Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

1. "Tatil boyunca yapılacak birçok iş vardı." cümlesinde si- fat-fiil, bir sifat tamlaması oluşturmuştur. Buna benzer bir kullan

1.
"Tatil boyunca yapılacak birçok iş vardı." cümlesinde si-
fat-fiil, bir sifat tamlaması oluşturmuştur.
Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde
vardır?
A) Bu su, nisan ayında çağlayan hâline gelirdi.
B) Sanatçı, yazdığı mektupları kitap hâlin

1. "Tatil boyunca yapılacak birçok iş vardı." cümlesinde si- fat-fiil, bir sifat tamlaması oluşturmuştur. Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Bu su, nisan ayında çağlayan hâline gelirdi. B) Sanatçı, yazdığı mektupları kitap hâline getirmiş. C) Çocuk gördüklerini hiç vakit kaybetmeden annesine anlattı. D) Onun beni kırmayacağını düşündüm her zaman. TELIR 2. 1. Yapay yapraklar, güneş ışığından yararlanarak ilaç üretiyor. II. Bilim insanlarının doğaya ilgisi, farklı nitelikte keşiflerin yapılmasını sağlamıştır. III. Yazı insanlığın gelişimini etkileyen en önemli buluşlar- dan biridir. IV. Binlerce yıl önce insanlar taşlara ve kayalara şekiller kazıyıp resim yapıyorlardı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türde fiilim- siler kullanılmıştır? A) I ve II. C) II ve III. B) I ve IV. D) II ve IV. 4. ONITELIK.