ritmi olan ve mekânla, eşya ile içten kaynaşan bir zaman. (Ahmet Hamdi e Tanpınar, Antalyalı Genç Kıza Mektup) aver les Anlatım özellikleri ve içeriği göz önünde bulunduruldu- 100ğunda bu metin aşağıdaki mektup türlerinden hangisine ait olabilir? mest verslag ipyse onileximetrism nudumiem (0 A) Edebî mektup B) Özel mektup nyo syano neblagregleartist (0) abilsmiunul C) İş mektubu D) Resmî mektupd abovesyoub lenee neil luA (3 E) Öz geçmiş mektubu augimos loy snie mis A) 23.